Musiikin (ylempi AMK) ennakkotehtävä 2018

Musiikin ylemmän AMK-tutkinnon koulutuksen ennakkotehtävä on keväällä 2018 kaksiosainen. Valinnan kannalta keskeisen osa on kehittämisprojekti (opinnäytetyö). Sen toteuttamisessa tärkeät osaamisalueet kannattaa esitellä riittävän monipuolisesti.  

OSA 1. Portfolio esittelee hakijan työ- ja koulutushistoriaa sekä osaamista ja kiinnostusta

OSAAMINEN:

 • koulutus
 • kuvaus omasta musiikillisesta osaamisesta
 • taiteellinen ja/tai pedagoginen työskentely
 • mahdolliset julkaisut ja äänitteet
 • muu mahdollinen osaaminen

KIINNOSTUS:

 • omat kiinnostuksen kohteet - mikä sinua innostaa?
 • voit kertoa ammatillisen kiinnostuksen lisäksi myös esimerkiksi harrastuksistasi

TYÖKOKEMUS JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT:

 • työkokemus (sisältää oman harjoittelun, konsertit ja esiintymiset ym. omaan työnkuvaan kuuluvat toiminnat riippumatta niiden palkkauksesta)
 • mahdolliset toiveet uusista työtehtävistä
 • kuvaus omista ammatillisista kehittymistarpeista

HAKIJAT, JOILLA EI OLE MUSIIKIN ALAN KORKEAKOULUTUTKINTOA POHJAKOULUTUKSENA:

 • tee äänite, jolla esität yhden vapaavalintaisen kappaleen (saa sisältää improvisoidun osuuden)

 •  Äänitteen tulee olla konsertti-/esitystilanteen kaltainen, demotasoinen äänite Päällekkäisäänityksiä tai editointeja ei saa käyttää

 • Äänitteen formaatti on mp3 (128 kb/s). Tarkista äänitteen toimivuus. Yhden tallennettavan tiedoston koko voi olla maksimissaan 10 MB.

 • Äänite tulee tallentaa perustietolomakkeen liitteeksi ja nimetä seuraavasti: kappaleen nimi.mp3

 • Jos äänitys on oma sävellys, liitä mukaan nuotit pdf-tiedostomuodossa!

YAMK-koulutuksessa kootaan laaja oma e-portfolio, joten tämä hakuvaiheessa tekemäsi työ pohjustaa suoraan YAMK-koulutusta. Portfolioita ei palauteta hakijalle.

OSA 2. Kehittämisprojektin eli opinnäytetyön alustava suunnitelma

Kuvaa kehittämisprojektistasi seuraavat pääkohdat:

 • Aiheen kuvaus
 • Mihin tarpeeseen projekti vastaa? Mitä projekti kehittää? Mitkä ovat sen tavoitteet?
 • Keitä projektissa on mukana?
 • Onko aiheesta aiempia kehittämisprojekteja? Minkälaisissa kehittämisprojekteissa olet itse ollut mukana?
 • Kirjallisuutta, äänitteitä tai muita lähteitä, joihin olet tutustunut ideaa miettiessäsi.

Kehittämisprojektin arviointikriteerit

 1. Aihe: YAMK-koulutus on ammatillista kehittäjäkoulutusta. Asetamme etusijalle projektit, joissa työn aihe kehittää sekä hakijaa että työyhteisöä ja vastaa laajemminkin ajankohtaisiin työelämän tarpeisiin. Voit mahdollisesti linkittää projektisi johonkin Metropolian musiikissa meneillään olevaan TKI-hankkeeseen (katso alta Musiikin hankkeet 2018).
 2. Projektin rajaus: Suunnitelman tulee olla riittävän selkeä, konkreettinen ja rajattu, jotta sen toteuttamisen voi aloittaa heti elokuussa. Projektin tarpeen, hyödyn ja tavoitteiden selkeä kuvaaminen on tärkeää. YAMK-opintojen kesto on yksi lukuvuosi ja opinnäyte tulee saada valmiiksi lukuvuoden aikana. Hakemuksessa tulee myös esitellä, miten mahdolliset projektin kulut katetaan. Metropolia tarjoaa esimerkiksi konserttiprojekteihin tilat ja äänentoiston. Muista kuluista hakija vastaa itse.
 3. Kirjallinen ilmaisu: : Kaikissa opinnäytetöissä on kirjallinen osa. Edellytämme opiskelijoilta taitoa tuottaa hyvää asiatekstiä.
 4. Perehtyneisyys aiheeseen kirjallisuuden, äänitteiden ja muiden lähteiden kautta. Kehittämisprojektin lähdeluettelo, työn hyötyjen avaaminen ja hakijan osoittama perehtyneisyys aiheeseensa ovat tärkeitä valintakriteerejä.

Opinnäytetyö musiikin TKI-työn osana

Hakijan kehittämisidea voi liittyä myös Metropolian musiikin tutkinnon kehittämistoiminnan eli TKI:n aihepiireihin. 

Musiikin hankkeet 2018

Musiikin TKI-julkaisut ja täydennyskoulutukset 

Musiikin tutkinnossa ja hankkeissa kehitettyä osaamista jaetaan edelleen esimerkiksi täydennyskoulutuksissa ja julkaisuissa. Opinnäytetyön aihe voi kytkeytyä myös näiden teemoihin. Voit tutustua kehittämistyön tuloksiin esimerkiksi seuraavissa julkaisuissa:

Tutustu myös muihin Metropolian TKI-hankkeisiin

Jos sinulla on kysyttävää valintakokeesta, ota yhteyttä

Ennakkotehtävästä valintakokeeseen

Hakijat valitaan ennakkotehtävän perusteella varsinaiseen valintakokeeseen, joka pidetään 28.-30.5.2018. Tarkempi päivä ja kellonaika lähetetään ennakkotehtävän perusteella valintakokeisiin valituille valintakoekutsussa, jotka postitetaan sähköpostitse aikaisintaan 11.5.2018.

Tutustu valintakokeen ohjeisiin tarkemmin 

Valintakoe sisältää haastattelun ja musiikillisen tai musiikillis-pedagogisen työnäytteen, jossa hakija osoittaa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen tarvittavat taiteelliset/pedagogiset valmiudet. Musiikillisen työnäytteen tarkoitus on osoittaa hakijan valmiudet kehittämisprojektiinsa mahdollisesti sisältyvän musiikillisen osan toteuttamiseen sekä koulutukseen sisältyvään yhteismusisointiin. Valintakokeeseen saattaa sisältyä ryhmätehtävä.

Haastattelu ja portfolio toimivat koulutukseen valituilla opiskelijoilla henkilökohtaisen opintosuunnitelman perustana.

Palautusohjeet

Ennakkotehtävä toimitetaan hakuaikana 14.3.-28.3.2018 sähköisesti E-lomakepalautusjärjestelmän kautta (linkit avoinna hakuaikana) Metropolian hakijapalveluihin 28.3.2018 klo 15.00 mennessä.

Sähköiset palautuslomakkeet:
Musiikkipedagogi (ylempi AMK)
Muusikko (ylempi AMK)

Tehtävät palautetaan liitetiedostoina, vain doc-/docx-, rtf-, tai pdf- formaatit. Tiedoston maksimikoko on 25MB. Ennakkotehtävälomakkeeseen ei voi liittää ääni- tai kuvatiedostoja. Liitä mahdollisten ääni- tai kuvatallenteiden linkit ennakkotehtävän lomakkeeseen (esim. youtube tai dropbox).

Voidaksesi tulla otetuksi huomioon valinnassa, sinun tulee täyttää myös yhteishakulomake osoitteessa opintopolku.fi 28.3.2018 klo 15.00 mennessä.