Avoimen amk:n polku: Liiketalous, 60 op

Laajuus

60 op

Sisältö

Avoimen amk:n liiketalouden 60 opintopisteen polku sisältää seuraavat Tradenomi AMK tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opetussuunnitelman opintojaksot:

Syksy 2018
Kansantalous, LX00BM22, 5 op
Laskentatoimi, LX00BM30, 5 op
Liike-elämän viestintä, LX00BM28, 5 op
Tietotekniikka ja toiminnanohjaus, LX00BM27, 5 op
Tulevaisuuden työyhteisö, LX00BM26, 5 op
Yritystoiminta, LX00BM18, 5 op --> suoritetaan 3 op syksy 2018 ja 2 op keväällä 2019

Kevät 2019
Liike-elämän viestintä englanniksi, LX00BM23, 5 op
Liikejuridiikka, LX00BM20, 5 op
Liiketalouden matematiikka ja tilastollinen analysointi, LX00BM29, 5 op
Logistiikka ja toimitusketjun hallinta, LX00BM16, 5 op
Markkinointi, LX00BM17, 5 op
Rahoitus, LX00BM31, 5 op
Yritystoiminta, LX00BM18, 5 op --> suoritetaan 3 op syksy 2018 ja 2 op keväällä 2019

Löydät opintojaksojen tarkat sisällöt opinto-oppaasta (katso ohjeet).

Opintojen ajoitus, toteutus ja opetuskiinteistö

Polun opinnot suoritetaan tutkinto-opiskelijoiden ryhmän mukana. Opinnot ovat päiväopiskelua ja sijoittuvat arkipäiviin klo 8-16. Läsnäolon vähimmäismäärä on opintojaksokohtainen.

Opinnot sijoittuvat lukukausille:

  • Syyslukukausi: alkaa 1.8. ja päättyy 31.12.2018
  • Kevätlukukausi: alkaa 1.1. ja päättyy 31.7.2019

Opinnot alkavat yleisellä infolla 20.8. klo 16.00-17.30 luokassa B101 (Leiritie 1). Info on pakollinen. Infon jälkeen opinnot jatkuvat lukujärjestyksen mukaisesti. Lisätietoa aloituksesta, mm. syksyn opintojen lukujärjestykset, toimitetaan opiskelijoille viikolla 33.

Pääasiallinen opetuspaikka: Leiritie 1, Vantaa

Polun opinnot suositellaan suorittamaan ehdotetussa järjestyksessä. Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään polun opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin.

Opiskelu ja kielivalmiudet

Polun opetuskieli on suomi.

Vaatimukset:

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset

Osallistujamäärä

Polkuun otetaan 20 avoimen opiskelijaa. Opiskelijat jaetaan kahteen aloitusryhmään A ja B. Ryhmillä on samat opinnot mutta eri toteutukset eli lukujärjestykset.

Hinta

900 e

Summa veloitetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä. Syksyn opintojen osuus veloitetaan syyslukukauden alussa, kevään opintojen osuus kevätlukukauden alussa. Tutustu huolellisesti polun peruutusehtoihin.

Lisätietoja

Opintojen sisältöihin liittyvät kysymykset:
Anne Perkiö
anne.perkio@metropolia.fi
puhelinnumero

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on aina kunkin opintojakson opettaja.

Yleiset käytännön kysymykset (esim. ilmoittautuminen):
avoinamk@metropolia.fi
puhelinnumerot

Ilmoittautuminen ja haastattelu

Ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, joka löytyy liiketalouden tarjontasivun polkujen/moduulien tarjontataulukon yläpuolelta. Hyväksyminen polkuun tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä sekä edellyttää erillisen haastattelun läpäisemistä. Vain ilmoittautumisen kautta hyväksytyt kutsutaan haastatteluun. Tästä informoidaan asianomaisia henkilöitä. Haastattelu pidetään 7.8.2018 klo 9.30-18.00 luokassa B168 (Leiritie 1). Haastateltavat saavat elokuussa tarkemman tiedon omasta haastatteluajasta.