Muusikko (AMK), ennakkotehtävät 2019

Muusikko: esittäminen pääaineena

Hakija tekee ennakkotehtävät alla olevan ohjeen mukaan huomioiden jäljempänä eritellyt instrumenttikohtaiset lisävaatimukset (rummut, lyömäsoittimet ja laulu) äänitteelle.

 Täytä hakuajan alettua tutkinto-ohjelman oma perustietolomake ja yhteishakulomake

 Tee äänite, jolla esität yhden vapaavalintaisen kappaleen jazz-/pop-/rock-/latin-musiikin alueelta

 • Esityksestä on käytävä ilmi hakijan improvisointitaito
 • Äänitteen tulee olla esitystilanteen kaltainen, demotasoinen äänite
 • Päällekkäisäänityksiä tai editointeja ei saa käyttää
 • Äänitteen formaatti on mp3 (128 kb/s). Tarkista äänitteen toimivuus. Yhden tallennettavan tiedoston koko voi olla maksimissaan 10 MB.
 • Äänite tulee tallentaa perustietolomakkeen liitteeksi ja nimetä seuraavasti: kappaleen nimi.mp3
 • Jos äänitys on oma sävellys, liitä mukaan nuotit pdf-tiedostomuodossa! Tallenna tiedosto kappaleen nimi.pdf

Hakuaikana täytettävässä perustietolomakkeessa sinua pyydetään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin. Voit valmistautua vastaamaan kysymyksiin jo etukäteen ja kopioida vastauksesi perustietolomakkeen tekstikenttään lomaketta täyttäessäsi. Sinulta kysytään seuraavaa:

 • Kerro toiminnastasi musiikin parissa muusikkona, musiikin tekijänä (säveltäjänä, sovittajana, sanoittajana), tuottajana, opettajana tai ohjaajana.
 • Minkälaisista tehtävistä haaveilet työelämässä / missä tehtävissä suunnittelet työskenteleväsi tulevaisuudessa?
 • Mitä asioita toivoisit oppivasi koulutuksessa?

Edellä mainitut ennakkotehtävät liitetään yhteishakulomakkeeseen.. Ennakkotehtävät kannattaa tehdä valmiiksi jo ennen yhteishakuajan alkua.

Metropolia Ammattikorkeakoulu ei palauta ennakkotehtäviä, eikä niistä anneta palautetta.

Lisävaatimukset seuraaville instrumenteille: laulu, rummut ja lyömäsoittimet

Pop/jazz -laulu    

Pop/jazz-laulun ennakkotehtävänä esitetään kaksi kappaletta; pakollinen ja vapaavalintainen.

 •  Pakollinen kappale: "Crazy" (Willie Nelson). Kappale lauletaan ilman säestystä englanniksi, tempo 72.
 • Vapaavalintaisen kappaleen tulee olla rytmimusiikin alueelta (esim. pop, rock, rhythm&blues, latin, jazz, laulelma, musikaali). Improvisoitu soolo ei ole välttämätön. Kappaleessa tulee olla piano-, kitara- tai bändisäestys.

Rummut

Soita vapaavalintaisen kappaleen lisäksi äänitteeseen peräkkäin seuraavat tehtävät:

Komppitehtävä:

Soita rummuilla komppeja ja fillejä. Käytä hi-hat -lautasia ja vaihda komppi säestyssymbaaliin: Kompit soitetaan ilman bändiä.

 •  1/8-rock, n. 60 sekuntia
 • “ Ain’t nobody “ - komppi  kertosäkeestä . 16 tahtia tempossa ¼ -nuotti = 100
 • shufflerock, n. 60 sekuntia
 • tyyliltään vapaa latin, n. 60 sekuntia

Vispilätehtävä: yksin rummuilla , EI BÄNDIÄ !

 • Blues for Alice , tempossa 1/4 -nuotti  = 150 .
 • Soita teema kerran , sitten 12 tahtia komppia , sitten 2 x 12 tahtia sooloa ja vielä kerran teema.

Virvelirumputehtävä:

 • Charley Wilcoxon ; Modern Rudimental Swing Solos for Advanced Drummer , sivu; 21  ” Elyria Four Stroke”;  tempossa  1/4-nuotti  = 80 .

Vapaa soolo n. 2 min

Muusikko: musiikin tekeminen ja tuottaminen pääaineena

Hakija tekee ennakkotehtävät alla olevan ohjeen mukaan huomioiden jäljempänä eritellyt instrumenttikohtaiset lisävaatimukset (rummut, lyömäsoittimet ja laulu) äänitteelle.

Täytä hakuajan alettua tutkinto-ohjelman oma perustietolomake
Tee äänite, jolla esität yhden vapaavalintaisen kappaleen jazz-/pop-/rock-/latin-musiikin alueelta omalla pääinstrumentillasi, eli sillä instrumentilla (soitin tai laulu) jolla tulet varsinaisissa valintakokeissakin esiintymään. Jos pääinstrumenttisi on laulu, rummut tai lyömäsoittimet, katso lisäksi tarkemmat ohjeet alla. Kappaleessa voi olla säestys, pois lukien laulun 1. tehtävä.

 • Äänitteen tulee olla esitystilanteen kaltainen, demotasoinen äänite
 • Päällekkäisäänityksiä tai editointeja ei saa käyttää
 • Äänitteen formaatti on mp3 (128 kb/s). Tarkista äänitteen toimivuus. Yhden tallennettavan tiedoston koko voi olla maksimissaan 10 MB.
 • Äänite tulee tallentaa yhteishakulomakkeen liitteeksi ja nimetä seuraavasti: sukunimietunimi_kappaleennimi.mp3
 • Jos äänitys on oma sävellys, liitä mukaan nuotit pdf-tiedostomuodossa!

Sävellysnäytteet

 • Sävellysnäytteiden äänitteellä olevat kappaleet voi toteuttaa haluamallaan tavalla (esim. yhtye tai ohjelmointi). Hakijat toimittavat kaksi omaa, kokonaan itse tekemäänsä sävellystä MP3-formaatissa (128 kb/s). Ainakin toisen sävellyksen on oltava myös nuottina (vähintään lead sheet eli nuottikuva, josta ilmenevät melodialinja, sointumerkit, sanat ja rakenne tarpeellisine esitysohjeineen), joka toimitetaan PDF-tiedostona. Molemmista äänitteiden sisältämistä kappaleista tulee toimittaa PDF-muotoinen raportti, josta käy ilmi kappaleiden nimi-, tekijä- ja soittajatiedot. Myös tietokoneella toteutetun äänitteen tekijä on mainittava.
 • Sävellysnäytteiden arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. melodian, harmonian, rytmiikan ja muodon hallintaan.
 • Sävellysnäytteistä ainakin toisen tulee edustaa populaarimusiikkia.
 • Sävellysnäytetiedostot tulee nimetä seuraavasti: sukunimietunimi_savellysnayte1.mp3,
  sukunimietunimi_savellysnayte2.mp3, sukunimietunimi_savellysnayte1.pdf, sukunimietunimi_savellysnayte2.pdf ja sukunimietunimi_savellysnayteraportti.pdf.

Tuotanto-/teknologianäyte 1

 • Hakijan tulee edellisten lisäksi toimittaa kokonaan itse tekemänsä erillinen musiikkituotanto/ -teknologiataitoja esittelevä MP3-tiedosto, jossa päällekkäisäänitysten käyttö on sallittu. Lisäksi hakijan tulee toimittaa lyhyt (1 liuska) raportti äänitteen teosta, sekä vapaamuotoinen kuvaus (1 liuska) aiemmasta musiikkituotantoon/ -teknologiaan liittyvästä toiminnastaan. Kirjalliset tehtävät toimitetaan PDF-formaatissa.
 • Tuotanto/teknologianäyte 1 tulee tallentaa nimellä: sukunimietunimi_tuotantoteknologianayte1.mp3 ja sukunimietunimi_tuotantoteknologiaraportti1.pdf

Tuotanto-/teknologianäyte 2

 • Hakija saa 41 lyhyttä sämpleä joita apunaan käyttäen hänen tulee säveltää ja tuottaa kappale. Hakija lataa musiikkikappaleen raidat Metropolian palvelimelta zip-pakettina (koko 11M). Kappaleessa tulee käyttää vähintään 15 annetuista sämpleistä ja sen tulee sisältää myös hakijan itse tuottamia musiikillisia elementtejä. Sämplejä saa muokata vapaasti.
 • Kappaleen keston on oltava 2-4 minuuttia ja siinä on oltava melodia ja harmonia (laulu tai instrumentti).
 • Hakijan tulee toimittaa vapaamuotoinen raportti (1 liuska) kappaleen työstämisen prosessista. Raportista täytyy lisäksi käydä ilmi mitä sampleja kappaleessa on käytetty ja miten.
 • Tuotanto/teknologianäyte 2 tulee tallentaa nimellä: sukunimietunimi_tuotantoteknologianayte2.mp3 ja
  sukunimietunimi_tuotantoteknologiaraportti2.pdf
 • Tuotanto-/teknologianäytteiden arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. tuotannon luovuuteen sekä melodian, harmonian, rytmiikan ja muodon hallintaan.

_____________________________________________________________________

Tehtävät palautetaan täyttämällä yhteishakulomake, johon liitetään äänitteet liitetiedostona mp3-muodossa (128 kb/s) sekä muut materiaalit pdf-tiedostomuodossa. Yhden tiedoston maksimikoko 10MB. Huomaa, että lomakkeen voi täyttää vain kerran. Tee äänitteet ja tekstit ensin ja täytä vasta sitten perustietolomake, johon liität tiedostot.

Sävellys- ja tuotanto/teknologianäytteiden tulee olla eri kappaleita.
Hakijan kannattaa huomioida hakiessaan, että koulutuksen painopiste on populaarimusiikin laulunkirjoituksessa ja tuotannossa.

Hakuaikana täytettävässä perustietolomakkeessa sinua pyydetään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin. Voit valmistautua vastaamaan kysymyksiin jo etukäteen ja kopioida vastauksesi perustietolomakkeen tekstikenttään lomaketta täyttäessäsi. Sinulta kysytään seuraavaa:

 • Kerro toiminnastasi musiikin parissa muusikkona, musiikin tekijänä (säveltäjänä, sovittajana, sanoittajana), tuottajana, opettajana tai ohjaajana.
 • Minkälaisista tehtävistä haaveilet työelämässä / missä tehtävissä suunnittelet työskenteleväsi tulevaisuudessa?
 • Mitä asioita toivoisit oppivasi koulutuksessa?

Metropolia Ammattikorkeakoulu ei palauta ennakkotehtäviä, eikä niistä anneta palautetta.

Lisävaatimukset seuraaville instrumenteille: laulu, rummut ja lyömäsoittimet

Pop/jazz -laulu

Ennakkotehtävänä esitetään kaksi laulua; pakollinen ja vapaavalintainen.

 • Pakollinen kappale: "Crazy" (Willie Nelson). Kappale lauletaan ilman säestystä englanniksi, tempo 72
 • Vapaavalintaisen kappaleen tulee olla rytmimusiikin alueelta (esim. pop, rock, rhythm&blues, latin, jazz, laulelma, musikaali). Improvisoitu soolo ei ole välttämätön. Kappaleessa tulee olla piano-, kitara- tai bändisäestys.

Rummut

Soita vapaavalintaisen kappaleen lisäksi äänitteeseen peräkkäin seuraavat tehtävät:

Komppitehtävä:

Soita rummuilla komppeja ja fillejä. Käytä hi-hat -lautasia ja vaihda komppi säestyssymbaaliin: Kompit soitetaan ilman bändiä.

 •  1/8-rock, n. 60 sekuntia
 • “ Ain’t nobody “ - komppi  kertosäkeestä . 16 tahtia tempossa ¼ -nuotti = 100
 • shufflerock, n. 60 sekuntia
 • tyyliltään vapaa latin, n. 60 sekuntia

Vispilätehtävä: yksin rummuilla , EI BÄNDIÄ !

Blues for Alice , tempossa 1/4 -nuotti  = 150 .

Soita teema kerran , sitten 12 tahtia komppia , sitten 2 x 12 tahtia sooloa ja vielä kerran teema.

Virvelirumputehtävä: Charley Wilcoxon ; Modern Rudimental Swing Solos for Advanced Drummer , sivu; 21  ” Elyria Four Stroke    ”;  tempossa  1/4-nuotti  = 80 .

Vapaa soolo n. 2 min

Palautusohjeet ja perustietolomake

Edellä mainitut ennakkotehtävät liitetään yhteishakulomakkeeseen liitetiedostoina. Ennakkotehtävät kannattaa tehdä valmiiksi jo ennen yhteishakuajan alkua. Muista täyttää myös musiikin perustietolomake (linkki avoinna hakuaikana) 3.4.2019 klo 15 mennessä.

Ennakkotehtävät toimitetaan hakuaikana 20.3.-3.4.2019 sähköisesti yhteishakulomakkeen liitetiedostoina opintopolku.fi-palvelussa 3.4.2019 klo 15.00 mennessä:

Liitetiedostot vain mp3- ja pdf- muodossa, yhden tiedoston maksimikoko 10MB.