Opintopolku: Bioanalytiikka, 60 op

Laajuus

60 op

Sisältö

Bioanalytiikan 60 opintopisteen avoimen opintopolku sisältää seuraavat bioanalytiikan tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opetussuunnitelman opintojaksot:

SYKSY 2018 (30 op)

Opintojakso Laajuus, op Koodi
Ammattilaisena sosiaali- ja terveysalalla   5 SX00BN69-3095
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia   5 SX00BN85-3087
Oppimisen ja opiskelun valmiudet   5 SX00BN65-3108
Preanalytiikka   10 SX00BN90-3012
Terveysalan turvallisuus   5 SX00BP63-3039

 

KEVÄT 2019 (30 op)

Opintojakso Laajuus, op Koodi *
Asiakaspalvelu ja ohjaus   5 SX00BN75
Fysiikka ja matematiikka   5 SX00CK09
Immunologia   5 SX00BN61
Kemia   5 SX00CK08
Laboratoriotyön menetelmien perusteet   5 SX00CK10
Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät ** TAI Johtaminen ja yrittäjyys **   5 SX00BN74 TAI SX00BN80

* Kevätlukukauden koodit selviävät vuoden lopussa.

** Vaihtoehtoiset opintojaksot, korvaavat työharjoittelun. Syksyllä tarkentuu toteutuvatko molemmat.

Opintopolku ei sisällä työharjoittelua.

Katso opintojaksojen sisältökuvaukset ja osaamistavoitteet opinto-oppaasta (katso ohjeet), lisätietoja tutkinnosta hakusivuilla.

Opintojen ajoitus, toteutus ja opetuskiinteistö

Opintopolun opinnot suoritetaan tutkinto-opiskelijoiden päiväopetuksen ryhmän mukana. Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti arkisin klo 8-16 välillä, ja suurin osa opintojaksoista edellyttää aktiivista läsnäoloa. Läsnäolon vähimmäismäärä on opintojaksokohtainen. Löydät syksyn opintojakson lukujärjestykset Lukkarikoneesta (katso ohjeet). Huomioi että lukujärjestykset valmistuvat lopullisesti opintojen alkuun mennessä. Täten niitä ei kannata tutkia kovin aikaisin.

Opinnot sijoittuvat lukukausille:

  • Syyslukukausi: alkaa  1.8. ja päättyy 31.12.2018
  • Kevätlukukausi: alkaa 1.1. ja päättyy 31.7.2019

Opinnot alkavat 16.8.2018 klo 13:00 Adobe Connect Pro -etäyhteydellä toteutetulla polkuopiskelijoiden yhteisellä infotilaisuudella, joka on pakollinen (linkki osallistumista varten tulee paikan saaneille sähköpostissa). Sen jälkeen opinnot jatkuvat lukujärjestysten mukaisesti. Lisätietoa aloituksesta toimitetaan opiskelijoille viikolla 33.

Pääasiallinen opetuspaikka: Vanha Viertotie 23, Helsinki

Polun opinnot suositellaan suorittamaan ehdotetussa järjestyksessä. Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään polun opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin.

Opiskelu- ja kielivalmiudet

Polun opetuskieli on suomi.

Vaatimukset:

  • Erinomainen suomen kielen taito --> level C1 ja riittävät opiskeluvalmiudet (testaa kielitaito ja valmiudet
  • tee itsearviointisi tueksi Dialang-kielitestin kaikki osiot

Tietoa sosiaali- ja terveysalan tutkinto-opiskelijoita koskevista terveydellisistä vaatimuksista, rikostaustaotteesta ja huumausainetestauksista löydät täältä. Tietoihin on hyvä tutustua, jos tähtäät tutkinto-opiskelijaksi. 

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset

Osallistujamäärä

Opintopolkuun otetaan 7 avoimen opiskelijaa 

Hinta

900 e

Summa veloitetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä. Kevään opintojen osuus veloitetaan kevätlukukauden alussa, syksyn opintojen osuus syyslukukauden alussa.

Tutustu huolellisesti opintopolun peruutusehtoihin.

Lisätietoja

Opintopolun sisältöön ja toteutukseen liittyvät yleiset kysymykset:
Riitta Lumme, tutkintovastaava
riitta.lumme metropolia fi
puhelinnumero

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on aina kunkin opintojakson opettaja.

Yleiset käytännön kysymykset (esim. ilmoittautuminen):
avoinamk metropolia fi
puhelinnumero

Ilmoittautuminen ja haastattelu

Ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, joka löytyy sosiaali- ja terveysalan tarjontasivun polkujen tarjontataulukon yläpuolelta. Hyväksyminen polkuun tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä sekä edellyttää erillisen haastattelun läpäisemistä. Vain ilmoittautumisen kautta hyväksytyt kutsutaan haastatteluun. Tästä informoidaan asianomaisia henkilöitä. Haastattelu pidetään 9.8.2018 klo 10.00-15.00 välisenä aikana luokassa I403 (Vanha viertotie 23). Dialang-kielitestin kaikkien osioiden tulokset (tulosteet kuvakaappauksista) tulee ottaa mukaan haastatteluun.