Muotoilun (ylempi AMK) ennakkotehtävä 2018

Muotoilun ylempään ammattikorkeakoulututkintoon hakeva tekee ensin ennakkotehtävät, joiden perusteella osa hakijoista valitaan valintakokeeseen.

Vain hakuaikana palautettu ennakkotehtävä otetaan huomioon.

A. Motivaatiokirje (opintosuunnitelma)

Motivaatiokirje, jossa hakija perustelee miksi hakee kyseiseen koulutukseen ja mikä voisi olla mahdollinen opinnäytetyön aihe tai kiinnostuksen alue muotoilun kentällä. Kirjeen pituus on yksi A4-sivu.

B. Ammatillinen portfolio

Ammatillinen portfolio, johon hakija kokoaa näytöt ammatillisesta osaamisestaan. Portfolio ei voi olla sähköisessä muodossa ja portfoliokansion/ -niteen/ -tulosteiden maksimikoko on A3. Portfolion kokoamiseen ei ole muita ohjeistuksia, vaan hakija itse päättää miten oman osaamisensa haluaa esitellä.

Lisäksi liitteenä tulee olla:

  • todistusjäljennökset niistä koulu- ja työtodistuksista, joilla haet koulutukseen
  • cv
  • riittävin postimerkein varustettu palautuskuori portfoliolle

Palautusohjeet

Toimita ennakkotehtävät 28.3.2018 klo 15.00 mennessä Metropolian hakijapalveluihin. Mikäli lähetät tehtävät postitse huomaa, että viimeisen päivän postileima ei riitä.

Laita lähetyskuoren vasempaan yläkulmaan tiedot:

  • Oma nimi
  • Muotoilu, ylempi AMK

Postiosoite:
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Hakijapalvelut
PL 4000
00079 Metropolia

Käyntiosoite:
Bulevardi 31 (1. krs)
00180 Helsinki