Opintopolku: Vanhustyö, 60 op, monimuoto

Laajuus

60 op

Sisältö

Vanhustyön 60 opintopisteen avoimen opintopolku sisältää seuraavat vanhustyön tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opetussuunnitelman opintojaksot:


KEVÄT  2018 (30 op)

Opintojakso Laajuus, op Koodi
Asiantuntijaviestintä ja tietotekniikka  5 SX00BU36-3070
Fyysinen vanheneminen  5 SX00BM35-3010
Ikääntyminen  5 SX00BM34-3010
Lääketieteellisen osaamisen perusteet  5 SX00BM37-3009
Oppimisen valmiudet  5 SX00BU35-3079
Vanhustyön ammatillisuus  5 SX00BM40-3010

 

SYKSY 2018 (30 op)

Opintojakso Laajuus, op Koodi
Iäkkään ihmisen toimintakyvyn tukeminen *  15 SX00BM51
Kehittämis- ja tutkimustoiminnan perusteet  5 SX00BU37
Kuntoutuminen monialaisena yhteistoimintana  5 SX00BY31
Vanhuspolitiikka, palvelut ja lainsäädäntö  5 SX00BM46


* Opintojakso sisältää 7 op työharjoittelua.

Katso opintojaksojen sisältökuvaukset ja osaamistavoitteet opinto-oppaasta (katso ohjeet), lisätietoja tutkinnosta hakusivuilla.

Opintojen ajoitus, toteutus ja opetuskiinteistö

Opintopolun opinnot suoritetaan tutkinto-opiskelijoiden monimuoto-opetuksen ryhmän mukana. Geronomiopinnoissa opinnot tehdään pääosin ryhmätöinä ja osin projektioppimisen periaatteita noudatellen. Lähiopetusta on keskimäärin viitenä päivänä kuukaudessa. Lähiopetus toteutuu arkipäivisin pääsääntöisesti klo 8 -16, mutta keväällä 2019 opetusta voi olla myös klo 16 jälkeen ja lauantaisin. Läsnäolon vähimmäismäärä on opintojaksokohtainen. Löydät syksyn opintojakson lukujärjestykset Lukkarikoneesta (katso ohjeet). Huomioi että lukujärjestykset valmistuvat lopullisesti opintojen alkuun mennessä. Täten niitä ei kannata tutkia kovin aikaisin.

Opinnot sijoittuvat lukukausille:

  • Syyslukukausi: alkaa  1.8. ja päättyy 31.12.2018
  • Kevätlukukausi: alkaa 1.1. ja päättyy 31.7.2019

Opinnot alkavat 21.8.2018 klo 8.30 (Vanha viertotie 23) polkuopiskelijoiden yhteisellä infotilaisuudella, joka on pakollinen. Infon jälkeen opinnot jatkuvat lukujärjestyksen mukaisesti. Lisätietoa aloituksesta toimitetaan opiskelijoille viikolla 33.

Pääasiallinen opetuspaikka: syksyllä 2018 Sofianlehdonkatu 5 B, Helsinki ja keväällä 2019 Myllypuron kampus

Polun opinnot suositellaan suorittamaan ehdotetussa järjestyksessä. Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään polun opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin.

Opiskelu- ja kielivalmiudet

Polun opetuskieli on suomi.

Vaatimukset:

  • Erinomainen suomen kielen taito --> level C1 ja riittävät opiskeluvalmiudet (testaa kielitaito ja valmiudet
  • tee itsearviointisi tueksi Dialang-kielitestin kaikki osiot 

Tietoa sosiaali- ja terveysalan tutkinto-opiskelijoita koskevista terveydellisistä vaatimuksista, rikostaustaotteesta ja huumausainetestauksista löydät täältä. Tietoihin on hyvä tutustua, jos tähtäät tutkinto-opiskelijaksi. 

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset

Osallistujamäärä

Opintopolkuun otetaan 3 avoimen opiskelijaa.

Hinta

900 e

Summa veloitetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä. Kevään opintojen osuus veloitetaan kevätlukukauden alussa, syksyn opintojen osuus syyslukukauden alussa.

Tutustu huolellisesti opintopolun peruutusehtoihin.

Lisätietoja

Opintopolun sisältöön ja toteutukseen liittyvät yleiset kysymykset:
Mari Heitto, lehtori
mari.heitto@metropolia.fi 
puhelinnumero

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on aina kunkin opintojakson opettaja.

Yleiset käytännön kysymykset:
avoinamk metropolia fi
puhelinnumero

Ilmoittautuminen ja kirjallinen tehtävä

Ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, joka löytyy sosiaali- ja terveysalan tarjontasivun polkujen tarjontataulukon yläpuolelta. Hyväksyminen polkuun tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä sekä edellyttää erillisen kirjallisen tehtävän läpäisemistä. Vain ilmoittautumisen kautta hyväksytyt kutsutaan kirjalliseen tehtävään, Tästä informoidaan asianomaisia henkilöitä. Kirjallinen tehtävä järjestetään 7.8.2018 klo 10.00 - 11.00 (Vanha viertotie).