Avoimen amk:n moduuli: Liiketalous, 30 op

Laajuus

30 op

Sisältö

Liiketalouden 30 opintopisteen avoimen amk:n moduuli sisältää seuraavat Tradenomi AMK tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden kevätlukauden opetussuunnitelman opintojaksot:

Kevät 2019

Liiketalouden matematiikka ja tilastollinen analysointi LX00BM29-3041 5 op
Logistiikka ja toimitusketjun hallinta LX00BM16-3036 5 op
Liikejuridiikka LX00BM20-3039 5 op
Liike-elämän viestintä englanniksi LX00BM23-3044 5 op
Markkinointi LX00BM17-3041 5 op
Rahoitus LX00BM31-3040 5 op


Huom!
Syksylle 2019 tarjotaan halukkaille 30 op jatko-opinnot, jotka käsittävät tutkinto-opiskelijoiden 1. lukuvuoden toisen lukukauden opinnot.

Löydät polun opintojaksojen tarkat sisällöt opinto-oppaasta (katso ohjeet).

Opintojen toteutus, ajoitus ja opetuskiinteistö

Moduulin opinnot suoritetaan tutkinto-opiskelijoiden ryhmän mukana. Opinnot ovat päiväopiskelua ja sijoittuvat arkipäiviin klo 8-16. Läsnäolon vähimmäismäärä on opintojaksokohtainen. Löydät kevään opintojaksojen lukujärjestykset Lukkarikoneesta (katso ohjeet). Syksyn lukujärjestykset julkaistaan loppukeväästä. Huomioi että lukujärjestykset valmistuvat lopullisesti opintojen alkuun mennessä ja niihin saattaa tulla muutoksia myös myöhemmin.

Opinnot alkavat 14.1.2019 perehdytyspäivillä. Tarkempi aika ja paikka sekä lisätietoja opintojen aloituksesta ilmoitetaan polkuun valituille viimeistään viikolla 51.

Pääasiallinen opetuspaikka: Leiritie 1, Vantaa

Moduulin opinnot tulee suorittaa järjestyksessä. Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin.

Opiskeluvalmiudet ja kielitaito

Polun opetuskieli on suomi. Opiskelijalla tulee olla riittävä kielitaito opinnoista selviämiseksi sekä ammattikorkeakoulutason opiskeluvalmiudet. Lue lisätietoja.

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset

Osallistujamäärä

Moduuliin otetaan 10 avoimen opiskelijaa

Hinta

450 e

Summa veloitetaan lukukauden alussa laskulla. Tutustu huolellisesti moduulin peruutusehtoihin.

Lisätietoja

Opintojen sisältöihin liittyvät kysymykset:
Mari Rupponen
mari.rupponen@metropolia.fi
puhelinnumero

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on aina kunkin opintojakson opettaja.

Yleiset käytännön kysymykset (esim. ilmoittautuminen):
avoinamk@metropolia.fi
puhelinnumerot

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, joka löytyy liiketalouden tarjontasivun polkujen/moduulien tarjontataulukon yläpuolelta. Hyväksyminen moduuliin tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä.