Viestintä, monimuotototeutus: Digitaalisen viestinnän ennakkotehtävät 2018

Tehtävä 1: Ansioluettelo

 

Luo itsellesi LinkedIn-profiili (linkedin.com), ellei sinulla jo ole. Kirjoita lisäksi 1 A4-selvitys työhistoriastasi. Liitä selvitykseen mukaan suora linkki LinkedIn-profiiliisi.


Laajuus: maks. 1 A4-arkki, älä kirjoita yhtä sivua enempää

Toteutustapa: tekstinkäsittelyohjelmalla, fontti Times New Roman koko 12,
riviväli 1,5, sivun marginaalit 2,5 cm

Arviointiperusteet: Ohjeiden noudattaminen, selkeys, sisällön välittämä soveltuvuus
monimuoto-opiskeluun korkeakoulussa, kokemus alaltamme sekä
opintojemme sopivuus kokonaisuuteen.

 

Muista kirjoittaa oma nimesi myös vastauspaperiin.

 

 

Tehtävä 2: Opintosuunnitelma

Tutustu digitaalisen viestinnän opetussuunnitelmaan.


Tutkinnossa ei järjestetä iltaopetusta vaan kaikki opetus tapahtuu joko päiväopiskelijoiden kanssa tai etäopiskeluna itsenäisesti, ryhmissä tai työpaikalle opinnollistettuina. Lisäksi opintoja voi hyväksilukea jo hankitun osaamisen perusteella (ns. aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen.)


Mitkä edellä mainituista järjestelyistä sopivat sinulle parhaiten? Tee itsellesi alustava opintojen etenemissuunnitelma, jossa määrittelet miten ja millä aikataululla suoritat opintosi.

 

Laajuus: maks. 2 A4-arkkia, älä kirjoita kahta sivua enempää

Toteutustapa: tekstinkäsittelyohjelmalla

Arviointiperusteet: Ohjeiden noudattaminen, selkeys, suunnitelman realistisuus,
ymmärrys alastamme ja opinnoistamme, motivoituneisuus sekä
sisällön välittämä soveltuvuus monimuoto-opiskeluun korkeakoulussa.

 

Muista kirjoittaa oma nimesi myös vastauspapereihin.

Tee ennakkotehtävät ja tallenna ne yhdeksi tiedostoksi (doc/docx, rtf, pdf). Tiedoston maksimikoko on 25MB.

Palautusohjeet

Ennakkotehtävä toimitetaan hakuaikana 14.3.-28.3.2018 sähköisesti perustietolomakkeen liitetiedostona E-lomakepalautusjärjestelmän kautta (linkki avoinna hakuaikana) Metropolian hakijapalveluihin 28.3.2018 klo 15.00 mennessä. Tiedoston maksimikoko 25 MB.

Huomaa, että perustietolomakkeen voi täyttää vain kerran. Lomakkeita ei ole mahdollista palata täydentämään myöhemmin. Tarkista siis, että lähetät vain valmiin lomakkeen liitteineen.

Voidaksesi tulla otetuksi huomioon valinnassa sinun tulee täyttää myös yhteishakulomake osoitteessa opintopolku.fi 28.3.2018 klo 15.00 mennessä.