Ensihoidon AMK polku 60 op, lähihoitajille (ensihoidon suuntaavat opinnot) tai perustason ensihoitajan koulutuksen omaaville (toisen asteen koulutuskokeilusta).

Laajuus

60 op

Sisältö

Ensihoidon (monimuoto/satelliitti) 60 opintopisteen avoimen opintopolku sisältää seuraavat ensihoidon tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opetussuunnitelman opintojaksot:

SYKSY 2018 (30 op)

 Opintojakso Laajuus, op   
Ammattilaisena sosiaali- ja terveysalalla  5 SX00BN69-3103
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia  5 SX00BN85-3095
Kliininen hoitotyö  5 SX00BM33-3078
Lääkehoito 1  5 SX00BM56-3076
Oppimisen ja opiskelun valmiudet  5 SX00BN65-3116
Pitkäaikaisesti sairastuneiden hoitotyö   5 SX00BN34-3073
Terveysalan turvallisuus  5 SX00DD30-3014

 
KEVÄT 2019 (30 op)

 Opintojakso  Laajuus, op  
Akuutti hoitotyö  5 SX00BN35
Kliinisen hoitotyön taidot  5 SX00DD29
Lääkehoito 2  5 SX00CK23
Saanko olla? - Sukupuolen ja
seksuaalisuuden ammatillinen kohtaaminen *
 5 XX00CH60
Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät (avoimen oma) *  5 SX00BN74

* Työharjoittelua korvaavat opintojaksot.

Opintopolku ei sisällä työharjoittelua.

Katso opintojaksojen sisältökuvaukset ja osaamistavoitteet opinto-oppaasta (katso ohjeet), lisätietoja tutkinnosta hakusivuilla Ensihoito, satelliittikoulutus ja Ensihoito, monimuoto-opiskelu.

Opintojen ajoitus, toteutus ja opetuskiinteistö

Opintopolun opinnot suoritetaan ko. tutkinto-ohjelman tutkinto-opiskelijoiden monimuoto-/satelliittikoulutuksen ryhmän mukana.

Opiskelu ensihoidon monimuotokoulutuksessa on kokoaikaista ja täysipäiväistä opiskelua verkkopainotteisesti. Koulutus koostuu kontaktiopetuksesta ja etäopetuksesta verkossa arkisin klo 8-18 välillä, pääsääntöisesti noin kolmena päivänä viikossa. Keväällä 2019 saattaa olla ilta- tai lauantaiopetusta. Opiskelu edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa. Läsnäolon vähimmäismäärä on pintojaksokohtainen.

Opiskelu ensihoidon satelliittikoulutuksessa on kokoaikaista ja täysipäiväistä opiskelua verkkopainotteisesti. Koulutus koostuu Metropolia ammattikorkeakoulun järjestämästä etäopetuksesta verkossa, joka toteutuu arkisin klo 8-18 välillä noin kolmena päivänä viikossa sekä lähiopetuspäivistä Helsingissä.

Löydät syksyn opintojakson lukujärjestykset Lukkarikoneesta (katso ohjeet). Huomioi että lukujärjestykset valmistuvat lopullisesti opintojen alkuun mennessä. 

Opinnot sijoittuvat lukukausille:

  • Syyslukukausi: alkaa 1.8. ja päättyy 31.12.2018
  • Kevätlukukausi: alkaa 1.1. ja päättyy 31.7.2019

Infotilaisuus avoimen amk:n opinnoista 16.8.2018 klo 13:00 Adobe Connect Pro -etäyhteydellä  (linkki osallistumista varten tulee paikan saaneille sähköpostissa). 

Opiskelu alkaa ti 21.8 Tukholmankatu 10, Helsinki klo 08.30 TF1-02. Opiskelu alkaa kolmella lähipäivällä Ti 21.8, Ke 22.8 ja To23.8. Kaikkien päivien kesto on 08.30-16.00.

Opetuspaikat: Bulevardi 31, Helsinki, Mannerheimintie 172, HelsinkiTukholmankatu 10, HelsinkiVanha viertotie 23, Helsinki, keväällä 2019 myös Myllypuron kampus

Polun opinnot suositellaan suorittamaan ehdotetussa järjestyksessä. Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään polun opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin.

Opiskelu- ja kielivalmiudet

Polun opetuskieli on suomi.

Vaatimukset:

  • Hakuvaatimuksena polkuun: lähihoitajatutkinto, jossa tutkinnon osana ensihoidon suuntautuminen TAI lähihoitaja, perustason ensihoidon koulutuskokeilu
  • Erinomainen suomen kielen taito --> level C1 ja riittävät opiskeluvalmiudet (testaa kielitaito ja valmiudet)

Tietoa sosiaali- ja terveysalan tutkinto-opiskelijoita koskevista terveydellisistä vaatimuksista, rikostaustaotteesta ja huumausainetestauksista löydät täältä. Tietoihin on hyvä tutustua, jos tähtäät tutkinto-opiskelijaksi. 

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset

Osallistujamäärä

Opintopolkuun otetaan avoimen opiskelijoita seuraavasti:
Helsinki, monimuoto 8 paikkaa
Lahti, satelliitti,  6 paikkaa
Seinäjoki, satelliitti 6 paikkaa

Hinta

900 e

Summa veloitetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä. Kevään opintojen osuus veloitetaan kevätlukukauden alussa, syksyn opintojen osuus syyslukukauden alussa.
Tutustu huolellisesti opintopolun peruutusehtoihin.
Lähiopetusjaksot ovat opiskelijalle omakustanteisia, eli opiskelija sitoutuu itse maksamaan matkustamiset, asumiset ja ruokailut. Metropolia ei sitoudu maksamaan lähiopetusjakson kuluista mitään.

Ilmoittautuminen ja haastattelu

Ilmoittautuminen aukeaa ma 2.7.2018 klo 18.00 ja päättyy pe 27.7.2018 klo 18.00. Ilmoittautuminen tapahtuu tästä e-lomakkeella.

Huom! Tutkintotodistus hakuvaatimuksena olevasta koulutuksesta liiteetään ilmoittautumislomakkeeseen.
Varaa tutkintotodistus sähköisessä muodossa ennen ilmoittautumisen aloittamista.
Tutkintotodistus liitetään lomakkeeseen seuraavasti: täytä ensin kaikki kentät ja paina sen jälkeen "Jatka liitteiden lähetykseen".

Hyväksyminen polkuun tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä sekä edellyttää erillisen haastattelun läpäisemistä. Jokainen haastatteluun kutsuttu hakija haastatellaan yksilöhaastatteluna etäyhteydellä, jonka linkki ja tarkka ajankohta ilmoitetaan haastatteluun valitulle hakijalle hakuajan päätyttyä haastattelukutsussa. Haastattelut toteutetaan ti 14.8. klo 09.00-16.00 välisenä aikana. Haastattelun kesto on noin 15 minuuttia. Hakijalla tulee olla haastattelua varten tietokone tai tabletti, jossa on internet yhteys sekä kamera ja mikrofoni.

Haastatelluille ilmoitetaan valinnasta Pe 17.8. mennessä.

Lisätietoja

Hakukohteiden vastuuhenkilöt ja haastattelijat:

Jukka Kettunen, lehtori, Seinäjoki satellitti
jukka.kettunen metropolia fi
puhelinnumero

Jukka Lehtimäki, lehtori, Lahti satelliitti
jukka.lehtimaki metropolia fi
puhelinnumero

Sami Mikkonen, lehtori, Helsinki monimuoto
sami.mikkonen metropolia fi
puhelinnumero

Opintopolun sisältöön ja toteutukseen liittyvät yleiset kysymykset:
Anna-Maria Tiainen, opinto-ohjaaja
anna-maria.tiainen metropolia fi
puhelinnumero

Yleiset käytännön kysymykset (esim. ilmoittautuminen):

outi.sorri metropolia fi
puhelinnumero

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on aina kunkin opintojakson opettaja.