Opintopolku: Suun terveydenhuolto, 60 op

Laajuus

60 op

Sisältö

Suun terveydenhuollon 60 opintopisteen avoimen opintopolku sisältää seuraavat suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opetussuunnitelman opintojaksot:

KEVÄT 2018 (30 op)

Opintojakso Laajuus Koodi
Ammattilaisena sosiaali- ja terveysalalla  5 op SX00BN69-3094
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia  5 op SX00BP39-3014
Oppimisen ja opiskelun valmiudet  5 op SX00BN65-3107
Suun omahoidosta kliiniseen suunhoitoon -projekti  10 op SX00CU01-3004
Terveysalan turvallisuus  5 op SX00BP63-3038


SYKSY 2018 (30 op)

Opintojakso Laajuus Koodi
Asiakaspalvelu ja ohjaus  5 op SX00BN75
Hammaslääketieteen perusteet  5 op SX00CU02
Suun terveydenhoitotyön simulaatio -projekti  10 op SX00CU03
Suun terveyttä leikin keinoin -projekti  5 op SX00BP43
Terveyden edistäminen  5 op SX00BN78

* Kevätlukukauden koodit selviävät vuoden lopussa.
Katso opintojaksojen sisältökuvaukset ja osaamistavoitteet opinto-oppaasta (katso ohjeet), lisätietoja tutkinnosta hakusivuilla.

Opintojen ajoitus, toteutus ja opetuskiinteistö

Opintopolun opinnot suoritetaan tutkinto-opiskelijoiden päiväopetuksen ryhmän mukana. Opinnot ajoittuvat arkipäiviin välille klo 8 - 16 ja suurin osa opintojaksoista edellyttää aktiivista läsnäoloa. Läsnäolon vähimmäismäärä on opintojaksokohtainen. Opinnoissa vuorottelevat lähi-, simulaatio-, kliininen sekä itsenäinen opiskelu. Opinnot sisältävät verkko-opintoja. Löydät syksyn opintojakson lukujärjestykset Lukkarikoneesta (katso ohjeet). Huomioi että lukujärjestykset valmistuvat lopullisesti opintojen alkuun mennessä. Täten niitä ei kannata tutkia kovin aikaisin.

Opinnot sijoittuvat lukukausille:

  • Syyslukukausi: alkaa  1.8. ja päättyy 31.12.2018
  • Kevätlukukausi: alkaa 1.1. ja päättyy 31.7.2019

Opinnot alkavat 16.8.2017 klo 13:00 Adobe Connect Pro -etäyhteydellä toteutetulla polkuopiskelijoiden yhteisellä infotilaisuudella, joka on pakollinen (linkki osallistumista varten tulee paikan saaneille sähköpostissa). Infon jälkeen opinnot jatkuvat lukujärjestyksen mukaisesti. Lisätietoa aloituksesta toimitetaan opiskelijoille viikolla 33.

Pääasiallinen opetuspaikka: Mannerheimintie 172, Helsinki

Polun opinnot suositellaan suorittamaan ehdotetussa järjestyksessä. Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään polun opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin.

Opiskelu- ja kielivalmiudet

Polun opetuskieli on suomi.

Vaatimukset:

  • Erinomainen suomen kielen taito --> level C1 ja riittävät opiskeluvalmiudet (testaa kielitaito ja valmiudet
  • tee itsearviointisi tueksi Dialang-kielitestin kaikki osiot 

Tietoa sosiaali- ja terveysalan tutkinto-opiskelijoita koskevista terveydellisistä vaatimuksista, rikostaustaotteesta ja huumausainetestauksista löydät täältä. Tietoihin on hyvä tutustua, jos tähtäät tutkinto-opiskelijaksi. 

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset

Osallistujamäärä

Opintopolkuun otetaan 5 avoimen opiskelijaa

Polun jälkeen avoimen amk:n väylähaussa tutkinto-opiskelijaksi on 5 paikkaa (valintaperusteet ja aikataulu, ks. hakuohjeet).

Hinta

900 e

Summa veloitetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä. Kevään opintojen osuus veloitetaan kevätlukukauden alussa, syksyn opintojen osuus syyslukukauden alussa.

Tutustu huolellisesti opintopolun peruutusehtoihin.

Lisätietoja

Opintopolun sisältöön ja toteutukseen liittyvät yleiset kysymykset:
Erja Nuutinen, tutkintovastaava
erja.nuutinen metropolia fi
puhelinnumero

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on aina kunkin opintojakson opettaja.

Yleiset käytännön kysymykset (esim. ilmoittautuminen):
avoinamk metropolia fi
puhelinnumero

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, joka löytyy sosiaali- ja terveysalan tarjontasivun polkujen tarjontataulukon yläpuolelta. Hyväksyminen polkuun tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä.