Erillishaut

Erillishaku 1.-15.11.2018: Muuntokoulutukset

Haku alla oleviin muuntokoulutuksiin on 1.-15.11.2018 klo 15.00. Jokaisella tutkinto-ohjelmalla on omat hakukriteerinsä.

Sähköinen hakulomake hakuaikana osoitteessa Opintopolku.fi.

Hakuohjeet

Ajoneuvotekniikka, Insinööri (AMK)

Aloituspaikat: 10
Tutkinnon laajuus: 240 op
Opintojen kesto: 2 vuotta
Opetuskieli: suomi

Hae koulutukseen

Täytä hakuaikana sähköinen hakulomake osoitteessa opintopolku.fi .
Liitteet toimitetaan hakulomakkeen liitetiedostoina.

Vaadittavat liitteet

 • Hakukelpoisuuden antava tutkintotodistus liitteineen
 • Ulkomailla suoritetun tutkinnon todistuksesta tulee toimittaa virallinen käännös, jos todistus ei ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä
 • Motivaatiokirje

Motivaatiokirje:

Kerro kehittymishaasteistasi ja motivaatiostasi liittyen ajoneuvotekniikan koulutuksen sisältöihin. 

 • Millaiset valmiudet ja resurssit sinulla on opiskeluun?
 • Miksi haluat tähän koulutukseen?
 • Mitä odotat opiskelulta?
 • Millä tavalla arvioit opiskelun vaikuttavan ajankäyttöösi?
 • Mitkä ovat vahvuutesi opiskelijana? 
 • Motivaatiokirje kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmalla ja se palautetaan yhtenä tiedostona (doc-/docx, rtf-, tai pdf -tiedosto, jonka maksimikoko 25 MB), jossa on kansilehti + enintään kuusi sivua tekstiä.  Vakioasemointi, fontti on Arial normaali 12. Kansilehdellä tulee olla lähettäjän yhteystiedot.

Hakukelpoiset tutkinnot

 • Opistoasteen teknikko
 • Opistoasteen insinööri
 • Insinööri (AMK)
 • Insinööri (ylempi AMK)
 • Diplomi-insinööri
 • autoalan tai johtamisen erikoisammattitutkinto tai työteknikkotutkinto, jonka lisäksi vähintään kahden vuoden työkokemus alan asiantuntija- ja esimiestehtävistä (työtodistukset tarkistetaan haastattelussa)
 • vastaavat ulkomaiset tutkinnot

Opiskelijavalintakriteerit

Hakijoilla tulee olla vähintään tason B1 suomen kielen taidot. Mikäli kielitaito ei ole todettavissa hakemuksen liitteenä lähetetyistä todistuksista, kielitaito voidaan arvioida haastattelun avulla

Hakukelpoiset hakijat kutsutaan haastatteluun sähköpostitse. Tarkempi aika ilmoitetaan kutsussa. 

Opiskelijavalinta suoritetaan haastattelun ja motivaatiokirjeen perusteella. Haastattelussa arvioidaan henkilön soveltuvuus ja motivaatio koulutukseen. Lisäksi tarkistetaan erikoisammattitutkinnolla/työteknikkotutkinnolla hakeneiden työtodistukset.

Jos hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, niin haastattelupisteet ratkaisevat valinnan; jos haastattelupisteet tasavertaiset, niin soveltuvimman todistuksen keskiarvo ratkaisee.

Bio- ja kemiantekniikka, insinööri (AMK)

Aloituspaikat: 2
Tutkinnon laajuus: 240 op
Opintojen kesto: 2 vuotta
Opetuskieli: suomi

Hae koulutukseen

Täytä hakuaikana sähköinen hakulomake osoitteessa opintopolku.fi .
Liitteet toimitetaan hakulomakkeen liitetiedostoina.

Vaadittavat liitteet

 • Hakukelpoisuuden antava tutkintotodistus liitteineen
 • Ulkomailla suoritetun tutkinnon todistuksesta tulee toimittaa virallinen käännös, jos todistus ei ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä 
 • Suoritusotteet muista suoritetuista tutkintoon mahdollisesti hyväksiluettavissa olevista opinnoista 
 • Työtodistukset, jotka halutaan otettavan huomioon valinnassa 
 • CV
 • Motivaatiokirje

Motivaatiokirje (noin 300 sanaa, tiedostomuoto pdf): 

 • Miksi haet tähän koulutukseen?  
 • Millaiset edellytykset sinulla on opiskeluun, jotta valmistut kahdessa vuodessa? 
 • Kerro, mitä odotat alalla työskentelystä ja millaiset edellytykset työskentelyyn ja opiskeluun sinulla on?
 • Mitkä mahdollisuudet sinulla on päiväopiskeluun?
 • Mikä pääaine sinua kiinnostaa eniten? Jos et pääse ensisijaiseen pääainevaihtoehtoon, oletko kiinnostunut muista pääaineista? Kerro mistä pääaineista olet kiinnostunut mieluisuusjärjestyksessä.

Tutustu tutkinto-ohjelman pääainevaihtoehtoihin

Hakukelpoiset tutkinnot

 • Luonnontieteiden kandidaatti
 • Filosofian maisteri
 • Elintarviketieteiden kandidaatti tai maisteri
 • Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti tai maisteri
 • Tekniikan kandidaatti tai diplomi-insinööri
 • Insinööri (AMK)
 • Insinööri (ylempi AMK)
 • Laboratorioanalyytikko (AMK)
 • Opistoasteen teknikko
 • Opistoasteen insinööri
 • kesken jääneet alaan soveltuvat korkeakouluopinnot (AMK tai diplomi-insinööri)
 • vastaavat ulkomaiset tutkinnot

Opiskelijavalintakriteerit

Hakijalta vaaditaan vähintään B1 suomen kielen tasoa. Mikäli kielitaito ei ole todettavissa hakemusten liitteenä olevien todistusten perusteella, se voidaan tarkistaa haastattelun avulla

Hakemusten perusteella kutsutaan kymmenen hakukelpoista hakijaa haastatteluun. Haastatteluun kutsutaan sähköpostitse.

Opiskelijavalinta suoritetaan aiempien tutkinnossa hyväksi luettavien opintojen, työkokemuksen, motivaatiokirjeen ja haastattelun perusteella.  

Pisteytys:
 
Aiemmin suoritettujen, tutkinnossa hyväksi luettavien opintojen määrä ja työkokemus max 50 p 
Haastattelu, motivaatioessee ja opintojen suoritusedellytykset max 50 p

Konetekniikka, insinööri (AMK)

Aloituspaikat: 10
Tutkinnon laajuus: 240 op
Opintojen kesto: 2 vuotta
Opetuskieli: suomi

Hae koulutukseen

Täytä hakuaikana sähköinen hakulomake osoitteessa opintopolku.fi .
Liitteet toimitetaan hakulomakkeen liitetiedostoina.

Vaadittavat liitteet

 • Hakukelpoisuuden antava tutkintotodistus liitteineen
 • Motivaatiokirje

Motivaatiokirje:

Kerro kehittymishaasteistasi ja motivaatiostasi liittyen ajoneuvotekniikan koulutuksen sisältöihin. 

 • Millaiset valmiudet ja resurssit sinulla on opiskeluun?
 • Miksi haluat tähän koulutukseen?
 • Mitä odotat opiskelulta?
 • Millä tavalla arvioit opiskelun vaikuttavan ajankäyttöösi?
 • Mitkä ovat vahvuutesi opiskelijana? 
 • Motivaatiokirje kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmalla ja se palautetaan yhtenä tiedostona (doc-/docx, rtf-, tai pdf -tiedosto, jonka maksimikoko 25 MB), jossa on kansilehti + enintään kuusi sivua tekstiä.  Vakioasemointi, fontti on Arial normaali 12. Kansilehdellä tulee olla lähettäjän yhteystiedot.

Hakukelpoiset tutkinnot

 • Suomalainen opistoasteen teknikon tutkinto
 • Suomalainen opistoasteen insinööritutkinto
 • Suomalainen insinööri (AMK) -tutkinto
 • Suomalainen insinööri (ylempi AMK) -tutkinto
 • Suomalainen diplomi-insinöörin tutkinto

Ulkomaisella tutkinnolla ei voi hakea.

Opiskelijavalintakriteerit

Hakijoilla tulee olla vähintään tason B1 suomen kielen taidot. Mikäli kielitaito ei ole todettavissa hakemuksen liitteenä lähetetyistä todistuksista, kielitaito voidaan arvioida haastattelun avulla

Hakukelpoiset hakijat kutsutaan haastatteluun, joka järjestetään hakijan kanssa erikseen sovittavana ajankohtana.

Opiskelijavalinta suoritetaan haastattelun ja motivaatiokirjeen perusteella. Haastattelussa arvioidaan henkilön soveltuvuus ja motivaatio koulutukseen.

Jos hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, niin haastattelupisteet ratkaisevat valinnan; jos haastattelupisteet tasavertaiset, niin soveltuvimman todistuksen keskiarvo ratkaisee.

Laboratorioanalytiikka, laboratorioanalyytikko (AMK)

Aloituspaikat: 2
Tutkinnon laajuus: 210 op
Opintojen kesto: 2 vuotta
Opetuskieli: suomi

Hae koulutukseen

Täytä hakuaikana sähköinen hakulomake osoitteessa opintopolku.fi .
Liitteet toimitetaan hakulomakkeen liitetiedostoina.

Vaadittavat liitteet 

 • Hakukelpoisuuden antava todistus liitteineen
 • Ulkomailla suoritetun tutkinnon todistuksesta tulee toimittaa virallinen käännös, jos todistus ei ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä
 • Suoritusote keskenjääneestä korkeakoulututkinnosta
 • Suoritusotteet muista suoritetuista tutkintoon mahdollisesti hyväksiluettavissa olevista opinnoista
 • Työtodistukset, jotka halutaan otettavan huomioon valinnassa
 • CV
 • Motivaatiokirje

Motivaatiokirje (noin 300 sanaa, tiedostomuoto pdf): 

 • Miksi haet tähän koulutukseen?  
 • Millaiset edellytykset sinulla on opiskeluun, jotta valmistut kahdessa vuodessa? 
 • Kerro, mitä odotat alalla työskentelystä ja millaiset edellytykset työskentelyyn ja opiskeluun sinulla on?
 • Mitkä mahdollisuudet sinulla on päiväopiskeluun?

 Hakukelpoiset tutkinnot

 • Luonnontieteiden kandidaatti
 • Filosofian maisteri
 • Elintarviketieteiden kandidaatti tai maisteri
 • Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti tai maisteri
 • Farmaseutti
 • Proviisori
 • Tekniikan kandidaatti tai diplomi-insinööri
 • Insinööri (AMK)
 • Insinööri (ylempi AMK)
 • Bioanalyytikko (AMK)
 • Opistoasteen laborantti (Opistotasoinen laboranttikoulutus perustui lukion oppimäärälle tai toisen asteen ammatilliselle tutkinnolle. Laajuudeltaan tutkinto oli 120 ov. Opistotason koulutuksesta valmistui laborantteja vuosina 1999–2001.) 
 • kesken jääneet alaan soveltuvat korkeakouluopinnot
 • vastaavat ulkomaiset tutkinnot

Opiskelijavalintakriteerit

Hakijalta vaaditaan vähintään B1 suomen kielen tasoa. Mikäli kielitaito ei ole todettavissa hakemusten liitteenä olevien todistusten perusteella, se voidaan tarkistaa haastattelun avulla

Hakemusten liitteiden perusteella pisteytetään hakijoiden hyväksiluettavat opinnot ja työkokemus. Viisi korkeimmat pisteet saanutta kutsutaan haastatteluun. Haastattelut järjestetään 30.11.2018.

Opiskelijavalinta suoritetaan aiempien tutkinnossa hyväksi luettavien opintojen, työkokemuksen, motivaatiokirjeen ja haastattelun perusteella.  

Pisteytys

Aiemmin suoritettujen, tutkinnossa hyväksi luettavien opintojen määrä ja työkokemus max 50 op 

 • yli 100 op (40 p)
 • yli 90 op (30 p)
 • yli 80 op (20 p)
 • yli 70 op (10 p)
 • alle 70 op (0 p)

Laboratorioalan työkokemus (aikaisempaan tutkintoon kuuluvaa harjoittelua ei lasketa mukaan)

 • yli 12 kk (10 p)
 • alle 6 kk (0 op)

 Haastattelu, motivaatio ja opintojen suoritusedellytykset (max 50 p)

Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri (AMK)

Aloituspaikat: 9
Tutkinnon laajuus: 240 op
Opintojen kesto: 2 vuotta
Opetuskieli: suomi

Hae koulutukseen

Täytä hakuaikana sähköinen hakulomake osoitteessa opintopolku.fi .
Liitteet toimitetaan hakulomakkeen liitetiedostoina.

Vaadittavat liitteet 

 • Hakukelpoisuuden antava tutkintotodistus liitteineen
 • Ulkomailla suoritetun tutkinnon todistuksesta tulee toimittaa virallinen käännös, jos todistus ei ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä
 • Motivaatiokirje

Motivaatiokirje (noin 300 sanaa, tiedostomuoto pdf): 

 • Miksi haet tähän koulutukseen?  
 • Millaiset edellytykset sinulla on opiskeluun, jotta valmistut kahdessa vuodessa? 
 • Kerro, mitä odotat alalla työskentelystä ja millaiset edellytykset työskentelyyn ja opiskeluun sinulla on?
 • Mitkä mahdollisuudet sinulla on päiväopiskeluun? 

Hakukelpoiset tutkinnot

 • Opistoasteen insinööri
 • Insinööri (AMK)
 • Diplomi-insinööri
 • vastaavat ulkomaiset tutkinnot

Opiskelijavalintakriteerit

Opintojen tulee olla sähkö- ja automaatiotekniikan alalta tai lähialoilta siten, että edellisellä tutkinnolla voidaan hyväksyä kahden vuoden opinnot sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmassa ja lisäksi siten, että ensimmäisen vuoden opinnot ovat kokonaan hyväksi luettavissa.

Hakijoilla tulee olla vähintään tason B1 suomen kielen taidot. Mikäli kielitaito ei ole todettavissa hakemuksen liitteenä lähetetyistä todistuksista, kielitaito voidaan arvioida haastattelun avulla.

Ei valintakoetta. Opiskelijavalinta suoritetaan hakemuksen ja motivaatiokirjeen perusteella. Hakemuksen perusteella arvioidaan hyväksi luettavien opintojen määrä, arviointi hyväksytty / hylätty. Lisäksi arvioidaan hakemuksen / motivaatiokirjeen perusteella tarve koulutukselle, arviointi hyväksytty/hylätty. 

Mikäli hyväksyttyjä hakijoita (molemmat osat hyväksytty) on yli aloituspaikkamäärän, suoritetaan arvonta.

Tieto- ja viestintätekniikka, insinööri (AMK)

Aloituspaikat: 20
Tutkinnon laajuus: 240 op
Opintojen kesto: 2 vuotta
Opetuskieli: suomi

Hae koulutukseen

Täytä hakuaikana sähköinen hakulomake osoitteessa opintopolku.fi .
Liitteet toimitetaan hakulomakkeen liitetiedostoina.

Vaadittavat liitteet

 • Hakukelpoisuuden antava todistus liitteineen
 • Opintosuoritusote (kesken jäänyt tutkinto)
 • Työtodistukset tieto- ja viestintätekniikan alan tehtävistä (enintään viimeisen 10 vuoden ajalta), jotka hakija haluaa huomioitavan valinnassa.
 • Motivaatiokirje

Motivaatiokirje:

 • Miksi haet tähän koulutukseen?
 • Millaiset edellytykset sinulla on opiskeluun, jotta valmistut kahdessa vuodessa?
 • Tutustu opintopolku.fi-sivulla ja Metropolian sivulla esiteltyihin pääainevaihtoehtoihin. Mikä pääaine sinua kiinnostaa eniten? Jos et pääse ensisijaiseen pääainevaihtoehtoon, oletko kiinnostunut muista pääaineista? Kerro mistä pääaineista olet kiinnostunut mieluisuusjärjestyksessä.
 • Voitko opiskella päivisin, iltaisin vai molempina aikoina?

Hakukelpoiset tutkinnot:

 • insinööritutkinto (AMK)
 • insinööri (ylempi AMK)
 • diplomi-insinööri
 • kesken jääneet insinööriopinnot (AMK, YAMK tai diplomi-insinööri)
 • tradenomi (AMK), tietojenkäsittely
 • filosofian maisteri, vähintään tietojenkäsittelytieteen aineopinnot
 • kauppatieteiden maisteri
 • vanhamuotoinen opisto- tai ammatillisen korkea-asteen insinööritutkinto automaatio- tai ICT-alalta
 • vanhamuotoinen teknikkotutkinto automaatio- tai ICT-alalta (teknillisestä oppilaitoksesta)

Vanhamuotoisia tutkintoja on tehty pääasiassa 1990-luvulla. Lukion oppimäärä ja/tai ylioppilastutkinto, ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto eivät anna hakukelpoisuutta tähän muuntokoulutukseen. Myöskään ulkomailla suoritetut tutkinnot eivät anna hakukelpoisuutta.

Opiskelijavalintakriteerit

Ei valintakoetta.

Opiskelijavalintakriteerit:

1. Aiemmin suoritettujen, tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelmaan soveltuvien korkeakouluopintojen määrä. Aiemmin suoritettujen opintojen soveltuvuus tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelmaan katsotaan jokaisen hakijan kohdalla hakuajan jälkeen hakijan toimittamien dokumenttien perusteella. 

2. Tutkintoon hyväksiluettavan työssähankitun osaamisen määrä perustuen työkokemukseen tieto- ja viestintätekniikan alalta viimeisten 10 vuoden ajalta. 

Kohdan 1. ja 2. yhteinen painoarvo 80%

3. Motivaatiokirje; painoarvo 20%

Rakennusalan työnjohto, rakennusmestari (AMK), LVI-tekniikka

Rakennusalan työnjohto, rakennusmestari (AMK), LVI-tekniikka

Aloituspaikat: 20
Tutkinnon laajuus: 210 op
Opintojen kesto: 2 vuotta
Opetuskieli: suomi

Hakuaika: 1.-15.11.2018

Hae koulutukseen

Täytä sähköinen hakulomake hakuaikana osoitteessa opintopolku.fi. Liitteet toimitetaan lomakkeen liitetiedostoina.

Hakukelpoiset tutkinnot

 • diplomi-insinööri tai filosofian maisteri
 • insinööri (AMK), insinööri (ylempi AMK)
 • opistoasteen insinööri
 • opistoasteen teknikko tai rakennusmestari
 • rakennustuotannon erikoisammattitutkinto
 • talonrakennusalan erikoisammattitutkinto
 • ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto
 • putkiasentajan erikoisammattitutkinto
 • rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinto
 • tekniikan erikoisammattitutkinto, työteknikko
 • vastaavat ulkomaiset tutkinnot

Vaadittavat liitteet:

 • Hakukelpoisuuden antava tutkintotodistus liitteineen
 • Suoritusotteet muista suoritetuista tutkintoon hyväksiluettavissa olevista opinnoista
 • Työtodistukset, jotka halutaan otettavan huomioon valinnassa
 • CV
 • Motivaatiokirje (noin 300 sanaa, tiedostomuoto pdf): Kerro, mitä odotat alalla työskentelystä, miksi sovellut LVI-alan työnjohtotehtäviin ja millaiset edellytykset työskentelyyn ja opiskeluun sinulla on. 

Opiskelijavalintakriteerit

Ei valintakoetta. Opiskelijavalinta suoritetaan aiempien tutkinnossa hyväksi luettavien opintojen, työkokemuksen ja motivaatiokirjeen perusteella. Valintapäätöksen tekee tutkinto-ohjelma.

Pisteytys:

1) Aiemmin suoritettujen, tutkinnossa hyväksi luettavien opintojen määrä (max 50 op)

 1. yli 90 op (50 p)
 2. yli 80 op (40 p)
 3. yli 70 op (40 p)
 4. yli 60 op (30 p)
 5. yli 50 op (20 p)
 6. alle 50 op (0 p)

2) Työkokemus (max 30 p)

 1. Työkokemus LVI-alalla vähintään 5 vuotta (25 p)
 2. Työkokemus LVI-alalla alle 5 vuotta (20 p)
 3. Työkokemus rakennusalalla alle 5 vuotta (10 p)
 4. Työkokemus rakennusalalla vähintään 5 vuotta (15 p)
 5. Työkokemus työjohto- tai esimiestehtävistä (+5 p)

 3) Motivaatio ja opintojen suoritusedellytykset (max 20 p) 

Rakennusalan työnjohto, rakennusmestari (AMK), rakennustekniikka

Rakennusalan työnjohto, rakennusmestari (AMK), rakennustekniikka

Aloituspaikat: 15
Tutkinnon laajuus: 210 op
Opintojen kesto: 2 vuotta
Opetuskieli: suomi

Hakuaika: 1.-15.11.2018

Hae koulutukseen

Täytä sähköinen hakulomake hakuaikana osoitteessa opintopolku.fi. Liitteet toimitetaan lomakkeen liitetiedostoina.

Hakukelpoiset tutkinnot

 • Korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi hakija on suorittanut vähintään 20 op rakennusalan AMK-opintoja.
 • Opistoasteen insinööri, teknikko tai rakennusmestari
 • Opistoasteen kaupallinen tutkinto
 • Rakennustuotannon erikoisammattitutkinto
 • Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto
 • Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinto
 • Toisen asteen maarakennusalan tutkinto

Ulkomaisella tutkinnolla ei voi hakea.

Vaadittavat liitteet:

 • Hakukelpoisuuden antava tutkintotodistus liitteineen
 • Opintorekisteriote soveltuvista opinnoista tai todistukset hakuun soveltuvista
  ammattiopinnoista
 • Haun kannalta merkitykselliset työtodistukset tai niistä tehty yhteenveto (todistukset esitettävä viimeistään koulutuksen alussa)
 • Motivaatiokirje (noin 300 sanaa, tiedostomuoto pdf)

Motivaatiokirje

 • Miksi haet tähän koulutukseen?
 • Millaiset edellytyksen sinulla on opiskeluun, jotta valmistut kahdessa vuodessa? Linkki Rakennusmestarikoulutuksen opintopolkuun
 • Kerro arviosi, millä perustein työllistyisit tutkintoa vastaavaan tehtävään sekä millaiset edellytykset työskentelyyn ja opiskeluun sinulla on?
 • Mitkä mahdollisuudet sinulla on päiväopiskeluun?

 

Opiskelijavalintakriteerit

Ei valintakoetta. Opiskelijavalinta suoritetaan aiempien tutkinnossa hyväksi luettavien opintojen, työkokemuksen ja motivaatiokirjeen perusteella. Valintapäätöksen tekee tutkinto-ohjelma.

Pisteytys (maksimi 100 p)

1.     Aiemmin suoritettujen, tutkinnossa hyväksi luettavien opintojen määrä (maksimi 40 p)

 1. Rakennusalan AMK-opintoja vähintään 60 op (40 p)
 2. Rakennusalan AMK-opintoja vähintään 40 op (30 p)
 3. Rakennusalan AMK-opintoja vähintään 20 op (20 p)

2.     Työkokemus(maksimi 20 p)

 1. Työkokemus rakennusalan johto- ja esimiestehtävistä vähintään 5 kk (20 op)

3.     Motivaatio ja opintojen suoritusedellytykset (maksimi 40 p) 

 

 

 

Erillishaun valinnan tulokset

Opiskelijavalinnasta ilmoitetaan sähköpostitse viimeistään 14.12.2018.

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja lukuvuodelle ilmoittautuminen tapahtuu voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan opiskelijavalintapäätöksessä ilmoitettuun päivämäärään 31.12.2018 mennessä.

Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n oikeusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (L483/2013 § 22), ks. tarkemmat ohjeet.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta
Hakijapalvelut
puh. 040 712 5100 (puhelinpalveluaika klo 10.00 - 13.00)
sähköposti: hakijapalvelut(at)metropolia.fi

Lisätietoja koulutuksista
Ota yhteyttä tutkinto-ohjelman yhteyshenkilöihin