Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Hakija hakee oikeutta valintakokeen suorittamista koskeviin erityisjärjestelyihin erillisellä hakemuksella. Hakemuksessa hakija kuvaa tarvitsemansa valintakokeen erityisjärjestelyt sekä perustelut erityisjärjestelyjen hakemiselle. Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin hakija vetoaa.

Esim. lukihäiriön perusteella saadut lausunnot saavat olla pääsääntöisesti enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Lausunnot, jotka osoittavat oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman pitää olla enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Joissakin tapauksissa, oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman ollessa pysyvä, myös aikaisemmin hankitut lausunnot voidaan ottaa huomioon. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti.

Valintakokeiden erityisjärjestelypyynnöt, jos este on jo olemassa hakuaikana, tulee jättää korkeakouluun

Syksyn 2018 haussa viimeistään 26.9.2018 klo 15

Kevään 2019 haussa viimeistään

  • 30.1.2019 klo 15 (1. hakuaika)
  • 10.4.2019 klo 15 (2. hakuaika)

Valintakokeen erityisjärjestelyjä koskeva hakemus tulee jättää niiden hakutoiveiden korkeakouluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu.

Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja
valintakoeajankohdan välillä, tulee hakijan jättää erityisjärjestelyhakemus viipymättä kaikkien niiden hakutoiveiden korkeakoulujen hakijapalveluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu. Korkeakoulu voi evätä hakijalta oikeuden erityisjärjestelyihin, mikäli järjestelyt on esim. aikataulusyistä mahdotonta toteuttaa.

Päätös valintakokeen erityisjärjestelyistä on hakukohdekohtainen ja päätös on voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä. Päätöksenteossa noudatetaan hyvän hallintotavan mukaisia menettelyjä. Erityisjärjestelyhakemuksen liitteet ovat salassa pidettäviä.

Täytä ja lähetä sähköinen hakemus liitteineen määräaikaan mennessä.
Mikäli tulet kutsutuksi Metropolian valintakokeisiin, otamme sinuun yhteyttä ennen valintakoetta.

Erityisjärjestelyt sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan esivalintakokeessa

Esivalintakokeeseen voit saada lisäaikaa, jos sinulla on keskivaikea tai vaikea lukivaikeus. Pääasiassa lisäaika on ainoa erityisjärjestely, jonka esivalintakokeessa voit saada, mutta erityisjärjestelyhakemukset katsotaan tapauskohtaisesti. Tulosta ja täytä esivalintakokeen erityisjärjestelyitä varten hakemus soteli.metropolia.fi -sivustolta sekä toimita se liitteineen

Syksyn 2018 haussa viimeistään 26.9.2018 klo 15

Kevään 2019 haussa viimeistään 10.4.2019 klo 15

sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, jonka esivalintakoetta käyttävä hakukohde sinulla on ylimpänä hakutoiveena. 

Lisätietoja:

Metropolia Ammattikorkeakoulu
Hakijapalvelut
puh. 09 7424 5100
sähköposti: hakijapalvelut@metropolia.fi