Opintopolku: Terveyden edistäminen (YAMK), 30 op

Laajuus

30 op

Sisältö

Terveyden edistämisen (YAMK) 30 opintopisteen avoimen opintopolku sisältää seuraavat tutkinto-ohjelman 1. lukukauden opetussuunnitelman opintojaksot:

SYKSY 2018 (30 op)

Opintojakso Laajuus, op Koodi
Tutkimustyön lähtökohdat, prosessit ja menetelmät  5 S000CO35-3005
Terveyden edistämisen lähtökohdat ja toiminnan rakenteet yhteiskunnassa  10 S000DK27-3002
ITerveyden edistämisen suunnittelu, toteutus ja arviointi 1  10 S000DK28-3001
Vapaasti valittavat opinnot*  5  

 

*Vaihtoehtoiset opintojaksot ilmoitetaan opintojen alussa. 

Katso opintojaksojen sisältökuvaukset ja osaamistavoitteet opinto-oppaasta (katso ohjeet).

Opintojen ajoitus, toteutus ja opetuskiinteistö

Opintopolun opinnot suoritetaan tutkinto-opiskelijoiden ryhmän mukana. Opetus on yhdistelmäopetusta, johon sisältyy mm. lähi- ja verkko-opetusta sekä tiedonhaku- ja analysointitehtäviä. Lähiopetuspäiviä on noin 3-4 arkipäivää (klo 9 - 16, keväällä 2019 saattaa olla ilta- tai lauantaiopetusta) kuukaudessa. Läsnäolon vähimmäismäärä on opintojaksokohtainen. Löydät syksyn opintojakson lukujärjestykset Lukkarikoneesta (katso ohjeet). Huomioi että lukujärjestykset valmistuvat lopullisesti opintojen alkuun mennessä. Täten niitä ei kannata tutkia kovin aikaisin.

Opinnot sijoittuvat syyslukukaudelle:

  • Syyslukukausi: alkaa  1.8. ja päättyy 31.12.2018

Opinnot alkavat 28.8.2017 klo 15:00 Adobe Connect Pro -etäyhteydellä toteutetulla polkuopiskelijoiden yhteisellä infotilaisuudella, joka on pakollinen (linkki osallistumista varten tulee paikan saaneille sähköpostissa). Infon jälkeen opinnot jatkuvat lukujärjestyksen mukaisesti. Lisätietoa aloituksesta toimitetaan opiskelijoille viikolla 33.

Opetuspaikat: Bulevardi 31, Helsinki, Mannerheimintie 172, HelsinkiTukholmankatu 10, HelsinkiVanha viertotie 23, Helsinki, keväällä 2019 myös Myllypuron kampus

 

Polun opinnot suositellaan suorittamaan ehdotetussa järjestyksessä. Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään polun opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin.

Opiskelu- ja kielivalmiudet

Polun opetuskieli on suomi.

Vaatimukset:

  • AMK-tutkinto, sosiaali- ja terveysala
  • 3 vuoden alakohtainen työkokemus joka on hankittu AMK-tutkinnon jälkeen
  • Erinomainen suomen kielen taito --> level C1 ja riittävät opiskeluvalmiudet (testaa kielitaito ja valmiudet)
  • tee itsearviointisi tueksi Dialang-kielitestin kaikki osiot

Oppimateriaalina hyödynnetään myös englanninkielistä kirjallisuutta ja tutkimusnäyttöä, mikä edellyttää kielitaitoa. Opiskelutehtävät liittyvät työelämän kontekstiin ja työelämätuntemus edistää oppimista.

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset

Osallistujamäärä

Opintopolkuun otetaan 3 avoimen opiskelijaa

Hinta

450 e

Summa veloitetaan yhdessä erässä syyslukukauden alussa. Tutustu huolellisesti opintopolun peruutusehtoihin.

Lisätietoja

Opintopolun opintojaksojen sisältöihin liittyvät kysymykset:
Arja Liinamo, yliopettaja
arja.liinamo@metropolia.fi

puhelinnumero

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on aina kunkin opintojakson opettaja.

Yleiset käytännön kysymykset (esim. ilmoittautuminen):
avoinamk metropolia fi
puhelinnumero

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, joka löytyy sosiaali- ja terveysalan tarjontasivun polkujen tarjontataulukon yläpuolelta. Hyväksyminen polkuun tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä. AMK-tutkintotodistus ja työtodistukset tulee esittää ennen polkuun hyväksymistä.