Opintopolku: Kätilötyö, 60 op

Laajuus

60 op

Sisältö

Kätilötyön 60 opintopisteen avoimen opintopolku sisältää seuraavat kätilötyön tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opetussuunnitelman opintojaksot:


SYKSY 2018 (30 op)

Opintojakso Laajuus Koodi
Ammattilaisena sosiaali- ja terveysalalla   5 op SX00BN69-3096
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia   5 op SX00BN85-3088
Kliininen hoitotyö   5 op SX00BM33-3069
Lääkehoito 1   5 op SX00BM56-3069
Oppimisen ja opiskelun valmiudet   5 op SX00BN65-3109
Terveysalan turvallisuus    5 op SX00DD30-3009


KEVÄT 2019 (30 op)

Opintojakso Laajuus Koodi
Akuutti hoitotyö   5 op SX00BN35
Pitkäaikaisesti sairastuneiden hoitotyö   5 op SX00BN34
Kliinisen hoitotyön taidot   5 op SX00DD29
Lääkehoito 2   5 op SX00CK23
Johtaminen ja yrittäjyys ** TAI Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät**   5 op SX00BN80 TAI SX00BN74
Saanko olla? - Sukupuolen ja seksuaalisuuden ammatillinen kohtaaminen *   5 op XX00CH60


*  ** Työharjoittelun korvaavat opintojaksot.

** Vaihtoehtoiset opintojaksot. Syksyllä tarkentuu toteutuvatko molemmat opintojaksot.

Katso opintojaksojen sisältökuvaukset ja osaamistavoitteet opinto-oppaasta (katso ohjeet), lisätietoja tutkinnosta hakusivuilla.

Opintojen ajoitus, toteutus ja opetuskiinteistö

Polun opinnot suoritetaan tutkinto-opiskelijoiden ryhmän mukana. Opinnot ovat päiväopiskelua ja sijoittuvat arkipäiviin klo 8-16. Läsnäolon vähimmäismäärä on opintojaksokohtainen. Löydät syksyn opintojakson lukujärjestykset Lukkarikoneesta (katso ohjeet). Huomioi että lukujärjestykset valmistuvat lopullisesti opintojen alkuun mennessä. Täten niitä ei kannata tutkia kovin aikaisin.

Opinnot sijoittuvat lukukausille:

  • Syyslukukausi: alkaa  1.8. ja päättyy 31.12.2018
  • Kevätlukukausi: alkaa 1.1. ja päättyy 31.7.2019

Opinnot alkavat 16.8.2017 klo 13:00 Adobe Connect Pro -etäyhteydellä toteutetulla polkuopiskelijoiden yhteisellä infotilaisuudella, joka on pakollinen (linkki osallistumista varten tulee paikan saaneille sähköpostissa). Infon jälkeen opinnot jatkuvat lukujärjestyksen mukaisesti. Lisätietoa aloituksesta toimitetaan opiskelijoille viikolla 33.

Opetuspaikat: Bulevardi 31, Helsinki, Mannerheimintie 172, HelsinkiTukholmankatu 10, HelsinkiVanha viertotie 23, Helsinki.

Polun opinnot suositellaan suorittamaan ehdotetussa järjestyksessä. Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään polun opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin.

Opiskelu ja kielivalmiudet

Polun opetuskieli on suomi.

Vaatimukset:

Tietoa sosiaali- ja terveysalan tutkinto-opiskelijoita koskevista terveydellisistä vaatimuksista, rikostaustaotteesta ja huumausainetestauksista löydät täältä. Tietoihin on hyvä tutustua, jos tähtäät tutkinto-opiskelijaksi. 

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset

Osallistujamäärä

Opintopolkuun otetaan 4 avoimen opiskelijaa

Hinta

900 e

Summa veloitetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä. Kevään opintojen osuus veloitetaan kevätlukukauden alussa, syksyn opintojen osuus syyslukukauden alussa.

Tutustu huolellisesti opintopolun peruutusehtoihin.

Lisätietoja

Opintopolun sisältöön ja toteutukseen liittyvät yleiset kysymykset::
Heli Kondelin, tutkintovastaava
heli.kondelin metropolia fi
puhelinnumero

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on aina kunkin opintojakson opettaja.

Yleiset käytännön kysymykset (esim. ilmoittautuminen):
avoinamk metropolia fi
puhelinnumero

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, joka löytyy sosiaali- ja terveysalan tarjontasivun polkujen tarjontataulukon yläpuolelta. Hyväksyminen polkuun tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä.