Polku: Terveydenhoitotyö, päivätoteutus, 60 op

Laajuus

60 op

Sisältö

Terveydenhoitotyön 60 opintopisteen avoimen päivätoteutuksen polku sisältää seuraavat terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opetussuunnitelman opintojaksot:

KEVÄT 2019 (30 op)

Oppimisen ja opiskelun valmiudet SX00BN65-3137 5 op
Ammattilaisena sosiaali- ja terveysalalla SX00BN69-3124 5 op
Kliininen hoitotyö SX00BM33-3093 5 op
Lääkehoito 1 SX00BM56-3092 5 op
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia SX00BN85-3107 5 op
Terveysalan turvallisuus SX00DD30-3030 5 op


SYKSY 2019 (30 op)

Pitkäaikaisesti sairastuneiden hoitotyö SX00BN34-3090 5 op
Akuutti hoitotyö SX00BN35-3089 5 op
Lääkehoito 2 SX00CK23-3058 5 op
Kliinisen hoitotyön taidot SX00DD29-3024 5 op
Johtaminen ja yrittäjyys
TAI
Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät
SX00BN80
TAI
SX00BN74
5 op
Saanko olla? - Sukupuolen ja seksuaalisuuden
ammatillinen kohtaaminen
  5 op


Katso opintojaksojen sisällöt opinto-oppaasta (katso ohjeet).

Opintojen toteutus,ajoitus ja opetuskiinteistö

Polun opinnot suoritetaan tutkinto-opiskelijoiden ryhmän mukana. Opinnot ovat päiväopiskelua ja sijoittuvat arkipäiviin klo 8-16. Läsnäolon vähimmäismäärä on opintojaksokohtainen. Löydät  opintojaksojen lukujärjestykset Lukkarikoneesta (katso ohjeet). Huomioi että lukujärjestykset valmistuvat lopullisesti opintojen alkuun mennessä ja niihin saattaa tulla muutoksia myös myöhemmin.

Opinnot alkavat infotilaisuudella 9.1.2019. Tarkemmat tiedot infotilaisuudesta ja lisätietoa opintojen aloituksesta toimitetaan polkuun valituille viimeistään viikolla 51.

Opetuspaikat: Mannerheimintie 172, Helsinki, Vanha viertotie 23, Helsinki, Myllypuron uudiskampus

Polun opinnot tulee suorittaa järjestyksessä. Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään polun opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin.

Opiskeluvalmiudet ja kielitaito

Polun opetuskieli on suomi. Opiskelijalla tulee olla riittävä kielitaito opinnoista selviämiseksi sekä ammattikorkeakoulutason opiskeluvalmiudet. Lue lisätietoja.

Lue myös lisätietoja sosiaali- ja terveysalan tutkinto-opiskelijoita koskevista terveydellisistä vaatimuksista, rikostaustaotteesta ja huumausainetestauksista täältä. Tietoihin on hyvä tutustua, jos tähtäät tutkinto-opiskelijaksi. 

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset

Osallistujamäärä

Polkuun otetaan 4 avoimen opiskelijaa

Hinta

900 e

Summa veloitetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä lukukausien alussa laskulla. Tutustu huolellisesti opintopolun peruutusehtoihin.

Lisätietoja

Polun sisältöön ja toteutukseen liittyvät yleiset kysymykset:
Oili-Katriina Mellin, tutkintovastaava
oili-katriina.mellin metropolia fi 
puhelinnumero

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on aina kunkin opintojakson opettaja.

Yleiset käytännön kysymykset (esim. ilmoittautuminen):
avoinamk metropolia fi
puhelinnumero

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, joka löytyy sosiaali- ja terveysalan tarjontasivun polkujen tarjontataulukon yläpuolelta. Hyväksyminen polkuun tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä. Polku ei sisällä haastattelua.