Opintomoduuli: Kulttuurinalan tuntemus ja projektinhallinta

Laajuus

30 op

Sisältö

Kulttuurituotannon 30 opintopisteen moduuliopinto sisältää seuraavat kulttuurituotannon
tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opetussuunnitelman opintojaksot:

SYKSY 2017 (25 op)

Opintojakso  Laajuus, op Koodi
 Kulttuurialan projektityö  5 KX00CZ68-3001
 Kulttuurin tuntemus  5 KX00CZ58-3001
 Kulttuurityö kolmannella sektorilla  5 KX00CZ66-3001
 Projektinhallinta tapahtumatuotannossa  5 KX00CZ48-3001
 Taiteiden tuntemus  5 KX00CZ52-3001

 

KEVÄT 2018 (5 op)

Opintojakso   Laajuus, op  Koodi 
 Sopimusoikeus  5 KX00CZ54-3001


 
Katso opintojaksojen sisältökuvaukset ja osaamistavoitteet opinto-oppaasta kunkin opintojakson kohdalta.

Moduulin opinnoissa eteneminen edellyttää opintojen suorittamista järjestyksessä. Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään polun opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin.

Opiskeluvalmiudet ja kielitaitovaatimukset

Avoimen opiskelijalta ei edellytetä mitään pohjakoulutusta tai työkokemusta. Opiskelijalla on kuitenkin oltava riittävät opiskeluvalmiudet ja kielitaito. Tutustu vaatimuksiin.

Opintojen ajoitus ja toteutus

Moduuliopinnot suoritetaan ko. tutkinto-ohjelman tutkinto-opiskelijoiden päiväopetuksen ryhmän mukana. Opinnot ajoittuvat arkipäiviin välille 8.00-16.00 ja suurin osa opintojaksoista edellyttää aktiivista läsnäoloa.

  • Syyslukukausi 2017: alkaa 21.8.2017 (päättymispäivä ilmoitetaan myöhemmin)
  • Kevätlukukausi 2018: päättyy 31.5.2018 (alkamispäivä ilmoitetaan myöhemmin)

Opinnot alkavat 21.8.2017 yhteisellä perehdyttämispäivällä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Perehdyttämispäivä on pakollinen. Perehdyttämispäivän jälkeen opinnot jatkuvat lukujärjestyksen mukaisesti. Tarkemmat  lukujärjestykset ja lisätieto aloituksesta pari viikkoa ennen opintojen alkua.

Pääasiallinen opetuspaikka: Hämeentie 161, 00560 Helsinki

Opetuskieli

Suomi

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset.

Osallistujamäärä

Opintomoduuliin otetaan 3 avoimen opiskelijaa.

Hinta

 450 €

Tutustu huolellisesti opintomoduulin maksu- ja peruutusehtoihin.

Opintojen rahoitus ja opiskelijaetuudet

Avoimen opiskelijat eivät ole oikeutettuja valtion opintotukeen eikä sen myötä tuleviin etuuksiin ja alennuksiin, mm. opiskelijahintainen julkinen liikenne (ks. kotisivut).

Lisätietoja

 

Ilmoittautuminen ja muu opintotarjonta > Tarjonta: Kulttuuri