Tekniikan alan valintakoeyhteistyö

Yhteishaku: Ammattikorkeakoulujen valintakoeyhteistyö, tekniikan ala

Valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun tekniikan valtakunnallisen valintakokeen.

Tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Valintakokeisiin osallistuvat kaikki¹ hakukelpoiset² hakijat.

Valintakoe tehdään hakijan hakulomakkeessa ilmoittamassa ylimmässä tekniikan alan hakukohteessa. Hakija osallistuu kokeeseen ylimmässä saman valintakoeryhmän hakukohteessa, eikä hän voi vaihtaa valintakoepaikkaa. Osallistuessaan valintakokeeseen hakija saa koetuloksen kaikkiin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen, rakennusmestarikoulutuksen ja rakennusarkkitehtikoulutuksen hakutoiveisiinsa.

Rakennusarkkitehtikoulutukseen hakevan tulee tekniikan alan valtakunnallisen valintakokeen lisäksi osallistua rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeeseen korkeimman rakennusarkkitehtikoulutuksen hakutoiveensa mukaisessa rakennusarkkitehtikoulutusta antavassa ammattikorkeakouluyksikössä, joka on yksi seuraavista: Metropolia Ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu.

Tarkat valintakoetiedot löytyvät Opintopolusta kunkin hakukohteen kohdalta.

¹ Todistusvalinnan perusteella valittavien hyväksymistieto julkaistaan toukokuussa. Näet mahdollisen hyväksymistiedon Oma Opintopolku -palvelussa. Hyväksyttyjen ei tarvitse osallistua valintakokeeseen.

² Jos et ole varma hakukelpoisuudestasi ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, ota yhteyttä hyvissä ajoin ennen valintakoetta ylimmän amk-hakutoiveesi hakijapalveluihin. 

Kevään 2019 yhteishaun tekniikan valtakunnallinen valintakoe järjestetään 29.5.2019 klo 10-12.30.

Ennakkoaineisto on luettavissa verkossa sivulla http://teliennakko.metropolia.fi/ kaksi viikkoa ennen koetta 15.5.–29.5.2019 välisenä aikana. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana valintakokeessa.

Kevään 2019 yhteishaussa valintakoeyhteistyössä mukana olevat tekniikan päivä- ja monimuotototeutukset:

Arcada

Ingengör (YH)

 • Energi- och miljöteknik, dagstudier
 • Informationsteknik, dagstudier
 • Process- och materialteknik, dagstudier

Centria-ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK)

 • Prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka, päivätoteutus, Kokkola
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Kokkola
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus, Ylivieska
 • Tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus, Kokkola
 • Tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, Ylivieska
 • Tuotantotalous, päivätoteutus, Kokkola
 • Tuotantotalous, monimuotototeutus, Ylivieska

Hämeen ammattíkorkeakoulu 

Insinööri (AMK)

 • Bio- ja elintarviketekniikka
 • Biotalous, päivätoteutus
 • Konetekniikka, päivätoteutus
 • Liikenneala, päivätoteutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
 • Tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus

Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK)

 • Energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus
 • Konetekniikka, päivätoteutus
 • Logistiikka, päivätoteutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
 • Tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)

Insinööri (AMK)

 • Energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus, Kotka
 • Logistiikka, päivätoteutus, Kotka
 • Mekaaninen puurakentaminen, päivätoteutus, Savonlinna
 • Rakennustekniikka, päivätoteutus, Kotka
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Mikkeli
 • Talotekniikka (LVI), päivätoteutus, Mikkeli
 • Tieto- ja viestintätekniikka, kyberturvallisuus, päivätoteutus, Kotka
 • Tieto- ja viestintätekniikka, peliohjelmointi, päivätoteutus, Kotka

Kajaanin ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK)

 • Konetekniikka, päivätoteutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus
 • Tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus
 • Tieto- ja viestintätekniikka, Datasta teköälyyn, päivätoteutus

Karelia-ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK)

 • Energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus
 • Konetekniikka, päivätoteutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka, päivätoteutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka, päivätoteutus

Lapin ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK)

 • Konetekniikka, päivätoteutus
 • Maanmittaustekniikka, päivätoteutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
 • Tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus

Lahden ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK)

 • Energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus
 • Konetekniikka, päivätoteutus, päivätoteutus
 • Puutekniikka, päivätoteutus, päivätoteutus
 • Tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, verkko-opinnot

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK)

 • Ajoneuvotekniikka, päivätoteutus
 • Bio- ja kemiantekniikka, päivätoteutus
 • Energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus
 • Konetekniikka, päivätoteutus
 • Maanmittaustekniikka, päivätoteutus
 • Rakennustekniikka. päivätoteutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus
 • Talotekniikka, päivätoteutus
 • Talotekniikka, monimuotototeutus
 • Tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus
 • Tuotantotalous, päivätoteutusLaboratorioanalyytikko (AMK)
 • Laboratorioanalytiikka, päivätoteutus

Rakennusarkkitehti (AMK)

 • Rakennusarkkitehtuuri, päivätoteutus

Rakennusmestari (AMK)

 • Rakennusalan työnjohto, LVI-tekniikka, päivätoteutus
 • Rakennusalan työnjohto, rakennustekniikka, päivätoteutus

Oulun ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK)

 • Energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus
 • Energia- ja ympäristötekniikka, monimuotototeutus
 • Konetekniikka, päivätoteutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
 • Talotekniikka, päivätoteutus
 • Talotekniikka, monimuotototeutus
 • Tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus

Rakennusarkkitehti (AMK)

 • Rakennusarkkitehtuuri, päivätoteutus

Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus

Saimaan ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK)

 • Konetekniikka,  päivätoteutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus

Savonia-ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK)

 • Konetekniikka,päivätoteutus
 • Rakennustekniikka, päivätoteutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
 • Tietotekniikka, päivätoteutus
 • Ympäristötekniikka, päivätoteutus

Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus

Rakennusarkkitehti (AMK)

 • Rakennusarkkitehtuuri, päivätoteutus

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK)

 • Energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus, Pori
 • Konetekniikka, päivätoteutus, Pori
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus, Pori
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Pori
 • Logistiikka, päivätoteutus, Rauma
 • Tuotantotalous ja -tekniikka, päivätoteutus, Rauma

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK)

 • Automaatiotekniikka, päivätoteutus
 • Bio- ja elintarviketekniikka, päivätoteutus
 • Konetekniikka, päivätoteutus
 • Rakennustekniikka, päivätoteutus

Rakennusmestari (AMK)

 • Rakennusalan työnjohto, rakennustekniikka, päivätoteutus

Tampereen ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK)

 • Autotekniikka, päivätoteutus
 • Biotuotekniikka, päivätoteutus
 • Konetekniikka, päivätoteutus
 • Rakennustekniikka, päivätoteutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
 • Sähköinen talotekniikka, päivätoteutus
 • Tietotekniikka, päivätoteutus
 • Talotekniikka, monimuotototeutus

Rakennusarkkitehti (AMK)

 • Rakennusarkkitehtuuri, päivätoteutus

Turun ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK)

 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka, päivätoteutus
 • Bio- ja kemiantekniikka, päivätoteutus
 • Energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus
 • Konetekniikka, päivätoteutus
 • Kemiantekniikka, monimuotototeutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus
 • Tekniikka, monimuotototeutus
 • Tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus
 • Tuotantotalous, päivätoteutus

Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus

Vaasan ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK)

 • Energiatekniikka,päivätoteutus
 • Konetekniikka, päivätoteutus
 • Sähkötekniikka,päivätoteutus
 • Tietotekniikka, päivätoteutus
 • Ympäristöteknologia,päivätoteutus

Yrkeshögskolan Novia

Ingenjör (YH)

 • Byggnads- och samhällsteknik, Raseborg, dagstudier
 • Byggnads- och samhällsteknik, Vasa, dagstudier
 • El- och automationsteknik, dagstudier
 • Lantmäteriteknik, dagstudier
 • Maskin- och produktionsteknik, dagstudier
 • Produktionsekonomi, dagstudier

 Byggmästare (YH), dagstudier

Lisäksi kevään 2019 korkeakoulujen yhteishaussa mukana seuraavat tekniikan koulutukset, jotka eivät ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä:

Hämeen ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK)

 • Biotalous, monimuotototeutus
 • Konetekniikka, monimuotototeutus
 • Liikenneala, monimuotototeutus
 • Tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus

Rakennusmestari (AMK), monimuotototeutus

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)

Insinööri (AMK)

 • Rakennustekniikka, monimuotototeutus, Kotka
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus, Mikkeli
 • Talotekniikka (LVI), monimuotototeutus, MIkkeli
 • Ympäristöteknologia, monimuotototeutus, Mikkeli
 • Biotuotetekniikka, monimuotototeutus, Savonlinna
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus, Savonlinna

Kajaanin ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK)

 • Konetekniikka, insinööritutkinnon päivitys, monimuotototeutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, insinööritutkinnon päivitys, monimuotototeutus

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK)

 • Energia- ja ympäristötekniikka, monimuotototeutus
 • Konetekniikka, monimuotototeutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus
 • Tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus 

Lahden ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK)

 • Puutekniikka, monimuotototeutus 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK)

 • Energiatekniikka, monimuotototeutus
 • Energiatekniikka, päivätoteutus

Rakennusmestari (AMK)

 • Rakennusalan työnjohto, monimuotototeutus 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK)

 • Automaatiotekniikka, monimuotototeutus
 • Konetekniikka, monimuotototeutus 

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laboratorioanalyytikko (AMK)

 • Laboratoriotekniikka, monimuotototeutus 

Vaasan ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK)

 • Konetekniikka, monimuotototeutus