Sähkö- ja automaatiotekniikka

Ylempi AMK-tutkinto AMK-tutkinto, päivätoteutus AMK-tutkinto, monimuotototeutus AMK-tutkinto muuntokoulutuksena Täydennyskoulutus Avoin AMK 

Tutkintonimike: Insinööri (ylempi AMK)

Kesto: 1,5 vuosi

Laajuus: 60 opintopistettä

Opetuspaikka:

Sähkö- ja automaatiotekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto on räätälöity työelämässä toimiville ammattilaisille.

Opinnot syventävät toimialan ammatillista osaamistasi ja valmistavat sinua asiantuntijatason kehittämis- ja johtamistehtäviin. Tutkinnon osaamistavoitteet on määritelty yhdessä työelämän kanssa. Koulutus on käytännönläheistä ja tarjoaa ratkaisuja yritysmaailman muuttuviin tarpeisiin.

Kenelle

Opinnot on suunnattu insinööreille, joiden insinööritutkinto on

  • automaatiotekniikan
  • sähkövoimatekniikan tai
  • elektroniikan alalta.

Opinnot antavat alan asiantuntijatehtävissä, keskijohdossa tai myynnissä toimiville henkilöille lisävalmiuksia ja työkaluja jokapäiväiseen toimintaan tarjoamalla sähkö- ja automaatiotekniikan alan uusinta tietoa, taitoa, osaamista ja valmiuksia.

Sisältö

Opintoihin sisältyy yleisen johtamis- ja tutkimusosaamisen lisäksi sähkö- ja automaatiotekniikan alan ajankohtaisia aiheita esimerkiksi teollisesta internetistä ja älykkäästä sähkönjakelusta langattomiin anturijärjestelmiin ja kiinteistöautomaatioon.

Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto koostuu seuraavista opinnoista:

  • johtamisopinnot ja tutkimusmetodologiset opinnot 10 op
  • sähkö- ja automaatiotekniikan ammattiopinnot 15 op
  • vapaasti valittavat opinnot 5 op
  • opinnäytetyö 30 op

Opinnäytetyö on luonteeltaan aidossa yritys-/työympäristössä toteutettava tutkimuksellinen kehittämishanke, jolla vastataan todelliseen kehittämistarpeeseen. Se toteutetaan kehittämis-/toimintatutkimuksena, johon kuuluu oleellisesti kehittämissuunnitelman toimeenpano kohdeorganisaatiossa. Lopuksi opiskelija arvioi sitä, miten kehittämishankkeessa saavutettu hyöty näkyy käytännössä.

Toteutustapa

Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi 1,5 vuodessa työn ohessa.

Lähiopetus järjestetään pääosin arki-iltaisin. Opetusta on pääsääntöisesti noin kahtena iltana viikossa klo 17.00-20.15.

Työkenttä

Sähkö- ja automaatiotekniikan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen sinulla on näyttöä alasi analysointikyvystä, syventävää tietoa alasi ajankohtaisista aiheista ja kehityksestä sekä kokemusta vaativien muutosprojektien läpiviemisestä työelämäkontekstissa.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Yhteystiedot

Jarno Varteva
tutkintovastaava
Puh. 040 334 1591
Lähetä sähköpostia

Hanna Järvinen
koulutussuunnittelija
Puh. 040 543 2795
Lähetä sähköpostia

Myyrmäen kampukselle 2018

Tutkinto-ohjelma muuttaa vuonna 2018 Vantaalle Myyrmäen kampukselle

Mikä ylempi AMK-tutkinto?

Tiesitkö, että ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden esimerkiksi julkiseen virkaan kuin tiedekorkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Lue lisää