Polku: Sosiaaliala, päivätoteutus, 60 op

Laajuus

60 op

Sisältö

Sosiaalialan 60 opintopisteen avoimen päivätoteutuksen polku sisältää seuraavat sosiaalialan tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opetussuunnitelman opintojaksot:

 KEVÄT 2019 (30 op)

Oppimisen valmiudet SX00BU35-3090 5 op
Asiantuntijaviestintä ja tietotekniikka SX00BU36-3081 5 op
Johdanto sosiaalipedagogiikkaan SX00BR65-3021 5 op
Hyvinvointiyhteiskunnan kehitys SX00BN91-3019 5 op
Työelämän ruotsi SX00DL63-3005 5 op
Sosionomin työn luonne ja monet ympäristöt SX00DL77-3003 5 op


SYKSY 2019 (30 op)

Yksilö- ja yhteisöohjaus SX00BO16-3022 5 op
Lapsen kasvu ja kehitys SX00BO80-3012 5 op
Lasten ja lapsiperheiden arki suomalaisessa yhteiskunnassa SX00BZ93-3012 5 op
Elämänkulun tukeminen varhaiskasvatuksessa SX00DL80-3002 10 op
Vapaaehtoistoiminnan harjoittelu SX00BO33-3019 5 op


Polku mahdollistaa suuntautumisen varhaiskasvatukseen.

Katso opintojaksojen sisällöt opinto-oppaasta (katso ohjeet).

Opintojen ajoitus, toteutus ja opetuskiinteistö

Polun opinnot suoritetaan tutkinto-opiskelijoiden ryhmän mukana. Opinnot ovat päiväopiskelua ja sijoittuvat arkipäiviin klo 8-16. Läsnäolon vähimmäismäärä on opintojaksokohtainen. Löydät  opintojaksojen lukujärjestykset Lukkarikoneesta (katso ohjeet). Huomioi että lukujärjestykset valmistuvat lopullisesti opintojen alkuun mennessä ja niihin saattaa tulla muutoksia myös myöhemmin.

Opinnot alkavat infotilaisuudela 9.1.2019 klo 9.00, Mannerheimintie 172, luokka M2035. Lisätietoa opintojen aloituksesta toimitetaan polkuun valituille viimeistään viikolla 51.

Pääasiallinen opetuspaikka: Myllypuron uudiskampus

Polun opinnot tulee suorittaa järjestyksessä. Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään polun opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin.

Opiskeluvalmiudet ja kielitaito

Polun opetuskieli on suomi. Opiskelijalla tulee olla riittävä kielitaito opinnoista selviämiseksi sekä ammattikorkeakoulutason opiskeluvalmiudet. Lue lisätietoja.

Lue myös lisätietoja sosiaali- ja terveysalan tutkinto-opiskelijoita koskevista terveydellisistä vaatimuksista, rikostaustaotteesta ja huumausainetestauksista täältä. Tietoihin on hyvä tutustua, jos tähtäät tutkinto-opiskelijaksi. 

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset

Osallistujamäärä

Polkuun otetaan 2 avoimen opiskelijaa

Hinta

900 e

Summa veloitetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä lukukausien alussa laskulla. Tutustu huolellisesti opintopolun peruutusehtoihin.

Lisätietoja

Polun sisältöön ja toteutukseen liittyvät yleiset kysymykset:
Anna-Kaisa Oksava 31.12.2018 asti, 1.1.2019 alkaen Taina Konttinen
etunimi.sukunimi@metropolia.fi  
puhelinnumero

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on aina kunkin opintojakson opettaja.

Yleiset käytännön kysymykset (esim. ilmoittautuminen):
avoinamk metropolia fi
puhelinnumero

Ilmoittautuminen ja haastattelu

Ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, joka löytyy sosiaali- ja terveysalan tarjontasivun polkujen tarjontataulukon yläpuolelta. Hyväksyminen polkuun tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä sekä edellyttää haastattelun läpäisemistä. Vain ilmoittautumisen kautta hyväksytyt kutsutaan haastatteluun. Tästä informoidaan asianomaisia henkilöitä. Kirjallinen alkutestaus järjestetään 3.12.2018 klo 10.00, Vanha Viertotie 23, luokka 248.