Talotekniikka (ylempi AMK) ennakkotehtävä 2019

Ennakkotehtävän vastaukset kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmalla. Ne muodostavat yhden vastausdokumentin (doc-/docx, rtf-, tai pdf -tiedosto, jonka maksimikoko 25 MB), jossa on kansilehti + enintään kuusi sivua tekstiä. Fontti on Arial normaali 12, marginaalit ovat 2 cm ja riviväli on 1. Kansilehdellä tulee olla lähettäjän yhteystiedot ja suuntautumisvaihtoehto (lvi-tekniikka tai sähköinen talotekniikka). 

TEHTÄVÄ 1. Tutkintotodistus, insinööri (AMK) (30 p)

Tutkinnon suorittamispäivä ja opintosuunta sekä opinnot seuraavasti:

opintokokonaisuus  opintopisteet  painotettu keskiarvo
matematiikan opinnot    
äidinkielen kurssit    
ammattiaineopinnot    

TEHTÄVÄ 2. Muut YAMK-opintoja edistävät opinnot. (20 p)

Muut YAMK-opintoja edistävät opinnot (opintopisteet/muu laajuus/arvosanat).

TEHTÄVÄ 3. Työkokemus (20 p)

Työnantaja, aloitus- ja lopetuspäivä, tehtävät (lyhyesti).

TEHTÄVÄ 4. Itsearviointi (10 p)

  • Onko sinulla kokemusta työn ohessa opiskelusta?
  • Opiskeletko YAMK-tutkinnon työn ohessa? Kerro työsuunnitelmasi ja ajankäyttösi opiskelua varten.
  • Millaiset tietotekniset valmiudet sinulla on?
  • Miksi haluat suorittaa YAMK-tutkinnon?
  • Mitä osaamisaluettasi haluat vahvistaa erityisesti YAMK-tutkinnolla?  
     

TEHTÄVÄ 5. Projektisuunnitelman laatiminen kehittämishankkeelle (20 p)

Laadi projektisuunnitelma tutkimus- tai kehittämishankkeelle. Perustele projektisuunnitelmassa, miksi hankkeeseen kannattaa ryhtyä, mihin ongelmiin/tiedon puutteisiin hankkeesi tuo lisätietoa ja vastauksia, mikä on hankkeen ensisijainen tavoite ja muut mahdolliset tavoitteet, miten hanke toteutetaan, millä menetelmillä tietoa hankitaan ja mitä tuloksia hankkeelta odotat. Projektisuunnitelman pituus on 3 sivua. Otsikoi projektisuunnitelma ja jäsennä se seuraavasti: Tausta, tavoitteet, toteutus ja tulokset.      

Palautusohjeet

Voidaksesi tulla otetuksi huomioon valinnassa, sinun tulee täyttää yhteishakulomake osoitteessa opintopolku.fi. Ennakkotehtävä toimitetaan hakuaikana 20.3.-3.4.2019 sähköisen yhteishakulomakkeen liitetiedostona 3.4.2019 klo 15 mennessä.

Tehtävät palautetaan yhtenä liitetiedostona, vain doc-/docx-, rtf-, tai pdf- formaatit. Tiedoston maksimikoko on 1 Gt.