Vaatetusalan (ylempi AMK) ennakkotehtävät 2019

 • Ennakkotehtävässä on kolme osaa, joiden vastaukset saavat olla yhteensä enintään kuusi (6) sivua tekstiä tehtäväkohtaisten ohjeiden mukaisesti. Kirjoita kaikki tehtävät tietokoneella. Suositeltava riviväli on 1,5 ja fonttikoko 11 tai 12.
 • Haussa ei hyväksytä muissa korkeakouluissa suoritettuja ennakkotehtäviä tai valintakokeita.
 • Palauta kaikki ennakkotehtävät yhtenä liitetiedostona.

Ennakkotehtävä 1: Vaatetusalan työkokemus ansioluettelossani (5 pistettä)

Koosta kahdelle (2) sivulle mahtuva ansioluettelo. Esitä tiivistetysti aluksi koulutuksesi ja kielitaitosi. Esittele sen jälkeen ansioluettelossasi työpaikkasi uusimmasta vanhimpaan. Tee lisäksi yhden sivun mittainen teksti, jossa kuvaat, mitkä asiat työhistoriassasi edustavat toimintaasi vaatteiden kaavoituksen ja mitoituksen osaajana.

Ennakkotehtävä 2: Kehittämistehtävä (10 pistettä)

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon liittyy keskeisenä osana työelämää kehittävä ammatillinen opinnäytetyö, josta puhutaan kehittämistehtävänä.

Kuvaile ensin se asiantuntijatehtävä, joka sinua vaatetusalan yrityksessä / organisaatiossa kiinnostaa ja perustele, miksi. Sen jälkeen kuvaile, minkälaiselle kehittämistehtävälle organisaatiossasi / toimintaympäristössäsi olisi tarvetta ja miksi.

Alla olevat kysymykset ovat tarkoitettu helpottamaan jäsentämistä, mutta voit myös esitellä suunnitelmaasi vapaamuotoisesti:

 1. Mikä tehtävä, millaisessa yrityksessä, sinua valmistuttuasi kiinnostaa? Miksi?
 2. Mitä havaittavia kehittämistarpeita uudessa toimintaympäristössäsi mahdollisesti olisi?
 3. Mitä alustavia tavoitteita voisit asettaa omalle kehittämistyöllesi?
 4. Minkälaiseen tietoperustaan ajattelisit kehittämistyösi nojautuvan?

Suunnitelman pituus saa olla enintään kaksi (2) sivua.

Ennakkotehtävä 3: Ajankäyttö ja sitoutuminen opiskeluun (5 pistettä)

Vestonomi (ylempi AMK) -tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä, joka opiskeluajaksi muutettuna vastaa n. 1600 tuntia. Opintoja tehdään itsenäisesti, mutta joka kuukausi järjestetään arkipäivisin ja/tai lisäksi iltaisin 2–3 päivän verran lähiopetusta Helsingissä. Oman ajankäytön suunnittelua ja sitoutumista pitkäjänteiseen opiskeluun on syytä pohtia jo ennen opintojen aloittamista.

Kirjoita aiheesta ”Opiskelu osana elämääni vuosina 2019–2020”. 

Seuraavat apukysymykset ovat tarkoitettu helpottamaan jäsentämistä, mutta voit rakentaa kirjoituksesi myös muulla tavoin. 

 • Miten ajankäyttösi jakaantuu tällä hetkellä työn ja ns. muun elämän suhteen (perhe, harrastukset, yhteiskunnallinen toiminta jne.)?
 • Millaisia muutoksia ajankäyttöösi on mahdollista tehdä, eli paljonko aikaa jää opinnoille?
 • Mikäli olet opiskelujen aikana myös töissä, miten työnantajasi suhtautuu opiskeluun hakeutumiseen? (mahdollisuus vapaajaksoihin töistä, kiinnostus kehittämishankkeesi teemaa kohtaan, työnantajan muu tuki). Mitkä muut tekijät tai ihmiset tukevat opiskeluasi vuosina 2019–2020?
 • Miten tärkeänä pidät vestonomi (ylempi AMK) -tutkinnon opiskelut osana ammatillisen asiantuntijuutesi kehittymistä?

Kirjoituksen pituus saa olla enintään kaksi (2) sivua.

Lisätietoja ennakkotehtävistä ja valintakokeista

Ennakkotehtäviä ei palauteta hakijalle, eikä niistä anneta sisällöllistä palautetta. Ennakkotehtävä arvioidaan hyväksytty/hylätty. Jotta ennakkotehtävä on hyväksytty, siitä on saatava yhteensä vähintään 10 pistettä. Hakukelpoiset ja ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet kutsutaan kirjallisesti valintakokeeseen. Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen.

Kutsut valintakokeeseen lähetetään sähköpostitse aikaisintaan 10.5.2019. Valintakokeet järjestetään 6.-7.6.2019 Metropolian Arabian kampuksella, osoitteessa Hämeentie 135 D, 00560 Helsinki.

Palautusohjeet

Voidaksesi tulla otetuksi huomioon valinnassa, sinun tulee täyttää yhteishakulomake osoitteessa opintopolku.fi. Ennakkotehtävä toimitetaan hakuaikana 20.3.-3.4.2019 sähköisen yhteishakulomakkeen liitetiedostona 3.4.2019 klo 15 mennessä.

Tehtävät palautetaan yhtenä liitetiedostona, vain doc-/docx-, rtf-, tai pdf- formaatit. Tiedoston maksimikoko on 1 Gt.

Lisähaku 1.-19.7.2019

Lisähaun ennakkotehtävät tulee liittää lisähaun hakulomakkeelle 19.7.2019 klo 15 mennessä.