Opintopolku: Ensihoito, 60 op

Laajuus

60 op

Sisältö

Ensihoidon 60 opintopisteen avoimen opintopolku sisältää seuraavat ensihoidon tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opetussuunnitelman opintojaksot:

SYKSY 2018 (30 op)

Opintojakso Laajuus Koodi
Ammattilaisena sosiaali- ja terveysalalla  5 op SX00BN69-3089
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia  5 op SX00BN85-3080
Kliininen hoitotyö  5 op SX00BM33-3064
Lääkehoito 1  5 op SX00BM56-3064
Oppimisen ja opiskelun valmiudet  5 op SX00BN65-3101
Terveysalan turvallisuus   5 op SX00DD30-3007


* Työharjoittelun korvaava opintojakso.

KEVÄT 2019 (30 op)

Opintojakso Laajuus Koodi
Akuutti hoitotyö  5 op SX00BN35-3068
Johtaminen ja yrittäjyys *  5 op SX00BN80-3037
Kliinisen hoitotyön taidot  5 op SX00DD29-3007
Lääkehoito 2  5 op SX00CK23-3038
Pitkäaikaisesti sairastuneiden hoitotyö  5 op SX00BN34-3067
Saanko olla? - Sukupuolen ja seksuaalisuuden ammatillinen kohtaaminen *  5 op XX00CH60-3015

* Työharjoittelun korvaavat opintojaksot.

Opintopolku ei sisällä työharjoittelua.

Katso opintojaksojen sisältökuvaukset ja osaamistavoitteet opinto-oppaasta (katso ohjeet), lisätietoja tutkinnosta hakusivuilla.

Opintopolun opinnoissa eteneminen edellyttää opintojen suorittamista järjestyksessä. Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään polun opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin.

Opiskeluvalmiudet ja kielitaito

Avoimen opiskelijalta ei edellytetä mitään pohjakoulutusta tai työkokemusta. Opiskelijalla on kuitenkin oltava riittävät opiskeluvalmiudet ja kielitaito. Tutustu vaatimuksiin ja tee itsearviointisi tueksi Dialang-kielitestin kaikki osiot.

Opiskeluvalmiudet ja kielitaito varmistetaan 14.12.2017 haastattelulla, johon kutsutaan erikseen. Ohjaava haastattelu on klo 14:00-16:00 välisenä aikana.

Tietoa terveysalan tutkinto-opiskelijoita koskevista terveydellisistä vaatimuksista, rikostaustaotteesta ja huumausainetestauksista löydät täältä. Tietoihin on hyvä tutustua, jos tähtäät tutkinto-opiskelijaksi. 

Opintojen ajoitus ja toteutusmuoto

Opintopolun opinnot suoritetaan päivätoteutuksen tutkinto-opiskelijoiden mukana.

Opinnot ajoittuvat pääsääntöisesti arkipäiviin välille klo 8 - 16, mutta opetusta voi olla myös klo 16.00 jälkeen ilta-aikaan. Opiskelu edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa. Läsnäolon vähimmäismäärä on opintojaksokohtainen.

Opinnot sijoittuvat lukukausille seuraavasti:

  • Kevätlukukausi: alkaa 9.1.2018 ja päättyy n. 31.5.2018
  • Syyslukukausi: alkaa 20.8.2018 ja päättyy 21.12.2018

Opinnot alkavat 8.1.2017 klo 14:00 Adobe Connect Pro -etäyhteydellä toteutetulla polkuopiskelijoiden yhteisellä infotilaisuudella, joka on pakollinen (linkki osallistumista varten tulee paikan saaneille sähköpostissa). Sen jälkeen opinnot jatkuvat lukujärjestysten mukaisesti (ks. ohjeet Lukkarikoneen käyttämiseen).

Lisätietoa aloituksesta toimitetaan opiskelijoille noin kaksi viikkoa ennen opintojen alkua. Syksyn 2017 opintojaksojen lukujärjestykset valmistuvat 30.11.2017.

Pääasiallinen opetuspaikka: Tukholmankatu 10, Helsinki

Opetuskieli

Suomi

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset

Osallistujamäärä

Opintopolkuun otetaan 2 avoimen opiskelijaa

Polun jälkeen avoimen amk:n väylähaussa tutkinto-opiskelijaksi on tarjolla 2 paikkaa.

Hinta

900 e

Summa veloitetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä. Kevään opintojen osuus veloitetaan kevätlukukauden alussa, syksyn opintojen osuus syyslukukauden alussa.

Tutustu huolellisesti opintopolun peruutusehtoihin.

Lisätietoja

Opintopolun sisältöön ja toteutukseen liittyvät yleiset kysymykset:
Anna-Maria Tiainen, opinto-ohjaaja
anna-maria.tiainen metropolia fi
puhelinnumero

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on aina kunkin opintojakson opettaja.

Yleiset käytännön kysymykset (esim. ilmoittautuminen):
avoinamk metropolia fi
puhelinnumero

Avoimen AMK:n ilmoittautuminen ja opintotarjonta > Tarjonta: Sosiaali- ja terveysala > Opintopolut ja opintomoduulit