Terveyden edistäminen (ylempi AMK), ennakkotehtävät 2018

Opiskelijat valitaan ennakkotehtävän ja valintakokeen perusteella. Näin ennakkotehtävä on osa valintakoetta ja kaikki ennakkotehtävän 28.3.2018 klo 15 mennessä palauttaneet kutsutaan valintakokeeseen. Ennakkotehtävästä voi saada 30 pistettä.

Ennakkotehtävän vastausten suositeltu pituus on n. 2-3 sivua yhteensä (fonttikoko 12 esim. Times New Roman). Tallenna tehtävät sisältävä tiedosto sähköistä palautusta varten doc-/docx-, rtf- tai pdf-formaattiin. Kirjoita vastausdokumenttisi alkuun nimesi ja yhteystietosi.

Tehtävä 1: Koulutustausta ja työkokemus

 1. Mitä ammatillisia tai korkeakoulututkintoja olet aiemmin suorittanut (kaikki tutkinnot)?
  - tutkinnon (tai tutkintojen) virallinen nimi ja ajankohta
  - oppilaitos ja suuntautumisvaihtoehto tai vastaava (kaikista tutkinnoista jos niitä on useampia)
 2. Onko sinulla jotakin terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvää täydennyskoulutusta (opintojen nimi ja laajuus opintopisteinä) tai vastaavaa (kurssin, seminaarin, konferenssi ym. nimi ja niiden kesto esim. päivinä) sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon jälkeen?
 3. Mikä oli suorittamasi ammattikorkeakoulututkinnon (tai vastaavan) opinnäytetyön aihe ja arvosana?
 4. Millaista sosiaali- ja terveysalan työkokemustasi sinulla on (työtehtävät ja ajallinen kesto, nykyinen tai viimeisin työtehtävä)?
 5. Kuvaa myös mahdollista muuta, muuhun aiempaan ammattiisi, liittyvää työkokemustasi.

Tehtävä 2: Motivaatio (10 p)

 1. Kerro miksi haluat opiskella ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Terveyden edistämisen opinnot?
 2. Miten arvioit omia valmiuksiasi (mm. ajalliset ja opiskeluun liittyvät) suorittaa tutkinto-ohjelman opinnot?
 3. Millaisissa työtehtävissä näet itsesi tulevaisuudessa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen?

Tehtävä 3: Tulevaisuuden haasteet (20 p)

Mitä keskeisiä haasteita näet terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ammatillisen osaamisen ja toiminnan kehittämisessä tulevaisuudessa?

Palautusohjeet

Ennakkotehtävä toimitetaan hakuaikana 14.3.-28.3.2018 sähköisesti E-lomakepalautusjärjestelmän kautta (linkki avoinna hakuaikana) Metropolian hakijapalveluihin 28.3.2018 klo 15.00 mennessä.

Tehtävät palautetaan yhtenä liitetiedostona, vain doc-/docx-, rtf-, tai pdf- formaatit. Tiedoston maksimikoko on 25MB.

Voidaksesi tulla otetuksi huomioon valinnassa, sinun tulee täyttää myös yhteishakulomake osoitteessa opintopolku.fi 28.3.2018 klo 15.00 mennessä.