Metropoliassa kansainvälistä osaamista pidetään tärkeänä osana ammattitaitoja. Opiskelijalla on monia erilaisia mahdollisuuksia kartuttaa kansainvälisiä kokemuksia ja syventää osaamistaan opintojen aikana – niin Metropoliassa kuin ulkomailla. Voit myös suorittaa kokonaisen tutkinnon kansainvälisissä tutkinto-ohjelmissa.

Haluatko kokemuksia ulkomailta?

Opiskelijoita Metropoliassa kannustetaan lähtemään ulkomaille opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun Opiskelijavaihto ja harjoittelu hyväksytään osaksi tutkintoa.

Lisäksi opiskelija voi lähteä lyhyemmille opintovierailuille ulkomaille osana tutkintoaan. Nämä voivat olla esimerkiksi yhdessä yhteistyökorkeakoulujen kanssa järjestettyjä intensiiviohjelmia tai projekteja tai matkoja alan messuille ja seminaareihin, kesäkouluihin tai kilpailuihin.

Voit myös tehdä opinnäytetyön ulkomailla sijaitsevaan organisaatioon.

Entä mahdollisuudet Metropoliassa?

Metropoliassa on tarjolla 15 englanninkielistä tutkinto-ohjelmaa. Lisäksi Metropolian tutkinnot sisältävät opintojaksoja, joissa tarkastellaan alan kansainvälisiä näkökulmia ja trendejä, tehdään projekteja monikulttuurisessa yhteistyössä tai perehdytään kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen. Sinulla on myös mahdollisuuksia osallistua englanninkielisille opintojaksoille tai vierailevien luennoitsijoiden pitämään opetukseen ja kehittää näin ammattisanastoasi.

Metropoliassa pääset myös opiskelemaan lukuisia tutkintoon kuuluvia ja valinnaisia kieliä. Kielitarjonta kannattaa hyödyntää heti opintojen alusta lähtien, etenkin jos haluat lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille.

Lisäksi opiskelijakunta METKA tarjoaa vaihtoehtoja kansainvälistymiseen osana opiskelijaelämää, esimerkiksi tutoroimalla kansainvälistä opiskelijaa tai osallistumalla METKAn kehitysyhteistyöprojekteihin. 

Metropoliassa toimii myös kansainvälisen Erasmus Student Network –verkoston (ESN) oma alajärjestö ESN Metropolia. Voit osallistua ESN Metropolian erilaisiin kansainvälisiin tapahtumiin tai olla osana niiden järjestäjäjoukkoja.

Lisätietoja: Opiskelijan kansainvälistymisoppaasta (pdf) löydät Metropolian opiskelijoiden kertomuksia heidän kansainvälisistä kokemuksistaan. Oppaassa on myös lisätietoa kansainvälistymismahdollisuuksista opintojen aikana.

Opiskelijavaihto

Metropolian opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan ulkomailla opiskelijavaihdossa. Yli 500 opiskelijaa tarttuu tilaisuuteen vuosittain. Opiskelu ulkomailla on parhaimmillaan avartava kokemus, jonka kautta oppii tärkeitä taitoja tulevaa uraa varten.

Metropolialla on yli 350 yhteistyökorkeakoulua. Vaihtoon voi lähteä koulutusalasta riippuen Eurooppaan, Aasiaan, Oseaniaan, Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan ja Afrikkaan. Aloittaiset listat partnerikorkeakouluista

Vaihto-opiskelun kesto riippuu vastaanottavan korkeakoulun lukukausista. Yleensä vaihto kestää kolmesta kuukaudesta vuoteen. Opiskelija seuraa vaihtokorkeakoulunsa normaalia opetusta. Opinnot hyväksiluetaan Metropolian tutkintoon.

Suositus on, että tutkinto-ohjelmasta riippuen opiskelijavaihtoon voi lähteä aikaisintaan toisena opiskeluvuotena, mutta yleensä vaihdon anti on sitä suurempi, mitä pidemmälle ammattiopinnot ovat edenneet.

Amk-tutkintotasolla sekä päivä- että monimuotototeutuksen opiskelijat voivat hakea opiskelijavaihtoon. Opiskelijavaihtoon saa vaihto-ohjelmien apurahaa. Perheelliset opiskelijat ja opiskelijat, joilla on esimerkiksi vamma, sairaus, oppimisvaikeus tai muu erityistarve, voivat hakea lisäapurahaa Erasmus+, Nordplus- ja FIRST-ohjelmissa. Opintotukeen oikeutetut opiskelijat saavat myös opintotukea vaihdon ajalta.

Lisätietoja Metropolian opiskelijavaihdon mahdollisuuksista ja käytännöistä löytyy Tuubi-intranetistä kohdasta "Opiskelijalle".

Heräsikö sinulla kysymyksiä? Ota meihin yhteyttä

Harjoittelu ulkomailla

Kaikki Metropolian AMK-tutkinnot sisältävät harjoittelun. Voit tehdä osan tai koko harjoittelun ulkomailla.

Kansainvälisessä harjoittelussa saat työkokemuksen lisäksi kehitettyä kielitaitoasi ja syvennettyä kulttuurienvälistä osaamistasi sekä kartutettua roppakaupalla mielenkiintoisia kokemuksia.

Harjoitteluun saa harjoitteluohjelmien apurahaa. Perheellisille opiskelijoille on mahdollisuus lisäapurahaan Erasmus+, Nordplus- ja FIRST-ohjelmissa. Opintotukeen oikeutetut opiskelijat saavat myös opintotukea harjoittelun ajalta.

Lisätietoja Metropolian kansainvälisistä harjoittelumahdollisuuksista ja käytännöistä löytyy OMA-intranetistä kohdasta Opiskelijoille - Kansainvälisyys - Harjoittelu ulkomailla.

Heräsikö sinulla kysymyksiä? Ota meihin yhteyttä

Yhteystiedot

Kansainväliset palvelut

Elina Värtö, kansainvälisten asioiden päällikkö
Hämeentie 135 D, 00560 Helsinki
040 480 6914
elina.varto(at)metropolia.fi

Marika Antikainen, Erasmus-koordinaattori
Leiritie 1, 01600 Vantaa
040 681 1244
marika.antikainen(at)metropolia.fi 

Jenni Leppänen, suunnittelija
Leiritie 1, 01600 Vantaa
050 331 4588
jenni.leppanen(at)metropolia.fi

Kulttuuri ja luova ala

Opiskelija- ja harjoitteluvaihto:

Kaisa Meghjee-Salminen, kansainvälisten asioiden suunnittelija (saapuva opiskelijavaihto, kaikki kulttuurin tutkinto-ohjelmat)
Hämeentie 135 D, 00560 Helsinki
040 673 8443
kaisa.meghjee-salminen(at)metropolia.fi

Yhteyshenkilö Median osaamisalueelle: henkilökunnan liikkuvuus ja yhteistyösopimukset

Tia-Maria Sjöblom, kansainvälisten asioiden suunnittelija (lähtevä opiskelija- ja harjoitteluvaihto, kaikki kulttuurin tutkinto-ohjelmat)
Hämeentie 135 D, 00560 Helsinki
050 597 3249
tia-maria.sjoblom(at)metropolia.fi

Yhteyshenkilö Kulttuuripalveluiden ja Musiikin osaamisalueille: henkilökunnan liikkuvuus ja yhteistyösopimukset

Liiketalous

Opiskelijavaihto:
Terhi Topi, kansainvälisten asioiden suunnittelija
Leiritie 1, 01600 Vantaa
040 652 7661
terhi.topi(at)metropolia.fi
Tutkinto-ohjelmat (AMK-tutkinnot): European Business Administration,  European Management, International Business and Logistics, Liiketalous
Tutkinto-ohjelmat (YAMK-tutkinnot): Business Informatics, Hankintatoimi, Liiketoiminnan kehittäminen

Ohjaus harjoitteluasioissa:
European Business Administration, European Management, International Business and Logistics: Louise Stansfield (placement adviser), louise.stansfield(at)metropolia.fi
Liiketalous (päivä): Mari Rupponen (opintoneuvoja), mari.rupponen(at)metropolia.fi
Tradenomi (monimuoto): Katja Hänninen (opintoneuvoja), katja.hanninen(at)metropolia.fi
Ulkomaan harjoittelun apurahat/Mobility Online: Terhi Topi (kansainvälisten asioiden suunnittelija), terhi.topi(at)metropolia.fi

Sosiaali- ja terveysala

Opiskelija- ja harjoitteluvaihto:
Katariina Alava, kansainvälisten asioiden suunnittelija
Mannerheimintie 172, 00300 Helsinki
040 653 3345 / katariina.alava(at)metropolia.fi

Tutkinto-ohjelmat (AMK-tutkinnot): Bioanalyytiikka, Ensihoito, Kätilötyö, Nursing, Radiografia ja sädehoito, Sairaanhoitotyö, Suun terveydenhuolto, Terveydenhoitotyö

Tutkinto-ohjelmat (YAMK-tutkinnot): Emergency and Critical Care Nursing, Health Business Management, Kliininen asiantuntija

Opiskelija- ja harjoitteluvaihto:
Eija Tamminen, kansainvälisten asioiden suunnittelija
Vanha viertotie 23, 00350 Helsinki
040 522 4911 / eija.tamminen(at)metropolia.fi

Tutkinto-ohjelmat (AMK-tutkinnot): Apuvälinetekniikka, Fysioterapia, Hammastekniikka, Jalkaterapia, Optometria, Osteopatia, Social Services, Sosiaaliala, Toimintaterapia, Vanhustyö

Tutkinto-ohjelmat (YAMK-tutkinnot): Kuntoutus, Sosiaaliala, Sosiaali- ja terveysalan johtaminen 

Tekniikka

Opiskelijavaihto:
Tiina Piipponen, kansainvälisten asioiden suunnittelija / Leppävaara
Vanha maantie 6, 02650 Espoo
040 772 2847
tiina.piipponen(at)metropolia.fi

Tutkinto-ohjelmat (AMK-tutkinnot): Information Technology, Maanmittaustekniikka, Rakennusalan työnjohto (Espoo), Talotekniikka, Tieto- ja viestintätekniikka (Espoo), Tuotantotalous

Tutkinto-ohjelmat (YAMK-tutkinnot): Business Informatics, Information Technology, Talotekniikka

Anna-Liisa Auramo, kansainvälisten asioiden suunnittelija / Myyrmäki
Leiritie 1, Vantaa
040 356 3775
anna-liisa.auramo(at)metropolia.fi

Tutkinto-ohjelmat (AMK-tutkinnot): Ajoneuvotekniikka, Electronics, Energia- ja ympäristötekniikka, Konetekniikka, Sustainable Building Engineering, Rakennusalan työnjohto (Espoo), Rakennusarkkitehtuuri, Rakennustekniikka, Sähkö- ja automaatiotekniikka (Helsinki), Tieto- ja viestintätekniikka (Helsinki)

Tutkinto-ohjelmat (YAMK-tutkinnot): Construction and Real Estate Management, Sähkö- ja automaatiotekniikka (Helsinki)

Myyrmäki ja Onnentie
Tutkinto-ohjelmat (AMK-tutkinnot): Bio- ja kemiantekniikka, Environmental Engineering,  Laboratorioanalytiikka, Sähkö- ja automaatiotekniikka (Vantaa)

Tutkinto-ohjelmat (YAMK-tutkinnot): Sähkö- ja automaatiotekniikka (Vantaa)

Harjoitteluvaihto

LEPPÄVAARA

Ohjaus harjoitteluasioissa:

Tiina Aalto (harjoitteluinsinööri)
Tutkinto-ohjelmat: Tieto- ja viestintätekniikka, Tuotantotalous, Information Technology, Rakennusalan työnjohto (LVI-tekniikka), Talotekniikka
puh: +358 (0)50 349 2145, s-posti: tiina.aalto@metropolia.fi

Jussi Laari (lehtori)
Tutkinto-ohjelmat: Maanmittaustekniikka
puh: +358 (0)40 674 5054, s-posti: jussi.laari@metropolia.fi

Apurahat ja Mobility Online- järjestelmä:

Tiina Piipponen (kv-koordinaattori)
puh: +358 (0)40 772 2847, s-posti: tiina.piipponen@metropolia.fi

HELSINKI

Ohjaus harjoitteluasioissa:

Heidi Martin (harjoitteluinsinööri)
Tutkinto-ohjelmat: Ajoneuvotekniikka, Konetekniikka, Sähkö- ja automaatiotekniikka (sähkövoima ja elektroniikka), Electronics
puh: +358 (0)50 347 7005, s-posti: heidi.martin@metropolia.fi

Matti Leppä (laboratorioinsinööri)
Tutkinto-ohjelmat: Rakennusalan työnjohto (talonrakennus ja infra), Rakennustekniikka
puh: +358 50 368 6695, s-posti: matti.leppa@metropolia.fi

Jorma Lehtinen (lehtori)
Tutkinto-ohjelmat: Rakennusarkkitehtuuri
puh: +358 (0)40 183 7462, s-posti: jorma.lehtinen3@metropolia.fi

Jorma Säteri (osaamisaluepäällikkö)
Tutkinto-ohjelmat: Sustainable Building Engineering
puh: +358 (0)40 548 5429, s-posti: jorma.sateri@metropolia.fi

Tiina Aalto (harjoitteluinsinööri)
Tutkinto-ohjelmat: Tieto- ja viestintätekniikka
puh: +358 (0)50 349 2145, s-posti: tiina.aalto@metropolia.fi

Apurahat ja Mobility Online- järjestelmä:

Anna-Liisa Auramo (kv-koordinaattori)
puh: +358 (0)40 356 3775, s-posti: anna-liisa.auramo@metropolia.fi

MYYRMÄKI + ONNENTIE

Ohjaus harjoitteluasioissa:

Marjut Haimila (harjoitteluinsinööri)
Tutkinto-ohjelmat: Bio- ja kemiantekniikka, Sähkö- ja automaatiotekniikka (automaatiotekniikka), Energia- ja ympäristötekniikka, Environmental Engineering
puh: +358 (0)40 548 9729, s-posti: marjut.haimila@metropolia.fi

Jukka Niiranen (yliopettaja)
Tutkinto-ohjelmat: Laboratorioanalytiikka
puh: +358 (0)50 529 3684, s-posti: jukka.niiranen@metropolia.fi