Muotoilun (ylempi AMK) ennakkotehtävä 2019

Muotoilun ylempään ammattikorkeakoulututkintoon hakeva tekee ensin ennakkotehtävät, joiden perusteella osa hakijoista valitaan valintakokeeseen.

Vain hakuaikana palautettu ennakkotehtävä otetaan huomioon.

A. Motivaatiokirje (opintosuunnitelma)

Motivaatiokirje, jossa hakija perustelee miksi hakee kyseiseen koulutukseen ja mikä voisi olla mahdollinen opinnäytetyön aihe tai kiinnostuksen alue muotoilun kentällä. Kirjeen pituus on yksi A4-sivu.

B. Ammatillinen portfolio

Ammatillinen portfolio, johon hakija kokoaa näytöt ammatillisesta osaamisestaan. Portfolio ei voi olla sähköisessä muodossa ja portfoliokansion/ -niteen/ -tulosteiden maksimikoko on A3. Portfolion kokoamiseen ei ole muita ohjeistuksia, vaan hakija itse päättää miten oman osaamisensa haluaa esitellä.

Lisäksi liitteenä tulee olla:

  • todistusjäljennökset niistä koulu- ja työtodistuksista, joilla haet koulutukseen
  • cv
  • riittävin postimerkein varustettu palautuskuori portfoliolle

Perustietolomake

Täytä ja lähetä hakuaikana 20.3.-3.4.2019 klo 15.00 mennessä muotoilun ylemmän AMK-tutkinnon koulutuksen sähköinen perustietolomake (linkki avoinna hakuaikana). Ota lopuksi tuloste perustietolomakkeesta.

Perustietolomakkeet julkaistaan hakuajan alkaessa 20.3.2019. Huomaa, että perustietolomakkeen voi täyttää vain kerran. Lomakkeita ei ole mahdollista palata täydentämään myöhemmin. Tarkista siis, että lähetät vain valmiin lomakkeen.

Voidaksesi tulla otetuksi huomioon valinnassa sinun tulee täyttää myös yhteishakulomake osoitteessa opintopolku.fi 3.4.2019 klo 15.00 mennessä.

Palautusohjeet

Laita lähetyskuoren vasempaan yläkulmaan tiedot:

  • Oma nimi
  • Muotoilu/YAMK
  • Perustietolomakkeen hakijatunniste

Toimita ennakkotehtävät ja tulosteet yhteishakulomakkeesta sekä muotoilun perustietolomakkeesta 3.4.2019 klo 15.00 mennessä Metropolian hakijapalveluihin. Viimeisen päivän postileima ei riitä.

Postiosoite:
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Hakijapalvelut
PL 4072
00079 Metropolia

Käyntiosoite:
Hämeentie 135 D
00560 Helsinki