Musiikin (ylempi AMK) ennakkotehtävä 2019

Musiikin ylemmän AMK-tutkinnon koulutuksen ennakkotehtävä on keväällä 2019 kaksiosainen. Valinnan kannalta keskeinen osa on kehittämisprojektin esittely riittävän monipuolisesti.

OSA 1. Portfolio esittelee hakijan työ- ja koulutushistoriaa sekä osaamista ja kiinnostusta

OSAAMINEN:

 • koulutus
 • kuvaus omasta musiikillisesta osaamisesta
 • taiteellinen ja/tai pedagoginen työskentely
 • mahdolliset julkaisut ja äänitteet
 • muu mahdollinen osaaminen

KIINNOSTUS:

 • omat kiinnostuksen kohteet - mikä sinua innostaa?
 • voit kertoa ammatillisen kiinnostuksen lisäksi myös esimerkiksi harrastuksistasi

TYÖKOKEMUS JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT:

 • työkokemus (sisältää oman harjoittelun, konsertit ja esiintymiset ym. omaan työnkuvaan kuuluvat toiminnat riippumatta niiden palkkauksesta)
 • mahdolliset toiveet uusista työtehtävistä
 • kuvaus omista ammatillisista kehittymistarpeista

HAKIJAT, JOILLA EI OLE MUSIIKIN ALAN KORKEAKOULUTUTKINTOA POHJAKOULUTUKSENA:

 • Tee äänite, jolla esität yhden vapaavalintaisen kappaleen (saa sisältää improvisoidun osuuden).

 •  Äänitteen tulee olla konsertti-/esitystilanteen kaltainen, demotasoinen äänite. Päällekkäisäänityksiä tai editointeja ei saa käyttää.

 • Äänitteen formaatti on mp3 (128 kb/s). Tarkista äänitteen toimivuus. Yhden tallennettavan tiedoston koko voi olla maksimissaan 10 MB.

 • Äänite tulee tallentaa perustietolomakkeen liitteeksi ja nimetä seuraavasti: kappaleen nimi.mp3

 • Jos äänitys on oma sävellys, liitä mukaan nuotit pdf-tiedostomuodossa!

Hakuvaiheessa tekemäsi työ pohjustaa YAMK-koulutuksen mahdollisia sisältöjä. Portfolioita ei palauteta hakijalle.

OSA 2. Kehittämisprojektin eli opinnäytetyön suunnitelma

Kuvaa kehittämisprojektistasi seuraavat pääkohdat:

 • Aiheen kuvaus
 • Mihin tarpeeseen projekti vastaa? Mitä projekti kehittää? Mitkä ovat sen tavoitteet?
 • Keitä projektissa on mukana?
 • Onko aiheesta aiempia kehittämisprojekteja? Minkälaisissa kehittämisprojekteissa olet itse ollut mukana?
 • Kirjallisuutta, äänitteitä tai muita lähteitä, joihin olet tutustunut ideaa miettiessäsi.

Kehittämisprojektin arviointikriteerit

 1. Aihe: YAMK-koulutus on ammatillista kehittäjäkoulutusta. Asetamme etusijalle projektit, joissa työn aihe kehittää sekä hakijaa että työyhteisöä ja vastaa laajemminkin ajankohtaisiin työelämän tarpeisiin. Voit mahdollisesti linkittää projektisi johonkin Metropolian musiikissa meneillään olevaan TKI-hankkeeseen (katso alta Musiikin hankkeet 2019).
 2. Projektin rajaus: Suunnitelman tulee olla riittävän selkeä, konkreettinen ja rajattu, jotta sen toteuttamisen voi aloittaa heti elokuussa. Projektin tarpeen, hyödyn ja tavoitteiden selkeä kuvaaminen on tärkeää. YAMK-opintojen kesto on yksi lukuvuosi ja opinnäyte tulee saada valmiiksi lukuvuoden aikana. Hakemuksessa tulee myös esitellä, miten mahdolliset projektin kulut katetaan. Metropolia tarjoaa esimerkiksi konserttiprojekteihin tilat ja äänentoiston. Muista kuluista hakija vastaa itse.
 3. Kirjallinen ilmaisu: : Kaikissa opinnäytetöissä on kirjallinen osa. Edellytämme opiskelijoilta taitoa tuottaa hyvää asiatekstiä.
 4. Perehtyneisyys aiheeseen kirjallisuuden, äänitteiden ja muiden lähteiden kautta. Kehittämisprojektin lähdeluettelo, työn hyötyjen avaaminen ja hakijan osoittama perehtyneisyys aiheeseensa ovat tärkeitä valintakriteerejä.

Opinnäytetyö musiikin TKI-työn osana

Hakijan kehittämisidea voi liittyä myös Metropolian musiikin tutkinnon kehittämistoiminnan aihepiireihin. 

Musiikin hankkeet 2019

 • Hyvinvoinnin tilat (teemat: musiikki, sosiaalinen hyvinvointi, mielenterveys, syrjäytyminen) lisätietoja blogissa
 • Tämä elämä (teemat: pelillistäminen, nuoret, opinto-ohjaus)
  lisätietoja blogissa
 • Oiva - oman osaamisen tunnistaminen ja soveltaminen uusissa ammattikonteksteissa (teemat: osaamisen tunnistaminen, uudet ammattikuvat, luovat alat, monialaisuus)
 • Digisti yhdessä (teemat: e-opetus, digitaalisuus, musiikki)
 • SWAIP - Social inclusion and well-being through the Arts and Interdisciplinary Practises

Musiikin TKI-julkaisut ja täydennyskoulutukset 

Musiikin tutkinnossa ja hankkeissa kehitettyä osaamista jaetaan edelleen esimerkiksi täydennyskoulutuksissa ja julkaisuissa. Opinnäytetyön aihe voi kytkeytyä myös näiden teemoihin. Voit tutustua kehittämistyön tuloksiin esimerkiksi seuraavissa julkaisuissa:

Tutustu myös muihin Metropolian TKI-hankkeisiin

Jos sinulla on kysyttävää valintakokeesta, ota yhteyttä

Ennakkotehtävästä valintakokeeseen

Hakijat valitaan ennakkotehtävän perusteella varsinaiseen valintakokeeseen, joka pidetään 3.-5.6.2019. Tarkempi päivä ja kellonaika lähetetään ennakkotehtävän perusteella valintakokeisiin valituille valintakoekutsussa, jotka postitetaan sähköpostitse aikaisintaan 10.5.2019.

Tutustu valintakokeen ohjeisiin tarkemmin 

Valintakoe sisältää haastattelun ja musiikillisen tai musiikillis-pedagogisen työnäytteen, jossa hakija osoittaa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen tarvittavat taiteelliset/pedagogiset valmiudet. Musiikillisen työnäytteen tarkoitus on osoittaa hakijan valmiudet kehittämisprojektiinsa mahdollisesti sisältyvän musiikillisen osan toteuttamiseen sekä koulutukseen sisältyvään yhteismusisointiin. Valintakokeeseen saattaa sisältyä ryhmätehtävä.

Haastattelu ja portfolio toimivat koulutukseen valituilla opiskelijoilla henkilökohtaisen opintosuunnitelman perustana.

Palautusohjeet

Voidaksesi tulla otetuksi huomioon valinnassa, sinun tulee täyttää yhteishakulomake osoitteessa opintopolku.fi. Ennakkotehtävät toimitetaan hakuaikana 20.3.-3.4.2019 sähköisen yhteishakulomakkeen liitetiedostoina 3.4.2019 klo 15 mennessä.