Viestintä, monimuotototeutus: Visuaalisen viestinnän ennakkotehtävät 2019

Tehtävä 1: Motivaatiokirje ja opintosuunnitelma

Tutustu visuaalisen viestinnän opetussuunnitelmiin täällä.

Kirjoita motivaatiokirje, jossa kerrot itsestäsi ja miksi haluat opiskelemaan visuaalisen viestinnän monimuotototeutukseen. Tutustu visuaalisen viestinnän opetussuunnitelmiin ja sisällytä motivaatiokirjeeseen osio siitä, mitkä opintojaksot sinua erityisesti kiinnostavat.

Tutkinnossa ei järjestetä iltaopetusta vaan kaikki opetus tapahtuu joko päiväopiskelijoiden kanssa tai etäopiskeluna itsenäisesti, ryhmissä tai työpaikalle opinnollistettuina. Lisäksi opintoja voi hyväksilukea jo hankitun osaamisen perusteella (ns. aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen.) Pohdi motivaatiokirjeessä mitkä edellä mainituista järjestelyistä sopivat sinulle parhaiten. Kaikille opintoihin valituille laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Tee itsellesi alustava opintojen etenemissuunnitelma, jossa määrittelet miten ja millä aikataululla suoritat opintosi. Lähtökohtana monimuoto-opiskelijoiden opintosuunnitelmassa on visuaalisen viestinnän graafisen suunnittelun opetussuunnitelma, mutta opintoja on mahdollista valita myös visuaalisen viestinnän liikkuvan grafiikan opetussuunnitelmasta. Sisällytä opintosuunnitelma osaksi motivaatiokirjettä.

Sisällytä motivaatiokirjeeseen myös napakka tiivistys työ- ja opiskeluhistoriastasi.

Kirjoita enintään kaksi A4-arkkia. 

Tee motivaatiokirjeestä selkeä ja helppolukuinen. Muista lisätä oma nimesi.

Toteutustapa
Essee.

Laajuus
Kaksi A4-arkkia.

Arviointiperusteet
Ohjeiden noudattaminen, johdonmukaisuus, kieliasu ja perustelut, selkeys, luettavuus, suunnitelman realistisuus, motivoituneisuus, kokemus alalta, ymmärrys opinnoistamme, opintojemme sopivuus kokonaisuuteen sekä sisällön välittämä soveltuvuus monimuoto-opiskeluun korkeakoulussa.

Merkitse ennakkotehtäviin nimesi sekä perustietolomakkeessa saamasi hakijatunniste.
Ennakkotehtäviä ei palauteta hakijalle eikä niistä anneta palautetta.

Tehtävä 2: LUX Helsinki 2020

LUX Helsinki on vuosittain Helsingissä järjestettävä valotaiteen tapahtuma. Tutustu aiheeseen ja valitse tarkastelunäkökulma. Tee tapahtumalle värillinen mainosjuliste, johon sisältyy teksti LUX Helsinki 2020.

Toteutustapa
Tekniikka on vapaa.
Juliste on värillinen ja siinä on teksti: LUX Helsinki 2020.

Laajuus
A3 paperi, pystysuuntainen.

Arviointikriteerit
Idea, sommittelu, värien käyttö, typografia, valitun tekniikan hallinta.

Merkitse ennakkotehtäviin nimesi sekä perustietolomakkeessa saamasi hakijatunniste.
Ennakkotehtäviä ei palauteta hakijalle eikä niistä anneta palautetta.

Tehtävä 3: Kuvasarja veden kiertokulusta

Tee kuvasarja veden kiertokulusta. Älä käytä kuvasarjassa tekstiä. Kemiallisia merkkejä tai vastaavia symboleita voit hyödyntää.

Valitse kuvasarjan käyttötarkoitus itse: esim. mainosvideon kuvakäsikirjoitus, infografiikka, oppikirjakuvitus. Pidä huolta, että kuvasarjan käyttötarkoitus välittyy selkeästi.

Toteutustapa
Tekniikka on vapaa.

Laajuus
A3-arkki.

Arviointikriteerit
Kuvakerronta, informaation välittyminen, idea, omaperäisyys, sommittelu, oivaltaminen, valitun tekniikan hallinta.

Merkitse ennakkotehtäviin nimesi sekä perustietolomakkeessa saamasi hakijatunniste.
Ennakkotehtäviä ei palauteta hakijalle eikä niistä anneta palautetta.

Perustietolomake

Täytä ja lähetä hakuaikana 20.3.-3.4.2019 klo 15.00 mennessä myös visuaalisen viestinnän monimuotototeutuksen sähköinen perustietolomake (linkki avoinna hakuaikana). Ota lopuksi tuloste perustietolomakkeesta.

Perustietolomakkeet julkaistaan hakuajan alkaessa 20.3.2019. Huomaa, että perustietolomakkeen voi täyttää vain kerran. Lomakkeita ei ole mahdollista palata täydentämään myöhemmin. Tarkista siis, että lähetät vain valmiin lomakkeen.

Voidaksesi tulla otetuksi huomioon valinnassa sinun tulee täyttää myös yhteishakulomake osoitteessa opintopolku.fi 3.4.2019 klo 15.00 mennessä.

Palautusohjeet

Laita lähetyskuoren vasempaan yläkulmaan tiedot:

  • Oma nimi
  • Viestintä/Visuaalinen viestintä, monimuoto
  • Perustietolomakkeen hakijatunniste

Toimita ennakkotehtävät ja tulosteet yhteishakulomakkeesta sekä viestintä/visuaalisen viestinnän monimuotototeutuksen perustietolomakkeesta 3.4.2019 klo 15.00 mennessä Metropolian hakijapalveluihin. Viimeisen päivän postileima ei riitä.

Postiosoite:
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Hakijapalvelut
PL 4072
00079 Metropolia

Käyntiosoite:
Hämeentie 135 D
00560 Helsinki