Terveyden edistäminen (ylempi AMK), ennakkotehtävät 2019

Opiskelijat valitaan ennakkotehtävän ja valintakokeen perusteella. Näin ennakkotehtävä on osa valintakoetta ja kaikki ennakkotehtävän 3.4.2019 klo 15 mennessä palauttaneet kutsutaan valintakokeeseen. Ennakkotehtävästä voi saada 20 pistettä.

Ennakkotehtävän vastausten suositeltu pituus on n. 2-3 sivua yhteensä (fonttikoko 12 esim. Times New Roman). Kirjoita vastausdokumenttisi alkuun nimesi ja yhteystietosi.

Tallenna tehtävät sähköistä palautusta varten doc-/docx-, rtf- tai pdf-formaattiin yhtenä tiedostona, joka on nimetty omalla nimelläsi (”Sukunimi_Etunimi”).

Tehtävä 1: Koulutustausta ja työkokemus (10 p)

 1. Mitä ammatillisia tai korkeakoulututkintoja olet aiemmin suorittanut (kaikki tutkinnot)?
  - tutkinnon (tai tutkintojen) virallinen nimi ja ajankohta
  - oppilaitos ja suuntautumisvaihtoehto tai vastaava (kaikista tutkinnoista jos niitä on useampia)
 2. Onko sinulla jotakin terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvää täydennyskoulutusta (opintojen nimi ja laajuus opintopisteinä) tai vastaavaa (kurssin, seminaarin, konferenssi ym. nimi ja niiden kesto esim. päivinä) sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon jälkeen?
 3. Mikä oli suorittamasi ammattikorkeakoulututkinnon (tai vastaavan) opinnäytetyön aihe ja arvosana?
 4. Millaista sosiaali- ja terveysalan työkokemustasi sinulla on (työtehtävät ja ajallinen kesto, nykyinen tai viimeisin työtehtävä)?
 5. a)    Mitä muuta aiempaa työkokemustasi haluat nostaa esiin?

   

Tehtävä 2: Motivaatio ja tulevaisuuden työorientaatio (10 p)

 1. Miksi haet Terveyden edistämisen YAMK-opintoihin?
 2. Minkälaista terveyden edistämisen asiantuntijuutta tavoittelet?
 3. Miten YAMK Terveyden edistämisen opinnot tukevat ammatillisia tavoitteitasi ja suuntautumistasi tulevaisuudessa?
 4. Miten arvioit omia valmiuksiasi (mm. ajalliset ja opiskeluun liittyvät) suorittaa YAMK-tutkinto-ohjelman opinnot?
 5. Millaisissa työtehtävissä näet itsesi tulevaisuudessa Terveyden edistämisen YAMK-opintojen jälkeen?

Palautusohjeet

Voidaksesi tulla otetuksi huomioon valinnassa, sinun tulee täyttää yhteishakulomake osoitteessa opintopolku.fi. Ennakkotehtävä toimitetaan hakuaikana 20.3.-3.4.2019 sähköisen yhteishakulomakkeen liitetiedostona 3.4.2019 klo 15 mennessä.

Tehtävät palautetaan yhtenä liitetiedostona, vain doc-/docx-, rtf-, tai pdf- formaatit. Tiedoston maksimikoko on 1 Gt.