Elokuva ja televisio, monimuotototeutus: ennakkotehtävät 2018

Toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti

1. Tee ennakkotehtävät ohjeiden mukaisesti. On tärkeää, että tehtävät on palautettu oikeassa muodossa ja oikealla tavalla nimettyinä.

2. Täytä perustietolomake, liitä mukaan ennakkotehtävät liitetiedostoina (pdf tai tehtäväkohtaisen ohjeen mukaisesti) ja lähetä lomake määräaikaan mennessä.

Tarkista ennen lomakkeen lähetystä, että olet liittänyt lomakkeelle vaaditut tehtävät ohjeen mukaisesti ja että tiedostot aukeavat kuten olet tarkoittanut.

Ennakkotehtäviä ei palauteta eikä niistä anneta henkilökohtaista palautetta.

 

Tehtävä: CV (Curriculum Vitae) ja saatekirje

Laadi itsestäsi CV, jonka laajuus on korkeintaan 1 A4-sivu. Kirjoita lisäksi saatekirje, jonka pituus on enintään 200 sanaa.

Kerro saatekirjeessä, miksi juuri sinut kannattaa valita medianomi AMK –tutkintoon johtavaan monimuotokoulutukseen. Miksi tutkinto on sinulle tärkeä, ja miten arvelet sen edistävän uraasi ja/tai vahvistavan työelämätilannettasi. Kerro myös, millä tavoin olet varmistanut, että sinulla on mahdollisuus suorittaa tutkintosi monimuoto-opintoina työsi tai muiden toimiesi ohella.

Arviointiperusteet

  • alan tuntemus ja/tai kokeneisuus alalla
  • motivaatio
  • selkeys
  • soveltuminen korkeakouluopintoihin
  • ohjeistuksen noudattaminen.

Tallenna CV ja saatekirje yhtenä PDF-tiedostona, joka on nimetty omalla nimelläsi “Sukunimi_Etunimi_1.pdf”. (CV:n ja saatekirjeen yhteispituus maksimi kaksi (2) A4-sivua ja pdf-tiedoston maksimikoko 2,0 Mb.) Liitä pdf-tiedosto e-lomakkeen liitteeksi.

Lisätietoja: Teija Voudinmäki, + 358 50 363 0430, lehtori, medianomi AMK – tutkintoon johtavan aikuiskoulutuksen vastaava

Palautusohjeet

Ennakkotehtävä toimitetaan hakuaikana 14.3.-28.3.2018 sähköisesti perustietolomakkeen liitetiedostona E-lomakepalautusjärjestelmän kautta (linkki avoinna hakuaikana) Metropolian hakijapalveluihin 28.3.2018 klo 15.00 mennessä.

Täytä ja lähetä sähköinen perustietolomake. Lomaketta ei tarvitsee tulostaa tai lähettää postitse. Huomaa, että perustietolomakkeen voi täyttää vain kerran. Lomakkeita ei ole mahdollista palata täydentämään myöhemmin. Tarkista siis, että lähetät vain valmiin lomakkeen.

Voidaksesi tulla otetuksi huomioon valinnassa sinun tulee täyttää myös yhteishakulomake osoitteessa opintopolku.fi 28.3.2018  klo 15.00 mennessä.