Polku: Ensihoito, päivätoteutus, 60 op

Laajuus

60 op

Sisältö

Ensihoidon 60 opintopisteen avoimen päivätoteutuksen polku sisältää seuraavat ensihoidon tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opetussuunnitelman opintojaksot:

KEVÄT 2019 (30 op)

Oppimisen ja opiskelun valmiudet SX00BN65-3126 5 op
Ammattilaisena sosiaali- ja terveysalalla SX00BN69-3113 5 op
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia SX00BN85-3101 5 op
Lääkehoito 1 SX00BM56-3082 5 op
Kliininen hoitotyö SX00BM33-3083 5 op
Terveysalan turvallisuus SX00DD30-3021 5 op


SYKSY 2019 (30 op)

Kliinisen hoitotyön taidot SX00DD29-3019 5 op
Akuutti hoitotyö SX00BN35-3085 5 op
Pitkäaikaisesti sairastuneiden hoitotyö SX00BN34-3085 5 op
Lääkehoito 2 SX00CK23-3054 5 op
Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät (avoimen oma) SX00BN74-3118 5 op
Saanko olla? - Sukupuolen ja seksuaalisuuden ammatillinen kohtaaminen (avoimen oma) XX00CH60-3017 5 op


Katso opintojaksojen sisällöt opinto-oppaasta (katso ohjeet).

Opintojen toteutus, ajoitus ja opetuskiinteistö

Polun opinnot suoritetaan tutkinto-opiskelijoiden ryhmän mukana. Opinnot ovat päiväopiskelua ja sijoittuvat pääosin arkipäiviin klo 8-16. Laboraatioita on myös iltaisin. Läsnäolon vähimmäismäärä on opintojaksokohtainen. Löydät  opintojaksojen lukujärjestykset Lukkarikoneesta (katso ohjeet). Huomioi että lukujärjestykset valmistuvat lopullisesti opintojen alkuun mennessä ja niihin saattaa tulla muutoksia myös myöhemmin.

Opinnot alkavat infotilaisuudella 8.1. klo 14.00 alkaen AC-yhteydellä https://connect.funet.fi/metropolia_sote_opinto-ohjaus/. Mikäli tulee teknisiä ongelmia, ole yhteydessä Anna-Maria Tiainen, anna-maria.tiainen metropolia fi tai  050 563 3611. Lisätietoa opintojen aloituksesta toimitetaan polkuun valituille viimeistään viikolla 51.

Opetuspaikat: Mannerheimintie 172, Helsinki, Vanha viertotie 23, Helsinki, Myllypuron uudisrakennus.

Polun opinnot tulee suorittaa järjestyksessä. Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään polun opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin.

Kielitaito ja opiskeluvalmiudet

Polun opetuskieli on suomi. Opiskelijalla tulee olla riittävä kielitaito opinnoista selviämiseksi sekä ammattikorkeakoulutason opiskeluvalmiudet. Lue lisätietoja.


Lue myös lisätietoja sosiaali- ja terveysalan tutkinto-opiskelijoita koskevista terveydellisistä vaatimuksista, rikostaustaotteesta ja huumausainetestauksista täältä. Tietoihin on hyvä tutustua, jos tähtäät tutkinto-opiskelijaksi. 

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset

Osallistujamäärä

Polkuun otetaan 2 avoimen opiskelijaa

Hinta

900 e

Summa veloitetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä lukukausien alussa laskulla.

Tutustu huolellisesti opintopolun peruutusehtoihin.

Lisätietoja

Polun sisältöön ja toteutukseen liittyvät yleiset kysymykset::
Sami Mikkonen, tutkintovastaava
sami.mikkonen@metropolia.fi
puhelinnumero

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on aina kunkin opintojakson opettaja.

Yleiset käytännön kysymykset (esim. ilmoittautuminen):
avoinamk metropolia fi
puhelinnumero

Ilmoittautuminen ja haastattelu

Ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, joka löytyy sosiaali- ja terveysalan tarjontasivun polkujen tarjontataulukon yläpuolelta. Hyväksyminen polkuun tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä sekä edellyttää erillisen haastattelun läpäisemistä. Vain ilmoittautumisen kautta hyväksytyt kutsutaan haastatteluun. Tästä informoidaan asianomaisia henkilöitä. Haastattelu pidetään etänä 8.1.2018 klo 14.00 alkaen AC-yhteydellä (linkki ja yksikökohtaiset haastatteluajat toimitetaan haastatteluun kutsuttaville). Haastattelut ovat yksilöhaastetteluja, jotka nauhoitetaan. Hakijalta edellytetään webbikameraa ja mikrofonia, mitkä ovat olennaisia työkaluja myös opinnoissa. Mikäli tulee teknisiä ongelmia, ole yhteydessä Sami Mikkoseen (yhteystiedot yllä).