Rakennustekniikka (ylempi AMK) ennakkotehtävä 2018

Rakennustekniikan (ylempi AMK) -tutkinto-ohjelman opinnot suuntautuvat korjausrakentamiseen.

Ei valintakoetta.

TEHTÄVÄ 1. Koulutustausta (50 p)

 1. Mikä on ammatillinen peruskoulutuksesi (kaikki tutkinnot)?
  - tutkinnon virallinen nimi
  - oppilaitos
  - suuntautumisvaihtoehto tai vastaava
  - valmistumisvuosi
 2. Mitä korjausrakentamisen opintoja (opintojakson nimi ja laajuus opintopisteinä) sinulla on ollut perustutkinnossa?
 3. Mitä korjausrakentamisen koulutusta (opintojakson nimi ja laajuus opintopisteinä) tai vastaavaa (kurssin, seminaarin ym. nimi ja niiden kesto esim. päivinä) sinulla on perustutkinnon jälkeen?
 4. Onko sinulla rakennusalan pätevyyksiä, esim. FISE:n rakennusfysiikan tai kuntotutkijan pätevyyksiä? Mitä pätevyyksiä sinulla on?
 5. Mikä oli insinöörityösi aihe ja arvosana?

TEHTÄVÄ 2. Työkokemus (18 p)

 1. Kuinka monta vuotta sinulla on alan työkokemusta AMK-insinööriksi valmistumisen jälkeen?
 2. Jos sinulla on ennen AMK-insinöörin tutkintoa suoritettuna insinöörikoulutus, kuinka monta vuotta olet työskennellyt insinöörinä ennen AMK-insinööriksi valmistumista?
 3. Millaista korjausrakentamisen työkokemusta sinulla on (työtehtävät ja ajallinen kesto)?
 4. Kuinka monta vuotta yhteensä olet toiminut korjausrakentamiseen liittyvissä työtehtävissä?

TEHTÄVÄ 3. Opinnäytetyö (12 p)

 1. Onko sinulla jo mietittynä opinnäytetyön aihe?
 2. Kuvaa lyhyesti opinnäytetyön aihe, tausta ja tavoitteet.
 3. Onko aiheidea omasi vai onko tavoitteista sovittu yhdessä työnantajasi kanssa? Kuinka opinnäytetyön aihe liittyy yrityksen/organisaation toimintaan ja sen kehittämiseen?

TEHTÄVÄ 4. Motivaatio (20 p)

 1. Kerro omin sanoin, miksi haluat koulutukseen, missä korjausrakentamiseen liittyvissä asioissa haluaisit erityisesti kehittyä sekä millaisia odotuksia ja toiveita sinulla on koulutuksen sisällölle ja toteutustavoille?
 2. Onko työnantajasi sitoutunut tukemaan opiskeluasi ja millä tavoin?
 3. Miten aiot opiskella työn ohessa ja hoitaa muut työvelvoitteesi?

Palautusohjeet

Ennakkotehtävä toimitetaan hakuaikana 14.3.-28.3.2018 sähköisesti E-lomakepalautusjärjestelmän kautta (linkki avoinna hakuaikana) Metropolian hakijapalveluihin 28.3.2018 klo 15.00 mennessä.

Tehtävät palautetaan yhtenä liitetiedostona, vain doc-/docx-, rtf-, tai pdf- formaatit. Tiedoston maksimikoko on 25MB.

Voidaksesi tulla otetuksi huomioon valinnassa, sinun tulee täyttää myös yhteishakulomake osoitteessa opintopolku.fi 28.3.2018 klo 15.00 mennessä.