Erillishaut

Lisähaku 2.7.-31.7.2018

Lisähaku järjestetään 2.7.-31.7.2018 klo 15.00 seuraaviin muuntokoulutuksiin:

 • Ajoneuvotekniikka, insinööri (AMK): 5 aloituspaikkaa
 • Konetekniikka, insinööri (AMK): 7 aloituspaikkaa
 • Liiketoimintaosaamisen kehittäminen finanssialan toimijoille, tradenomi (ylempi AMK): 10 aloituspaikkaa

Mikäli opiskelijavalintaan sisältyy haastattelu, se järjestetään viikolla 35. Haastattelukutsut lähetetään sähköpostitse.

Täytä hakuaikana sähköinen hakulomake osoitteessa opintopolku.fi .
Vaadittavat liitteet tulee toimittaa hakuaikana sähköisen hakulomakkeen liitetiedostoina.

Tutustu tutkinto-ohjelmakohtaisiin hakukriteereihin alla:

Hakuohjeet, lisähaku

Ajoneuvotekniikka, Insinööri (AMK)

Aloituspaikat: 10
Tutkinnon laajuus: 240 op
Opintojen kesto: 2 vuotta
Opetuskieli: suomi

Hae koulutukseen

Täytä hakuaikana sähköinen hakulomake osoitteessa opintopolku.fi .
Liitteet toimitetaan hakulomakkeen liitetiedostoina.

Vaadittavat liitteet

 • Hakukelpoisuuden antava tutkintotodistus liitteineen
 • Ulkomailla suoritetun tutkinnon todistuksesta tulee toimittaa virallinen käännös, jos todistus ei ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä
 • Motivaatiokirje

Motivaatiokirje:

Kerro kehittymishaasteistasi ja motivaatiostasi liittyen ajoneuvotekniikan koulutuksen sisältöihin. 

 • Millaiset valmiudet ja resurssit sinulla on opiskeluun?
 • Miksi haluat tähän koulutukseen?
 • Mitä odotat opiskelulta?
 • Millä tavalla arvioit opiskelun vaikuttavan ajankäyttöösi?
 • Mitkä ovat vahvuutesi opiskelijana? 
 • Motivaatiokirje kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmalla ja se palautetaan yhtenä tiedostona (doc-/docx, rtf-, tai pdf -tiedosto, jonka maksimikoko 25 MB), jossa on kansilehti + enintään kuusi sivua tekstiä.  Vakioasemointi, fontti on Arial normaali 12. Kansilehdellä tulee olla lähettäjän yhteystiedot.

Hakukelpoiset tutkinnot

 • Opistoasteen teknikko
 • Opistoasteen insinööri
 • Insinööri (AMK)
 • Insinööri (ylempi AMK)
 • Diplomi-insinööri
 • vastaavat ulkomaiset tutkinnot

Opiskelijavalintakriteerit

Hakijoilla tulee olla vähintään tason B1 suomen kielen taidot. Mikäli kielitaito ei ole todettavissa hakemuksen liitteenä lähetetyistä todistuksista, kielitaito voidaan arvioida haastattelun avulla

Hakukelpoiset hakijat kutsutaan haastatteluun, joka järjestetään varsinaisessa haussa 30.5.2018 tai hakijan kanssa erikseen sovittavana ajankohtana. Lisähaun haastattelu järjestetään viikolla 35 (tarkempi aika ilmoitetaan kutsussa). 

Opiskelijavalinta suoritetaan haastattelun ja motivaatiokirjeen perusteella. Haastattelussa arvioidaan henkilön soveltuvuus ja motivaatio koulutukseen.

Jos hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, niin haastattelupisteet ratkaisevat valinnan; jos haastattelupisteet tasavertaiset, niin soveltuvimman todistuksen keskiarvo ratkaisee.

Konetekniikka, insinööri (AMK)

Aloituspaikat: 10
Tutkinnon laajuus: 240 op
Opintojen kesto: 2 vuotta
Opetuskieli: suomi

Hae koulutukseen

Täytä hakuaikana sähköinen hakulomake osoitteessa opintopolku.fi .
Liitteet toimitetaan hakulomakkeen liitetiedostoina.

Vaadittavat liitteet

 • Hakukelpoisuuden antava tutkintotodistus liitteineen
 • Motivaatiokirje

Motivaatiokirje:

Kerro kehittymishaasteistasi ja motivaatiostasi liittyen ajoneuvotekniikan koulutuksen sisältöihin. 

 • Millaiset valmiudet ja resurssit sinulla on opiskeluun?
 • Miksi haluat tähän koulutukseen?
 • Mitä odotat opiskelulta?
 • Millä tavalla arvioit opiskelun vaikuttavan ajankäyttöösi?
 • Mitkä ovat vahvuutesi opiskelijana? 
 • Motivaatiokirje kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmalla ja se palautetaan yhtenä tiedostona (doc-/docx, rtf-, tai pdf -tiedosto, jonka maksimikoko 25 MB), jossa on kansilehti + enintään kuusi sivua tekstiä.  Vakioasemointi, fontti on Arial normaali 12. Kansilehdellä tulee olla lähettäjän yhteystiedot.

Hakukelpoiset tutkinnot

 • Opistoasteen teknikko
 • Opistoasteen insinööri
 • Insinööri (AMK)
 • Insinööri (ylempi AMK)
 • Diplomi-insinööri

Opiskelijavalintakriteerit

Hakijoilla tulee olla vähintään tason B1 suomen kielen taidot. Mikäli kielitaito ei ole todettavissa hakemuksen liitteenä lähetetyistä todistuksista, kielitaito voidaan arvioida haastattelun avulla

Hakukelpoiset hakijat kutsutaan haastatteluun, joka järjestetään varsinaisessa haussa 30.5.2018 tai hakijan kanssa erikseen sovittavana ajankohtana. Lisähaun haastattelu järjestetään viikolla 35 (tarkempi aika ilmoitetaan kutsussa). 

Opiskelijavalinta suoritetaan haastattelun ja motivaatiokirjeen perusteella. Haastattelussa arvioidaan henkilön soveltuvuus ja motivaatio koulutukseen.

Jos hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, niin haastattelupisteet ratkaisevat valinnan; jos haastattelupisteet tasavertaiset, niin soveltuvimman todistuksen keskiarvo ratkaisee.

Liiketoimintaosaamisen kehittäminen finanssialan toimijoille, Tradenomi (ylempi AMK)

Aloituspaikat: 10
Tutkinnon laajuus: 90 op
Opintojen kesto: 2 vuotta
Opetuskieli: suomi

Hae koulutukseen

Täytä hakuaikana sähköinen hakulomake osoitteessa opintopolku.fi .
Liitteet toimitetaan hakulomakkeen liitetiedostoina.

Vaadittavat liitteet

 • Hakukelpoisuuden antava tutkintotodistus liitteineen
 • Suoritusote 40 op korkeakoulutasoisista liiketaloudellisista opinnoista, mikäli suoritukset eivät sisälly haussa käytettävään tutkintoon
 • Ulkomailla suoritetun tutkinnon todistuksesta tulee toimittaa virallinen käännös, jos todistus ei ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä
 • Työtodistukset korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen hankitusta kolmen vuoden työkokemuksesta finanssisektorilta 
 • Ennakkotehtävä

Hakukelpoiset tutkinnot

 • Tradenomi (AMK)
 • Muu korkeakoulututkinto, johon sisältyy, tai jonka lisäksi hakija on suorittanut vähintään 40 op korkeakoulutasoisia liiketaloudellisia opintoja
 • Lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen kolmen vuoden työkokemus finanssisektorilta.

Opiskelijavalintakriteerit

Ei valintakoetta. Opiskelijavalinta suoritetaan ennakkotehtävän perusteella. Ennakkotehtävä julkaistaan hakuajan alkaessa.

Erillishaku 1.-15.5.2018: Muuntokoulutukset

Haku alla oleviin muuntokoulutuksiin on 1.-15.5.2018 klo 15.00. Jokaisella tutkinto-ohjelmalla on omat hakukriteerinsä.

Hakuohjeet

Ajoneuvotekniikka, Insinööri (AMK)

Aloituspaikat: 10
Tutkinnon laajuus: 240 op
Opintojen kesto: 2 vuotta
Opetuskieli: suomi

Hae koulutukseen

Täytä hakuaikana sähköinen hakulomake osoitteessa opintopolku.fi .
Liitteet toimitetaan hakulomakkeen liitetiedostoina.

Vaadittavat liitteet

 • Hakukelpoisuuden antava tutkintotodistus liitteineen
 • Ulkomailla suoritetun tutkinnon todistuksesta tulee toimittaa virallinen käännös, jos todistus ei ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä
 • Motivaatiokirje

Motivaatiokirje:

Kerro kehittymishaasteistasi ja motivaatiostasi liittyen ajoneuvotekniikan koulutuksen sisältöihin. 

 • Millaiset valmiudet ja resurssit sinulla on opiskeluun?
 • Miksi haluat tähän koulutukseen?
 • Mitä odotat opiskelulta?
 • Millä tavalla arvioit opiskelun vaikuttavan ajankäyttöösi?
 • Mitkä ovat vahvuutesi opiskelijana? 
 • Motivaatiokirje kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmalla ja se palautetaan yhtenä tiedostona (doc-/docx, rtf-, tai pdf -tiedosto, jonka maksimikoko 25 MB), jossa on kansilehti + enintään kuusi sivua tekstiä.  Vakioasemointi, fontti on Arial normaali 12. Kansilehdellä tulee olla lähettäjän yhteystiedot.

Hakukelpoiset tutkinnot

 • Opistoasteen teknikko
 • Opistoasteen insinööri
 • Insinööri (AMK)
 • Insinööri (ylempi AMK)
 • Diplomi-insinööri
 • vastaavat ulkomaiset tutkinnot

Opiskelijavalintakriteerit

Hakijoilla tulee olla vähintään tason B1 suomen kielen taidot. Mikäli kielitaito ei ole todettavissa hakemuksen liitteenä lähetetyistä todistuksista, kielitaito voidaan arvioida haastattelun avulla

Hakukelpoiset hakijat kutsutaan haastatteluun, joka järjestetään varsinaisessa haussa 30.5.2018 tai hakijan kanssa erikseen sovittavana ajankohtana. Lisähaun haastattelu järjestetään viikolla 35 (tarkempi aika ilmoitetaan kutsussa). 

Opiskelijavalinta suoritetaan haastattelun ja motivaatiokirjeen perusteella. Haastattelussa arvioidaan henkilön soveltuvuus ja motivaatio koulutukseen.

Jos hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, niin haastattelupisteet ratkaisevat valinnan; jos haastattelupisteet tasavertaiset, niin soveltuvimman todistuksen keskiarvo ratkaisee.

Bio- ja kemiantekniikka, insinööri (AMK)

Aloituspaikat: 5
Tutkinnon laajuus: 240 op
Opintojen kesto: 2 vuotta
Opetuskieli: suomi

Hae koulutukseen

Täytä hakuaikana sähköinen hakulomake osoitteessa opintopolku.fi .
Liitteet toimitetaan hakulomakkeen liitetiedostoina.

Vaadittavat liitteet

 • Hakukelpoisuuden antava tutkintotodistus liitteineen
 • Ulkomailla suoritetun tutkinnon todistuksesta tulee toimittaa virallinen käännös, jos todistus ei ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä 
 • Suoritusotteet muista suoritetuista tutkintoon mahdollisesti hyväksiluettavissa olevista opinnoista 
 • Työtodistukset, jotka halutaan otettavan huomioon valinnassa 
 • CV
 • Motivaatiokirje

Motivaatiokirje (noin 300 sanaa, tiedostomuoto pdf): 

 • Miksi haet tähän koulutukseen?  
 • Millaiset edellytykset sinulla on opiskeluun, jotta valmistut kahdessa vuodessa? 
 • Kerro, mitä odotat alalla työskentelystä ja millaiset edellytykset työskentelyyn ja opiskeluun sinulla on?
 • Mitkä mahdollisuudet sinulla on päiväopiskeluun?
 • Mikä pääaine sinua kiinnostaa eniten? Jos et pääse ensisijaiseen pääainevaihtoehtoon, oletko kiinnostunut muista pääaineista? Kerro mistä pääaineista olet kiinnostunut mieluisuusjärjestyksessä.

Tutustu tutkinto-ohjelman pääainevaihtoehtoihin

Hakukelpoiset tutkinnot

 • Luonnontieteiden kandidaatti
 • Filosofian maisteri
 • Elintarviketieteiden kandidaatti tai maisteri
 • Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti tai maisteri
 • Tekniikan kandidaatti tai diplomi-insinööri
 • Insinööri (AMK)
 • Insinööri (ylempi AMK)
 • Laboratorioanalyytikko (AMK)
 • Opistoasteen teknikko
 • Opistoasteen insinööri
 • kesken jääneet alaan soveltuvat korkeakouluopinnot (AMK tai diplomi-insinööri)
 • vastaavat ulkomaiset tutkinnot

Opiskelijavalintakriteerit

Hakijalta vaaditaan vähintään B1 suomen kielen tasoa. Mikäli kielitaito ei ole todettavissa hakemusten liitteenä olevien todistusten perusteella, se voidaan tarkistaa haastattelun avulla

Hakemusten perusteella kutsutaan kymmenen hakukelpoista hakijaa haastatteluun, joka järjestetään viikolla 23. 

Opiskelijavalinta suoritetaan aiempien tutkinnossa hyväksi luettavien opintojen, työkokemuksen, motivaatiokirjeen ja haastattelun perusteella.  

Pisteytys:
 
Aiemmin suoritettujen, tutkinnossa hyväksi luettavien opintojen määrä ja työkokemus max 50 p 
Haastattelu, motivaatioessee ja opintojen suoritusedellytykset max 50 p

Energia- ja ympäristötekniikka, Insinööri (AMK)

Aloituspaikat: 5
Tutkinnon laajuus: 240 op
Opintojen kesto: 2 vuotta
Opetuskieli: suomi

Hae koulutukseen

Täytä hakuaikana sähköinen hakulomake osoitteessa opintopolku.fi .
Liitteet toimitetaan hakulomakkeen liitetiedostoina.

Vaadittavat liitteet

 • Hakukelpoisuuden antava tutkintotodistus liitteineen
 • Ulkomailla suoritetun tutkinnon todistuksesta tulee toimittaa virallinen käännös, jos todistus ei ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä
 • Surotusote keskenjääneistä opinnoista (AMK- tai diplomi-insinööri)
 • Suoritusotteet muista suoritetuista tutkintoon mahdollisesti hyväksiluettavissa olevista opinnoista
 • Työtodistukset, jotka halutaan otettavan huomioon valinnassa
 • CV
 • Motivaatiokirje

Motivaatiokirje (noin 300 sanaa, tiedostomuoto pdf): 

 • Miksi haet tähän koulutukseen?  
 • Millaiset edellytykset sinulla on opiskeluun, jotta valmistut kahdessa vuodessa? 
 • Kerro, mitä odotat alalla työskentelystä ja millaiset edellytykset työskentelyyn ja opiskeluun sinulla on?
 • Mitkä mahdollisuudet sinulla on päiväopiskeluun?
 • Mikä pääaine sinua kiinnostaa eniten? Jos et pääse ensisijaiseen pääainevaihtoehtoon, oletko kiinnostunut muista pääaineista? Kerro mistä pääaineista olet kiinnostunut mieluisuusjärjestyksessä. 

Tutustu tutkinto-ohjelman pääainevaihtoehtoihin.

Hakukelpoiset tutkinnot

 • Luonnontieteiden kandidaatti
 • Filosofian maisteri
 • Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti tai maisteri
 • Tekniikan kandidaatti tai diplomi-insinööri
 • Insinööri (AMK)
 • Insinööri (ylempi AMK)
 • Opistoasteen teknikko
 • Opistoasteen insinööri
 • kesken jääneet alaan soveltuvat korkeakouluopinnot (AMK tai diplomi-insinööri)
 • vastaavat ulkomaiset tutkinnot

 Opiskelijavalintakriteerit

Hakijalta vaaditaan vähintään B1 suomen kielen tasoa. Mikäli kielitaito ei ole todettavissa hakemusten liitteenä olevien todistusten perusteella, se voidaan tarkistaa haastattelun avulla

Hakemusten perusteella kutsutaan kymmenen hakukelpoista hakijaa haastatteluun, joka järjestetään viikolla 23.  

Opiskelijavalinta suoritetaan aiempien tutkinnossa hyväksiluettavien opintojen, työkokemuksen, motivaatiokirjeen ja haastattelun perusteella.  

Pisteytys

Aiemmin suoritettujen, tutkinnossa hyväksiluettavien opintojen määrä ja työkokemus, max 50 p
yli 100 op (40 p)
yli 90 op (30 p)
yli 80 op (20 p)
yli 70 op (10 p)
alle 70 op (0 p)

Työkokemus (aikaisempaan tutkintoon kuuluvaa harjoittelua ei lasketa mukaan)
yli 12 kk (10 p)
alle 12 kk (0 p)

Haastattelu, motivaatio ja opintojen suoritusedellytykset max 50 p

Konetekniikka, insinööri (AMK)

Aloituspaikat: 10
Tutkinnon laajuus: 240 op
Opintojen kesto: 2 vuotta
Opetuskieli: suomi

Hae koulutukseen

Täytä hakuaikana sähköinen hakulomake osoitteessa opintopolku.fi .
Liitteet toimitetaan hakulomakkeen liitetiedostoina.

Vaadittavat liitteet

 • Hakukelpoisuuden antava tutkintotodistus liitteineen
 • Motivaatiokirje

Motivaatiokirje:

Kerro kehittymishaasteistasi ja motivaatiostasi liittyen ajoneuvotekniikan koulutuksen sisältöihin. 

 • Millaiset valmiudet ja resurssit sinulla on opiskeluun?
 • Miksi haluat tähän koulutukseen?
 • Mitä odotat opiskelulta?
 • Millä tavalla arvioit opiskelun vaikuttavan ajankäyttöösi?
 • Mitkä ovat vahvuutesi opiskelijana? 
 • Motivaatiokirje kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmalla ja se palautetaan yhtenä tiedostona (doc-/docx, rtf-, tai pdf -tiedosto, jonka maksimikoko 25 MB), jossa on kansilehti + enintään kuusi sivua tekstiä.  Vakioasemointi, fontti on Arial normaali 12. Kansilehdellä tulee olla lähettäjän yhteystiedot.

Hakukelpoiset tutkinnot

 • Opistoasteen teknikko
 • Opistoasteen insinööri
 • Insinööri (AMK)
 • Insinööri (ylempi AMK)
 • Diplomi-insinööri

Opiskelijavalintakriteerit

Hakijoilla tulee olla vähintään tason B1 suomen kielen taidot. Mikäli kielitaito ei ole todettavissa hakemuksen liitteenä lähetetyistä todistuksista, kielitaito voidaan arvioida haastattelun avulla

Hakukelpoiset hakijat kutsutaan haastatteluun, joka järjestetään varsinaisessa haussa 30.5.2018 tai hakijan kanssa erikseen sovittavana ajankohtana. Lisähaun haastattelu järjestetään viikolla 35 (tarkempi aika ilmoitetaan kutsussa). 

Opiskelijavalinta suoritetaan haastattelun ja motivaatiokirjeen perusteella. Haastattelussa arvioidaan henkilön soveltuvuus ja motivaatio koulutukseen.

Jos hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, niin haastattelupisteet ratkaisevat valinnan; jos haastattelupisteet tasavertaiset, niin soveltuvimman todistuksen keskiarvo ratkaisee.

Laboratorioanalytiikka, laboratorioanalyytikko (AMK)

Aloituspaikat: 10
Tutkinnon laajuus: 210 op
Opintojen kesto: 2 vuotta
Opetuskieli: suomi

Hae koulutukseen

Täytä hakuaikana sähköinen hakulomake osoitteessa opintopolku.fi .
Liitteet toimitetaan hakulomakkeen liitetiedostoina.

Vaadittavat liitteet 

 • Hakukelpoisuuden antava todistus liitteineen
 • Ulkomailla suoritetun tutkinnon todistuksesta tulee toimittaa virallinen käännös, jos todistus ei ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä
 • Suoritusote keskenjääneestä korkeakoulututkinnosta
 • Suoritusotteet muista suoritetuista tutkintoon mahdollisesti hyväksiluettavissa olevista opinnoista
 • Työtodistukset, jotka halutaan otettavan huomioon valinnassa
 • CV
 • Motivaatiokirje

Motivaatiokirje (noin 300 sanaa, tiedostomuoto pdf): 

 • Miksi haet tähän koulutukseen?  
 • Millaiset edellytykset sinulla on opiskeluun, jotta valmistut kahdessa vuodessa? 
 • Kerro, mitä odotat alalla työskentelystä ja millaiset edellytykset työskentelyyn ja opiskeluun sinulla on?
 • Mitkä mahdollisuudet sinulla on päiväopiskeluun?

 Hakukelpoiset tutkinnot

 • Luonnontieteiden kandidaatti tai filosofian maisteri
 • Filosofian maisteri
 • Elintarviketieteiden kandidaatti tai maisteri
 • Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti tai maisteri
 • Farmaseutti
 • Proviisori
 • Tekniikan kandidaatti tai diplomi-insinööri
 • Insinööri (AMK)
 • Insinööri (ylempi AMK)
 • Bioanalyytikko (AMK)
 • Opistoasteen laborantti
 • kesken jääneet alaan soveltuvat korkeakouluopinnot
 • vastaavat ulkomaiset tutkinnot

Opiskelijavalintakriteerit

Hakijalta vaaditaan vähintään B1 suomen kielen tasoa. Mikäli kielitaito ei ole todettavissa hakemusten liitteenä olevien todistusten perusteella, se voidaan tarkistaa haastattelun avulla

Hakukelpoiset hakijat kutsutaan hakemusten perusteella haastatteluun, joka järjestetään viikolla 23.

Opiskelijavalinta suoritetaan aiempien tutkinnossa hyväksi luettavien opintojen, työkokemuksen, motivaatiokirjeen ja haastattelun perusteella.  

Pisteytys

Aiemmin suoritettujen, tutkinnossa hyväksi luettavien opintojen määrä ja työkokemus max 50 op 
yli 100 op (40 p)
yli 90 op (30 p)
yli 80 op (20 p)
yli 70 op (10 p)
alle 70 op (0 p)

Laboratorioalan työkokemus (aikaisempaan tutkintoon kuuluvaa harjoittelua ei lasketa mukaan)
yli 12 kk (10 p)
alle 6 kk (0 op)

Haastattelu, motivaatio ja opintojen suoritusedellytykset (max 50 p)

Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri (AMK)

Aloituspaikat: 10
Tutkinnon laajuus: 240 op
Opintojen kesto: 2 vuotta
Opetuskieli: suomi

Hae koulutukseen

Täytä hakuaikana sähköinen hakulomake osoitteessa opintopolku.fi .
Liitteet toimitetaan hakulomakkeen liitetiedostoina.

Vaadittavat liitteet 

 • Hakukelpoisuuden antava tutkintotodistus liitteineen
 • Ulkomailla suoritetun tutkinnon todistuksesta tulee toimittaa virallinen käännös, jos todistus ei ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä
 • Motivaatiokirje

Motivaatiokirje (noin 300 sanaa, tiedostomuoto pdf): 

 • Miksi haet tähän koulutukseen?  
 • Millaiset edellytykset sinulla on opiskeluun, jotta valmistut kahdessa vuodessa? 
 • Kerro, mitä odotat alalla työskentelystä ja millaiset edellytykset työskentelyyn ja opiskeluun sinulla on?
 • Mitkä mahdollisuudet sinulla on päiväopiskeluun? 

Hakukelpoiset tutkinnot

 • Opistoasteen insinööri
 • Insinööri (AMK)
 • Diplomi-insinööri
 • vastaavat ulkomaiset tutkinnot

Opiskelijavalintakriteerit

Opintojen tulee olla sähkö- ja automaatiotekniikan alalta tai lähialoilta siten, että edellisellä tutkinnolla voidaan hyväksyä kahden vuoden opinnot sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmassa ja lisäksi siten, että ensimmäisen vuoden opinnot ovat kokonaan hyväksi luettavissa.

Hakijoilla tulee olla vähintään tason B1 suomen kielen taidot. Mikäli kielitaito ei ole todettavissa hakemuksen liitteenä lähetetyistä todistuksista, kielitaito voidaan arvioida haastattelun avulla.

Ei valintakoetta. Opiskelijavalinta suoritetaan hakemuksen ja motivaatiokirjeen perusteella. Hakemuksen perusteella arvioidaan hyväksi luettavien opintojen määrä, arviointi hyväksytty / hylätty. Lisäksi arvioidaan hakemuksen / motivaatiokirjeen perusteella tarve koulutukselle, arviointi hyväksytty/hylätty. 

Mikäli hyväksyttyjä hakijoita (molemmat osat hyväksytty) on yli aloituspaikkamäärän, suoritetaan arvonta.

Tieto- ja viestintätekniikka, insinööri (AMK)

Aloituspaikat: 20
Tutkinnon laajuus: 240 op
Opintojen kesto: 2 vuotta
Opetuskieli: suomi

Hae koulutukseen

Täytä hakuaikana sähköinen hakulomake osoitteessa opintopolku.fi .
Liitteet toimitetaan hakulomakkeen liitetiedostoina.

Vaadittavat liitteet

 • Hakukelpoisuuden antava todistus liitteineen
 • Opintosuoritusote (kesken jäänyt tutkinto)
 • Työtodistukset tieto- ja viestintätekniikan alan tehtävistä (enintään viimeisen 10 vuoden ajalta), jotka hakija haluaa huomioitavan valinnassa.
 • Motivaatiokirje

Motivaatiokirje:

 • Miksi haet tähän koulutukseen?
 • Millaiset edellytykset sinulla on opiskeluun, jotta valmistut kahdessa vuodessa?
 • Tutustu opintopolku.fi-sivulla ja Metropolian sivulla esiteltyihin pääainevaihtoehtoihin. Mikä pääaine sinua kiinnostaa eniten? Jos et pääse ensisijaiseen pääainevaihtoehtoon, oletko kiinnostunut muista pääaineista? Kerro mistä pääaineista olet kiinnostunut mieluisuusjärjestyksessä.
 • Voitko opiskella päivisin, iltaisin vai molempina aikoina?

Hakukelpoiset tutkinnot:

 • insinööritutkinto (AMK)
 • insinööri (ylempi AMK)
 • diplomi-insinööri
 • kesken jääneet insinööriopinnot (AMK, YAMK tai diplomi-insinööri)
 • tradenomi (AMK), tietojenkäsittely
 • filosofian maisteri
 • kauppatieteiden maisteri
 • vanhamuotoinen opisto- tai ammatillisen korkea-asteen insinööritutkinto automaatio- tai ICT-alalta
 • vanhamuotoinen teknikkotutkinto automaatio- tai ICT-alalta (teknillisestä oppilaitoksesta)

Vanhamuotoisia tutkintoja on tehty pääasiassa 1990-luvulla. Lukion oppimäärä ja/tai ylioppilastutkinto, ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto eivät anna hakukelpoisuutta tähän muuntokoulutukseen. Myöskään ulkomailla suoritetut tutkinnot eivät anna hakukelpoisuutta.

Opiskelijavalintakriteerit

Ei valintakoetta.

Opiskelijavalintakriteerit:

1. Aiemmin suoritettujen, tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelmaan soveltuvien korkeakouluopintojen määrä. Aiemmin suoritettujen opintojen soveltuvuus tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelmaan katsotaan jokaisen hakijan kohdalla hakuajan jälkeen hakijan toimittamien dokumenttien perusteella. 

2. Tutkintoon hyväksiluettavan työssähankitun osaamisen määrä perustuen työkokemukseen tieto- ja viestintätekniikan alalta viimeisten 10 vuoden ajalta. 

Kohdan 1. ja 2. yhteinen painoarvo 80%

3. Motivaatiokirje; painoarvo 20%

Liiketoimintaosaamisen kehittäminen finanssialan toimijoille, Tradenomi (ylempi AMK)

Aloituspaikat: 10
Tutkinnon laajuus: 90 op
Opintojen kesto: 2 vuotta
Opetuskieli: suomi

Hae koulutukseen

Täytä hakuaikana sähköinen hakulomake osoitteessa opintopolku.fi .
Liitteet toimitetaan hakulomakkeen liitetiedostoina.

Vaadittavat liitteet

 • Hakukelpoisuuden antava tutkintotodistus liitteineen
 • Suoritusote 40 op korkeakoulutasoisista liiketaloudellisista opinnoista, mikäli suoritukset eivät sisälly haussa käytettävään tutkintoon
 • Ulkomailla suoritetun tutkinnon todistuksesta tulee toimittaa virallinen käännös, jos todistus ei ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä
 • Työtodistukset korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen hankitusta kolmen vuoden työkokemuksesta finanssisektorilta 
 • Ennakkotehtävä

Hakukelpoiset tutkinnot

 • Tradenomi (AMK)
 • Muu korkeakoulututkinto, johon sisältyy, tai jonka lisäksi hakija on suorittanut vähintään 40 op korkeakoulutasoisia liiketaloudellisia opintoja
 • Lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen kolmen vuoden työkokemus finanssisektorilta.

Opiskelijavalintakriteerit

Ei valintakoetta. Opiskelijavalinta suoritetaan ennakkotehtävän perusteella. Ennakkotehtävä julkaistaan hakuajan alkaessa.

Erillishaun valinnan tulokset

Opiskelijavalinnasta ilmoitetaan sähköpostitse viimeistään 30.6.2018 mennessä.

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja lukuvuodelle ilmoittautuminen tapahtuu voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan opiskelijavalintapäätöksessä ilmoitettuun päivämäärään mennessä.

Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n oikeusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (L483/2013 § 22), ks. tarkemmat ohjeet.

Muut muuntokoulutukset 2018

Erillishaku 1.-15.11.2018

 • Rakennusalan työnjohto: rakennustekniikka, rakennusmestari (AMK)

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta
Hakijapalvelut
puh. 09 7424 5100 (puhelinpalveluaika klo 10.00 - 13.00)
sähköposti: hakijapalvelut(at)metropolia.fi

Lisätietoja koulutuksista
Ota yhteyttä tutkinto-ohjelman yhteyshenkilöihin