Avoimen amk:n polku: Sosiaali- ja terveysalan palvelujen liiketoiminnan johtaminen YAMK, 30 op

Laajuus

30 op

Sisältö

Sosiaali- ja terveysalan palvelujen liiketoiminnan johtaminen YAMK tutkinto-ohjelman 30 opintopisteen avoimen amk:n polku sisältää seuraavat tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opetussuunnitelman opintojaksot:

Syksy 2018 (30 op)
Asiantuntija toimintakulttuurin uudistajana, S000DJ85-3001, 5 op
Moninaisuuden johtaminen, S000CO46-3003, 5 op
Näyttöön perustuva toiminta ja tiedolla johtaminen, S000DJ83-3001, 5 op
Strateginen johtaminen ja tulevaisuuden johtajuus, S000DJ89-3001, 5 op
Tutkimustyön lähtökohdat, prosessit ja menetelmät, S000CO35-3005, 5 op

Löydät opintojaksojen tarkat sisällöt opinto-oppaasta (katso ohjeet).

Opintojen ajoitus, toteutus ja opetuskiinteistö

Polun opinnot suoritetaan tutkinto-opiskelijoiden ryhmän mukana. Opinnot toteutuvat kontaktina ja verkossa ja sisältävät sekä päivä- että iltaopetusta. Läsnäolon vähimmäismäärä on opintojaksokohtainen. Löydät syksyn opintojakson lukujärjestykset Lukkarikoneesta (katso ohjeet). Huomioi että lukujärjestykset valmistuvat lopullisesti opintojen alkuun mennessä. Täten niitä ei kannata tutkia kovin aikaisin.

Opinnot sijoittuvat lukukausille:

  • Syyslukukausi: alkaa 21.8. ja päättyy 15.12.2018

Opinnot alkavat yleisellä lukujärjestyksen mukaisesti. Lisätietoa aloituksesta toimitetaan opiskelijoille viikolla 33.

Pääasiallinen opetuspaikka: Tukholmankatu 10, Helsinki

Polun opinnot suositellaan suorittamaan ehdotetussa järjestyksessä. Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään polun opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin.

Opiskelu ja kielivalmiudet

Polun opetuskieli on suomi.

Vaatimukset:

  • Tradenomi AMK-tutkinto
  • 3 vuoden alakohtainen työkokemus joka on hankittu AMK-tutkinnon jälkeen
  • Erinomainen suomen kielen taito --> level C1 ja riittävät opiskeluvalmiudet (testaa kielitaito ja valmiudet)

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset

Osallistujamäärä

Polkuun otetaan 5 avoimen opiskelijaa

Hinta

450 e

Summa veloitetaan syyslukukauden alussa. Tutustu huolellisesti polun peruutusehtoihin.

Lisätietoja

Opintojen sisältöihin liittyvät kysymykset:
Minna Elomaa-Krapu
minna.elomaa-krapu@metropolia.fi
puhelinnumero

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on aina kunkin opintojakson opettaja.

Yleiset käytännön kysymykset (esim. ilmoittautuminen):
avoinamk@metropolia.fi
puhelinnumerot

Ilmoittautuminen ja haastattelu

Ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, joka löytyy liiketalouden tarjontasivun polkujen/moduulien tarjontataulukon yläpuolelta. Hyväksyminen polkuun tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä sekä edellyttää erillisen haastattelun läpäisemistä. Vain ilmoittautumisen kautta hyväksytyt kutsutaan haastatteluun. Tästä informoidaan asianomaisia henkilöitä. Haastattelu pidetään 6.8.2018 klo 9-12 luokassa TC119 (Tukholmankatu 10). AMK-tutkintotodistus, työtodistukset ja Dialang testin tulos tulee tuoda haastatteluun.