Elokuva ja televisio, päivätoteutus: ennakkotehtävät 2019

Toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti

1. Tee ennakkotehtävät ohjeiden mukaisesti. On tärkeää palauttaa tehtävät oikeassa muodossa ja oikealla tavalla nimettyinä.

2. Täytä perustietolomake (e-lomake, linkki avoinna hakuaikana), liitä mukaan ennakkotehtävät liitetiedostoina (pdf tai tehtäväkohtaisen ohjeen mukaisesti) ja lähetä lomake määräaikaan mennessä.

Tarkista ennen lomakkeen lähettämistä, että olet liittänyt lomakkeelle vaaditut tehtävät ohjeen mukaisesti ja että tiedostot aukeavat kuten olet tarkoittanut.

Tehtävä 1: Kaikille yhteinen tehtävä: CV + saatekirje

Tehtävä 2: Valinnainen tehtävä: Hakija valitsee a-, b- tai c-vaihtoehdon ja palauttaa tehtävän ohjeiden mukaisesti. (a: Kuvan ja äänen opinnot, b: Käsikirjoittamisen ja sisällöntuotannon opinnot, c: Tuotannon opinnot)

Noudata aina tarkasti annettua tehtävänantoa!

 

Kaikille yhteinen tehtävä

Tehtävä 1: CV + saatekirje

a) Laadi itsestäsi CV, laajuus korkeintaan yksi (1) A4-sivu.
Muista mainita myös harrastukset, järjestötyö ja mahdolliset media-alan työt/projektit. Voit mainita asuinpaikkasi ja syntymävuotesi. Suosittelijoita ei tarvita.

b) Kirjoita lisäksi saatekirje, jonka pituus on enintään 200 sanaa.

Ennen saatekirjeen kirjoittamista, tutustu huolellisesti Elokuvan- ja television tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan (liite 1: OPS 2018) sekä artikkeliin “Media-alan osaamistarpeiden tuuletus” (liite 2)

Pohdi saatekirjeessä annettujen tekstien pohjalta:

 • Mitä haluaisit opiskella, mikäli sinut valitaan opiskelijaksi. Perustele valintasi.
 • Kerro enintään kolme tärkeintä syytä, miksi haluat tulla opiskelemaan tätä alaa.
 • Minkälaista työtä haluaisit tehdä opintojen päätyttyä?
 • Olet valinnut joko a) kuvan ja äänen opinnot, b) käsikirjoittamisen ja sisällöntuotannon tai c) tuotannon opinnot. Perustele valintasi.

Tallenna CV ja saatekirje yhtenä PDF-tiedostona, joka on nimetty “Tehtävä_1_sukunimi_etunimi.pdf”. (CV:n ja saatekirjeen yhteispituus maksimi 2 A4-sivua ja pdf-tiedoston maksimikoko 2,0 Mb.) Liitä pdf-tiedosto e-lomakkeen liitteeksi

Arviointiperusteet

 • soveltuvuus alalle
 • motivaatio
 • käsitys alasta
 • selkeys
 • ymmärrys korkeakouluopinnoista
 • ohjeistuksen noudattaminen

Liitteet tehtävään 1

OPS 2018: opinto-opas-ops.metropolia.fi/index.php/fi/88094/fi/70419/KXC18S1/year/2018
Artikkeli: https://blogit.metropolia.fi/mediakompleksi/2018/06/06/media-alan-osaamistarpeiden-tuuletus/

 

Tehtävä 2: Valinnainen tehtävä

Hakija valitsee a-, b- tai c-vaihtoehdon ja palauttaa tehtäväkohtaisten ohjeiden mukaisesti.

 

Tehtävä 2 a 

Kuvan ja äänen opinnot: video

Kuvaa ja äänitä itse enintään yhden minuutin video aiheesta “erilaisuus on mahdollisuus”.
Video voi olla fiktiivinen tai dokumentaarinen.

Voit toteuttaa sen yhdellä tai useammalla otoksella. Suunnittele ja toteuta videoon myös äänet. Videota voi myös leikata.

Videossa saa olla puhetta, tekijänoikeuksien alaista musiikkia, äänitehosteita ja muita audiovisuaalisia elementtejä, kuten grafiikkaa.

Laita videon loppuun tekstiplanssi, josta käy ilmi teoksesi nimi ja oma nimesi.
Lisää vielä yksi tekstiplanssi, missä on lyhyt selitys, mistä videossa on kyse. Loppuplanssin ei tarvitse sisältyä videon 1 minuutin maksimikestoon.

Käytä tässä videossa ainoastaan tätä tehtävää varten tänä keväänä kuvaamaasi materiaalia.

Kuvan tai äänen tekninen laatu ei ole arviointiperuste.<

Tiedoston enimmäiskoko 100 Mb, tiedostoformaatti mp4.


Tehtävän palautus

Luo oma tili Google Driveen tai vastaavaan pilvipalveluun, jonka kautta tehtävät on katsottavissa/tarkastettavissa. Luo tilille kansio ja nimeä kansio omalla nimelläsi “Sukunimi_Etunimi” esim. “Mallikas_Matti”.

Tallenna tehtävä mp4-muotoon omalla nimelläsi muotoon “Sukunimi_Etunimi_2A.mp4”.

Merkitse Google Drive-linkki (tai muun pilvipalvelun linkki) perustietolomakkeelle. Tarkista, että  ilmoittamasi linkki toimii. Muista jakaa kansio ilman tunnistautumista (jakoasetukset "kaikki linkin saaneet"). Kansion ja tehtävän tulee olla nimetty ja tallennettu ohjeiden mukaisella tavalla.

Arviointiperusteet

 • näkökulman valinta
 • tarinankerronnan taito,
 • ilmaisun omaleimaisuus,
 • kerronnan tulkittavuus,
 • koskettavuus ja kokonaisuuden hallinta,
 • ohjeistuksen noudattaminen

 

Tehtävä 2 b 

Käsikirjoittamisen ja sisällöntuotannon opinnot: tarina + kuvasarja

Valitse subjektiivinen havainto ajankohtaisesta tai yhteiskunnallisesta
tapahtumasta, joka on vaikuttanut ajatteluusi/toimintaasi.

1. Kirjoita havaintosi pohjalta todellisuuteen pohjautuva tarina, joka sisältää:

 • päähenkilön, joka pyrkii selkeään tavoitteeseen
 • muutoksen/käänteen päähenkilössä

2. Liitä mukaan tarinaan liittyvä kolmen kuvan sarja, jonka olet itse ottanut/piirtänyt, jotka tukevat tarinaasi.

Tarinan maksimipituus 250 sanaa. Otsikon, tarinan ja kuvien pitää mahtua yhdelle A4-sivulle. Tallenna tehtävä pdf-muotoon omalla nimelläsi muotoon “Sukunimi_Etunimi_2B.pdf”. Pdf-tiedoston maksimikoko on 2,0 Mb. Liitä pdf-tiedosto e-lomakkeen liitteeksi.

Arviointiperusteet

 • kiinnostus ja perehtyminen ajankohtaiseen tai
  yhteiskunnalliseen tapahtumaan,
 • persoonallinen havainto todellisesta aiheesta,
 • tarinankerronnan taito,
 • näkökulman valinta,
 • tekstin ja kuvan yhdistelmä,
 • ohjeistuksen noudattaminen

 

Tehtävä 2 c  

Tuotannon opinnot: toteutussuunnitelma

Olet tuottanut dokumenttielokuvan, jonka teema on “erilaisuus on mahdollisuus”. Määrittele elokuvasi kohdeyleisö ja mieti millaisilla erilaisilla kulttuurin ja taiteen keinoilla tuot näkyvyyttä elokuvasi julkaisuun.

Tuotannossa saa olla mukana erilaisia yhteistyötahoja 3-5 kpl. Miten tai missä kanavissa yhteistyötahot esiintyvät dokumenttielokuvan markkinoinnissa? Keitä yhteistyötahot ovat ja miten heidän sisältönsä syventävät elokuvan teemaa? Miksi valitsit heidät?

Tehtävän maksimipituus 300 sanaa. Tallenna tehtävä
pdf-muotoon omalla nimelläsi “Sukunimi_Etunimi_2C.pdf”. Tehtävän pitää
mahtua yhdelle A4-sivulle ja pdf-tiedoston maksimikoko on 2,0 Mb. Liitä
pdf-tiedosto e-lomakkeen liitteeksi.

Arviointiperusteet

 • havainto yhteiskunnallisesta ilmiöstä
 • kulttuurialan tuntemus
 • kohdeyleisön huomioiminen
 • ideoinnin omaleimaisuus/luovuus
 • kirjallisen ilmaisun taito ja esittelyn lukijaystävällisyys
 • ohjeistuksen noudattaminen

 

 

Palautusohjeet

Ennakkotehtävä toimitetaan hakuaikana 20.3.-3.4.2019 sähköisesti perustietolomakkeen liitetiedostona e-lomakepalautusjärjestelmän kautta Metropolian hakijapalveluihin 3.4.2019 klo 15.00 mennessä.

Täytä ja lähetä elokuvan ja television päivätoteutuksen sähköinen perustietolomake (linkki avoinna hakuaikana) Lomaketta ei tarvitsee tulostaa tai lähettää postitse. Huomaa, että perustietolomakkeen voi täyttää vain kerran. Lomakkeita ei ole mahdollista palata täydentämään myöhemmin. Tarkista siis, että lähetät vain valmiin lomakkeen.

Voidaksesi tulla otetuksi huomioon valinnassa sinun tulee täyttää myös yhteishakulomake osoitteessa opintopolku.fi 3.4.2019 klo 15.00 mennessä.