Tervetuloa aloittamaan opiskelu Metropolia Ammattikorkeakoulussa!

Ennen kuin voit aloittaa opinnot Metropoliassa sinun tulee tehdä seuraavassa kerrotut neljä asiaa:

1. Opiskelupaikan vastaanottaminen

Vahvistaaksesi opiskelupaikkasi sinun pitää ottaa se vastaan viimeistään 11.12.2018 klo 15.00 tai hyväksymisilmoituksessa annettuun määräaikaan mennessä (10 vuorokautta valintapäätöksestä).

Opiskelupaikan vastaanotto ja ilmoittautuminen tapahtuvat sähköisesti Opintopolku.fi – palvelun Oma Opintopolku – palvelussa. Pääset kirjautumaan Oma Opintopolku -palveluun ko. sivun yläreunan linkistä. Sähköinen opiskelupaikan vastaanottaminen edellyttää palveluun rekisteröitymistä ja vahvaa tunnistautumista esimerkiksi pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta käyttämällä. Opintopolku.fi-palvelussa on ohjeet opiskelupaikan sähköiseen vastaanottoon.

Jos et ilmoita vastaanottamisesta määräaikaan mennessä, menetät opiskelupaikkasi.

2. Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2018–2019

Jos otat opiskelupaikan vastaan, sinun tulee ilmoittautua korkeakouluun läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi lukuvuodelle 2018–2019. Tammikuussa aloittavat opiskelijat ilmoittautuvat vain kevätlukukaudelle 2019.
Ilmoittautuminen tehdään opiskelupaikan vastaanoton yhteydessä OmaOpintopolku-palvelussa.

Ammattikorkeakoululain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan seuraavista syistä:

  1. suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
  2.  on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
  3. on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Katso toimitettavat dokumentit.

3. Toimita kopio todistuksesta jonka ilmoitit hakemuksellasi

Lähetä Metropolian hakijapalveluihin 11.12.2018 klo 15.00 tai hyväksymisilmoituksessa annettuun määräaikaan mennessä (10 vuorokautta valintapäätöksestä) kopiot tutkintotodistuksista, joita käytit haun perusteena. Todistuskopiot tulee toimittaa hakijapalveluihin sähköisesti , sivulla linkistä ’Syksyn 2018 yhteishaku’.

Katso oman koulutuksesi perusteella mitä todistuksia sinun tulee toimittaa:

Ammatillinen koulutus (ammatillinen perustutkinto, ammatti- tai erikoisammattitutkinto, tai opistoasteen tutkinto)

  • Toimita kopio tutkintotodistuksestasi

 Ylioppilas ja lukion oppimäärä

  • Sinun ei tarvitse toimittaa kopioita ylioppilastutkinnosta tai lukion päättötodistuksesta, koska tietosi tulevat rekisteriin suoraan ylioppilaslautakunnasta.

 Lukion oppimäärä, ilman ylioppilastutkintoa

  • Toimita kopio lukion päättötodistuksesta

European Baccalaureate, International Baccalaureate ja Reifeprüfung  Diplomat (ellet ole toimittanut jo hakuaikana)

  • Toimita kopio todistuksestasi

Aikaisemmat korkeakoulututkinnot

  • Ainoastaan ylempiin AMK-tutkintoihin valitut: Toimita kopio korkeakoulututkintotodistuksestasi

Työtodistukset 

Vain liiketalouden monimuotototeutukseen sekä ylempiin AMK-tutkintoihin valitut: toimita työtodistuskopiot hakulomakkeella ilmoittamastasi työkokemuksesta.

Huomaa, että esim. ansioluettelo, työsopimus, työeläkeote tai palkkatodistus ei vastaa työtodistusta. 

Huomioitavaa todistusten toimittamisessa!

Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut jäljennökset todistuksistasi. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakouluun ilmoitettuun määräaikaan mennessä tai jos hakija on antanut hakemuksessaan virheellisiä tietoja tutkinnostaan.

4. Opintojen aloitus

Tutustu huolellisesti tutkinto-ohjelmasi perehdytyspäivien ohjelmaan ja aloitusmateriaaleihin.  

Koulutuksen yhteyshenkilöt löytyvät aloitusmateriaaleista. Jos sinulla on kysyttävää opintojen aloittamisesta tai opinnoista, ole yhteydessä aloitusmateriaaleissa mainittuun oman koulutuksesi yhteyshenkilöön.

Muita opiskeluun liittyviä palveluja saat Opiskelija- ja hakijapalveluista ja Opintotukineuvonnasta.

Huom. Opiskelutodistuksen, liikennevälineiden opiskelija-alennuslomakkeita, Kelan ruokakortteja yms. voi saada vasta opintojen alkamispäivästä lähtien.

Jos haet HOAS:lta opiskelija-asuntoa, riittää että ilmoitat toimittavasi opiskelutodistuksen opintojen alkaessa.

Ota kuvallinen henkilöllisyystodistus mukaan ensimmäiseen orientaatio/perehdytyspäivään. Ota mukaasi myös pankkitunnukset tai mobiilivarmenne Metropolian käyttäjätunnuksen ja salasanan aktivoimista varten tai toimi tutkinto-ohjelman erillisen ohjeen mukaisesti.

Menestystä opintoihisi!