Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Hakija hakee oikeutta valintakokeen suorittamista koskeviin erityisjärjestelyihin erillisellä hakemuksella. Hakemuksessa hakija kuvaa tarvitsemansa valintakokeen erityisjärjestelyt sekä perustelut erityisjärjestelyjen hakemiselle.

Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoaa (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä). Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Hakijan toivotaan esittävän hakemuksensa liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, mikäli sellainen on. Lukihäiriön osalta erityisjärjestelyissä otetaan huomioon vain keskivaikea tai vaikea häiriö.

Asiantuntijalausunnot saavat olla pääsääntöisesti enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Lukihäiriön, oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman ollessa pysyvä, myös aikaisemmin hankitut lausunnot otetaan huomioon. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia. Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen. Hakijan terveyttä koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 §).

Valintakokeiden erityisjärjestelypyynnöt, jos este on jo olemassa hakuaikana, tulee jättää korkeakouluun

Erityisjärjestelypyyntö tulee lähettää viimeistään:

  • 30.1.2019 klo 15 (kevään 2019 yhteishaun 1. hakuaika)
  • 10.4.2019 klo 15 (kevään 2019 yhteishaun 2. hakuaika)
  • 26.7.2019 klo 15 (kevään 2019 yhteishaun lisähaku)
  • 25.9.2019 klo 15 (syksyn 2019 yhteishaku)

Valintakokeen erityisjärjestelyjä koskeva hakemus tulee jättää niiden hakutoiveiden korkeakouluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu.

Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja
valintakoeajankohdan välillä, tulee hakijan jättää erityisjärjestelyhakemus viipymättä kaikkien niiden hakutoiveiden korkeakoulujen hakijapalveluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu. Korkeakoulu voi evätä hakijalta oikeuden erityisjärjestelyihin, mikäli järjestelyt on esim. aikataulusyistä mahdotonta toteuttaa.

Ilmoitus valintakokeen erityisjärjestelyistä on hakukohdekohtainen ja päätös on voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä. Päätöksenteossa noudatetaan hyvän hallintotavan mukaisia menettelyjä. Erityisjärjestelyhakemuksen liitteet ovat salassa pidettäviä.

Täytä ja lähetä sähköinen hakemus liitteineen määräaikaan mennessä.
Mikäli tulet kutsutuksi Metropolian valintakokeisiin, otamme sinuun yhteyttä ennen valintakoetta.

Erityisjärjestelyt sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan esivalintakokeessa

Esivalintakokeeseen voit saada lisäaikaa, jos sinulla on keskivaikea tai vaikea lukivaikeus. Pääasiassa lisäaika on ainoa erityisjärjestely, jonka esivalintakokeessa voit saada, mutta erityisjärjestelyhakemukset katsotaan tapauskohtaisesti. Tulosta ja täytä esivalintakokeen erityisjärjestelyitä varten hakemus soteli.metropolia.fi -sivustolta sekä toimita se liitteineen

Kevään 2019 haussa viimeistään 10.4.2019 klo 15

sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, jonka esivalintakoetta käyttävä hakukohde sinulla on ylimpänä hakutoiveena. 

Lisätietoja:

Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opiskelija- ja hakijapalvelut
puh 040 712 5100 (puhelinpalveluaika klo 10.00-13.00)
sähköposti: hakijapalvelut@metropolia.fi