Kiertotalous kestävyyskriisin ratkaisujen ytimessä

Kestävät ja puhtaat ratkaisut syntyvät elinkaari- ja kiertotalousajattelun ymmärryksestä. Kestävän kasvun turvaaminen edellyttää resurssien viisasta ja kestävää käyttöä.

Resurssiviisaan ja kestävän kasvun ytimessä on kiertotalous. Ajattelu- ja toimintatapa, jossa tuotteiden ja materiaalien arvo kiertää taloudessa mahdollisimman pitkään. Kyseessä on eräänlainen palauttava ja uudistava järjestelmä, joka pyrkii kohti ikuista elinkaarta.

Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tuote suunnitellaan siten, että materiaalit ovat eroteltavissa ja kierrätettävissä mahdollisimman tehokkaasti. Vastaavasti pidennetyt käyttöiät, materiaalien, osien ja komponenttien kierrättäminen, jätteiden ja sivuvirtojen hyödyntäminen sekä erilaiset palvelutoiminnot ovat tyyppiesimerkkejä kiertotalouden moninaisista muodoista.