Polku: Vanhustyö, monimuotototeutus, 60 op

Laajuus

60 op

Sisältö

Vanhustyön 60 opintopisteen avoimen monimuotototeutuksen polku sisältää seuraavat vanhustyön tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opetussuunnitelman opintojaksot:


KEVÄT  2019 (30 op)

Oppimisen valmiudet SX00BU35-3008 5 op
Fyysinen vanheneminen SX00BM35-3011 5 op
Ikääntyminen SX00BM34-3011 5 op
Asiantuntijaviestintä ja tietotekniikka SX00BU36-3080 5 op
Vanhustyön ammatillisuus SX00BM40-3011 5 op
Lääketieteellisen osaamisen perusteet SX00BM37-3010 5 op


SYKSY 2019 (30 op)

Kuntoutuminen monialaisena yhteistoimintana SX00BY31-3032 5 op
Kehittämis- ja tutkimustoiminnan perusteet SX00BU37-3045 5 op
Iäkkään ihmisen toimintakyvyn tukeminen SX00BM51-3011 15 op
Vanhuspolitiikka, palvelut ja lainsäädäntö SX00BM46-3010 5 op


Katso opintojaksojen sisällöt opinto-oppaasta (katso ohjeet).

Opintojen toteutus, ajoitus ja opetuskiinteistö

Polun opinnot suoritetaan tutkinto-opiskelijoiden ryhmän mukana. Opinnot ovat monimuoto-opiskelua ja toteutuvat seuraavasti:

  • 5 päivää kuukaudessa, mutta joskus voi olla enemmän, päivät vaihtelevat
  • opetus tapahtuu välillä 8.30-15.15
  • opetusta ei ole viikonloppuisin
  • verkko-opetus ja itsenäinen opiskelu korostuvat
  • opiskelu sisältää paljon ryhmätöitä

Läsnäolon vähimmäismäärä on opintojaksokohtainen. Löydät opintojaksojen lukujärjestykset Lukkarikoneesta (katso ohjeet). Huomioi että lukujärjestykset valmistuvat lopullisesti opintojen alkuun mennessä ja niihin saattaa tulla muutoksia myös myöhemmin.

Opinnot alkavat infotilaisuudella 9.1.2019 klo 9.00, Mannerheimintie 172, luokka M2035. Lisätietoa opintojen aloituksesta toimitetaan polkuun valituille viimeistään viikolla 51.

Pääasiallinen opetuspaikka: Myllypuron uudiskampus

Polun opinnot on suoritettava järjestyksessä. Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään polun opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin.

Opiskeluvalmiudet ja kielitaito

Polun opetuskieli on suomi. Opiskelijalla tulee olla riittävä kielitaito opinnoista selviämiseksi sekä ammattikorkeakoulutason opiskeluvalmiudet. Lue lisätietoja.

Lue myös lisätietoja sosiaali- ja terveysalan tutkinto-opiskelijoita koskevista terveydellisistä vaatimuksista, rikostaustaotteesta ja huumausainetestauksista täältä. Tietoihin on hyvä tutustua, jos tähtäät tutkinto-opiskelijaksi. 

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset

Osallistujamäärä

Polkuun otetaan 3 avoimen opiskelijaa.

Hinta

900 e

Summa veloitetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä lukukausien alussa. Tutustu huolellisesti opintopolun peruutusehtoihin.

Lisätietoja

Opintopolun sisältöön ja toteutukseen liittyvät yleiset kysymykset:
Mari Heitto, lehtori
mari.heitto@metropolia.fi 
puhelinnumero

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on aina kunkin opintojakson opettaja.

Yleiset käytännön kysymykset:
avoinamk metropolia fi
puhelinnumero

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, joka löytyy sosiaali- ja terveysalan tarjontasivun polkujen tarjontataulukon yläpuolelta. Hyväksyminen polkuun tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä.