Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Millä perusteella erityisjärjestelyitä voi hakea?

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi erityisjärjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, tekninen apuväline tai muu erityisjärjestely), tulee sinun täyttää kirjallinen erityisjärjestelyjä koskeva hakemus. Liitä mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai esim. lukivaikeudesta. Toimita hakemus siihen ammattikorkeakouluun, jossa olet osallistumassa valintakokeeseen. Kunkin hakijan tilanne harkitaan erikseen.

Miten haen erityisjärjestelyitä?

Tarkista erityisjärjestelyiden hakemiseen liittyvät ohjeet sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluista, jossa olet osallistumassa valintakokeeseen. Metropolian järjestämiä valintakokeita koskevia erityisjärjestelyjä haetaan sähköisellä e-lomakkeella. Linkki e-lomakkeelle julkaistaan tällä sivulla kun syksyn 2019 yhteishaku alkaa.

Metropolian erityiskärjestelyhakemuksessa sinun tulee ilmoittaa henkilö- ja yhteystiedot, sekä valintakoe/valintakokeet, jota/joita erityisjärjestelyhakemus koskee. Lisäksi sinun tulee kuvata valintakokeissa tarvitsemansi erityisjärjestelyt ja liittää kopiot todistuksista joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukivaikeudesta). Jos haet lisäaikaa lukivaikeuden vuoksi, sinun tulee liittää hakemukseesi koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Lisäksi sinun toivotaan esittävän hakemuksensa liitteenä ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, mikäli sellainen on. Lukivaikeuden osalta erityisjärjestelyissä otetaan huomioon vain keskivaikea tai vaikea häiriö (asteikko: ei häiriötä, lievä häiriö, keskivaikea häiriö ja vaikea häiriö).

Lukivaikeuden, oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman ollessa pysyvä, aikaisemmin hankitut lausunnot otetaan huomioon. Asiantuntijalausunnot saavat olla pääsääntöisesti enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia (skannattu tiedosto tai esim. hyvälaatuinen kännykkäkamerakuva hakemuksen liitteenä riittää). Varaudu kuitenkin siihen, että joudut mahdollisesti esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen. Terveyttäsi koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 §).

Erityisjärjestelyjä koskeva hakemus tulee lähettää syksyn 2019 yhteishaussa viimeistään 25.9.2019 klo. 15:00. Jos erityisjärjestelyitä vaativa este syntyy tai se todetaan hakuajan päättymisen jälkeen, tulee sinun toimittaa hakemus erityisjärjestelyistä viipymättä. Määräajan jälkeen lähetetty erityisjärjestelypyyntö otetaan käsiteltäväksi vain akuuteissa poikkeustapauksissa. Erityisjärjestelyjä ei välttämättä voida myöntää, jos hakijan yhteydenotto tulee valintakoe huomioiden liian myöhään tai erityisjärjestelyt todetaan muutoinkin mahdottomaksi järjestää.

Erityisjärjestelyhakemusten käsittely ja ilmoitus erityisjärjestelyistä

Metropolia tarkistaa, että olet hakenut hakukohteeseen, jonka käyttämää valintakoetta erityisjärjestelyhakemuksesi koskee ja, että olet hakukelpoinen. Ilmoitus valintakokeen erityisjärjestelyistä lähetetään sinulle sähköpostitse hyvissä ajoin ennen valintakoetta. Mikäli erityisjärjestelyjä ei jostain syystä voida toteuttaa hakemuksesi mukaisesti, siitäkin lähetetään sinulle sähköpostitse ilmoitus perusteluineen.

Päätös valintakokeen erityisjärjestelyistä on valintakoekohtainen ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Mikäli olet tyytymätön ilmoituksessa mainittuihin erityisjärjestelyihin, kehotamme sinua ottamaan viipymättä yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin niin, että mahdolliset virheet voidaan tarvittaessa korjata. Mikäli yhteydenottosi ei johda muutoksiin erityisjärjestelyissä, voit halutessasi tehdä vielä virallisen oikaisuvaatimuksen osana valinnan muutoksenhakua sitten kun olet saanut lopullisen yhteishaun valintapäätöksen.

Lisätietoja:

Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opiskelija- ja hakijapalvelut
p. 040 712 5100 (puhelinpalveluaika ma-to klo 10.00-13.00)
sähköposti: hakijapalvelut@metropolia.fi