Polku: Optometria, päivätoteutus, 60 op

Laajuus

60 op

Sisältö

Optometrian 60 opintopisteen avoimen polku sisältää seuraavat optometrian tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opetussuunnitelman opintojaksot:

KEVÄT 2019 (30 op)

Oppimisen valmiudet SX00BU35-3087 5 op
Silmälasiteknologian perusteet SX00BP16-3011 5 op
Yleinen anatomia ja fysiologia SX00BP20-3011 5 op
Asiantuntijaviestintä ja tietotekniikka SX00BU36-3077 5 op
Geometrinen optiikka SX00BP14-3011 5 op
Silmälasien valmistaminen SX00BP17-3011 5 op


SYKSY 2019 (30 op)

Visuaalinen optiikka SX00BP15-3010 5 op
Optikkoliikkeessä toimiminen SX00BP18-3010 10 op op
SIlmän toiminta ja taittovirheen määrittäminen SX00BP25-3011 15


Katso opintojaksojen sisällöt opinto-oppaasta (katso ohjeet).

Opintojen toteutus, ajoitus ja opetuskiinteistö

Polun opinnot suoritetaan tutkinto-opiskelijoiden ryhmän mukana. Opinnot ovat päiväopiskelua ja sijoittuvat arkipäiviin klo 8-16. Läsnäolon vähimmäismäärä on opintojaksokohtainen. Löydät  opintojaksojen lukujärjestykset Lukkarikoneesta (katso ohjeet). Huomioi että lukujärjestykset valmistuvat lopullisesti opintojen alkuun mennessä ja niihin saattaa tulla muutoksia myös

Opinnot alkavat infotilaisuudella 9.1.2019 klo 9.00, Mannerheimintie 172, luokka M2035. Lisätietoa opintojen aloituksesta toimitetaan polkuun valituille viimeistään viikolla 51.

Pääasiallinen opetuspaikka: Mannerheimintie 172, Helsinki

Polun opinnot tulee suorittaa järjestyksessä. Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään polun opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin.

Opiskeluvalmiudet ja kielitaito

Polun opetuskieli on suomi. Opiskelijalla tulee olla riittävä kielitaito opinnoista selviämiseksi sekä ammattikorkeakoulutason opiskeluvalmiudet. Lue lisätietoja.

Lue myös lisätietoja sosiaali- ja terveysalan tutkinto-opiskelijoita koskevista terveydellisistä vaatimuksista, rikostaustaotteesta ja huumausainetestauksista täältä. Tietoihin on hyvä tutustua, jos tähtäät tutkinto-opiskelijaksi. 

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset

Osallistujamäärä

Polkuun otetaan 2 avoimen opiskelijaa

Hinta

900 e

Summa veloitetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä lukukausien alussa laskulla. Tutustu huolellisesti polun peruutusehtoihi.

Lisätietoja

Polun sisältöön ja toteutukseen liittyvät yleiset kysymykset:
Paula Lindqvist, lehtori
paula.lindqvist metropolia fi
puhelinnumero

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on aina kunkin opintojakson opettaja.

Yleiset käytännön kysymykset (esim. ilmoittautuminen):
avoinamk metropolia fi
puhelinnumero

Ilmoittautuminen ja kirjallinen tehtävä

Ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, joka löytyy sosiaali- ja terveysalan tarjontasivun polkujen tarjontataulukon yläpuolelta. Hyväksyminen polkuun tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä sekä edellyttää kirjallisen alkutestauksen läpäisemistä. Vain ilmoittautumisen kautta hyväksytyt kutsutaan testaukseen. Tästä informoidaan asianomaisia henkilöitä. Kirjallinen alkutestaus järjestetään 3.12.2018 klo 10.00, Vanha Viertotie 23, luokka 248.