Kulttuurituotannon ennakkotehtävät 2019

Tutustu huolellisesti kulttuurituotannon tutkinto-ohjelman hakuohjeisiin ja valintaperusteisiin. Tee ennakkotehtävät, joita ovat itsestäsi kertovat Europass-CV sekä video-CV. Molemmat tehtävät tallennetaan liitetiedostoina Opintopolku.fi-palveluun hakulomakkeen täytön yhteydessä.

Ennakkotehtävistä arvioidaan hakijan motivaatiota alalle ja koulutukseen, alalle soveltuvaa harrastuneisuutta, mahdollista työkokemusta ja muuta alan koulutusta sekä soveltuvuutta alalle. Ennakkotehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Hyväksytyn arvioinnin saaminen edellyttää, että kaikki ennakkotehtävät on tehty ohjeen mukaan ja niiden perusteella voidaan arvioida hakijalla olevan riittävästi osaamista ja motivaatiota koulutukseen.

Ennakkotehtäviä ei kommentoida eikä niistä anneta palautetta.

Europass-CV

Kokoa itsestäsi Europass-muotoinen CV. Ohjeet CV:n tekemiseen saat täältä. Käytä lomakkeen Lisätietoja-toimintoa saadaksesi kerrottua itsestäsi asioita, joiden arvelet olevan haun kannalta olennaisia. Vastaa ainakin näihin:

  • Henkilötiedot
  • Aiemmat opinnot ja opintomenestys
  • Työkokemus kulttuurialalla, muu työkokemus
  • Vapaaehtoistyö
  • Harrastukset
  • Motivaatio: Miksi haet Metropolia Ammattikorkeakouluun kulttuurituotannon tutkinto-ohjelmaan? Mitä edellytyksiä sinulla on kasvaa kulttuurituottajaksi? Millaisissa tehtävissä toivot olevasi viiden vuoden kuluttua?
  • Lisätietoja, esim. mahdolliset luottamustoimet, tunnustukset, palkinnot, apurahat

Video-CV

Tee itseäsi esittelevä videotallenne. Kerro tallenteessa vapaamuotoisesti, mitä sellaista kokemusta olet hankkinut opiskelun, harrastusten ja/tai työn kautta, joka mielestäsi antaa valmiuksia kulttuurituottajan opintoihin ja ammatissa toimimiseen. Älä unohda Europass-CV:ssä ilmoittamiasi tietoja! Voit myös täydentää, korostaa ja syventää haun kannalta merkittäviksi katsomiasi asioita.

Tallenteen pituus on maksimissaan kaksi minuuttia. Tallenteen tulee avautua Media Playerilla. Tarkista erityisesti, että tallenteesi ääni kuuluu ongelmitta. Tallenteesta arvioidaan sen sisältöä, ei teknistä toteutusta tai taiteellista vaikutelmaa.

Palautusohjeet

Voidaksesi tulla otetuksi huomioon valinnassa, sinun tulee täyttää yhteishakulomake osoitteessa opintopolku.fi. Ennakkotehtävät toimitetaan hakuaikana 20.3.-3.4.2019 sähköisen yhteishakulomakkeen liitetiedostoina, maksimikoko 1 Gt, 3.4.2019 klo 15 mennessä.

 

 

Valintakoe

Ennakkotehtävästä hyväksytyn arvioinnin saaneet hakijat kutsutaan kaksiosaiseen valintakokeeseen, jonka ensimmäinen osa pidetään maanantaina 3.6.2019 Metropolian Arabian kampuksella. Valintakokeeseen valmistaudutaan lukemalla teos Tutkimus helsinkiläisten festivaalien merkityksestä ja vaikutuksista sekä julkaisusta Taide ja kulttuuri osana alueiden kehitystä. Näkymä vuoteen 2025 luvut 2 Nykytila, 3 Tulevaisuuskuvat sekä 4 Ehdotukset suuntaviivoiksi (s. 23–58).

Valintakokeen toinen osa on ryhmähaastattelu, joka pidetään ajalla 4.–6.6.2019. Hakija osallistuu haastatteluun yhtenä mainituista kolmesta päivästä noin puolen tunnin ajan. Haastattelut pidetään Arabian kampuksella kulttuurituotannon toimitiloissa. Valintakokeen ensimmäisen osan yhteydessä on mahdollista esittää toiveita omasta haastatteluajasta.