Valintakoekuvaus 2018: musiikkipedagogi (AMK) ja muusikko (AMK)

Kevään 2019 valintakoekuvaukset julkaistaan viimeistään 2019 tammikuussa. Ennakkotehtävät julkaistaan 15.2.2019.

Klassinen laulu: musiikkipedagogi, soiton- ja laulunopetus

Soiton ja laulun opetuksen valintakoe koostuu ennakkotehtävästä ja valintakokeesta.

Hakija toimittaa ennakkotehtävän Metropolia Ammattikorkeakouluun erillisen ennakkotehtäväohjeen mukaisesti. Ennakkotehtävät julkaistaan Metropolian hakusivustolla 15.2.2018. Kuvauksen lopusta löytyvät valintakriteerit.

Jatkoon valituilla hakijoilla valintakoe sisältää seuraavat osiot:

 1. Teoriakoe 28.5.2018
  Liitteessä on malliesimerkkejä tulevasta teoria- ja säveltapailukokeesta. Itse koe on suunniteltu niin, että osaaminen testataan ottaen huomioon hakijan tausta. Kokeessa on vaihtoehtoisia tehtäviä sekä klassisen että popjazz-tradition taustalta.
  teoria- ja säveltapailukokeen mallikoe (pdf)
  mallikokeen diktaatit (pdf)
 2. Suullinen säveltapailukoe (instrumenttikoepäivänä)
 3. Instrumenttikoe 29.5.-8.6.2018, tarkka instrumenttikohtainen aikataulu
 4. Toiminnallinen ryhmäkeskustelu (instrumenttikoepäivänä)

Instrumenttikokeen [em. kohta 3] sisältönä on:

 • Ensemble-tehtävä. Tehtävä lähetetään valintakokeeseen kutsuttaville sähköpostitse noin viikkoa ennen valintakoetta. Hakija valitsee teoksesta itselleen sopivan äänialan.
 • Yksi laulu hakijan omalla äidinkielellä ja yksi lied alkukiellä
 • Ooppera-aaria
 • Barokkiaaria, jota hakija varioi tyylinmukaisin ornamentoinnein
 • Yksi vapaavalintainen pianokappale (jonka voi soittaa nuoteista)
 • Lautakunnan antamia mahdollisia lisätehtäviä, jotka annetaan valintakokeessa (prima vista tms.)

Hakija voi valita kappaleet omasta ohjelmistostaan

Valintakokeessa kappaleet lauletaan pianon säestyksellä. Hakija voi itse valita ensimmäisenä esittämänsä kappaleen. Hakija toimittaa kappaleidensa säestysnuotit välittömästi hakukutsun saavuttua sähköisesti (sähköpostin liitteenä) siinä ilmoitettuun paikkaan. Hakija voi käyttää myös omaa säestäjää.

VALINTAKRITEERIT, klassinen laulu

Ennakkotehtävä

 • Musiikillisten tietojen ja taitojen tulisi vastata sitä tasoa, joka on kuvattu taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän vaatimuksissa.
 • Ennakkotehtävässä kiinnitetään huomiota hakijan äänimateriaaliin, lauluteknisiin taitoihin sekä soveltuvuuteen koulutukseen

Valintakoe

 • Instrumenttitaitojen osalta lautakunta kiinnittää huomiota äänimateriaaliin, lauluteknisiin taitoihin, tradition ja eri aikakausien tyylien tuntemukseen sekä ilmaisuun
 • Yhteissoittotehtävässä (ensemble-laulu) kiinnitetään huomiota oman stemman osaamiseen, harmonian ja rytmin kuuntelutaitoon sekä musiikin hahmottamiseen
 • Improvisoinnin osalta kiinnitetään huomiota tyylinmukaisuuteen (barokin ornamentit sekä bel canton kadenssit)
 • Musiikin teorian ja säveltapailun osalta hakijalla tulee olla taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot, jotka testataan yhteisellä teoriakokeella sekä henkilökohtaisella säveltapailukokeella. Myös instrumenttikokeessa kiinnitetään huomiota näihin taitoihin
 • Instrumenttikokeessa sekä ryhmähaastattelussa lautakunta kiinnittää huomiota myös musiikillisiin vuorovaikutustaitoihin, ryhmässä toimimisen taitoihin, kommunikointitaitoihin, valmiuksiin aloittaa pedagogiset opinnot sekä valintakokeeseen valmistautumiseen (opiskelutaidot)

Pop/jazz-laulu: musiikkipedagogi, soiton- ja laulunopetus

Soiton ja laulun opetuksen valintakoe koostuu ennakkotehtävästä ja valintakokeesta.

Hakija toimittaa ennakkotehtävän Metropolia Ammattikorkeakouluun erillisen ennakkotehtäväohjeen mukaisesti. Ennakkotehtävät julkaistaan Metropolian hakusivustolla 15.2.2018. Kuvauksen lopusta löytyvät valintakriteerit.

Jatkoon valituilla hakijoilla valintakoe sisältää seuraavat osiot:

 1. Teoriakoe 28.5.2018
 2. Suullinen säveltapailukoe (instrumenttikoepäivänä)
 3. Instrumenttikoe 29.5.-8.6.2018, tarkka instrumenttikohtainen aikataulu
 4. Toiminnallinen ryhmäkeskustelu (instrumenttikoepäivänä)

Instrumenttikokeen [em. kohta 3] sisältönä on:

Instrumenttikoe / pop/jazz-laulajat

1. Valitse alla olevasta listasta kaksi kappaletta. Molemmat kappaleet tulee esittää ulkoa.

 • Cry Baby (Berns – Ragovoy)
 • Green Dolphin Street (Kaper - Washington)
 • Chuva Delicada - The Gentle Rain (Bonfa - Dubey)
 • Brave (Bareilles)
 • Blurred Lines (Thicke – Pharrell)
 • Ihan tavallista mulle kuuluu (Rannila -  Tuisku – Jurek -  Lindroth – Törmä)

2. Lautakunnan antamia mahdollisia lisätehtäviä, jotka annetaan valintakokeessa (improvisointi, prima vista tms.)

Valintakokeessa kappaleet lauletaan Metropolian järjestämän yhtyeen (piano, basso, rummut, kitara) säestyksellä. Hakija tuo itselleen sopivaan sävellajiin transponoidut nuotit (4 kpl) valitsemistaan kappaleista yhtyeelle, sekä antaa ohjeet tempoista ja rakenteista. Kappaleet esitetään ulkoa, ilman nuotteja. Metropolia ei lähetä nuotteja kappaleista.

VALINTAKRITEERIT, pop/jazzlaulu

Ennakkotehtävä

 • Musiikillisten tietojen ja taitojen tulisi vastata sitä tasoa, joka on kuvattu taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän vaatimuksissa.
 • Ennakkotehtävässä kiinnitetään huomiota hakijan äänimateriaaliin, lauluteknisiin taitoihin, sävelpuhtauteen, rytmin käsittelyyn, ilmaisuun, perehtyneisyyteen rytmimusiikkiin sekä soveltuvuuteen koulutukseen

Valintakoe

 • Instrumenttitaitojen osalta lautakunta kiinnittää huomiota hakijan äänimateriaaliin, lauluteknisiin taitoihin, sävelpuhtauteen, rytmin käsittelyyn, ilmaisuun, esiintymistilanteen hallintaan sekä perehtyneisyyteen rytmimusiikkiin
 • Yhtyesoittotaitojen osalta kiinnitetään huomiota kykyyn toimia säestävän yhtyeen kanssa sekä kykyyn ohjata yhtyettä musiikillisesti
 • Improvisointitaidoissa kiinnitetään huomiota kykyyn improvisoida tyylinmukaisesti annetussa musiikillisessa ympäristössä
 • Musiikin teorian ja säveltapailun osalta hakijalla tulee olla taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot, jotka testataan yhteisellä teoriakokeella sekä henkilökohtaisella säveltapailukokeella. Myös instrumenttikokeessa kiinnitetään huomiota näihin taitoihin sekä prima vista-taitoon
 • Instrumenttikokeessa sekä ryhmähaastattelussa lautakunta kiinnittää huomiota myös musiikillisiin vuorovaikutustaitoihin, ryhmässä toimimisen taitoihin, kommunikointitaitoihin, valmiuksiin aloittaa pedagogiset opinnot sekä valintakokeeseen valmistautumiseen (opiskelutaidot)

Laulu: muusikko, esittäminen

Esittäjän pääaine perustuu rytmimusiikin traditioon.

Hakija toimittaa ennakkotehtävän Metropolia Ammattikorkeakouluun erillisen ennakkotehtäväohjeen mukaisesti. Ennakkotehtävät julkaistaan Metropolian hakusivustolla 15.2.2018. Kuvauksen lopusta löytyvät valintakriteerit.

Jatkoon valituilla hakijoilla valintakoe sisältää seuraavat osiot:

 1. Teoriakoe 28.5.2018
 2. Suullinen säveltapailukoe (instrumenttikoepäivänä)
 3. Instrumenttikoe - haastattelu soittonäytteen yhteydessä 29.5.-8.6.2018, tarkka instrumenttikohtainen aikataulu

Instrumenttikokeen [em. kohta 3] sisältö

Valitse valintakoetilaisuuteen alla olevasta listasta kaksi kappaletta. Molemmat kappaleet tulee esittää ulkoa.  

 • Cry Baby (Berns – Ragovoy)
 • Green Dolphin Street (Kaper - Washington)
 • Chuva Delicada - The Gentle Rain (Bonfa - Dubey)
 • Brave (Bareilles)
 • Blurred Lines (Thicke – Pharrell)
 • Ihan tavallista mulle kuuluu (Rannila - Tuisku – Jurek - Lindroth – Törmä)

Lautakunnan antamia mahdollisia lisätehtäviä, jotka annetaan valintakokeessa (improvisointi, prima vista tms.)

Valintakokeessa kappaleet esitetään Metropolian järjestämän yhtyeen (basso, rummut, koskettimet ja kitara) säestyksellä.

Hakija tuo itselleen sopivaan sävellajiin transponoidut nuotit (4 kpl) valitsemistaan kappaleista yhtyeelle, sekä antaa ohjeet tempoista ja rakenteista. Kappaleet esitetään ulkoa, ilman nuotteja. Metropolia ei lähetä nuotteja kappaleista.

VALINTAKRITEERIT

Ennakkotehtävä

 • Musiikillisten tietojen ja taitojen tulisi vastata sitä tasoa, joka on kuvattu taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän vaatimuksissa.
 • Ennakkotehtävässä kiinnitetään huomiota hakijan äänimateriaaliin, lauluteknisiin taitoihin, sävelpuhtauteen, rytmin käsittelyyn, ilmaisuun, perehtyneisyyteen rytmimusiikkiin sekä soveltuvuuteen koulutukseen

Valintakoe

 •  Instrumenttitaidoissa kiinnitetään huomiota siihen, että hakija osaa valintakokeiden sävellykset hyvin sekä teknisesti että taiteellisesti, ja osoittaa perehtyneisyyttä rytmimusiikkiin.  Lautakunta kiinnittää huomiota valintatilanteen näytteessä seuraaviin asioihin: rytmiikka, nuotinluku, yhteissoittotaidot, improvisointi, soundi, tekniset valmiudet, melodiantulkinta, tekstintulkintataidot ja ääntäminen
 • Yhtyesoittotaidoissa hakija osaa toimia ammattimaisen säestys-yhtyeen/rytmisektion kanssa. Hän osaa ohjeistaa rytmisektion ja tuo mukanaan transponoidut nuotit. Lautakunta kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: rytmiikka, fraseeraus ja svengi, soiton dynamiikka ja balanssi, improvisointi ja musiikillinen vuorovaikutus rytmisektion kanssa, yhtyeen ohjaaminen.
 • Improvisointitaidoissa lautakunta kiinnittää huomioita seuraaviin asioihin omalla pääinstrumentilla toteutettuna: tonaalinen improvisointi, valintakoesävelmien sointu- ja muotorakenteiden hyvä hallinta ja kyky improvisoida tyylinmukaista melodialinjaa niihin, fraseeraus, tyylinmukainen rytminhallinta
 • Musiikin teorian ja säveltapailun osalta hakijalla tulee olla taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot, jotka testataan yhteisellä teoriakokeella sekä henkilökohtaisella säveltapailukokeella. Myös instrumenttikokeessa kiinnitetään huomiota näihin taitoihin
 • Instrumenttikokeessa lautakunta kiinnittää huomiota myös musiikillisiin vuorovaikutustaitoihin, ryhmässä toimimisen taitoihin, kommunikointitaitoihin sekä valintakokeeseen valmistautumiseen (opiskelutaidot)

Klassinen piano: musiikkipedagogi, soiton- ja laulunopetus

Soiton ja laulun opetuksen valintakoe koostuu ennakkotehtävästä ja valintakokeesta. 

Hakija toimittaa ennakkotehtävän Metropolia Ammattikorkeakouluun erillisen ennakkotehtäväohjeen mukaisesti. Ennakkotehtävät julkaistaan Metropolian hakusivustolla 15.2.2018.Kuvauksen lopusta löytyvät valintakriteerit.

Jatkoon valituilla hakijoilla valintakoe sisältää seuraavat osiot:

 1. Teoriakoe 28.5.2018
 2. Suullinen säveltapailukoe (instrumenttikoepäivänä)
 3. Instrumenttikoe 29.5.-8.6.2018, tarkka instrumenttikohtainen aikataulu
 4. Toiminnallinen ryhmäkeskustelu (instrumenttikoepäivänä)

Instrumenttikokeen [em. kohta 3] sisältönä on:

Yhteissoittotehtävä - valitse yksi teos alla olevasta listasta:

 • W.A. Mozart: Sonaatti pianolle ja viululle e-molli KV 304, osa 1 Allegro

Teos esitetään Metropolian viulistiopiskelijan kanssa, ja sen saa soittaa nuotista. Nuottimateriaali löytyy esim. osoitteesta imslp.org.

Toinen valintakoekappale:

 • vapaavalintainen n. 5-10 minuutin mittainen teos. Kappale esitetään ilman nuotteja.

Lautakunnan antamia mahdollisia lisätehtäviä, jotka annetaan valintakokeessa (improvisointi, prima vista tms.)

Valintakokeessa kappaleet soitetaan Metropolian järjestämien muusikoiden säestyksellä. Metropolia ei lähetä nuotteja em. kappaleista. Esitettävien sävellysten tiedot ilmoitetaan perustietolomakkeessa.

Improvisaatiotehtävä ei vaadi välttämättä ennakko-osaamista (tehtävä voi olla esim. lautakunnan antama impulssi, kansanlaulu korvakuulolta, vapaa improvisaatio tai muu vastaava).

VALINTAKRITEERIT

Ennakkotehtävä

 • Musiikillisten tietojen ja taitojen tulisi vastata sitä tasoa, joka on kuvattu taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän vaatimuksissa.
 • Ennakkotehtävässä kiinnitetään huomiota soittotaitoon sekä soveltuvuuteen koulutukseen

Valintakoe

 • Instrumenttitaidoissa kiinnitetään huomiota teknisiin taitoihin, nuotinlukutaitoon, musiikilliseen ilmaisuun, tyylituntemukseen sekä esiintymistilanteen hallintaan
 • Yhtyesoittotaitojen osalta kiinnitetään huomiota kykyyn toimia säestävän yhtyeen kanssa sekä kykyyn ohjata yhtyettä musiikillisesti
 • Improvisointitaidoissa kiinnitetään huomiota rytmimusiikin hakijoilla kykyyn improvisoida tyylinmukaisesti annetussa musiikillisessa ympäristössä sekä klassisen musiikin hakijoilla improvisointivalmiuksiin
 • Musiikin teorian ja säveltapailun osalta hakijalla tulee olla taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot, jotka testataan yhteisellä teoriakokeella sekä henkilökohtaisella säveltapailukokeella. Myös instrumenttikokeessa kiinnitetään huomiota näihin taitoihin
 • Instrumenttikokeessa sekä ryhmähaastattelussa lautakunta kiinnittää huomiota myös musiikillisiin vuorovaikutustaitoihin, ryhmässä toimimisen taitoihin, kommunikointitaitoihin, valmiuksiin aloittaa pedagogiset opinnot sekä valintakokeeseen valmistautumiseen (opiskelutaidot)

Pop/jazz-piano ja/tai sähköiset kosketinsoittimet: musiikkipedagogi, soiton- ja laulunopetus

Soiton ja laulun opetuksen valintakoe koostuu ennakkotehtävästä ja valintakokeesta. 

Hakija toimittaa ennakkotehtävän Metropolia Ammattikorkeakouluun erillisen ennakkotehtäväohjeen mukaisesti. Ennakkotehtävät julkaistaan Metropolian hakusivustolla 15.2.2018.Kuvauksen lopusta löytyvät valintakriteerit.

Jatkoon valituilla hakijoilla valintakoe sisältää seuraavat osiot:

 1. Teoriakoe 28.5.2018Liitteessä on malliesimerkkejä tulevasta teoria- ja säveltapailukokeesta. Itse koe on suunniteltu niin, että osaaminen testataan ottaen huomioon hakijan tausta. Kokeessa on vaihtoehtoisia tehtäviä sekä klassisen että popjazz-tradition taustalta.
  teoria- ja säveltapailukokeen mallikoe (pdf)
  mallikokeen diktaatit (pdf)
  Suullinen säveltapailukoe (instrumenttikoepäivänä)
 2. Instrumenttikoe 29.5.-8.6.2018, tarkka instrumenttikohtainen aikataulu
 3. Toiminnallinen ryhmäkeskustelu (instrumenttikoepäivänä)

Instrumenttikokeen [em. kohta 3] sisältönä on:

Yhteissoittotehtävä

 • The Raven (Speaks) K.Jarrett Real Book 1
  Teos esitetään yhtyeen (basso, rummut) kanssa.

Toinen valintakoekappale: 
Rytmimusiikkiohjelmistoa soittavat valitsevat kappaleen alla olevasta listasta (kohdista 1-5).

 • Spain   C. Corea     New Real Book Vol.2
 • Friday Night at the Cadillac Club    B. Berg      New Real Book Vol.2
 • Killing Me Softly With His Song   C.Fox, N.Gimbel     New Real Book Vol.1
 • Waltz for Debby    B.Evans    New Real Book Vol.1
 • What´s New B.Haggard New Real Book Vol.1

Lautakunnan antamia mahdollisia lisätehtäviä, jotka annetaan valintakokeessa (improvisointi, prima vista tms.)

Valintakokeessa kappaleet soitetaan Metropolian järjestämien muusikoiden säestyksellä. Metropolia ei lähetä nuotteja em. kappaleista. Esitettävien sävellysten tiedot ilmoitetaan perustietolomakkeessa. Rytmimusiikkiohjelmiston kappaleisiin tulee sisältyä improvisoitu soolo-osuus. Jos hakija haluaa sovittaa valintakoesävellyksen, niin nuotit tulee ottaa mukaan valintakokeeseen. Valintakoetilaisuudessa on rytmimusiikkiohjelmistoa varten käytettävissä yhtyeen jäseninä basisti ja rumpali.

VALINTAKRITEERIT

Ennakkotehtävä

 • Musiikillisten tietojen ja taitojen tulisi vastata sitä tasoa, joka on kuvattu taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän vaatimuksissa.
 • Ennakkotehtävässä kiinnitetään huomiota soittotaitoon sekä soveltuvuuteen koulutukseen

Valintakoe

 • Instrumenttitaidoissa kiinnitetään huomiota teknisiin taitoihin, nuotinlukutaitoon, musiikilliseen ilmaisuun, tyylituntemukseen sekä esiintymistilanteen hallintaan
 • Yhtyesoittotaitojen osalta kiinnitetään huomiota kykyyn toimia säestävän yhtyeen kanssa sekä kykyyn ohjata yhtyettä musiikillisesti
 • Improvisointitaidoissa kiinnitetään huomiota rytmimusiikin hakijoilla kykyyn improvisoida tyylinmukaisesti annetussa musiikillisessa ympäristössä sekä klassisen musiikin hakijoilla improvisointivalmiuksiin
 • Musiikin teorian ja säveltapailun osalta hakijalla tulee olla taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot, jotka testataan yhteisellä teoriakokeella sekä henkilökohtaisella säveltapailukokeella. Myös instrumenttikokeessa kiinnitetään huomiota näihin taitoihin
 • Instrumenttikokeessa sekä ryhmähaastattelussa lautakunta kiinnittää huomiota myös musiikillisiin vuorovaikutustaitoihin, ryhmässä toimimisen taitoihin, kommunikointitaitoihin, valmiuksiin aloittaa pedagogiset opinnot sekä valintakokeeseen valmistautumiseen (opiskelutaidot)

Piano ja/tai sähköiset kosketinsoittimet: muusikko, esittäminen

Esittäjän pääaine perustuu rytmimusiikin traditioon.

Hakija toimittaa ennakkotehtävän Metropolia Ammattikorkeakouluun erillisen ennakkotehtäväohjeen mukaisesti. Ennakkotehtävät julkaistaan Metropolian hakusivustolla 15.2.2018.Kuvauksen lopusta löytyvät valintakriteerit.

Jatkoon valituilla hakijoilla valintakoe sisältää seuraavat osiot:

 1. Teoriakoe 28.5.2018
 2. Suullinen säveltapailukoe (instrumenttikoepäivänä)
 3. Instrumenttikoe - haastattelu soittonäytteen yhteydessä
  29.5.-8.6.2018, tarkka instrumenttikohtainen aikataulu

Instrumenttikokeen [em. kohta 3] sisältö

Pakollinen yhtyeen kanssa esitettävä kappale, joka sisältää improvisointiosuuden

 • The Raven (Speaks)   K.Jarrett  Real Book 1

Toinen valintakoekappale - rytmimusiikkiohjelmistoa soittavat valitsevat kappaleen alla olevasta listasta. Kappale esitetään ilman nuotteja. 

 •  Spain C. Corea New Real Book Vol.2
 • Friday Night at the Cadillac Club B. Berg New Real Book Vol.2
 • Killing Me Softly With His Song C.Fox, N.Gimbel New Real Book Vol.1
 • Waltz for Debby B.Evans New Real Book Vol.1
 • What´s New B.Haggard New Real Book Vol.1

 

Lautakunnan antamia mahdollisia lisätehtäviä, jotka annetaan valintakokeessa (improvisointi, prima vista tms.)

Molemmissa kappaleissa tulee olla improvisoitu soolo-osuus. Jos hakija haluaa sovittaa pääsykoesävellyksen, niin nuotit säestävälle yhtyeelle tulee ottaa mukaan valintakokeeseen.

Valintakokeessa kappaleet soitetaan Metropolian järjestämän yhtyeen (basso, rummut) säestyksellä. Sävellykset esitetään ilman nuotteja.

VALINTAKRITEERIT

Ennakkotehtävä

 • Musiikillisten tietojen ja taitojen tulisi vastata sitä tasoa, joka on kuvattu taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän vaatimuksissa.
 • Ennakkotehtävässä kiinnitetään huomiota hakijan instrumentin hallintataitoon, sävelpuhtauteen, rytmin käsittelyyn, ilmaisuun, perehtyneisyyteen rytmimusiikkiin sekä soveltuvuuteen koulutukseen

Valintakoe

 • Instrumenttitaidoissa kiinnitetään huomiota siihen, että hakija osaa valintakokeiden sävellykset hyvin sekä teknisesti että taiteellisesti, ja osoittaa perehtyneisyyttä rytmimusiikkiin.  Lautakunta kiinnittää huomiota valintatilanteen näytteessä seuraaviin asioihin: rytmiikka, nuotinluku, yhteissoittotaidot, improvisointi, soundi, tekniset valmiudet ja  melodian tulkinta
 • yhtyesoittotaidoissa hakija osaa toimia ammattimaisen säestys-yhtyeen/rytmisektion kanssa. Hän osaa ohjeistaa rytmisektion ja tuo mukanaan transponoidut nuotit. Lautakunta kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: rytmiikka, fraseeraus ja svengi, soiton dynamiikka ja balanssi, improvisointi ja musiikillinen vuorovaikutus rytmisektion kanssa, komppaaminen, yhtyeen ohjaaminen.
 • Improvisointitaidoissa lautakunta kiinnittää huomioita seuraaviin asioihin omalla pääinstrumentilla toteutettuna: tonaalinen improvisointi, valintakoesävelmien sointu- ja muotorakenteiden hyvä hallinta ja kyky improvisoida tyylinmukaista melodialinjaa niihin, fraseeraus, tyylinmukainen rytminhallinta
 • Musiikin teorian ja säveltapailun osalta hakijalla tulee olla taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot, jotka testataan yhteisellä teoriakokeella sekä henkilökohtaisella säveltapailukokeella. Myös instrumenttikokeessa kiinnitetään huomiota näihin taitoihin
 • Instrumenttikokeessa lautakunta kiinnittää huomiota myös musiikillisiin vuorovaikutustaitoihin, ryhmässä toimimisen taitoihin, kommunikointitaitoihin sekä valintakokeeseen valmistautumiseen (opiskelutaidot)

Klassinen kitara: musiikkipedagogi, soiton- ja laulunopetus

Soiton ja laulun opetuksen valintakoe koostuu ennakkotehtävästä ja valintakokeesta.

Hakija toimittaa ennakkotehtävän Metropolia Ammattikorkeakouluun erillisen ennakkotehtäväohjeen mukaisesti. Ennakkotehtävät julkaistaan Metropolian hakusivustolla 15.2.2018. Kuvauksen lopusta löytyvät valintakriteerit.

Jatkoon valituilla hakijoilla valintakoe sisältää seuraavat osiot:

 1. Teoriakoe 28.5.2018
 2. Suullinen säveltapailukoe (instrumenttikoepäivänä)
 3. Instrumenttikoe 29.5.-8.6.2018, tarkka instrumenttikohtainen aikataulu
 4. Toiminnallinen ryhmäkeskustelu (instrumenttikoepäivänä)

Instrumenttikokeen [em. kohta 3] sisältönä on:

Yhteissoittotehtävä - valitse yksi teos/kappale:

 1. kitara + viulu. Niccolo Paganini: Cantabile, voidaan esittää nuoteista
  http://imslp.org/wiki/Cantabile_for_Violin_and_Guitar,_M.S._109_(Paganini,_Niccolò)
 2. kitara + viulu/huilu. Mauro Giuliani Grand Duo Concertant, op.85, 2. osa, Andante molto sostenuto, voidaan esittää nuoteista
  http://petrucci.mus.auth.gr/imglnks/usimg/4/48/IMSLP26319-PMLP58555-Giuliani_Grand_Duo_Concertant_op85.pdf
 3. kitara + laulu/viulu/huilu. Franz Schubert: Gesang des Harfners (Tecla Edidions) , voidaan esittää nuoteista

Toinen valintakoekappale. Kappale esitetään ilman nuotteja. 

 • Vapaavalintainen yksin esitettävä soolokappale

Lautakunnan antamia mahdollisia lisätehtäviä, jotka annetaan valintakokeessa (improvisointi, prima vista tms.)

Valintakokeessa kappaleet soitetaan Metropolian järjestämien muusikoiden säestyksellä. Metropolia ei lähetä nuotteja em. kappaleista. Esitettävien sävellysten tiedot ilmoitetaan perustietolomakkeessa. 

VALINTAKRITEERIT

 Ennakkotehtävä

 • Musiikillisten tietojen ja taitojen tulisi vastata sitä tasoa, joka on kuvattu taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän vaatimuksissa.
 • Ennakkotehtävässä kiinnitetään huomiota soittotaitoon sekä soveltuvuuteen koulutukseen

Valintakoe

 • Instrumenttitaidoissa kiinnitetään huomiota teknisiin taitoihin, nuotinlukutaitoon, musiikilliseen ilmaisuun, tyylituntemukseen sekä esiintymistilanteen hallintaan
 • Yhtyesoittotaitojen osalta kiinnitetään huomiota kykyyn toimia säestävän yhtyeen kanssa sekä kykyyn ohjata yhtyettä musiikillisesti
 • Improvisointitaidoissa kiinnitetään huomiota rytmimusiikin hakijoilla kykyyn improvisoida tyylinmukaisesti annetussa musiikillisessa ympäristössä sekä klassisen musiikin hakijoilla improvisointivalmiuksiin
 • Musiikin teorian ja säveltapailun osalta hakijalla tulee olla taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot, jotka testataan yhteisellä teoriakokeella sekä henkilökohtaisella säveltapailukokeella. Myös instrumenttikokeessa kiinnitetään huomiota näihin taitoihin
 • Instrumenttikokeessa sekä ryhmähaastattelussa lautakunta kiinnittää huomiota myös musiikillisiin vuorovaikutustaitoihin, ryhmässä toimimisen taitoihin, kommunikointitaitoihin, valmiuksiin aloittaa pedagogiset opinnot sekä valintakokeeseen valmistautumiseen (opiskelutaidot)

Pop/jazz- kitara: musiikkipedagogi, soiton- ja laulunopetus

Soiton ja laulun opetuksen valintakoe koostuu ennakkotehtävästä ja valintakokeesta.

Hakija toimittaa ennakkotehtävän Metropolia Ammattikorkeakouluun erillisen ennakkotehtäväohjeen mukaisesti. Ennakkotehtävät julkaistaan Metropolian hakusivustolla 15.2.2018. Kuvauksen lopusta löytyvät valintakriteerit.

Jatkoon valituilla hakijoilla valintakoe sisältää seuraavat osiot:

 1. Teoriakoe 28.5.2018Liitteessä on malliesimerkkejä tulevasta teoria- ja säveltapailukokeesta. Itse koe on suunniteltu niin, että osaaminen testataan ottaen huomioon hakijan tausta. Kokeessa on vaihtoehtoisia tehtäviä sekä klassisen että popjazz-tradition taustalta.
  teoria- ja säveltapailukokeen mallikoe (pdf)
  mallikokeen diktaatit (pdf)
 2. Suullinen säveltapailukoe (instrumenttikoepäivänä)
 3. Instrumenttikoe 29.5.-8.6.2018, tarkka instrumenttikohtainen aikataulu
 4. Toiminnallinen ryhmäkeskustelu (instrumenttikoepäivänä)

Instrumenttikokeen [em. kohta 3] sisältönä on:

Yhteissoittotehtävä

 • Cissy Strut (Neville, Modeliste, Nocentelli, Porter), esitetään ilman nuotteja

Toinen valintakoekappale - valitse yksi alla olevasta listasta. Kappale esitetään ilman nuotteja. 

 • Don’t Give It Up (L.Carlton)
 • Moose the Mooche (C. Parker)
 • Impressions (Coltrane)

Lautakunnan antamia mahdollisia lisätehtäviä, jotka annetaan valintakokeessa (improvisointi, prima vista tms.)

Valintakokeessa kappaleet soitetaan Metropolian järjestämien muusikoiden säestyksellä. Metropolia ei lähetä nuotteja em. kappaleista. Hakija tuo nuotit kaikista valitsemistaan kappaleista säestävää yhtyettä varten. Esitettävien sävellysten tiedot ilmoitetaan perustietolomakkeessa. 

VALINTAKRITEERIT

 Ennakkotehtävä

 • Musiikillisten tietojen ja taitojen tulisi vastata sitä tasoa, joka on kuvattu taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän vaatimuksissa.
 • Ennakkotehtävässä kiinnitetään huomiota soittotaitoon sekä soveltuvuuteen koulutukseen

Valintakoe

 • Instrumenttitaidoissa kiinnitetään huomiota teknisiin taitoihin, nuotinlukutaitoon, musiikilliseen ilmaisuun, tyylituntemukseen sekä esiintymistilanteen hallintaan
 • Yhtyesoittotaitojen osalta kiinnitetään huomiota kykyyn toimia säestävän yhtyeen kanssa sekä kykyyn ohjata yhtyettä musiikillisesti
 • Improvisointitaidoissa kiinnitetään huomiota rytmimusiikin hakijoilla kykyyn improvisoida tyylinmukaisesti annetussa musiikillisessa ympäristössä sekä klassisen musiikin hakijoilla improvisointivalmiuksiin
 • Musiikin teorian ja säveltapailun osalta hakijalla tulee olla taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot, jotka testataan yhteisellä teoriakokeella sekä henkilökohtaisella säveltapailukokeella. Myös instrumenttikokeessa kiinnitetään huomiota näihin taitoihin
 • Instrumenttikokeessa sekä ryhmähaastattelussa lautakunta kiinnittää huomiota myös musiikillisiin vuorovaikutustaitoihin, ryhmässä toimimisen taitoihin, kommunikointitaitoihin, valmiuksiin aloittaa pedagogiset opinnot sekä valintakokeeseen valmistautumiseen (opiskelutaidot)

Kitara: muusikko, esittäminen

Esittäjän pääaine perustuu rytmimusiikin traditioon.

Hakija toimittaa ennakkotehtävän Metropolia Ammattikorkeakouluun erillisen ennakkotehtäväohjeen mukaisesti. Ennakkotehtävät julkaistaan Metropolian hakusivustolla 15.2.2018. Kuvauksen lopusta löytyvät valintakriteerit.

Jatkoon valituilla hakijoilla valintakoe sisältää seuraavat osiot:

 1. Teoriakoe 28.5.2018
 2. Suullinen säveltapailukoe (instrumenttikoepäivänä)
 3. Instrumenttikoe - haastattelu soittonäytteen yhteydessä, 29.5.-8.6.2018, tarkka instrumenttikohtainen aikataulu

Instrumenttikokeen [em. kohta 3] sisältö

Pakollinen yhtyeen kanssa esitettävä kappale, joka sisältää improvisointiosuuden

 • Cissy Strut ( (Neville, Modeliste, Nocentelli, Porter)

 Toinen valintakoekappale - valitse yksi alla olevasta listasta:

 • Don’t Give It Up (L.Carlton)
 • Moose the Mooche (C. Parker)
 • Impressions (Coltrane)
 • Vapaavalintainen yksin esitettävä soolokappale

 Lautakunnan antamia mahdollisia lisätehtäviä, jotka annetaan valintakokeessa (improvisointi, prima vista tms.)

Valintakokeessa kappaleet soitetaan Metropolian järjestämän yhtyeen (piano, basso, rummut,) säestyksellä. Metropolia ei lähetä nuotteja em. kappaleista. Hakija tuo nuotit kaikista valitsemistaan kappaleista pääsykokeisiin säestäjiä varten ja esittää oman osuutensa ilman nuotteja. 

VALINTAKRITEERIT

Ennakkotehtävä

 • Musiikillisten tietojen ja taitojen tulisi vastata sitä tasoa, joka on kuvattu taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän vaatimuksissa.
 • Ennakkotehtävässä kiinnitetään huomiota hakijan instrumentin hallintataitoon, sävelpuhtauteen, rytmin käsittelyyn, ilmaisuun, perehtyneisyyteen rytmimusiikkiin sekä soveltuvuuteen koulutukseen

Valintakoe

 •  Instrumenttitaidoissa kiinnitetään huomiota siihen, että hakija osaa valintakokeiden sävellykset hyvin sekä teknisesti että taiteellisesti, ja osoittaa perehtyneisyyttä rytmimusiikkiin.  Lautakunta kiinnittää huomiota valintatilanteen näytteessä seuraaviin asioihin: rytmiikka, nuotinluku, yhteissoittotaidot, improvisointi, soundi, tekniset valmiudet ja  melodian tulkinta
 • Yhtyesoittotaidoissa hakija osaa toimia ammattimaisen säestys-yhtyeen/rytmisektion kanssa. Hän osaa ohjeistaa rytmisektion ja tuo mukanaan transponoidut nuotit. Lautakunta kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: rytmiikka, fraseeraus ja svengi, soiton dynamiikka ja balanssi, improvisointi ja musiikillinen vuorovaikutus rytmisektion kanssa, komppaaminen, yhtyeen ohjaaminen.
 • Improvisointitaidoissa lautakunta kiinnittää huomioita seuraaviin asioihin omalla pääinstrumentilla toteutettuna: tonaalinen improvisointi, valintakoesävelmien sointu- ja muotorakenteiden hyvä hallinta ja kyky improvisoida tyylinmukaista melodialinjaa niihin, fraseeraus, tyylinmukainen rytminhallinta
 • Musiikin teorian ja säveltapailun osalta hakijalla tulee olla taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot, jotka testataan yhteisellä teoriakokeella sekä henkilökohtaisella säveltapailukokeella. Myös instrumenttikokeessa kiinnitetään huomiota näihin taitoihin
 • Instrumenttikokeessa lautakunta kiinnittää huomiota myös musiikillisiin vuorovaikutustaitoihin, ryhmässä toimimisen taitoihin, kommunikointitaitoihin sekä valintakokeeseen valmistautumiseen (opiskelutaidot)

Basso ja/tai kontrabasso: musiikkipedagogi, soiton- ja laulunopetus

Soiton ja laulun opetuksen valintakoe koostuu ennakkotehtävästä ja valintakokeesta.

Hakija toimittaa ennakkotehtävän Metropolia Ammattikorkeakouluun erillisen ennakkotehtäväohjeen mukaisesti. Ennakkotehtävät julkaistaan Metropolian hakusivustolla 15.2.2018. Kuvauksen lopusta löytyvät valintakriteerit.

Jatkoon valituilla hakijoilla valintakoe sisältää seuraavat osiot:

 1. Teoriakoe 28.5.2018
 2. Suullinen säveltapailukoe (instrumenttikoepäivänä)
 3. Instrumenttikoe 29.5.-8.6.2018, tarkka instrumenttikohtainen aikataulu
 4. Toiminnallinen ryhmäkeskustelu (instrumenttikoepäivänä)

Instrumenttikokeen [em. kohta 3] sisältönä on:

Yhteissoittotehtävä:

 •  Stella By Starlight (Young)                       

Toinen valintakoetehtävä - valitse yksi kohta alla olevasta listasta:

 • Time Won't  Wait (Jamiroquai)
 • Rio Funk (Ritenour)
 • I Shot the Seriff (Marley)
 • Yatra-Ta  (Tania Maria)

Lautakunnan antamat mahdolliset lisätehtävät, jotka annetaan valintakokeessa (improvisointi, prima vista tms.)

Stella By Starlight esitetään seuraavalla rakenteella: säestä teema, säestä soolo, soita oma improvisoitu soolo-osuus harmonian ja muotorakenteen mukaan, teema loppuun.

Varaudu soittamaan soolo myös vapaavalintaiseen sävellykseen. Valitut sävellykset soitetaan ilman nuotteja. Esitettävien sävellysten tiedot ilmoitetaan perustietolomakkeessa.

VALINTAKRITEERIT

Ennakkotehtävä

 • Musiikillisten tietojen ja taitojen tulisi vastata sitä tasoa, joka on kuvattu taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän vaatimuksissa.
 • Ennakkotehtävässä kiinnitetään huomiota soittotaitoon sekä soveltuvuuteen koulutukseen

Valintakoe

 • Instrumenttitaidoissa kiinnitetään huomiota teknisiin taitoihin, nuotinlukutaitoon, musiikilliseen ilmaisuun, tyylituntemukseen sekä esiintymistilanteen hallintaan
 • Yhtyesoittotaitojen osalta kiinnitetään huomiota kykyyn toimia säestävän yhtyeen kanssa sekä kykyyn ohjata yhtyettä musiikillisesti
 • Improvisointitaidoissa kiinnitetään huomiota rytmi kykyyn improvisoida tyylinmukaisesti annetussa musiikillisessa ympäristössä
 • Musiikin teorian ja säveltapailun osalta hakijalla tulee olla taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot, jotka testataan yhteisellä teoriakokeella sekä henkilökohtaisella säveltapailukokeella. Myös instrumenttikokeessa kiinnitetään huomiota näihin taitoihin
 • Instrumenttikokeessa sekä ryhmähaastattelussa lautakunta kiinnittää huomiota myös musiikillisiin vuorovaikutustaitoihin, ryhmässä toimimisen taitoihin, kommunikointitaitoihin, valmiuksiin aloittaa pedagogiset opinnot sekä valintakokeeseen valmistautumiseen (opiskelutaidot)

Basso ja/tai kontrabasso: muusikko, esittäminen

Esittäjän pääaine perustuu rytmimusiikin traditioon.

Hakija toimittaa ennakkotehtävän Metropolia Ammattikorkeakouluun erillisen ennakkotehtäväohjeen mukaisesti. Ennakkotehtävät julkaistaan Metropolian hakusivustolla 15.2.2018. Kuvauksen lopusta löytyvät valintakriteerit.

Jatkoon valituilla hakijoilla valintakoe sisältää seuraavat osiot:

 1. Teoriakoe 28.5.2018
 2. Suullinen säveltapailukoe (instrumenttikoepäivänä)
 3. Instrumenttikoe - haastattelu soittonäytteen yhteydessä, 29.5.-8.6.2018, tarkka instrumenttikohtainen aikataulu

Instrumenttikokeen [em. kohta 3] sisältö

Yhteissoittotehtävä:

 •   Stella By Starlight (Young)

Toinen valintakoetehtävä - valitse yksi kohta alla olevasta listasta:

 • Time Won't  Wait (Jamiroquai)
 • Rio Funk (Ritenour)
 • I Shot the Seriff (Marley)
 • Yatra-Ta (Tania Maria)

Lautakunnan antamat mahdolliset lisätehtävät, jotka annetaan valintakokeessa (improvisointi, prima vista tms.)

Stella By Starlight esitetään seuraavalla rakenteella: säestä teema, säestä soolo, soita oma improvisoitu soolo-osuus harmonian ja muotorakenteen mukaan, teema loppuun.

Varaudu soittamaan soolo myös vapaavalintaiseen sävellykseen. Valitut sävellykset soitetaan ilman nuotteja. Esitettävien sävellysten tiedot ilmoitetaan perustietolomakkeessa.

 

VALINTAKRITEERIT

Ennakkotehtävä

 • Musiikillisten tietojen ja taitojen tulisi vastata sitä tasoa, joka on kuvattu taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän vaatimuksissa.
 • Ennakkotehtävässä kiinnitetään huomiota hakijan instrumentin hallintataitoon, sävelpuhtauteen, rytmin käsittelyyn, ilmaisuun, perehtyneisyyteen rytmimusiikkiin sekä soveltuvuuteen koulutukseen

Valintakoe

 •  Instrumenttitaidoissa kiinnitetään huomiota siihen, että hakija osaa valintakokeiden sävellykset hyvin sekä teknisesti että taiteellisesti, ja osoittaa perehtyneisyyttä rytmimusiikkiin.  Lautakunta kiinnittää huomiota valintatilanteen näytteessä seuraaviin asioihin: rytmiikka, nuotinluku, yhteissoittotaidot, improvisointi, soundi, tekniset valmiudet ja  melodian tulkinta
 • Yhtyesoittotaidoissa hakija osaa toimia ammattimaisen säestys-yhtyeen/rytmisektion kanssa. Hän osaa ohjeistaa rytmisektion ja tuo mukanaan transponoidut nuotit. Lautakunta kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: rytmiikka, fraseeraus ja svengi, soiton dynamiikka ja balanssi, improvisointi ja musiikillinen vuorovaikutus rytmisektion kanssa, komppaaminen, yhtyeen ohjaaminen.
 • Improvisointitaidoissa lautakunta kiinnittää huomioita seuraaviin asioihin omalla pääinstrumentilla toteutettuna: tonaalinen improvisointi, valintakoesävelmien sointu- ja muotorakenteiden hyvä hallinta ja kyky improvisoida tyylinmukaista melodialinjaa niihin, fraseeraus, tyylinmukainen rytminhallinta
 • Musiikin teorian ja säveltapailun osalta hakijalla tulee olla taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot, jotka testataan yhteisellä teoriakokeella sekä henkilökohtaisella säveltapailukokeella. Myös instrumenttikokeessa kiinnitetään huomiota näihin taitoihin
 • Instrumenttikokeessa lautakunta kiinnittää huomiota myös musiikillisiin vuorovaikutustaitoihin, ryhmässä toimimisen taitoihin, kommunikointitaitoihin sekä valintakokeeseen valmistautumiseen (opiskelutaidot)

Rummut: musiikkipedagogi, soiton- ja laulunopetus

Soiton ja laulun opetuksen valintakoe koostuu ennakkotehtävästä ja valintakokeesta.

Hakija toimittaa ennakkotehtävän Metropolia Ammattikorkeakouluun erillisen ennakkotehtäväohjeen mukaisesti. Ennakkotehtävät julkaistaan Metropolian hakusivustolla 15.2.2018. Kuvauksen lopusta löytyvät valintakriteerit.

Jatkoon valituilla hakijoilla valintakoe sisältää seuraavat osiot:

 1. Teoriakoe 28.5.2018
 2. Suullinen säveltapailukoe (instrumenttikoepäivänä)
 3. Instrumenttikoe 29.5.-8.6.2018, tarkka instrumenttikohtainen aikataulu
 4. Toiminnallinen ryhmäkeskustelu (instrumenttikoepäivänä)

Instrumenttikokeen [em. kohta 3] sisältönä on:

Yhteissoittotehtävä:

 •  Pages : O.C.O.E. ( Official Cat Of The Eighties )
 •  Van Halen : Hot For Teacher

Lautakunnan antamia mahdollisia lisätehtäviä, jotka annetaan valintakokeessa (improvisointi, vispilät, prima vista tms.)

Valintakokeessa kappale soitetaan Metropolian järjestämän yhtyeen (piano, basso, kitara) säestyksellä. Kappaleet esitetään ilman nuotteja. Metropolia ei lähetä nuotteja kappaleesta. Esitettävien sävellysten tiedot ilmoitetaan perustietolomakkeessa.

VALINTAKRITEERIT

Ennakkotehtävä

 • Musiikillisten tietojen ja taitojen tulisi vastata sitä tasoa, joka on kuvattu taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän vaatimuksissa.
 • Ennakkotehtävässä kiinnitetään huomiota soittotaitoon sekä soveltuvuuteen koulutukseen

Valintakoe

 • Instrumenttitaidoissa kiinnitetään huomiota teknisiin taitoihin, nuotinlukutaitoon, musiikilliseen ilmaisuun, tyylituntemukseen sekä esiintymistilanteen hallintaan
 • Yhtyesoittotaitojen osalta kiinnitetään huomiota kykyyn toimia säestävän yhtyeen kanssa sekä kykyyn ohjata yhtyettä musiikillisesti
 • Improvisointitaidoissa kiinnitetään huomiota kykyyn improvisoida tyylinmukaisesti annetussa musiikillisessa ympäristössä
 • Musiikin teorian ja säveltapailun osalta hakijalla tulee olla taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot, jotka testataan yhteisellä teoriakokeella sekä henkilökohtaisella säveltapailukokeella. Myös instrumenttikokeessa kiinnitetään huomiota näihin taitoihin
 • Instrumenttikokeessa sekä ryhmähaastattelussa lautakunta kiinnittää huomiota myös musiikillisiin vuorovaikutustaitoihin, ryhmässä toimimisen taitoihin, kommunikointitaitoihin, valmiuksiin aloittaa pedagogiset opinnot sekä valintakokeeseen valmistautumiseen (opiskelutaidot)

Rummut: muusikko, esittäminen

Esittäjän pääaine perustuu rytmimusiikin traditioon.

Hakija toimittaa ennakkotehtävän Metropolia Ammattikorkeakouluun erillisen ennakkotehtäväohjeen mukaisesti. Ennakkotehtävät julkaistaan Metropolian hakusivustolla 15.2.2018. Kuvauksen lopusta löytyvät valintakriteerit.

Jatkoon valituilla hakijoilla valintakoe sisältää seuraavat osiot:

 1. Teoriakoe 28.5.2018
 2. Suullinen säveltapailukoe (instrumenttikoepäivänä)
 3. Instrumenttikoe - haastattelu soittonäytteen yhteydessä, 29.5.-8.6.2018, tarkka instrumenttikohtainen aikataulu

Instrumenttikokeen [em. kohta 3] sisältö

Yhteissoittotehtävä:

 •  Pages : O.C.O.E. ( Official Cat Of The Eighties )
 •  Van Halen : Hot For Teacher

Lautakunnan antamia mahdollisia lisätehtäviä, jotka annetaan valintakokeessa (improvisointi, vispilät, prima vista tms.)

Valintakokeessa kappale soitetaan Metropolian järjestämän yhtyeen (piano, basso, kitara) säestyksellä. Kappaleet esitetään ilman nuotteja. Metropolia ei lähetä nuotteja kappaleesta. Esitettävien sävellysten tiedot ilmoitetaan perustietolomakkeessa.

VALINTAKRITEERIT

Ennakkotehtävä

 • Musiikillisten tietojen ja taitojen tulisi vastata sitä tasoa, joka on kuvattu taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän vaatimuksissa.
 • Ennakkotehtävässä kiinnitetään huomiota hakijan instrumentin hallintataitoon, sävelpuhtauteen, rytmin käsittelyyn, ilmaisuun, perehtyneisyyteen rytmimusiikkiin sekä soveltuvuuteen koulutukseen

Valintakoe

 •  Instrumenttitaidoissa kiinnitetään huomiota siihen, että hakija osaa valintakokeiden sävellykset hyvin sekä teknisesti että taiteellisesti, ja osoittaa perehtyneisyyttä rytmimusiikkiin.  Lautakunta kiinnittää huomiota valintatilanteen näytteessä seuraaviin asioihin: rytmiikka, nuotinluku, yhteissoittotaidot, improvisointi, soundi, tekniset valmiudet ja melodian tulkinta
 • Yhtyesoittotaidoissa hakija osaa toimia ammattimaisen säestys-yhtyeen/rytmisektion kanssa. Hän osaa ohjeistaa rytmisektion ja tuo mukanaan transponoidut nuotit. Lautakunta kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: rytmiikka, fraseeraus ja svengi, soiton dynamiikka ja balanssi, improvisointi ja musiikillinen vuorovaikutus rytmisektion kanssa, komppaaminen, yhtyeen ohjaaminen.
 • Improvisointitaidoissa lautakunta kiinnittää huomioita seuraaviin asioihin omalla pääinstrumentilla toteutettuna: tonaalinen improvisointi, valintakoesävelmien sointu- ja muotorakenteiden hyvä hallinta ja kyky improvisoida tyylinmukaista melodialinjaa niihin, fraseeraus, tyylinmukainen rytminhallinta
 • Musiikin teorian ja säveltapailun osalta hakijalla tulee olla taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot, jotka testataan yhteisellä teoriakokeella sekä henkilökohtaisella säveltapailukokeella. Myös instrumenttikokeessa kiinnitetään huomiota näihin taitoihin
 • Instrumenttikokeessa lautakunta kiinnittää huomiota myös musiikillisiin vuorovaikutustaitoihin, ryhmässä toimimisen taitoihin, kommunikointitaitoihin sekä valintakokeeseen valmistautumiseen (opiskelutaidot)

Jousisoittimet: musiikkipedagogi, soiton- ja laulunopetus, viulu, alttoviulu ja sello

Soiton ja laulun opetuksen valintakoe koostuu ennakkotehtävästä ja valintakokeesta.

Hakija toimittaa ennakkotehtävän Metropolia Ammattikorkeakouluun erillisen ennakkotehtäväohjeen mukaisesti. Ennakkotehtävät julkaistaan Metropolian hakusivustolla 15.2.2018. Kuvauksen lopusta löytyvät valintakriteerit.

Jatkoon valituilla hakijoilla valintakoe sisältää seuraavat osiot:

 1. Teoriakoe 28.5.2018
 2. Suullinen säveltapailukoe (instrumenttikoepäivänä)
 3. Instrumenttikoe 29.5.-8.6.2018, tarkka instrumenttikohtainen aikataulu
 4. Toiminnallinen ryhmäkeskustelu (instrumenttikoepäivänä)

Instrumenttikokeessa kappaleet soitetaan Metropolian järjestämien muusikoiden säestyksellä. Metropolia ei lähetä nuotteja em. kappaleista. Pop/jazz-kappaleista soitetaan teema, vähintään 2 chorusta improvisoitua sooloa ja teema. Kappaleet esitetään ilman nuotteja (lukuun ottamatta yhteissoittotehtäviä 1, 2 ja 3). Esitettävien sävellysten tiedot ilmoitetaan perustietolomakkeessa.

Viulu tai alttoviulu

Instrumenttikokeen [em. kohta 3] sisältönä on:

Yhteissoittotehtävä - valitse yksi teos:
Vaihtoehdoista 1 tai 2 soitetaan 1. viulun stemma, vaihtoehdosta 3 soitetaan alttoviulun stemma

 1.  J. Haydn: Six sonatas für 2 violinen (Hoffmann) Edition Schott 4163
  Sonate nro 6 F-duuri, 1. osa Andantino
 2. W.A.Mozart: Don Giovanni for two Violins or Flutes, from an edition published around 1809, Universal Violin edition. Nro 8 Lá ci darem la mano.
 3. Martin Grayson: Duo viululle ja alttoviululle, Op. 33 No. 1, II ja III osa petrucci.mus.auth.gr/imglnks/usimg/e/e3/IMSLP23247-PMLP53092-MartinGraysonVlnVlaDuoScore.pdf
 4. Nuages (Django Reinhardt)

Muu valintakoeohjelma:

Klassinen viulu/alttoviulu

 1. yksi osa J.S. Bachin soolosonaateista tai -partitoista tai kokonainen Telemannin soolofantasia (hakija voi valita itse, mikä) tai ensimmäinen osa W.A. Mozartin viulukonsertosta (valitse numeroista 3,4 tai 5) ilman kadenssia. Alttoviululla osa J.S.Bachin soolosellosarjasta tai Hoffmeister/ Stamitz: Konsertto D 1. osa tai Schumann: Satukuvia (yksi osa) tai Hindemith: Trauermusik
 2. Vapaavalintainen yksin esitettävä kappale

Pop/jazz-viulu, valitse alla olevista yksi( ja vapaavalintainen kappale)

 1. Moose the Mooche (Parker)
 2. Blackberry Blossom (trad.)
 3. Cantaloupe Island (Herbie Hancock)
 4. Impressions (Coltrane)
 5. Vapaavalintainen yksin esitettävä soolokappale

Lautakunnan valintakokeessa antama improvisaatiotehtävä huomioiden hakijan aikaisempi osaaminen

Klassisen taustan hakijan improvisaatiotehtävä ei vaadi välttämättä ennakko-osaamista (tehtävä voi olla esim. lautakunnan antama impulssi, kansanlaulu korvakuulolta, vapaa improvisaatio tai muu vastaava).

Sello

Instrumenttikokeen [em. kohta 3] sisältönä on:

Yhteissoittotehtävä - valitse yksi teos:
Soitetaan 1. sellon stemma yhdestä seuraavista sävellyksistä Metropolian järjestämän selloyhtyeen kanssa.

 1. B.Bartok: Tanzlied aus Poniky (No.4) imslp.org/wiki/4_Slovak_Folksongs,_Sz.70_%28Bart%C3%B3k,_B%C3%A9la%29
 2. A.Dvorak: Mazurkka op. 56 no.3 imslp.org/wiki/6_Mazurkas,_Op.56_%28Dvo%C5%99%C3%A1k,_Anton%C3%ADn%29
 3. C.Debussy (Malte Mey): Golliwogg’s cake walk aus Children’s Corner imslp.org/wiki/Children%27s_Corner_%28Debussy,_Claude%29

Muu valintakoeohjelma 

 1. Boccherini: konserton I osa ja kadenssi (mieluiten oma, itse sävelletty tai improvisoitu) Konserton voi valita vapaasti Boccherinin konsertoista.
 2. Vapaavalintainen kappale

Lautakunnan valintakokeessa antama improvisaatiotehtävä huomioiden hakijan aikaisempi osaaminen

Klassisen taustan hakijan improvisaatiotehtävä ei vaadi välttämättä ennakko-osaamista (tehtävä voi olla esim. lautakunnan antama impulssi, kansanlaulu korvakuulolta, vapaa improvisaatio tai muu vastaava).

VALINTAKRITEERIT

Ennakkotehtävä

 • Musiikillisten tietojen ja taitojen tulisi vastata sitä tasoa, joka on kuvattu taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän vaatimuksissa.
 • Ennakkotehtävässä kiinnitetään huomiota soittotaitoon sekä soveltuvuuteen koulutukseen

Valintakoe

 • Instrumenttitaidoissa kiinnitetään huomiota teknisiin taitoihin, nuotinlukutaitoon, musiikilliseen ilmaisuun, tyylituntemukseen sekä esiintymistilanteen hallintaan
 • Yhtyesoittotaitojen osalta kiinnitetään huomiota kykyyn toimia säestävän yhtyeen kanssa sekä kykyyn ohjata yhtyettä musiikillisesti
 • Improvisointitaidoissa kiinnitetään huomiota rytmimusiikin hakijoilla kykyyn improvisoida tyylinmukaisesti annetussa musiikillisessa ympäristössä sekä klassisen musiikin hakijoilla improvisointivalmiuksiin
 • Musiikin teorian ja säveltapailun osalta hakijalla tulee olla taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot, jotka testataan yhteisellä teoriakokeella sekä henkilökohtaisella säveltapailukokeella. Myös instrumenttikokeessa kiinnitetään huomiota näihin taitoihin
 • Instrumenttikokeessa sekä ryhmähaastattelussa lautakunta kiinnittää huomiota myös musiikillisiin vuorovaikutustaitoihin, ryhmässä toimimisen taitoihin, kommunikointitaitoihin, valmiuksiin aloittaa pedagogiset opinnot sekä valintakokeeseen valmistautumiseen (opiskelutaidot)

Viulu: muusikko, esittäminen

Esittäjän pääaine perustuu rytmimusiikin traditioon.

Hakija toimittaa ennakkotehtävän Metropolia Ammattikorkeakouluun erillisen ennakkotehtäväohjeen mukaisesti. Ennakkotehtävät julkaistaan Metropolian hakusivustolla 15.2.2018. Kuvauksen lopusta löytyvät valintakriteerit.

Jatkoon valituilla hakijoilla valintakoe sisältää seuraavat osiot:

 1. Teoriakoe 28.5.2018
 2. Suullinen säveltapailukoe (instrumenttikoepäivänä)
 3. Instrumenttikoe - haastattelu soittonäytteen yhteydessä, 29.5.-8.6.2018, tarkka instrumenttikohtainen aikataulu

Instrumenttikokeen [em. kohta 3] sisältö

Yhteissoittotehtävä, joka sisältää improvisointiosuuden:

 • Nuages (Django Reinhardt)

Toinen valintakoekappale - valitse yksi alla olevasta listasta: 

 • Moose the Mooche (Parker)
 • Blackberry Blossom (trad)
 • Cantaloupe Island (Herbie Hancock)
 • Body & Soul (J.Green)
 • Vapaavalintainen yksin esitettävä soolokappale

Valintakokeessa kappaleet soitetaan Metropolian järjestämän yhtyeen (piano, basso, rummut,) säestyksellä. Metropolia ei lähetä nuotteja em. kappaleista. Hakija tuo nuotit kaikista valitsemistaan kappaleista pääsykokeisiin säestäjiä varten ja esittää oman osuutensa ilman nuotteja.

Lautakunnan antamia mahdollisia lisätehtäviä, jotka annetaan valintakokeessa (improvisointi, prima vista tms.)

VALINTAKRITEERIT

Ennakkotehtävä

 • Musiikillisten tietojen ja taitojen tulisi vastata sitä tasoa, joka on kuvattu taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän vaatimuksissa.
 • Ennakkotehtävässä kiinnitetään huomiota hakijan instrumentin hallintataitoon, sävelpuhtauteen, rytmin käsittelyyn, ilmaisuun, perehtyneisyyteen rytmimusiikkiin sekä soveltuvuuteen koulutukseen

Valintakoe

 •  Instrumenttitaidoissa kiinnitetään huomiota siihen, että hakija osaa valintakokeiden sävellykset hyvin sekä teknisesti että taiteellisesti, ja osoittaa perehtyneisyyttä rytmimusiikkiin.  Lautakunta kiinnittää huomiota valintatilanteen näytteessä seuraaviin asioihin: rytmiikka, nuotinluku, yhteissoittotaidot, improvisointi, soundi, tekniset valmiudet ja  melodian tulkinta
 • Yhtyesoittotaidoissa hakija osaa toimia ammattimaisen säestys-yhtyeen/rytmisektion kanssa. Hän osaa ohjeistaa rytmisektion ja tuo mukanaan transponoidut nuotit. Lautakunta kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: rytmiikka, fraseeraus ja svengi, soiton dynamiikka ja balanssi, improvisointi ja musiikillinen vuorovaikutus rytmisektion kanssa, komppaaminen, yhtyeen ohjaaminen.
 • Improvisointitaidoissa lautakunta kiinnittää huomioita seuraaviin asioihin omalla pääinstrumentilla toteutettuna: tonaalinen improvisointi, valintakoesävelmien sointu- ja muotorakenteiden hyvä hallinta ja kyky improvisoida tyylinmukaista melodialinjaa niihin, fraseeraus, tyylinmukainen rytminhallinta
 • Musiikin teorian ja säveltapailun osalta hakijalla tulee olla taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot, jotka testataan yhteisellä teoriakokeella sekä henkilökohtaisella säveltapailukokeella. Myös instrumenttikokeessa kiinnitetään huomiota näihin taitoihin
 • Instrumenttikokeessa lautakunta kiinnittää huomiota myös musiikillisiin vuorovaikutustaitoihin, ryhmässä toimimisen taitoihin, kommunikointitaitoihin sekä valintakokeeseen valmistautumiseen (opiskelutaidot)

Puhaltimet: musiikkipedagogi, soiton- ja laulunopetus, huilu, klarinetti, saksofoni, trumpetti ja pasuuna

Soiton ja laulun opetuksen valintakoe koostuu ennakkotehtävästä ja valintakokeesta.

Hakija toimittaa ennakkotehtävän Metropolia Ammattikorkeakouluun erillisen ennakkotehtäväohjeen mukaisesti. Ennakkotehtävät julkaistaan Metropolian hakusivustolla 15.2.2018. Kuvauksen lopusta löytyvät valintakriteerit.

Jatkoon valituilla hakijoilla valintakoe sisältää seuraavat osiot:

 1. Teoriakoe 28.5.2018
 2. Suullinen säveltapailukoe (instrumenttikoepäivänä)
 3. Instrumenttikoe 29.5.-8.6.2018, tarkka instrumenttikohtainen aikataulu
 4. Toiminnallinen ryhmäkeskustelu (instrumenttikoepäivänä)

Instrumenttikokeessa kappaleet esitetään Metropolian järjestämien muusikoiden kanssa. Esitettävien sävellysten tiedot ilmoitetaan perustietolomakkeessa. Hakija toimittaa säestysnuotin vapaavalintaisesta kappaleesta välittömästi hakukutsun saavuttua siinä ilmoitettuun paikkaan. Teokset saa soittaa nuoteista. Metropolia ei lähetä nuotteja kappaleista.

Instrumenttikokeen [em. kohta 3] sisältönä on:

Huilu ja klarinetti (klassinen)

Yhteissoittotehtävä:

 • Huilu: Haydn: Trio G, Andante (fl, vcl, pf)
 • Klarinetti: Eberl: Grand Trio op 36, Adagio non troppo ma con espressione (cl, vcl, pf)

Toinen valintakoekappale on vapaavalintainen

Lautakunnan valintakokeessa antama improvisaatiotehtävä huomioiden hakijan aikaisempi osaaminen

Klassisen taustan hakijan improvisaatiotehtävä ei vaadi välttämättä ennakko-osaamista (tehtävä voi olla esim. lautakunnan antama impulssi, kansanlaulu korvakuulolta, vapaa improvisaatio tai muu vastaava).

Saksofonit, pasuuna ja trumpetti (pop/jazz)

Yhteissoittotehtävä - valitse yksi teos:

 • Cantaloupe Island (säv. Herbie Hancock, sävellaji Fm)
 • Stella By Starlight (säv. Victor Young, sävellaji Bb)
 • There Will Never Be Another You (säv. Harry Warren, sävellaji Eb)

Toinen valintakoekappale on vapaavalintainen.

Lautakunnan antamia mahdollisia lisätehtäviä, jotka annetaan valintakokeessa (improvisointi, prima vista tms.)

Valintakokeessa yhteissoittokappale soitetaan Metropolian järjestämän yhtyeen (piano, basso, rummut,) säestyksellä. Hakija toimittaa säestysnuotin vapaavalintaisesta kappaleesta välittömästi hakukutsun saavuttua siinä ilmoitettuun paikkaan. Kappaleet esitetään ilman nuotteja. Metropolia ei lähetä nuotteja kappaleista. Esitettävien sävellysten tiedot ilmoitetaan perustietolomakkeessa.

VALINTAKRITEERIT

Ennakkotehtävä

 • Musiikillisten tietojen ja taitojen tulisi vastata sitä tasoa, joka on kuvattu taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän vaatimuksissa.
 • Ennakkotehtävässä kiinnitetään huomiota soittotaitoon sekä soveltuvuuteen koulutukseen.

Valintakoe

 • Instrumenttitaidoissa kiinnitetään huomiota teknisiin taitoihin, nuotinlukutaitoon, musiikilliseen ilmaisuun, tyylituntemukseen sekä esiintymistilanteen hallintaan.
 • Yhtyesoittotaitojen osalta kiinnitetään huomiota kykyyn toimia säestävän yhtyeen kanssa sekä kykyyn ohjata yhtyettä musiikillisesti.
 • Improvisointitaidoissa kiinnitetään huomiota rytmimusiikin hakijoilla kykyyn improvisoida tyylinmukaisesti annetussa musiikillisessa ympäristössä. Klassisen musiikin hakijoilla painotetaan improvisointivalmiuksia.
 • Musiikin teorian ja säveltapailun osalta hakijalla tulee olla taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot, jotka testataan yhteisellä teoriakokeella sekä henkilökohtaisella säveltapailukokeella. Myös instrumenttikokeessa kiinnitetään huomiota näihin taitoihin
 • Instrumenttikokeessa sekä ryhmähaastattelussa lautakunta kiinnittää huomiota myös musiikillisiin vuorovaikutustaitoihin, ryhmässä toimimisen taitoihin, kommunikointitaitoihin, valmiuksiin aloittaa pedagogiset opinnot sekä valintakokeeseen valmistautumiseen (opiskelutaidot).

Puhaltimet: muusikko, esittäminen, saksofoni, trumpetti ja pasuuna

Esittäjän pääaine perustuu rytmimusiikin traditioon.

Hakija toimittaa ennakkotehtävän Metropolia Ammattikorkeakouluun erillisen ennakkotehtäväohjeen mukaisesti. Ennakkotehtävät julkaistaan Metropolian hakusivustolla 15.2.2018. Kuvauksen lopusta löytyvät valintakriteerit.

Jatkoon valituilla hakijoilla valintakoe sisältää seuraavat osiot:

 1. Teoriakoe 28.5.2018
 2. Suullinen säveltapailukoe (instrumenttikoepäivänä)
 3. Instrumenttikoe - haastattelu soittonäytteen yhteydessä, 29.5.-8.6.2018, tarkka instrumenttikohtainen aikataulu

Instrumenttikokeen [em. kohta 3] sisältö

Yhteissoittotehtävä, joka sisältää improvisointiosuuden:

 •  Stella By Starlight (säv. Victor Young, sävellaji Bb)

 Toinen valintakoekappale - valitse yksi alla olevasta listasta:

 •  Cantaloupe Island (säv. Herbie Hancock, sävellaji Fm)
 • There Will Never be Another You (säv. Harry Warren, sävellaji Eb)

Valintakokeessa kappaleet soitetaan Metropolian järjestämän yhtyeen (piano, basso, rummut,) säestyksellä. Metropolia ei lähetä nuotteja em. kappaleista. Hakija tuo nuotit kaikista valitsemistaan kappaleista pääsykokeisiin säestäjiä varten ja esittää oman osuutensa ilman nuotteja.

 Lautakunnan antamia mahdollisia lisätehtäviä, jotka annetaan valintakokeessa (improvisointi, prima vista tms.)

VALINTAKRITEERIT

Ennakkotehtävä

 • Musiikillisten tietojen ja taitojen tulisi vastata sitä tasoa, joka on kuvattu taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän vaatimuksissa.
 • Ennakkotehtävässä kiinnitetään huomiota hakijan instrumentin hallintataitoon sävelpuhtauteen, rytmin käsittelyyn, ilmaisuun, perehtyneisyyteen rytmimusiikkiin sekä soveltuvuuteen koulutukseen

Valintakoe

 •  Instrumenttitaidoissa kiinnitetään huomiota siihen, että hakija osaa valintakokeiden sävellykset hyvin sekä teknisesti että taiteellisesti, ja osoittaa perehtyneisyyttä rytmimusiikkiin.  Lautakunta kiinnittää huomiota valintatilanteen näytteessä seuraaviin asioihin: rytmiikka, nuotinluku, yhteissoittotaidot, improvisointi, soundi, tekniset valmiudet ja  melodiantulkinta
 • Yhtyesoittotaidoissa hakija osaa toimia ammattimaisen säestys-yhtyeen/rytmisektion kanssa. Hän osaa ohjeistaa rytmisektion ja tuo mukanaan transponoidut nuotit. Lautakunta kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: rytmiikka, fraseeraus ja svengi, soiton dynamiikka ja balanssi, improvisointi ja musiikillinen vuorovaikutus rytmisektion kanssa, komppaaminen, yhtyeen ohjaaminen.
 • Improvisointitaidoissa lautakunta kiinnittää huomioita seuraaviin asioihin omalla pääinstrumentilla toteutettuna: tonaalinen improvisointi, valintakoesävelmien sointu- ja muotorakenteiden hyvä hallinta ja kyky improvisoida tyylinmukaista melodialinjaa niihin, fraseeraus, tyylinmukainen rytminhallinta
 • Musiikin teorian ja säveltapailun osalta hakijalla tulee olla taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot, jotka testataan yhteisellä teoriakokeella sekä henkilökohtaisella säveltapailukokeella. Myös instrumenttikokeessa kiinnitetään huomiota näihin taitoihin
 • Instrumenttikokeessa lautakunta kiinnittää huomiota myös musiikillisiin vuorovaikutustaitoihin, ryhmässä toimimisen taitoihin, kommunikointitaitoihin sekä valintakokeeseen valmistautumiseen (opiskelutaidot)

Musiikkipedagogi: Varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen soveltava käyttö

Varhaisiän musiikkikasvatuksen valintakoe koostuu ennakkotehtävästä ja kaksivaiheisesta valintakokeesta.

Hakija toimittaa ennakkotehtävän Metropolia Ammattikorkeakouluun erillisen ennakkotehtäväohjeen mukaisesti. Ennakkotehtävät julkaistaan 15.2.2018. Kuvauksen lopusta löytyvät valintakriteerit.

Valintakokeen ensimmäinen vaihe sisältää kuvauksen kohdat 1- 7. Toiseen vaiheeseen hyväksytyt osallistuvat valmistellun n. 15 minuuttia kestävän musiikkileikkituokion pitämiseen 3-6-vuotiaille lapsille. Ryhmässä on 5-10 lasta. Leikkituokion aihepiiri on vapaa.

Ensimmäinen vaihe

Kaikki ennakkotehtävän perusteella valintakokeisiin kutsutut hakijat osallistuvat seuraaviin testeihin, joista teoriakoe on 28.5. ja kohdat 3-7 yhtenä noin puolen tunnin kokeena 31.5.-2.6. Säveltapailukoe on samana päivänä kuin kohtien 3-7 koe. Toiseen vaiheeseen hyväksyttyjen koe on 5.-8.6.2017.

 1. Teoriakoe 28.5.2018
 2. Suullinen säveltapailukoe
 3. Pääinstrumentin koe: hakija soittaa/laulaa kaksi vapaavalintaista erityylistä kappaletta.
  Pääinstrumentin kokeessa on säestystä tarvitseville käytössä piano. Hakija toimittaa säestysnuotin vapaavalintaisesta kappaleesta välittömästi hakukutsun saavuttua siinä ilmoitettuun paikkaan.
 4. Sivuainelaulu (hakijoille, joiden pääinstrumentti on muu kuin laulu)
  Hakija valmistaa kaksi erityylistä laulua, joista lautakunta kuuntelee ainakin toisen.
  Toisen lauluista voi säestää itse ja toisessa on mahdollisuus käyttää säestäjää (hakijan tulee tuoda nuotti mukanaan)
 5. Kaikille hakijoille: hakija laulaa ilman säestystä suomalaisen kansanlaulun ”Luullahan jotta on lysti olla” (Toivo Kuulan sovituksessaan käyttämä melodiatoisinto, sävellaji on vapaavalintainen).
 6. Vapaaehtoinen näyte sivuaineesta. Hakija esittää haluamansa kappaleen.
 7. Vapaa säestys (piano)
 • säestystehtävä sointumerkeistä ja soinnutustehtävä (valmisteluaikaa yhteensä 10 minuuttia)
 • vapaavalintainen kappale, esim. lastenlaulu
 • lisäksi yksi vapaavalintainen kappale, jos pääaineena on laulu

 Lisäksi lautakunta voi tarvittaessa määrätä lisätehtäviä (esim. improvisointi-, prima vista- tai soinnutustehtävä).

Toinen vaihe (toiseen vaiheeseen hyväksytyt osallistuvat):

 1. Opetustuokio (valmisteltu musiikkileikkituokio, n.15 min.). Käytä näytteessä omaa lauluääntäsi ja soittamista (ei valmiita äänitteitä).
 2. Toiminnallinen ryhmäkeskustelu

VALINTAKRITEERIT

Ennakkotehtävä

 • Laulunäytteessä kiinnitetään huomiota laulun sävelpuhtauteen ja terveeseen äänenkäyttöön, koska ääni-instrumentti on tärkeä työväline musiikkikasvattajalle.
 • Esseetehtävää arvioidessa päähuomio on hakijan motivaatiossa musiikkikasvatuksen ja taiteen soveltavan käytön opintoihin.

Valintakoe

 Valintakoe 1-vaihe:

 • Musiikillisissa näytteissä kiinnitetään huomiota hakijan monipuoliseen muusikkouteen ja musiikilliseen ilmaisuun. Musiikillisten tietojen ja taitojen tulisi vastata sitä tasoa, joka on kuvattu taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän vaatimuksissa.
 • Minimivaatimukset laululle: terve äänenkäyttö, laulun sävelpuhtaus sekä riittävä äänialan laajuus. Hakija ymmärtää oman äänenkäyttönsä merkityksen laulamisen mallina lapselle ja kykenee halutessaan laulamaan ilman eri laulutyylien maneereita.
 • Minimivaatimukset pianonsoittotaidolle: vapaasäestystaito, jota on mahdollista kehittää opintojen aikana ammatin vaatimalle tasolle

2. vaiheeseen hakijat valitaan edellä mainittujen valintakriteerien perusteella

Valintakoe 2-vaihe

 • opetustuokiossa kiinnitetään huomiota
  hakijan luontevuuteen ja vuorovaikutustaitoihin lapsiryhmän kanssa
  laulamiseen, soittamiseen ja muusikkouteen opetustilanteessa
  kehonkieleen, ilmeikkyyteen ja äänenkäyttöön myös puhuessa
 • toiminnallisessa ryhmäkeskustelussa kiinnitetään huomiota
 • ryhmässä toimimiseen, itseilmaisuun ja vuorovaikutustaitoihin
 • opiskelumotivaatioon
 • heittäytymiskykyyn ja luovaan toimintaan

Musiikin tekeminen ja tuottaminen

Muusikko: Musiikin tekeminen ja tuottaminen

Hakija toimittaa ennakkotehtävän Metropolia Ammattikorkeakouluun erillisen ennakkotehtäväohjeen mukaisesti. Ennakkotehtävät julkaistaan Metropolian hakusivustolla 15.2.2018. Kuvauksen lopusta löytyvät valintakriteerit.

Jatkoon valituilla hakijoilla valintakoe sisältää seuraavat osiot:

Valintakokeen sisältö:

 1. Teoriakoe 28.5.2018
 2. Suullinen säveltapailukoe (pääaineen koepäivänä)
 3. Soitto-/laulunäyte sekä haastattelu
 4. Miksaustehtävä (suunnitelma koepäivistä x.-x.6.2018)

Soitto-/laulunäyte & haastattelu                                                                                     

Soitto-/laulunäytettä (kesto n. 30 min.) varten kukin hakija valmistaa itselleen taustat yhdestä valitsemastaan valintakoekoekappaleesta (ks. kappalelista alempana) ja tuo ne mukanaan pääsykokeeseen sekä mp3-tiedostona (väh. 128 kb/s) muistitikulla. Listalta valittavaa kappaletta saa sovittaa ja muokata vapaasti.

Lista valintakoekappaleista, joista hakija valitsee yhden:

 • Dangerous Woman (es. Ariana Grande)
 • The Joker (es. Steve Miller Band)
 • Story of My Life (es. One Direction)
 • Minä toivon (es. Jonna Tervomaa)
 • Hyvää yötä ja huomenta (es. Don Huonot)
 • Mercy, Mercy, Mercy (Joe Zawinul)

Soitto-/laulunäytteessä hakija esittää kappaleen pääsoittimellaan (instrumentti tai laulu) tekemänsä taustan kanssa. Musiikin tekemisen ja tuottamisen pääaineen valintakokeessa ei siis ole muuta säestysmahdollisuutta. Hakijan käytettävissä on talon puolesta äänentoistolaitteisto, rummut, flyygeli sekä vahvistimet kitaralle ja bassolle.

Soitto-/laulunäytteen yhteydessä kukin hakija haastatellaan. Lisäksi hakija tekee lyhyen prima vista -omaksumistehtävän.

Miksaustehtävä

Kukin hakija tekee balanssi- ja panorointimiksauksen annetusta kappaleesta analogista äänipöytää käyttäen. Tehtävä ei edellytä aiempaa kokemusta analogipöydän käytöstä. Kesto n. 30 min.

VALINTAKRITEERIT

Ennakkotehtävä

 • Musiikillisten tietojen ja taitojen tulisi vastata sitä tasoa, joka on kuvattu taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän vaatimuksissa.
 • Soitto-/lauluäänitteen arvioinnissa kiinnitetään huomiota instrumentin hallintaan.
 • Sävellysnäytteiden arvioinnissa kiinnitetään huomiota melodian, harmonian, rytmiikan ja muodon tasapainoon ja hallintaan sekä ilmaisun linjakkuuteen.
 • Sävellysnäytteistä ainakin toisen tulee edustaa populaarimusiikkia.
 • Sävellys- ja tuotanto-/teknologianäytteiden tulee olla eri kappaleita.
 • Tuotanto-/teknologianäytteissä arvioidaan musiikillisen balanssin, dynamiikan, taajuussisällön ja efektoinnin hahmotusta ja hallintaa sekä kirjallisten liitteiden selkeyttä, kuvaavuutta ja informatiivisuutta.

Hakijan kannattaa huomioida, että koulutuksen painopiste on länsimaisen populaarimusiikin laulunkirjoituksessa ja tuotannossa.

Valintakoe

 •  Musiikin teorian ja säveltapailun osalta hakijalla tulee olla taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot, jotka testataan yhteisellä teoriakokeella sekä henkilökohtaisella säveltapailukokeella. Myös pääaineen kokeessa kiinnitetään huomiota näihin taitoihin.
 • Soitto-/laulunäytteessä arvioidaan: 1) hakijan kykyä ilmaista itseään soittamalla ja/tai laulamalla, 2) hakijan valmisteleman taustan teknistä laatua ja musikaalisuutta 3) hakijan kykyä musisoida ennalta valmistelemattomassa tilanteessa.

 • Miksaustehtävän toteutuksessa arvioidaan kappaleen musiikillisten elementtien balanssia/tasapainoa, taajuustasapainoa ja stereokuvaa sekä tehtävän suorittamista annettavan ohjeen mukaisesti.

 • Valintakokeessa lautakunta kiinnittää huomiota myös musiikillisiin vuorovaikutustaitoihin, kommunikointitaitoihin , motivaatioon, valintakokeeseen valmistautumiseen (opiskelutaidot), hakijan koulutettavuuteen sekä soveltuvuuteen ammattialalle.

  Lopullisia opiskelijavalintoja tehtäessä valintoihin vaikuttavat sekä kaikkien ennakkotehtävien että varsinaisen valintakokeen arvioinnit. Lisäksi valintojen yhtenä kriteerinä on muodostaa valituista osaamisiltaan tasapainoinen opiskelijaryhmä.

Valintakoeaikataulu

Metropolian musiikin valintakokeet keväällä 2018

Ma 28.5.2018

 • teoriakoe (2 ryhmää) klo 10-11:45 ja 13-14:45
 • Musiikin YAMK                  

Ti 29.5.2018                      

 • varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen soveltava käyttö I vaihe
 • soiton- ja laulunopetus: laulu(klassinen)
 • soiton- ja laulunopetus ja esittäminen: kitara
 • Musiikin YAMK

Ke 30.5.2018                     

 • varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen soveltava käyttö I vaihe
 • soiton- ja laulunopetus: laulu(rytmimusiikki),
 • soiton- ja laulunopetus ja esittäminen: rummut
 • soiton- ja laulunopetus: jouset  
 • Musiikin YAMK

To 31.5.2018                     

 • varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen soveltava käyttö I vaihe
 • soiton- ja laulunopetus ja esittäminen: puhaltimet (rytmimusiikki)
 • soiton- ja laulunopetus ja esittäminen: piano

Pe 1.6.2018                       

 • esittäminen: laulu
 • soiton- ja laulunopetus: huilu ja klarinetti

Ma 4.6.2018                       

 • varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen soveltava käyttö II vaihe
 • soiton- ja laulunopetus ja esittäminen: basso/kontrabasso
                                               

Ti 5.6.2018                         

 • varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen soveltava käyttö II vaihe
 • musiikin tekeminen ja tuottaminen

Ke 6.6.2018                       

 • varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen soveltava käyttö II vaihe
 • musiikin tekeminen ja tuottaminen

To 7.6.2018                       

 • musiikin tekeminen ja tuottaminen
 • Siirto-opiskelijahakijat, (aikataulutetaan instrumenttikoepäiviin mahdollisuuksien mukaan)

Muutokset mahdollisia. 

Tiedustelut aikatauluista

Sanna Syrjänen
koulutussuunnittelija
sanna.syrjanen@metropolia.fi

Ennakkotehtävät

Katso musiikin AMK-tutkintojen ennakkotehtäväohjeet

Musiikki Facebookissa