Polku: Suun terveydenhuolto, monimuotototeutus, 60 op

Laajuus

60 op

Sisältö

Suun terveydenhuollon 60 opintopisteen avoimen monimuotototeutuksen opintopolku sisältää seuraavat suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opetussuunnitelman opintojaksot:

KEVÄT 2019 (30 op)

Oppimisen ja opiskelun valmiudet SX00BN65-3120 5 op
Ammattilaisena
sosiaali- ja terveysalalla
SX00BN69-3107 5 op
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia SX00BP39-3015 5 op
Terveysalan turvallisuus SX00BP63-3044 5 op
Suun omahoidosta kliiniseen suunhoitoon -projekti SX00CU01-3005 10 op


SYKSY 2019 (30 op)

Hammaslääketieteen perusteet SX00CU02-3005 5 op
Asiakaspalvelu ja ohjaus SX00BN75-3110 5 op
Terveyden edistäminen SX00BN78-3040 5 op
Suun terveydenhoitotyön simulaatio -projekti SX00CU03-3005 10 op
Suun terveyttä leikin keinoin -projekti SX00BP43-3016 5 op


Katso opintojaksojen sisällöt opinto-oppaasta (katso ohjeet).

Opintojen toteutus, ajoitus ja opetuskiinteistö

Polun opinnot suoritetaan tutkinto-opiskelijoiden ryhmän mukana. Opinnot ovat monimuoto-opiskelua. Opetus järjestetään pääsääntöisesti noin kolmena päivänä viikossa (yleensä ma, ti, ke) klo 8.00-18.00. Harjoittelujaksojen aikana työskentely kentällä on usein täyspäiväistä. Opiskelussa vuorottelevat lähi-, simulaatio-, kliininen sekä itsenäinen opiskelu. Läsnäolon vähimmäismäärä on opintojaksokohtainen. Löydät  opintojaksojen lukujärjestykset Lukkarikoneesta (katso ohjeet). Huomioi että lukujärjestykset valmistuvat lopullisesti opintojen alkuun mennessä ja niihin saattaa tulla muutoksia myös myöhemmin.

Opinnot alkavat infotilaisuudella 9.1.2019 klo 10.00, Mannerheimintie 172. Tarkempi tila ja lisätietoa opintojen aloituksesta toimitetaan polkuun valituille viimeistään viikolla 51.

Pääasiallinen opetuspaikka: Mannerheimintie 172, Helsinki

Polun opinnot tulee suorittaa järjestyksessä. Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään polun opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin.

Kielitaito ja opiskeluvalmiudet

Polun opetuskieli on suomi. Opiskelijalla tulee olla riittävä kielitaito opinnoista selviämiseksi sekä ammattikorkeakoulutason opiskeluvalmiudet. Lue lisätietoja.

Lue myös lisätietoja sosiaali- ja terveysalan tutkinto-opiskelijoita koskevista terveydellisistä vaatimuksista, rikostaustaotteesta ja huumausainetestauksista täältä. Tietoihin on hyvä tutustua, jos tähtäät tutkinto-opiskelijaksi. 

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset

Osallistujamäärä

Polkuun otetaan 3 avoimen opiskelijaa

Hinta

900 e

Summa veloitetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä lukukausien alussa laskulla. Tutustu huolellisesti polun peruutusehtoihin.

Lisätietoja

Polun sisältöön ja toteutukseen liittyvät yleiset kysymykset:
Erja Nuutinen, tutkintovastaava
erja.nuutinen metropolia fi
puhelinnumero

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on aina kunkin opintojakson opettaja.

Yleiset käytännön kysymykset (esim. ilmoittautuminen):
avoinamk metropolia fi
puhelinnumero

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, joka löytyy sosiaali- ja terveysalan tarjontasivun polkujen tarjontataulukon yläpuolelta. Hyväksyminen polkuun tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä.