Sosiaaliala (ylempi AMK), valmistava tehtävä 2019

Valintakoe sosiaalialan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon on kaksiosainen: tehtävät ennen valintakoetta ja valintakokeen ryhmäkeskustelu.

Tehtävät ennen valintakokeen ryhmäkeskustelua

  1. Millaisen opinnäytetyön tekisin?
  2. Kuvaus: Minä aikuisopiskelijana.
  3. Lukutehtävä

Molemmat tekstit (1. ja 2.) palautetaan valintakokeen ryhmäkeskustelun yhteydessä keskustelua ohjaavalle opettajalle. Kirjoita tehtävät eri papereille. Merkitse kumpaankin tehtäväpaperiin tehtävän nimi sekä oma nimesi.

1. Millaisen opinnäytetyön tekisin?

  • Kirjoita lyhyt ideapaperi sellaisesta alan kehittämistarpeesta, josta voisit tehdä opinnäytetyösi, perustele valintaasi ja työsi hyötyjä sekä kuvaa millaisin tutkimuksellisen kehittämisen menetelmin opinnäytetyön voisi toteuttaa yhteistyössä työelämän kanssa.  
  • Kirjoituksen pituus on korkeintaan kaksi sivua.  

2. Kuvaus: Minä aikuisopiskelijana.

Kirjoita korkeintaan yhden sivun kuvaus teemasta ”minä aikuisopiskelijana” sekä kuvaa, mikä sinua motivoi oman osaamisesi kehittämiseen.

Voit hyödyntää kuvauksessa alla listattua kirjallisuutta. Sen lisäksi voit halutessasi käyttää aiheeseen liittyvää omavalintaista kirjallisuutta.

Kirjallisuus:

Valintakokeen ryhmäkeskustelu 23.-24.5.2019

Hakijoiden pienryhmäkeskustelu perustuu lukutehtävänä olleeseen aineistoon.

Ryhmähaastattelun ajankohta on torstai 23.5. tai perjantai 24.5.2019. Haastattelun kesto on noin 45 min.

Tarkempi haastatteluaika ilmoitetaan valintakoekutsussa. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakijat, jotka ovat hakukelpoisia. Valintakoehaastattelun yhteydessä ilmoitetaan myös syksyn lähiopetuspäivät.