Avoimen amk:n Tieto-ja viestintätekniikan (Espoo) polku, 60 op

Laajuus

60 op

Sisältö

Avoimen amk:n Tieto- ja viestintätekniikan (Espoo) 60 opintopisteen polku sisältää seuraavat tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opetussuunnitelman opintojaksot:

Syksy 2018
Mobiilit terveyssovellukset, TX00DJ95-3001, 15 op
Pelikehitys, TX00DJ96-3001, 15 op

Kevät 2019
Web-tekniikat ja digitaalinen media, TX00DJ99, 15 op
Älykkäät IoT-laitteet, TX00DJ98, 15 op

Löydät opintojaksojen tarkat sisällöt opinto-oppaasta (katso ohjeet).

Opintojen ajoitus, toteutus ja opetuskiinteistö

Polun opinnot suoritetaan tutkinto-opiskelijoiden ryhmän mukana. Opinnot ovat päiväopiskelua ja sijoittuvat arkipäiviin klo 9-16. Opiskelijoilta edellytetään aktiivista osallistumista lähiopetukseen ja tiimityöhön kaikkina opetusviikkoina ma-pe klo 9.00-16.00 välillä. Opinnoissa on 80% läsnäolovelvoite. Opintoja ei voi suorittaa päivätyön ohessa, etäopintoina tai yksilötyönä. Suositellaan, että opiskelijat käyttävät opinnoissaan omaa kannettavaa tietokonetta. Löydät syksyn opintojakson lukujärjestykset Lukkarikoneesta (katso ohjeet). Huomioi että lukujärjestykset valmistuvat lopullisesti opintojen alkuun mennessä. Täten niitä ei kannata tutkia kovin aikaisin.

Opinnot sijoittuvat lukukausille:

  • Syyslukukausi: alkaa 1.8.2018 ja päättyy 31.12.2018
  • Kevätlukukausi: alkaa 1.1.2019 ja päättyy 31.7.2019

Opinnot alkavat kaikille pakollisilla perehdytyspäivillä 23..8.2018 klo 8.30. Kts. Uusien opiskelijoiden materiaali, perehdytyspäivien kellonaika/luokka ja ennakkokysely (vain hyväksytyille!) -- > Huom. tiedot päivittyvät kesäkuussa. Opinnot jatkuvat lukujärjestyksen mukaisesti. Lisätietoa aloituksesta toimitetaan opiskelijoille viikolla 33.

Pääasiallinen opetuspaikka: Vanha Maantie 6, Espoo

Polun opinnot suositellaan suorittamaan ehdotetussa järjestyksessä. Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään polun opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin.

Opiskelu ja kielivalmiudet

Polun opetuskieli on suomi.

Vaatimukset:

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset

Osallistujamäärä

Polkuun otetaan 5 avoimen opiskelijaa

Hinta

900 e

Summa veloitetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä. Syksyn opintojen osuus veloitetaan syyslukukauden alussa, kevään opintojen osuus kevätlukukauden alussa. Tutustu huolellisesti polun peruutusehtoihin.

Lisätietoja

Opintojen sisältöihin liittyvät kysymykset:
Ulla Forsström
ulla.forsstrom@metropolia.fi
puhelinnumero

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on aina kunkin opintojakson opettaja.

Yleiset käytännön kysymykset (esim. ilmoittautuminen):
avoinamk@metropolia.fi
puhelinnumerot

Ilmoittautuminen ja haastattelu

Ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, joka löytyy tekniikan tarjontasivun polkujen/moduulien tarjontataulukon yläpuolelta. Hyväksyminen polkuun tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä.