Polku: Sairaanhoitotyö, monimuoto, 60 op

Laajuus

60 op

Sisältö

Kätilötyön 60 opintopisteen avoimen monimuotototeutuksen polku sisältää seuraavat sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opetussuunnitelman opintojaksot:

KEVÄT 2019 (30 op)

Oppimisen ja opiskelun valmiudet SX00BN65-3125 5 op
Ammattilaisena sosiaali- ja terveysalalla  SX00BN69-3112 5 op
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia SX00BN85-3102 5 op
Lääkehoito 1  SX00BM56-3081 5 op
Kliininen hoitotyö  SX00BM33-3082 5 op
Pitkäaikaisesti sairastuneiden hoitotyö  SX00BN34-3081 5 op


SYKSY 2019 (30 op)

Terveysalan turvallisuus SX00DD30-3020 5 op
Lääkehoito 2 SX00CK23-3052 5 op
Kliinisen hoitotyön taidot SX00DD29-3017 5 op
Akuutti hoitotyö  SX00BN35-3083 5 op
Johtaminen ja yrittäjyys SX00BN80-3069 5 op
Saanko olla? - Sukupuolen ja seksuaalisuuden ammatillinen kohtaaminen (avoimen oma) XX00CH60-3015 5 op


Katso opintojaksojen sisällöt opinto-oppaasta (katso ohjeet).

Opintojen toteutus, ajoitus ja opetuskiinteistö

Polun opinnot suoritetaan tutkinto-opiskelijoiden ryhmän mukana. Opinnot ovat monimuoto-opiskelua pääsääntöisesti ke-pe (maanantaisin ja tiistaisin ei kontaktiopetusta). Läsnäolon vähimmäismäärä on opintojaksokohtainen. Löydät  opintojaksojen lukujärjestykset Lukkarikoneesta (katso ohjeet). Huomioi että lukujärjestykset valmistuvat lopullisesti opintojen alkuun mennessä ja niihin saattaa tulla muutoksia myös myöhemmin.

Opinnot alkavat infotilaisuudella 8.1. klo 14.00 AC-yhteydellä https://connect.funet.fi/metropolia_sote_opinto-ohjaus/. Mikäli tulee teknisiä ongelmia, ole yhteydessä Anna-Maria Tiainen, anna-maria.tiainen metropolia fi tai 050 563 3611. Lisätietoa opintojen aloituksesta toimitetaan polkuun valituille viimeistään viikolla 51.

Opetuspaikat: Myllypuron uudisrakennus.

Polun opinnot tulee suorittaa järjestyksessä. Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään polun opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin.

Opiskeluvalmiudet ja kielitaito

Sairaahoitotyön polun opetuskieli on suomi. Polkuun vaaditaan riittävä suomen kielen taito. Tee Dialang kielitesti arvioidaksesi kielitaitoasi.

Lisäksi opiskelijalla tulee olla ammattikorkeakoulutason opiskeluvalmiudet. Lue lisätietoja.

Lue myös lisätietoja sosiaali- ja terveysalan tutkinto-opiskelijoita koskevista terveydellisistä vaatimuksista, rikostaustaotteesta ja huumausainetestauksista täältä. Tietoihin on hyvä tutustua, jos tähtäät tutkinto-opiskelijaksi. 

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset

Osallistujamäärä

Polkuun otetaan 3 avoimen opiskelijaa

Hinta

900 e

Summa veloitetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä lukukausien alussa laskulla.

Tutustu huolellisesti opintopolun peruutusehtoihin.

Lisätietoja

Polun sisältöön ja toteutukseen liittyvät yleiset kysymykset::
Maarit Vallinkoski
maarit.vallinkoski@metropolia.fi
puhelinnumero

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on aina kunkin opintojakson opettaja.

Yleiset käytännön kysymykset (esim. ilmoittautuminen):
avoinamk metropolia fi
puhelinnumero

Ilmoittautuminen ja haastattelu

Ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, joka löytyy sosiaali- ja terveysalan tarjontasivun polkujen tarjontataulukon yläpuolelta. Hyväksyminen polkuun tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä sekä edellyttää erillisen haastattelun läpäisemistä. Vain ilmoittautumisen kautta hyväksytyt kutsutaan haastatteluun. Tästä informoidaan asianomaisia henkilöitä. Ryhmähaastattelu pidetään 4.12.2018 klo 11.00-12.00.