Elokuva ja televisio, päivätoteutus: ennakkotehtävät 2018

Toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti

1. Tee ennakkotehtävät ohjeiden mukaisesti. On tärkeää, että tehtävät on palautettu oikeassa muodossa ja oikealla tavalla nimettyinä.

2. Täytä perustietolomake, liitä mukaan ennakkotehtävät liitetiedostoina (pdf tai tehtäväkohtaisen ohjeen mukaisesti) ja lähetä lomake määräaikaan mennessä.

Tarkista ennen lomakkeen lähetystä, että olet liittänyt lomakkeelle vaaditut tehtävät ohjeen mukaisesti ja että tiedostot aukeavat kuten olet tarkoittanut.

Tehtävä 1: Kaikille yhteinen tehtävä: CV + saatekirje

Tehtävä 2: Valinnainen tehtävä: Hakija valitsee a-, b- tai c-vaihtoehdon ja palauttaa tehtävän ohjeiden mukaisesti. (a: Kuvan ja äänen opinnot, b: Käsikirjoittamisen ja sisällöntuotannon opinnot, c: Tuotannon opinnot)

 

Kaikille yhteinen tehtävä

Tehtävä 1: CV + saatekirje

Laadi itsestäsi CV, laajuus korkeintaan 1 A4-sivu.

Kirjoita lisäksi saatekirje, jonka pituus on enintään 200 sanaa.

Ennen saatekirjeen kirjoittamista, tutustu huolellisesti Elokuvan- ja television tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman rakenteeseen (liite: Elokuvan- ja television tutkinto-ohjelma Opetussuunnitelman rakenne 2018.pdf).

Kerro, mitä haluaisit opiskella, mikäli sinut valitaan opiskelijaksi. Pohdi erityisesti, mitä valinnaisia ammattiopintoja valitsisit 2. ja 3. opiskeluvuoden aikana. Perustele valintasi.

Kerro kolme tärkeintä syytä, miksi haluat tulla opiskelemaan tätä alaa. Kerro myös, kuka olet ja miksi sinut tulisi valita opiskelijaksi.

Pohdi, miten aiot järjestää ajankäyttösi opiskelun, mahdollisen ansiotyön, harrastusten ja vapaa-ajan välillä, koska opiskelu on kokopäivätoimista ja henkisesti vaativaa.

Tallenna CV ja saatekirje yhtenä PDF-tiedostona, joka on nimetty omalla nimelläsi “Sukunimi_Etunimi_1.pdf”. (CV:n ja saatekirjeen yhteispituus maksimi 2 A4-sivua ja pdf-tiedoston maksimikoko 2,0 Mb.) Liitä pdf-tiedosto e-lomakkeen liitteeksi.

Arviointiperusteet:

 • soveltuvuus alalle
 • motivaatio
 • selkeys

 

Liite tehtävään 1:

Elokuvan- ja television tutkinto-ohjelma Opetussuunnitelman rakenne 2018.pdf

 

Tehtävä 2: Valinnainen tehtävä

Hakija valitsee a-, b- tai c-vaihtoehdon ja palauttaa tehtäväkohtaisten ohjeiden mukaisesti.

 

Tehtävä 2 a 

Kuvan ja äänen opinnot: minielokuva

Valitse subjektiivinen havainto sinulle ajankohtaisesta tai yhteiskunnallisesta tapahtumasta, joka on vaikuttanut ajatteluusi/toimintaasi.

Tee valitsemasi tapahtuman pohjalta enintään yhden minuutin mittainen fiktiivinen tai dokumentaarinen video.

Voit toteuttaa sen yhdellä tai useammalla otoksella. Videota voi myös leikata.
Videossa saa olla puhetta, tekijänoikeuksien alaista musiikkia, äänitehosteita ja muita elementtejä, kuten grafiikkaa.
Laita videon alkuun tekstiplanssi, josta käy ilmi teoksesi nimi ja oma nimesi.
Laita videon loppuun tekstiplanssi, missä on lyhyt selitys, mistä videossa on kyse. Loppuplanssin ei tarvitse sisältyä videon 1 minuutin maksimikestoon.

Käytä tässä videossa ainoastaan tätä tehtävää varten tänä keväänä kuvaamaasi
materiaalia.

Kameran tekninen laatu ei ole arviointiperuste.

Tiedoston enimmäiskoko 100 Mb, tiedostoformaatti mp4

Minielokuvan palautus:

Luo oma tili Google Driveen tai vastaavaan pilvipalveluun, jonka kautta tehtävät on katsottavissa/tarkastettavissa. Luo tilille kansio ja nimeä kansio omalla nimelläsi “Sukunimi_Etunimi” esim. “Mallikas_Matti”.

Tallenna tehtävä mp4-muotoon omalla nimelläsi muotoon “Sukunimi_Etunimi_2A.mp4”.

Tarkista, että e-lomakkeella ilmoittamasi Google Drive-linkki (tai muun pilvipalvelun linkki) toimii. Muista jakaa kansio ilman tunnistautumista (jakoasetukset "kaikki linkin saaneet"). Kansion ja tehtävän tulee olla nimetty ja tallennettu ohjeiden mukaisella tavalla.

 

Arviointiperusteet:

 • persoonallinen havainto todellisesta aiheesta,
 • tarinankerronnan taito,
 • ilmaisun omaleimaisuus,
 • kerronnan tulkittavuus,
 • koskettavuus ja kokonaisuuden hallinta,
 • ohjeistuksen noudattaminen

 

Tehtävä 2 b 

Käsikirjoittamisen ja sisällöntuotannon opinnot: tarina + kuva

Valitse subjektiivinen havainto sinulle ajankohtaisesta tai yhteiskunnallisesta tapahtumasta, joka on vaikuttanut ajatteluusi/toimintaasi.

1. Kirjoita havaintosi pohjalta todellisuuteen pohjautuva tarina, joka sisältää käänteen. Otsikoi tarina.

2. Liitä mukaan tarinaan liittyvä valokuva, jonka olet itse ottanut.

Tarinan maksimipituus 250 sanaa. Otsikon, tarinan ja kuvan pitää mahtua yhdelle A4-sivulle. Tallenna tehtävä pdf-muotoon omalla nimelläsi muotoon “Sukunimi_Etunimi_2B.pdf”. Pdf-tiedoston maksimikoko on 2,0 Mb. Liitä pdf-tiedosto e-lomakkeen liitteeksi.

 

Arviointiperusteet:

 • kiinnostus ja perehtyminen ajankohtaiseen tai yhteiskunnalliseen tapahtumaan,
 • persoonallinen havainto todellisesta aiheesta,
 • tarinankerronnan taito,
 • näkökulman valinta,
 • tekstin ja kuvan yhdistelmä,
 • ohjeistuksen noudattaminen

 

Tehtävä 2 c  

Tuotannon opinnot: tarina + toteutussuunnitelma

Valitse subjektiivinen havainto sinulle ajankohtaisesta tai yhteiskunnallisesta tapahtumasta, joka on vaikuttanut ajatteluusi/toimintaasi.

1. Kirjoita havaintosi pohjalta lyhyt tarina, josta selviää: kuka tekee, mitä, kenelle, missä, milloin ja miksi. Otsikoi tarinasi. Lopuksi tiivistä tarinasi kolmeen virkkeeseen, joista selviävät tarinan keskeiset tapahtumat.

2. Kerro lyhyesti, kuinka toteuttaisit tarinan audiovisuaaliseen muotoon. Mikä on tarinasi genre? Mikä on sen kohdeyleisö? Perustele valintasi.

Tehtävän maksimipituus 300 sanaa. Tallenna tehtävä pdf-muotoon omalla nimelläsi “Sukunimi_Etunimi_2C.pdf”. Tehtävän pitää mahtua yhdelle A4-sivulle ja pdf-tiedoston maksimikoko on 2,0 Mb. Liitä pdf-tiedosto e-lomakkeen liitteeksi.

 

Arviointiperusteet:

 • kiinnostus ja perehtyminen ajankohtaiseen tai yhteiskunnalliseen tapahtumaan
 • persoonallinen havainto todellisesta aiheesta
 • kirjallisen ilmaisun taito
 • kyky tiivistää tarinan sisältö ja teema
 • kyky nähdä tarina audiovisuaalisessa muodossa
 • ohjeistuksen noudattaminen

Palautusohjeet

Ennakkotehtävä toimitetaan hakuaikana 14.3.-28.3.2018 sähköisesti perustietolomakkeen liitetiedostona E-lomakepalautusjärjestelmän (linkki avoinna hakuaikana) kautta Metropolian hakijapalveluihin 28.3.2018 klo 15.00 mennessä.

Täytä ja lähetä sähköinen perustietolomake. Lomaketta ei tarvitsee tulostaa tai lähettää postitse. Huomaa, että perustietolomakkeen voi täyttää vain kerran. Lomakkeita ei ole mahdollista palata täydentämään myöhemmin. Tarkista siis, että lähetät vain valmiin lomakkeen.

Voidaksesi tulla otetuksi huomioon valinnassa sinun tulee täyttää myös yhteishakulomake osoitteessa opintopolku.fi 28.3.2018  klo 15.00 mennessä.