Kestävyyskriisi - haaste ja mahdollisuus

Globaali kestävyyskriisi haastaa nykyisen talous- ja hyvinvointikäsityksemme. Tarvitsemme selkeän suunnanmuutoksen kohti hiilineutraalia kiertotaloutta ja vähäpäästöisiä, resurssitehokkaita ja älykkäitä ratkaisuja. Samalla on tärkeää muuttaa ihmisten ajattelu- ja toimintatapoja suhteessa kuluttamiseen, tuotteiden omistamiseen ja varallisuuteen. Tulevaisuudessa talouden kasvun ja hyvinvoinnin on rakennuttava maapallon kantokyvyn rajoissa.

Puhtaat ja kestävät ratkaisut avaavat edelläkävijöille merkittävät markkinat. Erilaisten tulevaisuuden näkymiä ja markkinoita luotaavien selvitysten (mm. Sitra) mukaan Suomella ja muilla Pohjoismailla on mahdollisuudet toimia edelläkävijöinä ja näin saavuttaa kokoamme suurempi rooli vähäpäästöisten, resurssitehokkaiden ja älykkäiden ratkaisujen markkinoista.

Sitran kirittämänä Suomi on viime vuosina tehnyt määrätietoista työtä kiertotalouden edistämiseksi Suomessa. Ja laatinut muun muassa maailman ensimmäisen kansallisen kiertotalouden tiekartan 

Merkittävästä roolistaan ja työstään kiertotalouden edistämiseksi Suomessa, Sitra palkittiin vastikään kansainvälisellä kiertotalouden palkinnolla Maailman talousfoorumin yhteydessä pidetyssä The Circular Awards -kilpailussa