Laajuus

30 op

Sisältö

Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (YAMK) 30 opintopisteen avoimen opintopolku sisältää seuraavat tutkinto-ohjelman 1. lukukauden opetussuunnitelman opintojaksot:

SYKSY 2018 (30 op)

Opintojakso Laajuus, op Koodi
Tutkimustyön lähtökohdat, prosessit ja menetelmät  5 S000CO35-3005
Näyttöön perustuva toiminta ja tiedolla johtaminen  5 S000DJ83-3001
Strateginen johtaminen ja tulevaisuuden johtajuus  5 S000DJ89-3001
Ensihoidon palvelutason kehittäminen  5 S000DK73-3001
Sosiaali- ja terveyspalvelujen vastuullinen johtaminen, laatu ja potilas-asiakasturvallisuus  5 S000DK68-3001
Ensihoidon ja päivystyksen ajankohtaiset teemat  5 S000DK76-3001

 

Katso opintojaksojen sisältökuvaukset ja osaamistavoitteet opinto-oppaasta (katso ohjeet).


Opintojen ajoitus, toteutus ja opetuskiinteistö

Polun opinnot suoritetaan tutkinto-opiskelijoiden ryhmän mukana. Opetus on yhdistelmäopetusta, johon sisältyy mm. lähi- ja verkko-opetusta sekä tiedonhaku- ja analysointitehtäviä. Lähiopetuspäiviä on noin 3-4 arkipäivää (klo 9 - 16, keväällä 2019 saattaa olla ilta- tai lauantaiopetusta) kuukaudessa. Läsnäolon vähimmäismäärä on opintojaksokohtainen. 

Opinnot sijoittuvat syyslukukaudelle:

  • Syyslukukausi: alkaa 1.8.2018 ja päättyy 31.12.2018

Opinnot alkavat 28.8.2018 klo 15:00 Adobe Connect Pro -etäyhteydellä toteutetulla polkuopiskelijoiden yhteisellä infotilaisuudella (linkki osallistumista varten tulee paikan saaneille sähköpostissa). Tämän jälkeen opinnot jatkuvat 4.9. 2018 alkaen lukujärjestysten mukaisesti (ks. ohjeet Lukkarikoneen käyttämiseen). Huomioi, että syksyn 2018 lukujärjestykset valmistuvat lopullisesti opintojen alkuun mennessä. Lisätietoa aloituksesta toimitetaan opiskelijoille viikolla 33.

Opetuspaikat: Bulevardi 31, Helsinki, Mannerheimintie 172, HelsinkiTukholmankatu 10, HelsinkiVanha viertotie 23, Helsinki, keväällä 2019 myös Myllypuron kampus

Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään polun opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin.

Opiskelu- ja kielivalmiudet

Polun opetuskieli on suomi.

Vaatimukset:

  • AMK-tutkinto, sosiaali- ja terveysala
  • 3 vuoden alakohtainen työkokemus joka on hankittu AMK-tutkinnon jälkeen
  • Erinomainen suomen kielen taito --> level C1 ja riittävät opiskeluvalmiudet (testaa kielitaito ja valmiudet)

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset

Osallistujamäärä

Opintopolkuun otetaan 5 avoimen opiskelijaa

Hinta

450 e

Summa veloitetaan yhdessä erässä syyslukukauden alussa. Tutustu huolellisesti opintopolun peruutusehtoihin.

Lisätietoja

Opintopolun opintojaksojen sisältöihin liittyvät kysymykset:
Jukka Lehtimäki, lehtori
jukka.lehtimaki metropolia fi
puhelinnumero

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on aina kunkin opintojakson opettaja.

Yleiset käytännön kysymykset (esim. ilmoittautuminen):
avoinamk metropolia fi
puhelinnumero

Ilmoittautuminen ja haastattelu

Ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, joka löytyy sosiaali- ja terveysalan tarjontasivun polkujen tarjontataulukon yläpuolelta. Hyväksyminen polkuun tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä sekä edellyttää erillisen haastattelun läpäisemistä. Vain ilmoittautumisen kautta hyväksytyt kutsutaan haastatteluun. Tästä informoidaan asianomaisia henkilöitä. Haastattelu pidetään 9.8.2018 klo 10.00 (Bulevardi 31, P113). AMK-tutkintotodistus ja työtodistukset tulee tuoda haastatteluun.