Polku: Radiografia ja sädehoito, monimuotototeutus, 60 op

Laajuus

60 op

Sisältö

Radiografian ja sädehoidon 60 opintopisteen monimuoto-opetuksen avoimen polku sisältää seuraavat radiografian ja sädehoidontutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opetussuunnitelman opintojaksot:

KEVÄT 2019 (30 op)

Oppimisen ja opiskelun valmiudet SX00BU31-3014 5 op
Ammattilaisena sosiaali- ja terveysalalla SX00BU32-3014 5 op
Terveysalan turvallisuus SX00BP63-3041 5 op
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia SX00CY13-3004 (röntgenhoitjille suunnattu) 5v
Röntgenhoitajan ammatillisen toiminnan perusteet SX00CU12-3004 10 op
Johtaminen ja yrittäjyys SX00BN80 5 op
Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät SX00BN74 5 op


SYKSY 2019 (30 op)

Johtaminen ja yrittäjyys SX00BN80 5 op
Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät SX00BN74 5 op
Asiakaspalvelu ja ohjaus (= koulusivistyskieli suomi)
TAI
Asiakaspalvelu ja ohjaus (= suomi toisena kielenä)
SX00BN75-3109
TAI
SX00CT30-3005
5 op
Potilas natiiviröntgentutkimuksissa SX00CU13-3003 10 op
Lääketieteellisen säteilyn turvallinen käyttö SX00CU23-3003 5 op


Katso opintojaksojen sisällöt opinto-oppaasta (katso ohjeet).

Opintojen toteutus, ajoitus ja opetuskiinteistö

Polun opinnot suoritetaan tutkinto-opiskelijoiden ryhmän mukana. Opinnot ovat monimuoto-opiskelua pääsääntöisesti ke-pe (maanantaisin ja tiistaisin ei kontaktiopetusta). Läsnäolon vähimmäismäärä on opintojaksokohtainen. Löydät opintojaksojen lukujärjestykset Lukkarikoneesta (katso ohjeet). Huomioi että lukujärjestykset valmistuvat lopullisesti opintojen alkuun mennessä ja niihin saattaa tulla muutoksia myös myöhemmin.

Opinnot alkavat infotilaisuudella 9.1.2019 klo 8.15, Mannerheimintie 172, luokka M2039. Lisätietoa opintojen aloituksesta toimitetaan polkuun valituille viimeistään viikolla 51.

Pääasiallinen opetuspaikka: Mannerheimintie 172, Helsinki

Polun opinnot suositellaan suorittamaan ehdotetussa järjestyksessä. Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään polun opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin.

Opiskeluvalmiudet ja kielitaito

Radiografian ja sädehoidon polun opetuskieli on suomi. Polkuun vaaditaan C1 tason suomen kielen taitoa Dialang kielitestistä. Testin tulokset tarkastetaan haastatteluun kutsutuilta (lisätietoja alempana). Tee Dialang kielitesti.

Lisäksi opiskelijalla tulee olla ammattikorkeakoulutason opiskeluvalmiudet. Lue lisätietoja.

Lue myös lisätietoja sosiaali- ja terveysalan tutkinto-opiskelijoita koskevista terveydellisistä vaatimuksista, rikostaustaotteesta ja huumausainetestauksista täältä. Tietoihin on hyvä tutustua, jos tähtäät tutkinto-opiskelijaksi. 

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset

Osallistujamäärä

Polkuun otetaan 7 avoimen opiskelijaa

Hinta

900 e

Summa veloitetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä lukukausien alussa laskulla.

Tutustu huolellisesti polun peruutusehtoihin.

Lisätietoja

Polun sisältöön ja toteutukseen liittyvät yleiset kysymykset:
Päivi Blomqvist, tutkintovastaava
paivi.blomqvist@metropolia.fi 
puhelinnumero

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on aina kunkin opintojakson opettaja.

Yleiset käytännön kysymykset (esim. ilmoittautuminen):
avoinamk metropolia fi
puhelinnumero

Ilmoittautuminen ja haastattelu

Ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, joka löytyy sosiaali- ja terveysalan tarjontasivun polkujen tarjontataulukon yläpuolelta. Hyväksyminen polkuun tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä sekä edellyttää erillisen haastattelun läpäisemistä. Vain ilmoittautumisen kautta hyväksytyt kutsutaan haastatteluun. Tästä informoidaan asianomaisia henkilöitä. Haastattelu pidetään 4.12.2018 klo 9.00-11.30 (haastatteluaika 20 min/hlö), Mannerheimintie 172, luokka M2135. Dialang-kielitestin kaikkien osioiden tulokset (ota tulosteet) tulee ottaa mukaan haastatteluun.