Avoimen amk:n tieto-ja viestintätekniikan moduuli Pilvi- ja palvelinjärjestelmät, 30 op

Laajuus

30 op

Sisältö

Avoimen amk:n tieto- ja viestintätekniikan moduuli Pilvi- ja palvelinjärjestelmät 30 op sisältää seuraavat tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman:

Syksy 2018 (15 op)
Tallennusjärjestelmät, TX00DH62-3001, 4 op
Basics of Virtualization and Cloud Computing TX00DH60-3001, 5 op
VMware vSpheren asennus, määrittely ja hallinta, TX00DH61-3001, 6 op

Kevät 2019 (15 op)
Amazon Web Services, TX00DH59, 5 op
Palvelinjärjestelmien erikoiskurssi, TX00DH63, 5 op
Windows-palvelin ja HyperV, TX00DH58, 5 op

Löydät opintojaksojen tarkat sisällöt opinto-oppaasta (katso ohjeet).

Opintomoduulin suoritettuaan opiskelija tuntee eri pilvipalvelutekniikat ja niiden sovelluskohteet. Opiskelija ymmärtää eri pilvipalveluiden toiminnan perusteet sekä toteutustavat. Hän osaa ohjeistetusti ottaa käyttöön erilaisia pilvipalvelinympäristöjä ja valita yritykseen tarvittavat pilvipalvelut.

Opintojen ajoitus, toteutus ja opetuskiinteistö

Moduulin opinnot suoritetaan tutkinto-opiskelijoiden mukana. Opinnot toteutuvat arki-iltaisin klo 17.00-21.00. Läsnäolon vähimmäismäärä on opintojaksokohtainen. Löydät syksyn opintojakson lukujärjestykset Lukkarikoneesta (katso ohjeet). Huomioi että lukujärjestykset valmistuvat lopullisesti opintojen alkuun mennessä. Täten niitä ei kannata tutkia kovin aikaisin.

Opinnot sijoittuvat lukukausille:

  • Syyslukukausi: alkaa 1.8.2018 ja päättyy 31.12.2018
  • Kevätlukukausi: alkaa 1.1.2019 ja päättyy 31.7.2019

Opinnot alkavat 28.8.2018 lukujärjestyksen mukaisesti. Lisätietoa aloituksesta toimitetaan opiskelijoille viikolla 33.

Pääasiallinen opetuspaikka: Vanha Maantie 6, Espoo

Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään polun opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin.

Opiskelu ja kielivalmiudet

Polun opetuskieli on suomi.

Vaatimukset:

  • Erinomainen suomen kielen taito --> level C1 ja riittävät opiskeluvalmiudet (testaa kielitaito ja valmiudet)
  • Tieto- ja viestintätekniikan perusteet: perustiedot ja -taidot tietokoneen käyttöjärjestelmistä, IP-teknologioista ja tietoverkoista.

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset

Osallistujamäärä

Moduuliin otetaan 20 avoimen opiskelijaa

Hinta

450 e

Summa veloitetaan syyslukukauden alussa. Tutustu huolellisesti polun peruutusehtoihin.

Lisätietoja

Opintojen sisältöihin liittyvät kysymykset:
Erik Pätynen
erik.patynen@metropolia.fi
puhelinnumero

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on aina kunkin opintojakson opettaja.

Yleiset käytännön kysymykset (esim. ilmoittautuminen):
avoinamk@metropolia.fi
puhelinnumerot

Ilmoittautuminen ja haastattelu

Ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, joka löytyy tekniikan tarjontasivun polkujen/moduulien tarjontataulukon yläpuolelta. Hyväksyminen moduuliin tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä.