Kulttuurituotannon ennakkotehtävät 2018

Tutustu huolellisesti kulttuurituotannon tutkinto-ohjelman hakuohjeisiin ja valintaperusteisiin. Tee ennakkotehtävät, joihin kuuluu perustietolomake sekä itsestäsi kertova tallenne-CV. Tallenne-CV tallennetaan perustietolomakkeen liitteenä, joten tee se ensin. Täytä perustietolomake vasta sitten, kun olet saanut tallenne-CV:n valmiiksi.

Ennakkotehtävistä arvioidaan hakijan motivaatiota alalle ja koulutukseen, alalle soveltuvaa harrastuneisuutta, mahdollista työkokemusta ja muuta alan koulutusta sekä soveltuvuutta alalle. Ennakkotehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Hyväksytyn arvioinnin saaminen edellyttää, että kaikki ennakkotehtävät on tehty ohjeen mukaan ja niiden perusteella voidaan arvioida hakijalla olevan riittävästi osaamista ja motivaatiota koulutukseen.

Ennakkotehtäviä ei kommentoida eikä niistä anneta palautetta.

Perustietolomake

Kulttuurituotannon sähköisellä perustietolomakkeella sinua pyydetään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

  • Henkilötiedot
  • Aiemmat opinnot ja opintomenestys
  • Työkokemus kulttuurialalla
  • Muu työkokemus
  • Vapaaehtoistyö
  • Harrastukset
  • Motivaatio: Miksi haet Metropolia Ammattikorkeakouluun kulttuurituotannon tutkinto-ohjelmaan? Mitä edellytyksiä sinulla on kasvaa kulttuurituottajaksi? Millaisissa tehtävissä toivot olevasi viiden vuoden kuluttua?
  • Lisätietoja, esim. mahdolliset luottamustoimet, tunnustukset, palkinnot, apurahat

Muista liittää tekemäsi tallenne-CV mukaan lomakkeelle! Tallenne-CV:n maksimikoko on 25 MB.

Perustietolomakkeet julkaistaan hakuajan alkaessa 14.3.2018. Huomaa, että perustietolomakkeen voi täyttää vain kerran. Lomakkeita ei ole mahdollista palata täydentämään myöhemmin. Tarkista siis, että lähetät vain valmiin lomakkeen liitetiedostoineen.

Tallenne-CV

Tee itseäsi esittelevä ääni- ja kuvatallenne. Kerro tallenteessa vapaamuotoisesti, mitä sellaista kokemusta olet hankkinut opiskelun, harrastusten ja/tai työn kautta, joka mielestäsi antaa valmiuksia kulttuurituottajan opintoihin ja ammatissa toimimiseen. Älä unohda perustietolomakkeessa ilmoittamiasi tietoja! Voit myös täydentää, korostaa ja syventää haun kannalta merkittäviksi katsomiasi asioita.

Tallenteen pituus on maksimissaan kaksi minuuttia. Tallenteen tulee avautua Windows Media Playerilla. Tarkista erityisesti, että tallenteesi ääni kuuluu ongelmitta! Liitä tallenteesi liitetiedostona perustietolomakkeelle. Tallenteen maksimikoko on 25 MB.

Tallenteesta arvioidaan sen sisältöä, ei teknistä toteutusta tai taiteellista vaikutelmaa.

Palautusohjeet

Ennakkotehtävä toimitetaan hakuaikana 14.3.–28.3.2018 sähköisesti kulttuurituotannon perustietolomakkeen liitetiedostona E-lomakepalautusjärjestelmän (linkki avoinna hakuaikana) kautta Metropolian hakijapalveluihin 28.3.2018 klo 15.00 mennessä.

Täytä ja lähetä sähköinen perustietolomake. Lomaketta ei tarvitsee tulostaa tai lähettää postitse. Huomaa, että perustietolomakkeen voi täyttää vain kerran. Lomakkeita ei ole mahdollista palata täydentämään myöhemmin. Tarkista siis, että lähetät vain valmiin lomakkeen.

Voidaksesi tulla otetuksi huomioon valinnassa sinun tulee täyttää myös yhteishakulomake osoitteessa opintopolku.fi 28.3.2018  klo 15.00 mennessä.

Valintakoe

Ennakkotehtävästä hyväksytyn arvioinnin saaneet hakijat kutsutaan kaksiosaiseen valintakokeeseen, jonka ensimmäinen osa pidetään 4.6.2018 Metropolian Bulevardin toimipisteessä. Valintakokeeseen valmistaudutaan lukemalla teos ”Kaupungissa tapahtuu. Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset Helsingissä” sekä julkaisusta "Vankka linnake, joustava sopeutuja vai seisova vesi? Suomalaisen kulttuuripolitiikan viimeaikainen kehitys" luku Taide- ja kulttuurialan kasvu ja monipuolistuminen (s. 23-29).

Valintakokeen toinen osa on ryhmähaastattelu, joka pidetään ajalla 5.–7.6.2018. Hakija osallistuu haastatteluun yhtenä mainituista kolmesta päivästä noin puolen tunnin ajan. Haastattelut pidetään kulttuurituotannon toimitiloissa Tuottamolla osoitteessa Hämeentie 153 B. Valintakokeen ensimmäisen osan yhteydessä on mahdollista esittää toiveita omasta haastatteluajasta.