Opintopolku: Apuvälinetekniikka, 60 op

Laajuus

60 op

Sisältö

Apuvälinetekniikan 60 opintopisteen avoimen opintopolku sisältää seuraavat apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opetussuunnitelman opintojaksot:

SYKSY 2018 (30 op)

Opintojakso Laajuus, op Koodi
Apuvälinetekniikan ammatilliset perusteet  10 SA00BM10-3005
Asiantuntijaviestintä ja tietotekniikka  5 SX00BU36-3069
Kehittämis- ja tutkimustoiminnan perusteet  5 SX00BU37-3041
Oppimisen valmiudet  5 SX00BU35-3077
Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia 1, Fysiologia ja Patofysiologia  5 SA00BM12-3005


KEVÄT 2019 (30 op)

Opintojakso Laajuus, op Koodi *
Hyvinvointialan yrittäjyys, johtaminen ja palvelujen tuottaminen  5 SX00BU39
Kuntoutuminen monialaisena yhteistoimintana  5 SX00BY31
Päivittäiset toiminnot eri ympäristöissä  5 SA00BM79
Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia 2, Ortopedia, Fysiatria ja Kirurgia  5 SA00BM84
Työyhteisöosaaminen ja ammatillinen englanti  5 SA00BM70
Yleisimmät alaraaja-amputaatiot ja protetisointi  5 SA00BM59


* Kevätlukukauden koodit selviävät vuoden lopussa.

Opintopolku ei sisällä 1. lukuvuoden työharjoittelua.

Katso opintojaksojen sisältökuvaukset ja osaamistavoitteet opinto-oppaasta (katso ohjeet).

Opintojen ajoitus, toteutus ja opetuskiinteistö

Polun opinnot suoritetaan tutkinto-opiskelijoiden ryhmän mukana. Opinnot ovat päiväopiskelua ja sijoittuvat arkipäiviin klo 8-16. Läsnäolon vähimmäismäärä on opintojaksokohtainen. Löydät syksyn opintojakson lukujärjestykset Lukkarikoneesta (katso ohjeet). Huomioi että lukujärjestykset valmistuvat lopullisesti opintojen alkuun mennessä. Täten niitä ei kannata tutkia kovin aikaisin.

Opinnot sijoittuvat lukukausille:

  • Syyslukukausi: alkaa  1.8. ja päättyy 31.12.2018
  • Kevätlukukausi: alkaa 1.1. ja päättyy 31.7.2019

Opinnot alkavat 21.8.2018 klo 8.30 (Vanha viertotie 23) polkuopiskelijoiden yhteisellä infotilaisuudella, joka on pakollinen. Infon jälkeen opinnot jatkuvat lukujärjestyksen mukaisesti. Lisätietoa aloituksesta toimitetaan opiskelijoille viikolla 33.

Pääasiallinen opetuspaikka: Vanha Viertotie 23, Helsinki

Polun opinnot suositellaan suorittamaan ehdotetussa järjestyksessä. Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään polun opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin.

Opiskelu- ja kielivalmiudet

Polun opetuskieli on suomi.

Vaatimukset:

Tietoa sosiaali- ja terveysalan tutkinto-opiskelijoita koskevista terveydellisistä vaatimuksista, rikostaustaotteesta ja huumausainetestauksista löydät täältä. Tietoihin on hyvä tutustua, jos tähtäät tutkinto-opiskelijaksi. 

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset

Osallistujamäärä

Opintopolkuun otetaan 2 avoimen opiskelijaa

Hinta

900 e

Summa veloitetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä. Syksyn opintojen osuus veloitetaan syyslukukauden alussa, kevään opintojen osuus kevätlukukauden alussa.

Tutustu huolellisesti opintopolun peruutusehtoihin.

Lisätietoja

Opintopolun sisältöön ja toteutukseen liittyvät yleiset kysymykset:
Paula Lindqvist, lehtori, opinto-ohjaaja
paula.lindqvist metropolia fi
puhelinnumero

Toni Nisula, tutkintovastaava
toni.nisula metropolia fi
puhelinnumero

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on aina kunkin opintojakson opettaja.

Yleiset käytännön kysymykset (esim. ilmoittautuminen):
avoinamk metropolia fi
puhelinnumero

Ilmoittautuminen ja kirjallinen tehtävä

Ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, joka löytyy sosiaali- ja terveysalan tarjontasivun polkujen tarjontataulukon yläpuolelta. Hyväksyminen polkuun tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä sekä edellyttää erillisen kirjallisen tehtävän läpäisemistä. Vain ilmoittautumisen kautta hyväksytyt kutsutaan kirjalliseen tehtävään, Tästä informoidaan asianomaisia henkilöitä. Kirjallinen tehtävä järjestetään 7.8.2018 klo 10.00 (Vanha viertotie).