Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Millä perusteella yksilöllisiä järjestelyitä voi hakea?

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä  järjestelyitä valintakokeessa (esim. lisäaika, tekninen apuväline tai muu yksilöllinen järjestely), tulee sinun täyttää kirjallinen yksilöllisiä järjestelyitä koskeva hakemus. Liitä mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai esim. lukivaikeudesta. Toimita hakemus siihen ammattikorkeakouluun, jossa olet osallistumassa valintakokeeseen. Kunkin hakijan tilanne harkitaan erikseen.

Miten haen yksilöllisiä järjestelyitä?

Tarkista yksilöllisten järjestelyiden hakemiseen liittyvät ohjeet sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluista, jossa olet osallistumassa valintakokeeseen. Metropolian järjestämiä valintakokeita koskevia yksilöllisiä järjestelyitä haetaan sähköisellä e-lomakkeella. Linkki e-lomakkeelle julkaistaan tällä sivulla kun  yhteishaku alkaa.

Metropolian valintakokeiden yksilöllisiä järjestelyitä koskevassa hakemuksessa sinun tulee ilmoittaa henkilö- ja yhteystiedot, sekä valintakoe/valintakokeet, jota/joita hakemus koskee. Lisäksi sinun tulee kuvata valintakokeissa tarvitsemasi yksilölliset järjestelyt ja liittää kopiot todistuksista joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukivaikeudesta). Jos haet lisäaikaa lukivaikeuden vuoksi, sinun tulee liittää hakemukseesi koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Lisäksi sinun toivotaan esittävän hakemuksensa liitteenä ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, mikäli sellainen on. Lukivaikeuden osalta yksilöllisissä järjestelyissä otetaan huomioon vain keskivaikea tai vaikea häiriö (asteikko: ei häiriötä, lievä häiriö, keskivaikea häiriö ja vaikea häiriö).

Lukivaikeuden, oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman ollessa pysyvä, aikaisemmin hankitut lausunnot otetaan huomioon. Asiantuntijalausunnot saavat olla pääsääntöisesti enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia (skannattu tiedosto tai esim. hyvälaatuinen kännykkäkamerakuva hakemuksen liitteenä riittää). Varaudu kuitenkin siihen, että joudut mahdollisesti esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen. Terveyttäsi koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 §).

Syksyn 2019 korkeakoulujen  yhteishaussa yksilöllisiä järjestelyitä koskeva hakemus tulee lähettää 25.9.2019 klo 15:00 mennessä.
 
Jos yksilöllisiä ärjestelyitä vaativa este syntyy tai se todetaan hakuajan päättymisen jälkeen, tulee sinun toimittaa hakemus viipymättä. Määräajan jälkeen lähetetty pyyntö yksilöllisistä järjestelyistä otetaan käsiteltäväksi vain akuuteissa poikkeustapauksissa. Yksilöllisiä järjestelyjä ei välttämättä voida myöntää, jos hakijan yhteydenotto tulee valintakoe huomioiden liian myöhään tai yksilölliset järjestelyt todetaan muutoinkin mahdottomaksi järjestää.

Kevään 2020 korkeakoulujen yhteishaussa yksilöllisiä järjestelyitä koskeva hakemus tulee lähettää

  • Kevään 1. yhteishaku: 29.1.2020 klo 15.00 mennessä
  • Kevään 2. yhteishaku: 8.4.2020 klo 15.00 mennessä

Yksilöllisiä järjestelyitä koskevien hakemusten käsittely ja ilmoitus järjestelyistä

Metropolia tarkistaa, että olet hakenut hakukohteeseen, jonka käyttämää valintakoetta yksilöllisten järjestelyjen hakemuksesi koskee ja, että olet hakukelpoinen. Ilmoitus valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä lähetetään sinulle sähköpostitse hyvissä ajoin ennen valintakoetta. Mikäli yksilöllisiä järjestelyjä ei jostain syystä voida toteuttaa hakemuksesi mukaisesti, siitäkin lähetetään sinulle sähköpostitse ilmoitus perusteluineen.

Päätös valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä on valintakoekohtainen ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Mikäli olet tyytymätön ilmoituksessa mainittuihin järjestelyihin, kehotamme sinua ottamaan viipymättä yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin niin, että mahdolliset virheet voidaan tarvittaessa korjata. Mikäli yhteydenottosi ei johda muutoksiin yksilöllisissä järjestelyissä, voit halutessasi tehdä vielä virallisen oikaisuvaatimuksen osana valinnan muutoksenhakua kun olet saanut lopullisen yhteishaun valintapäätöksen.

Lisätietoja:

Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opiskelija- ja hakijapalvelut
p. 040 712 5100 (puhelinpalveluaika ma-to klo 10.00-13.00)
sähköposti: hakijapalvelut@metropolia.fi