Elokuva ja televisio, monimuotototeutus: ennakkotehtävät 2019

Noudata ohjeistusta:

1. Tee ennakkotehtävät ohjeiden mukaisesti. On tärkeää, että tehtävät palautetaan oikeassa muodossa ja oikealla tavalla nimettyinä.

2. Täytä perustietolomake (e-lomake, linkki avoinna hakuaikana), liitä mukaan ennakkotehtävät liitetiedostoina (pdf tai tehtäväkohtaisen ohjeen mukaisesti) ja lähetä lomake määräaikaan mennessä.

Tarkista ennen lomakkeen lähettämistä, että olet liittänyt lomakkeelle vaaditut tehtävät ohjeen mukaisesti ja että tiedostot aukeavat kuten olet tarkoittanut.

Tehtävä 1: Kaikille yhteinen tehtävä: CV + saatekirje
Tehtävä 2: Tulevaisuus

Noudata aina tarkasti annettua tehtävänantoa

 

Tehtävä 1: CV + saatekirje

a) Laadi CV, ansioluettelo, jonka laajuus on enintään 1 A4-sivu.

b) Kirjoita saatekirje, jonka pituus on enintään 200 sanaa.

Saatekirjettä varten perehdy huolellisesti Elokuvan- ja television tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan (liite: OPS 2018).

Valitse joko a) kuvan ja äänen opinnot, b) käsikirjoittamisen ja sisällöntuotannon tai c) tuotannon opinnot. Saatekirjeeseen:

 • perustele valintasi
 • tärkeimmät syyt, miksi koet tarvitsevasi medianomi AMK -tutkinnon?
 • minkälaista työuraa suunnittelet?

Tallenna CV ja saatekirje yhtenä PDF-tiedostona, joka on nimetty “Tehtävä_1_Sukunimi_Etunimi.pdf”. (CV:n ja saatekirjeen yhteispituus maksimi 2 A4-sivua ja pdf-tiedoston maksimikoko 2,0 Mb.) Liitä pdf-tiedosto perustietolomakkeen liitteeksi.

Arviointiperusteet

 • soveltuvuus korkeakouluopintoihin
 • motivaatio
 • kirjallinen ilmaisu
 • selkeys
 • realistinen urasuunnitelma
 • ymmärrys alan muutoksista
   

Liitteet tehtävään 1

OPS 2018 http://opinto-opas-ops.metropolia.fi/index.php/fi/88095/fi/70419/KXC18S2/year/2018

 

Tehtävä 2: Tulevaisuus

Pohdi alan tulevaisuutta, sen muuttuvia työtehtäviä ja koulutustarpeita.

Voit käyttää lähteenä esimerkiksi:

 • Metropolian blogeja
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö (2018) julkaisua: Työn murros ja elinikäinen oppiminen. Elinikäisen oppimisen kehittämistarpeita selvittävän työryhmän raportti. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:8.
 • Tampereen yliopiston (2012) julkaisua: Haara, Paula 2012: Viestintäalan ja -ammattien tulevaisuuden osaamistarpeita. Esiselvitys viestintäalan laadullisen ennakoinnin hankkeelle.


Voit käyttää myös muita lähteitä.

blogit.metropolia.fi/blogit/

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160556/okm08.pdf

http://www.oph.fi/download/141442_Selvitys_viestintaalan_laadullisesta_ennakoinnista.pdf

https://blogit.metropolia.fi/mediakompleksi/2018/06/06/media-alan-osaamistarpeiden-tuuletus/

 

Tehtävän laajuus on yksi A4-sivu.

Tallenna Tulevaisuus-tehtävä yhtenä PDF-tiedostona, joka on nimetty “Tehtävä_2_omanimi.pdf”. A4-sivua ja pdf-tiedoston maksimikoko 2,0 Mb.) Liitä pdf-tiedosto e-lomakkeen liitteeksi.

Arviointiperusteet

 • motivaatio
 • kirjallinen ilmaisu
 • selkeys
 • ymmärrys alan muutoksista

 

 

Palautusohjeet

Ennakkotehtävä toimitetaan hakuaikana 20.3.-3.4.2019 sähköisesti perustietolomakkeen liitetiedostona e-lomakepalautusjärjestelmän kautta Metropolian hakijapalveluihin 3.4.2019 klo 15.00 mennessä.

Täytä ja lähetä sähköinen elokuvan ja television monimuotototeutuksen perustietolomake (linkki avoinna hakuaikana). Lomaketta ei tarvitsee tulostaa tai lähettää postitse. Huomaa, että perustietolomakkeen voi täyttää vain kerran. Lomakkeita ei ole mahdollista palata täydentämään myöhemmin. Tarkista siis, että lähetät vain valmiin lomakkeen.

Voidaksesi tulla otetuksi huomioon valinnassa sinun tulee täyttää myös yhteishakulomake osoitteessa opintopolku.fi 3.4.2019 klo 15.00 mennessä.