Sosiaaliala (ylempi AMK), valmistava tehtävä 2018

Valintakoe sosiaalialan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon on kaksiosainen: tehtävät ennen valintakoetta ja valintakokeen ryhmäkeskustelu.

Tehtävät ennen valintakokeen ryhmäkeskustelua

 1. Millaisen opinnäytetyön tekisin?
 2. Kuvaus: Minä aikuisopiskelijana.
 3. Lukutehtävä

Molemmat tekstit (1. ja 2.) palautetaan valintakokeen ryhmäkeskustelun yhteydessä keskustelua ohjaavalle opettajalle. Kirjoita tehtävät eri papereille. Merkitse kumpaankin tehtäväpaperiin tehtävän nimi sekä oma nimesi.

1. Millaisen opinnäytetyön tekisin?

 • Kirjoita lyhyt ideapaperi sellaisesta alan kehittämistarpeesta, josta voisit tehdä opinnäytetyösi, perustele valintaasi ja työsi hyötyjä sekä kuvaa millaisin tutkimuksellisen kehittämisen menetelmin opinnäytetyön voisi toteuttaa yhteistyössä työelämän kanssa.  
 • Kirjoituksen pituus on korkeintaan 2 sivua.  

2. Kuvaus: Minä aikuisopiskelijana.

 • Kirjoita korkeintaan yhden sivun kuvaus teemasta ”minä aikuisopiskelijana” sekä kuvaa, mikä sinua motivoi oman osaamisesi kehittämiseen.
 • Voit hyödyntää kuvauksessa alla listattua kirjallisuutta. Sen lisäksi voit halutessasi käyttää aiheeseen liittyvää omavalintaista kirjallisuutta.

  Kirjallisuus:
 • YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi 2015. Erityisesti työpaketti 2. Työelämän uudistaminen monialaisella kehittämisosaamisella -artikkelit. 
  https://www.hamk.fi/projektit/vaikuttavuuden-vahvistaminen-valtakunnallisesti/#tyopaketti-2
 • Rautkorpi Tiina, Mutanen Arto ja Vanhanen-Nuutinen Liisa (toim.) 2014. Kestävä innovointi Oppimista korkeakoulun ja työelämän dialogissa. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja TAITO-TYÖELÄMÄKIRJAT 7 • 2014. http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/TAITO/PDF/METROPOLIA_Taito_7_Kestava_innovointi.pdf 
 • Kotila Hannu ja Mutanen Arto (toim.) 2012. Käytäntöä tutkimassa. Puheenvuoroja 2/2012. Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu.
 • Eteläpelto & Collin & Saarinen (toim.) 2007. Työ, identiteetti ja oppiminen. Helsinki: WSOY.

3. Lukutehtävä

Valintakokeen ryhmäkeskustelu 31.5.-1.6.2018

Hakijoiden pienryhmäkeskustelu perustuu lukutehtävänä olleeseen aineistoon.

Ryhmähaastattelun ajankohta on torstai 31.5. tai perjantai 1.6.2018. Haastattelun kesto noin 45 min.

Tarkempi haastatteluaika ilmoitetaan valintakoekutsussa. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoehaastattelun yhteydessä ilmoitetaan myös syksyn lähiopetuspäivät.