Tutkintonimike: Insinööri (ylempi AMK)

Kesto: 1,5 vuotta

Laajuus: 60 opintopistettä

Aloituspaikat: 15

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 2020

 

Tavoitteet

Hankintatoimen ylempi ammattikorkeakoulututkinto on räätälöity työelämässä toimiville ammattilaisille. Vahvistat opinnoissa osaamistasi strategisen hankintatoimen asiantuntijana. Lisäksi syvennät itsenäiseen hankintojen johtamiseen tarvittavaa ammattitaitoasi. Opit analysoimaan ja kehittämään organisaatiosi hankintatoimea palvelemaan yrityksen tavoitteita ja kokonaistoimintaa. Hallitset hankintoihin kuuluvat toiminnot eri toimintaympäristöissä. Tutkinnon osaamistavoitteet on määritelty yhdessä työelämän kanssa.

Syntyvät tiedot, taidot ja kompetenssit antavat sinulle valmiudet yrityksen hankintatoimen johtamiseen, toimittajarajapinnan aktiiviseen hoitamiseen sekä materiaalien, komponenttien, koneiden, palveluiden, oikeuksien ja osaamisten hankintaan liittyviin työtehtäviin. Julkiset hankinnat on yksi opintojen erityisteemoista.

Opintojen sisältö

Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulu on laajuudeltaan 60 opintopistettä. Hankintatoimen tutkinto-ohjelmaan sisältyvät muun muassa seuraavat opinnot:

 • Hankintatoimi strategisena toimintona
 • Julkiset hankinnat
 • Hankintatoimen ohjaus ja kehittäminen
 • Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on luonteeltaan tutkimuksellinen kehittämishanke aidossa yritys-/työympäristössä, jolla vastataan todelliseen kehittämistarpeeseen. Se toteutetaan kehittämis-/toimintatutkimuksena, johon kuuluu oleellisesti kehittämissuunnitelman toimeenpano kohdeorganisaatiossa. Lopuksi arvioidaan sitä, miten saavutettu hyöty näkyy käytännössä.

Lue lisää opetussuunnitelmasta

Toteutustapa

Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi 1,5 vuodessa työn ohessa. Monialainen opetus toteutetaan osin yhdessä liiketalouden hankintatoimen tutkinto-ohjelman kanssa. Opetus toteutetaan monimuotoisena, eli se sisältää sekä verkko-opetusta että lähiopetusta. Lähiopetus järjestetään noin joka toinen perjantai (klo 9-17) ja ajoittain lauantaisin.

Lähiopetuksen ajankohdat syksy 2019 (muutokset mahdollisia):

 • pe ja la 6.-7.9.
 • pe 27.9.
 • pe 25.10.
 • pe ja la 8.-9.11.
 • pe 29.11.
 • pe 13.12.

Osa vapaasti valittavista opintojaksoista järjestetään arki-iltaisin. Valinnaisuus yhdistettynä intensiiviseen opinnäytetyöskentelyyn mahdollistaa myös kokoaikaisen opiskelun. 

Hankintatoimi, tekniikan ylempi AMK -tutkinto

Opiskelijoiden kokemuksia

Anton Laari: Parasta opinnoissa oli työelämälähtöiset luennot

Olen Anton Laari 34 vuotta. Olen työskennellyt Helenillä erilaisissa tehtävissä vuodesta 2006 lähtien. Olen energiatekniikan insinööri ja työskennellyt usean vuoden ajan voimalaitoksilla tekniikan parissa. Opiskelemaan minut ajoi halu oppia jotakin uutta ja laajentaa osaamista muuallekin kuin teknisiin asioihin.

Olen toiminut paljon erilaisissa investointiprojekteissa Helenillä viime vuosina ja koin, että hankintoihin liittyvät opiskelut tukisivat sopivasti myös työtehtäviäni.

Parasta opinnoissa oli työelämälähtöiset luennot mihin luennoitsijat eri yrityksistä tulivat kertomaan ja opettamaan kokemuksistaan hankintojen parissa. Konkreettiset oppimistehtävät omasta työympäristöstä, yhdistivät mukavasti käytännön ja teorian. Lisäksi kursseilla oli mukava benchmarkata kokemuksia myös muiden kurssikavereiden kanssa, joihin ei ehkä oman työn kautta olisi edes tutustunut. Näkemys kyllä laajentui huomattavasti eri alojen ammattilaisten kanssa keskustellessa.

Opiskelujen ja työn yhdistäminen onnistui mielestäni oikein hyvin ja juuri niin kuin olin kuvitellutkin. Työnantaja tuki koulutustani antamalla mahdollisuuden soveltaa tehtäviä käytännössä työpaikalla ja luennot osuivat mukavasti työpäivien perään kaksi kertaa viikossa. Näin ollen luennoilla teorian opiskelu ei häirinnyt työpäiviä. Pystyin myös mukavasti hyödyntämän lopputyöni suoraan työtehtäviini ja se helpotti opiskelun ja töiden yhteensovittamista.

Suosittelen opintoja kenelle tahansa, joka on hankintojen kanssa tekemisissä työssään. Minä ainakin sain uudenlaisia näkökulmia työhöni liittyen, hyvää teoriamateriaalia hankintoihin liittyen sekä yhteistyöverkoston hankintojen ammattilaisista.

Vaihdoin hiljattain työtehtäviä sisäisesti ja olen ryhtynyt työsuojelupäällikön tehtävien lisäksi vetämään hankintojen tukipalveluryhmää. Uskoisin, että siinä on nyt muutamaksi vuodeksi tulevaisuudensuunnitelmaa.

Juha Koivisto: raikasta ja uutta näkemystä omaan työhön

Työskentelen teollisuuden alalla koneiden tuotekehitys- ja toimitusprojekteja vetäjänä. Oma taustani on vahvasti tekninen ja käytännönläheinen. Hain hankintatoimen tutkinto-ohjelmaan laajentaakseni teknistä automaatio- ja mekaniikkaosaamista myös hankintojen puolelle. Lisäksi johdan työssäni projektien hankintoja ja halusin kehittää osaamistani tällä alueella. Tämä tutkinto-ohjelma tarjosi loistavan tuen nykyiseen tehtävääni ja on jo auttanut minua kehittämään työni hankintatoimintoja.

Mielenkiintoisimmaksi osaksi koulutuksessa koin eri yrityksistä tulevat luennoitsijat, joiden käytännön kokemukset hankintojen johtamisesta antoivat monipuolisen ja käytännönläheisen kuvan jokapäiväisestä hankintojen johtamisesta. Luennot selkeyttivät omaa kuvaani hankintojen johtamisesta ja auttoivat luomaan kehitysmallin omaan työhöni.

Suosittelen koulutusta henkilöille, jotka haluavat omaan työhönsä raikasta, uutta näkemystä sekä haluavat kehittää asiantuntijuuttaan omassa työtehtävässä. Koulutuksen sovittaminen hektiseen projektiliiketoimintaa oli välillä haastavaa, mutta ennen opiskelun aloittamista tehty kriittinen tarkastelu ja suunnitelma oman ajankäytönhallintaan auttoi suoriutumaan opinnoista ajallaan ilman liiallista rasitusta. Nyt aion käyttää tietojani hankintojen kehittämisestä osana yrityksemme projektiliiketoimintaa.

Valmistumisen jälkeen

Hankintatoimen ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneena voit toimia muun muassa

 • hankintatoimen suunnittelu- ja johtotehtävissä
 • vaativissa hankintatoimen kehittämisprojekteissa
 • materiaalien, komponenttien, koneiden ja laitteiden, tarvikkeiden ja palveluiden, oikeuksien ja osaamisten hankinnan asiantuntijana.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Yhteystiedot

Hakua koskevat kysymykset:

hakijapalvelut @ metropolia.fi

 

Lisätietoja opinnoista:

Hanna Harilainen
tutkintovastaava
Puh. 040 672 8890
Lähetä sähköpostia

Laura Mattila
koulutussuunnittelija
Lähetä sähköpostia

Ennakkotehtävät

Huomaathan, että yhteishakulomakkeen täyttämisen lisäksi teet ennakkotehtävät. Palauta tehtävät hakuaikana. Katso ennakkotehtäväohjeet

Tervetuloa Myyrmäen kampukselle

Myyrmäen kampus laajenee, lue lisää.

Mikä ylempi AMK-tutkinto?

Tiesitkö, että ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden esimerkiksi julkiseen virkaan kuin tiedekorkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Lue lisää