Ajoneuvotekniikka (ylempi AMK) ennakkotehtävä 2018

Ennakkotehtävän vastaukset kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmalla. Ne muodostavat yhden vastausdokumentin (doc-/docx, rtf-, tai pdf -tiedosto, jonka maksimikoko 25 MB), jossa on kansilehti + enintään kuusi sivua tekstiä. Vakioasemointi, fontti on Arial normaali 12. Kansilehdellä tulee olla lähettäjän yhteystiedot.

Ennakkotehtävä muodostuu kahdesta osasta:

Tehtävä 1: Motivaatio (5 p)

Kerro kehittymishaasteistasi ja motivaatiostasi liittyen ajoneuvotekniikan koulutuksen sisältöihin. 

 • Millaiset valmiudet ja resurssit sinulla on opiskeluun?
 • Miksi haluat tähän koulutukseen?
 • Mitä odotat opiskelulta?
 • Millä tavalla arvioit opiskelun vaikuttavan ajankäyttöösi?
 • Mitkä ovat vahvuutesi opiskelijana?
 • Opiskeletko mieluimmin yksin vai yhteistyössä toisten kanssa?
 • Oletko keskustellut työnantajasi kanssa tästä koulutuksesta ja miten koulutukseen osallistuminen vaikuttaisi työtehtäviesi hoitoon?
 • Millaisia alaan liittyviä tietoja/taitoja haluat erityisesti kehittää?

2. Opinnäytetyön tai kehittämiskohteen alustava kuvaus (15 p).

Opinnäytetyö on työelämälähtöinen uutta soveltavaa tietoa tuottava tutkimus- tai kehittämistehtävä, jonka laajuus on 30 op (n. 800 tuntia). Opinnäytetyön avulla tuotetaan kohdeorganisaatiota kehittäviä tutkimuksellisia ratkaisuja, uudistetaan työelämän käytäntöjä sekä syvennetään opinnäytetyön tekijän asiantuntijuutta. Kohdeorganisaatio on esimerkiksi oma työpaikka tai muu toimeksiantaja. 

Opinnäytetyö voi olla myös sinua kiinnostava työelämän kehittämiskohde, jota voisit selvittää opinnäytetyöprosessin aikana. Pohdi aihetta miettiessäsi etenkin sitä, miten työsi avulla voisit uudistaa ja kehittää työelämän käytäntöjä ja syventää omaa asiantuntijuuttasi. 

Esittele siis ennakkotehtävänä kehittämis- tai tutkimusaihe, joka on tärkeä oman kehittymisesi ja/tai kohdeorganisaatiosi kehittymisen kannalta. Aiheen tulee liittyä koulutuksen sisältöön ja osaamistavoitteisiin. Suunnitelman tulee sisältää vähintään aihe ja mahdollisen toimeksiantajan kuvaus, perustelut aihevalinnalle, alustava tavoite ja toteuttamissuunnitelma sekä aikataulu. 

Valintakokeeseen kutsutaan hakijat, jotka saavat ennakkotehtävistä vähintään 10 pistettä. Ennakkotehtävän arviointikriteereinä ovat (erityisesti tehtävä 2):

 1. aiheen perustelu ja tavoitteen esittäminen,
 2. ajankohtaisuus ja merkittävyys,
 3. soveltuvuus haettavan koulutuksen sisältöön,
 4. suunnitelman loogisuus ja selkeys,
 5. kieliasu.

Palautusohjeet

Ennakkotehtävä toimitetaan hakuaikana 14.3.-28.3.2018 sähköisesti E-lomakepalautusjärjestelmän kautta (linkki avoinna hakuaikana) Metropolian hakijapalveluihin 28.3.2018 klo 15.00 mennessä.

Tehtävät palautetaan yhtenä liitetiedostona, vain doc-/docx-, rtf-, tai pdf- formaatit. Tiedoston maksimikoko on 25MB.

Voidaksesi tulla otetuksi huomioon valinnassa, sinun tulee täyttää myös yhteishakulomake osoitteessa opintopolku.fi 28.3.2018 klo 15.00 mennessä.