Avoimen amk:n energia- ja ympäristötekniikan polku, 60 op

Laajuus

60 op

Sisältö

Avoimen amk:n energia- ja ympäristötekniikan 60 opintopisteen polku sisältää seuraavat tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opetussuunnitelman opintojaksot:

Syksy 2018 (30 op)
Johdantoprojekti, TX00BQ18-3052, 5 op
Kemian perusteet 1, TX00DJ38-3001, 5 op
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 1, TX00BQ15-3069, 5 op
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 2, TX00BQ16-3066, 5 op
Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun, TX00BQ17-3061, 5 op
Tekniikan alan englanti ja viestintä, TX00BU17-3049, 5 op

Kevät 2019 (30 op)
Energia- ja ympäristötekniikan matemaattiset menetelmät, TX00DF20, 5 op
Energia- ja ympäristötekniikan perusteet, TX00DF24, 5 op
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot, 3 TX00DF18, 5 op
Soveltava projekti, TX00DF22, 5 op
Tekniikan alan ruotsi, TX00BP91, 5 op
Teollisuus- ja teknologiayrityksen toiminta, TX00BP92, 5 op

Löydät opintojaksojen tarkat sisällöt opinto-oppaasta (katso ohjeet).

Opintojen ajoitus, toteutus ja opetuskiinteistö

Polun opinnot suoritetaan tutkinto-opiskelijoiden ryhmän mukana. Opinnot ovat päiväopiskelua ja sijoittuvat arkipäiviin klo 8-16. Läsnäolon vähimmäismäärä on opintojaksokohtainen. Löydät syksyn opintojakson lukujärjestykset Lukkarikoneesta (katso ohjeet). Huomioi että lukujärjestykset valmistuvat lopullisesti opintojen alkuun mennessä. Täten niitä ei kannata tutkia kovin aikaisin.

Opinnot sijoittuvat lukukausille:

  • Syyslukukausi: alkaa 1.8.2018 ja päättyy 31.12.2018
  • Kevätlukukausi: alkaa 1.1.2019 ja päättyy 31.7.2019

Opiskelu alkaa perehdystyspäivillä torstaina 6.9 klo 9.15 alkaen Myyrmäen yksikössä tilassa A-puolen aula (os. Leiritie 1, 01600 Vantaa). Perehdytys jatkuu perjantaina 7.9. Lukujärjestyksen mukainen opetus alkaa maanantaina 10.9. Lisätietoa aloituksesta toimitetaan opiskelijoille viikolla 33.

Pääasiallinen opetuspaikka: Leiritie 1, Vantaa

Polun opinnot suositellaan suorittamaan ehdotetussa järjestyksessä. Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään polun opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin.

Opiskelu ja kielivalmiudet

Polun opetuskieli on suomi.

Vaatimukset:

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset

Osallistujamäärä

Polkuun otetaan 5 avoimen opiskelijaa

Hinta

900 e

Summa veloitetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä. Syksyn opintojen osuus veloitetaan syyslukukauden alussa, kevään opintojen osuus kevätlukukauden alussa. Tutustu huolellisesti polun peruutusehtoihin.

Lisätietoja

Opintojen sisältöihin liittyvät kysymykset:
Jenni Merjankari
jenni.merjankari@metropolia.fi
puhelinnumero

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on aina kunkin opintojakson opettaja.

Yleiset käytännön kysymykset (esim. ilmoittautuminen):
avoinamk@metropolia.fi
puhelinnumerot

Ilmoittautuminen ja haastattelu

Ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, joka löytyy tekniikan tarjontasivun polkujen/moduulien tarjontataulukon yläpuolelta. Hyväksyminen polkuun tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä.