Polku: Bioanalytiikka, päivätoteutus, 60 op

Laajuus

60 op

Sisältö

Bioanalytiikan 60 opintopisteen avoimen polku (päivätoteutus) sisältää seuraavat bioanalytiikan tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opetussuunnitelman opintojaksot:

KEVÄT 2019 (30 op)

Oppimisen ja opiskelun valmiudet SX00BN65-3118 5 op kevät
Ammattilaisena sosiaali- ja terveysalalla SX00BN69-3105 5 op kevät
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia SX00BN85-3097 5 op kevät
Terveysalan turvallisuus SX00BP63-3042 5 op kevät
Preanalytiikka SX00BN90-3013 10 op kevät

 

KEVÄT 2019 (30 op)

Kemia SX00CK08-3008 5 op
Fysiikka ja matematiikka SX00CK09-3009 5 op
Laboratoriotyön menetelmien perusteet SX00CK10-3009 5 op
Immunologia SX00BN61-3013 5 op
Johtaminen ja yrittäjyys SX00BN80 5 op
Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät SX00BN74 5 op
Asiakaspalvelu ja ohjaus (= koulusivistyskieli suomi)
TAI
Asiakaspalvelu ja ohjaus (= suomi toisena kielenä)
SX00BN75-3119
TAI
SX00CT30
5 op

 

Katso opintojaksojen sisällöt opinto-oppaasta (katso ohjeet).

Opintojen toteutus, ajoitus ja opetuskiinteistö

Polun opinnot suoritetaan tutkinto-opiskelijoiden ryhmän mukana. Opinnot ovat päiväopiskelua ja sijoittuvat arkipäiviin klo 8-16. Läsnäolon vähimmäismäärä on opintojaksokohtainen. Löydät  opintojaksojen lukujärjestykset Lukkarikoneesta  (katso ohjeet). Huomioi että lukujärjestykset valmistuvat lopullisesti opintojen alkuun mennessä ja niihin saattaa tulla muutoksia myös myöhemmin.

Opinnot alkavat infotilaisuudella 9.1.2019 klo 10.00, Vanha Viertotie 23, luokka I358. Lisätietoa opintojen aloituksesta toimitetaan polkuun valituille viimeistään viikolla 51.

Pääasiallinen opetuspaikka: Vanha Viertotie 23, Helsinki

Polun opinnot tulee suorittaa järjestyksessä. Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään polun opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin.

Opiskeluvalmiudet ja kielitaito

Bioanalytiikan polun opetuskieli on suomi. Polkuun vaaditaan C1 tason suomen kielen taitoa Dialang kielitestistä. Testin tulokset tarkastetaan haastatteluun kutsutuilta (lisätietoja alempana). Tee Dialang kielitesti.

Lisäksi opiskelijalla tulee olla ammattikorkeakoulutason opiskeluvalmiudet. Lue lisätietoja.

Lue myös lisätietoja sosiaali- ja terveysalan tutkinto-opiskelijoita koskevista terveydellisistä vaatimuksista, rikostaustaotteesta ja huumausainetestauksista täältä. Tietoihin on hyvä tutustua, jos tähtäät tutkinto-opiskelijaksi. 

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset

Osallistujamäärä

Polkuun otetaan 5 avoimen opiskelijaa 

Hinta

900 e

Summa veloitetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä lukukausien alussa. Tutustu huolellisesti polun peruutusehtoihin.

Lisätietoja

Polun sisältöön ja toteutukseen liittyvät yleiset kysymykset:
Riitta Lumme, tutkintovastaava
riitta.lumme metropolia fi
puhelinnumero

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on aina kunkin opintojakson opettaja.

Yleiset käytännön kysymykset (esim. ilmoittautuminen):
avoinamk metropolia fi
puhelinnumero

Ilmoittautuminen ja haastattelu

Ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, joka löytyy sosiaali- ja terveysalan tarjontasivun polkujen tarjontataulukon yläpuolelta. Hyväksyminen polkuun tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä sekä edellyttää erillisen haastattelun läpäisemistä. Vain ilmoittautumisen kautta hyväksytyt kutsutaan haastatteluun. Tästä informoidaan asianomaisia henkilöitä. Haastattelu pidetään 5.12.2018 alkaen klo 9.00 (haastatteluaika 20 min/hlö). Hyväksytyille ilmoitetaan tarkempi aika. Dialang-kielitestin kaikkien osioiden tulokset (ota tulosteet) tulee ottaa mukaan haastatteluun.