Opintopolku: Sosiaaliala, 60 op

Laajuus

60 op

Sisältö

Sosiaalialan 60 opintopisteen avoimen opintopolku sisältää seuraavat sosiaalialan tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opetussuunnitelman opintojaksot:

 KEVÄT 2018 (30 op)

Opintojakso Laajuus, op Koodi
Asiantuntijaviestintä ja tietotekniikka  5 SX00BU36-3073
Hyvinvointiyhteiskunnan kehitys  5 SX00BN91-3017
Johdanto sosiaalipedagogiikkaan  5 SX00BR65-3019
Oppimisen valmiudet  5 SX00BU35-3081
Sosionomin työn luonne ja monet ympäristöt  5 SX00DL77-3001
 Työelämän ruotsi  5 SX00DL63-3001


SYKSY 2018 (30 op)

Opintojakso Laajuus, op Koodi
Elämänkulun tukeminen varhaiskasvatuksessa ja 1. harjoittelu *  10 SX00BZ98
Lapsen kasvu ja kehitys  5 SX00BO80
Lasten ja lapsiperheiden arki suomalaisessa yhteiskunnassa  5 SX00BZ93
Vapaaehtoistoiminnan harjoittelu  5 SX00BO33
Yksilö- ja yhteisöohjaus  5 SX00BO16


* Opintojakso on normaalisti 15 op, mutta polussa ilman harjoittelua se on 10 op, ja tilalla on opintojakso Vapaaehtoistoiminnan harjoittelu, 5 op.

Opintopolku mahdollistaa suuntautumisen varhaiskasvatukseen.

Katso opintojaksojen sisältökuvaukset ja osaamistavoitteet opinto-oppaasta (katso ohjeet), lisätietoja tutkinnosta hakusivuilla.

Opintojen ajoitus, toteutus ja opetuskiinteistö

Opintopolun opinnot suoritetaan tutkinto-opiskelijoiden ryhmän mukana. Lähiopetus järjestetään arkipäivinä päiväaikaan pääsääntöisesti klo 8 - 16, mutta opetusta voi olla keväällä 2019 myös klo 16 jälkeen ja lauantaisin. Lähiopetuspäivien välillä opiskellaan itsenäisesti ja ryhmissä hyödyntäen oppilaitoksen digitaalisia oppimisympäristöjä. Läsnäolon vähimmäismäärä on opintojaksokohtainen. Löydät syksyn opintojakson lukujärjestykset Lukkarikoneesta (katso ohjeet). Huomioi että lukujärjestykset valmistuvat lopullisesti opintojen alkuun mennessä. Täten niitä ei kannata tutkia kovin aikaisin.

Opinnot sijoittuvat lukukausille:

  • Syyslukukausi: alkaa  1.8. ja päättyy 31.12.2018
  • Kevätlukukausi: alkaa 1.1. ja päättyy 31.7.2019

Opinnot alkavat 21.8.2018 klo 8.30 (Vanha viertotie 23) polkuopiskelijoiden yhteisellä infotilaisuudella, joka on pakollinen. Infon jälkeen opinnot jatkuvat lukujärjestyksen mukaisesti. Lisätietoa aloituksesta toimitetaan opiskelijoille viikolla 33.

Pääasiallinen opetuspaikka: syksyllä 2018 Sofianlehdonkatu 5 B, Helsinki, keväällä 2019 Myllypuron kampus.

Polun opinnot suositellaan suorittamaan ehdotetussa järjestyksessä. Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään polun opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin.

Opiskelu- ja kielivalmiudet

Polun opetuskieli on suomi.

Vaatimukset:

Tietoa sosiaali- ja terveysalan tutkinto-opiskelijoita koskevista terveydellisistä vaatimuksista, rikostaustaotteesta ja huumausainetestauksista löydät täältä. Tietoihin on hyvä tutustua, jos tähtäät tutkinto-opiskelijaksi. 

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset

Osallistujamäärä

Opintopolkuun otetaan 4 avoimen opiskelijaa

Hinta

900 e

Summa veloitetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä. Kevään opintojen osuus veloitetaan kevätlukukauden alussa, syksyn opintojen osuus syyslukukauden alussa.

Tutustu huolellisesti opintopolun peruutusehtoihin.

Lisätietoja

Opintopolun sisältöön ja toteutukseen liittyvät yleiset kysymykset:
Paula Lindqvist, lehtori
paula.lindqvist@metropolia.fi  
puhelinnumero

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on aina kunkin opintojakson opettaja.

Yleiset käytännön kysymykset (esim. ilmoittautuminen):
avoinamk metropolia fi
puhelinnumero

Ilmoittautuminen ja kirjallinen tehtävä

Ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, joka löytyy sosiaali- ja terveysalan tarjontasivun polkujen tarjontataulukon yläpuolelta. Hyväksyminen polkuun tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä sekä edellyttää erillisen kirjallisen tehtävän läpäisemistä. Vain ilmoittautumisen kautta hyväksytyt kutsutaan kirjalliseen tehtävään, Tästä informoidaan asianomaisia henkilöitä. Kirjallinen tehtävä järjestetään 7.8.2018 klo 10.00 (Vanha viertotie).