Opintopolku: Opistoasteen päivitys AMK tutkinnoksi, 60 op

Laajuus

60 op

Sisältö

Tarjoamme sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinnon suorittaneille mahdollisuuden suorittaa avoimessa ammattikorkeakoulussa 60 opintopisteen polkuopinnot. Polkuopinnot voi suorittaa bioanalytiikan, kätilötyön, radiografia ja sädehoidon, sairaanhoitotyön tai suun terveydenhuollon tutkinnoissa.

Suoritettuaan 60 opintopistettä opiskelija voi hakea avoimen väylän haussa tutkinto-opiskelijaksi. Valitettavasti emme voi luvata, että jokainen 60 opintopistettä suorittanut saa opiskelupaikan. Tavoitteenamme on tietenkin tämä mahdollistaa, mutta emme voi sitä luvata.

Tutkinnon päivittäminen AMK-tutkinnoksi edellyttää kaikissa tutkinnoissa seuraavia kaikille suunnattuja opintoja 25 op:

Opintojakso Laajuus, op   
Ammattilaisena sosiaali- ja terveysalalla (sis. englanti) *  5 SX00BN69
Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät (sis. englanti)   5 SX00BN74
Asiakaspalvelu ja ohjaus (sis. ruotsi) *  5 SX00BN75
Opinnäytetyön suunnittelu  5 SX00BN93
Opinnäytetyön toteutus  5 SX00BN94

* voi tarvittaessa osa-AHOToida opiskelijan osaamisen mukaan 

Tutkintokohtaiset opinnot suunnitellaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Lisäksi polkuun voidaan sisällyttää valinnaisia opintoja. Näistä muodostuu 35 op. 

Opiskelija voi hakea aiemmalle osaamiselle tunnistamista ja tunnustamista (AHOT). Avoimessa hyväksiluetaan opintoja ainoastaan pedagogisina ratkaisuina (osa-AHOT), jolloin opiskelija osoittaa osaamisensa opettajan määrittämällä tavalla. Tällöin hyväksiluetut opinnot katsotaan Metropoliassa suoritetuiksi ja niistä maksetaan avoimen maksu. Hyväksiluvut avoimessa eivät oikeuta hinnanalennukseen.

Opintopolku ei sisällä työharjoittelua.

Katso pakollisten opintojaksojen sisältökuvaukset ja osaamistavoitteet opinto-oppaasta (katso ohjeet).

Opintojen ajoitus, toteutus ja opetuskiinteistö

Polkuopinnot suunnitellaan lähtökohtaisesti vuoden opinnoiksi, mutta opiskelija voi neuvotella poikkeavasta aikataulusta tutkinnon kanssa.

Opintopolun opinnot suoritetaan ko. tutkinto-ohjelman tutkinto-opiskelijoiden ryhmän mukana. Opetus on yhdistelmäopetusta, johon sisältyy mm. lähi- ja verkko-opetusta. Opetus järjestetään pääsääntöisesti arkipäivisin klo 8 - 16 välillä, mutta opetusta voi olla myös klo 16 jälkeen. Osa opintojaksoista edellyttää aktiivista läsnäoloa. Löydät syksyn opintojakson lukujärjestykset Lukkarikoneesta (katso ohjeet). Huomioi että lukujärjestykset valmistuvat lopullisesti opintojen alkuun mennessä. 

Opinnot sijoittuvat lukukausille:

  • Syyslukukausi: alkaa 1.8. ja päättyy 31.12.2018
  • Kevätlukukausi: alkaa 1.1. ja päättyy 31.7.2019

Opinnot alkavat elokuussa tutkintokohtaisilla tapaamisilla, joissa jokaisen hakijan opintopolku suunnitellaan. Sen jälkeen opinnot jatkuvat lukujärjestysten mukaisesti. Lisätietoa aloituksesta toimitetaan opiskelijoille viikolla 33.

Opetuspaikat: Bulevardi 31, Helsinki, Mannerheimintie 172, HelsinkiTukholmankatu 10, HelsinkiVanha viertotie 23, Helsinki.

Polun opinnot suositellaan suorittamaan ehdotetussa järjestyksessä. Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään polun opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin.

Opiskelu- ja kielivalmiudet

Polun opetuskieli on suomi.

Vaatimukset:

  • Opistoasteen tutkinto samalta alalta, minkä tutkinnon polkuun hakemus kohdistetaan (bioanalytiikka, kätilötyö, radiografia ja sädehoito, sairaanhoitotyö tai suun terveydenhuollon tutkinto)
  • Erinomainen suomen kielen taito --> level C1 ja riittävät opiskeluvalmiudet (testaa kielitaito ja valmiudet)

Tietoa sosiaali- ja terveysalan tutkinto-opiskelijoita koskevista terveydellisistä vaatimuksista, rikostaustaotteesta ja huumausainetestauksista löydät . Tietoihin on hyvä tutustua, jos tähtäät tutkinto-opiskelijaksi.

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset

Osallistujamäärä

Opintopolkuun otetaan opiskelijoita seuraavasti:

  • Bioanalytiikka, 5 paikkaa
  • Kätilötyö, päivä, 3 paikkaa
  • Radiografia ja sädehoito, 5 paikkaa
  • Sairaanhoitotyö, 6 paikkaa
  • Suun terveydenhuolto 4 paikkaa 

Hinta

900 e

Summa veloitetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä. Syksyn opintojen osuus veloitetaan syyslukukauden alussa, kevään opintojen osuus kevätlukukauden alussa.

Tutustu huolellisesti opintopolun peruutusehtoihin.

Ilmoittautuminen ja haastattelu

Ilmoittautuminen aukeaa ma 28.5.2018 klo 16.00 ja päättyy ke 6.6.2018 klo 24.00. Ilmoittautuminen tapahtuu tällä e-lomakkeella.

Hyväksyminen polkuun tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä. Tutkintotodistukset hakuvaatimuksena olevasta koulutuksesta tarkistetaan ennen opiskelupaikan myöntämistä.

Lisätietoja

Opintopolun sisältöön ja toteutukseen liittyvät yleiset kysymykset:
Anna-Maria Tiainen, opinto-ohjaaja
anna-maria.tiainen metropolia fi
puhelinnumero

Tutkintojen yhteyshenkilöt:

Riitta Lumme, yliopettaja, tutkintovastaava, Bioanalytiikka, Terveysalan tutkimuspalvelut ja palvelujohtaminen
riitta.lumme metropolia fi
puhelinnumero

Heli Kondelin, lehtori, tutkintovastaava, Kätilötyö, Terveyden edistämisen palvelut
heli.kondelin metropolia fi
puhelinnumero

Päivi Blomqvist, lehtori, tutkintovastaava, Radiografia ja sädehoito, Terveysalan tutkimuspalvelut ja palvelujohtaminen
paivi.blomqvist metropolia fi
puhelinnumero

Nea Lehtimäki, lehtori, tutkintovastaava, Sairaanhoitotyö, Kliinisen hoitotyön ja ensihoidon palvelut
nea.lehtimaki metropolia fi
puhelinnumero

Erja Nuutinen, lehtori, tutkintovastaava, Suun terveydenhuolto, Terveyden edistämisen palvelut
erja.nuutinen metropolia fi
puhelinnumero

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on aina kunkin opintojakson opettaja.

Yleiset käytännön kysymykset (esim. ilmoittautuminen):
outi.sorri metropolia fi 
puh. 040 656 5362