Avoimen amk:n sähkö- ja automaatiotekniikan polku (päivätoteutus), 60 op

Laajuus

60 op

Sisältö

Avoimen amk:n sähkö- ja automaatiotekniikan 60 opintopisteen polku (päivätoteutus) sisältää seuraavat tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opetussuunnitelman opintojaksot:

Kevät 2018 ( 30 op)

Orientaatio insinööriopintoihin TX00CY29-3015  15
Elektroniikan ja sähkötekniikan perusteet TX00CY30-3016  15


Syksy 2019 ( 30 op)

Automaatio- ja sähkövoimatekniikan perusteet TX00CY31-3014  15
Sähkö- ja automaatiotekniikan projekti TX00CY32-3013 15Löydät opintojaksojen tarkat sisällöt opinto-oppaasta (katso ohjeet).

Opintojen toteutus, ajoitus ja opetuskiinteistö

Polun opinnot suoritetaan tutkinto-opiskelijoiden ryhmän mukana. Opinnot ovat päiväopiskelua ja sijoittuvat arkipäiviin klo 8-16. Läsnäolon vähimmäismäärä on opintojaksokohtainen. Löydät  opintojaksojen lukujärjestykset Lukkarikoneesta (katso ohjeet). Huomioi että lukujärjestykset valmistuvat lopullisesti opintojen alkuun mennessä ja niihin saattaa tulla muutoksia myös myöhemmin.

Opinnot alkavat orientaatiopäivillä 11.1.2019. Tarkempi aika ja paikka sekä lisätietoa opintojen aloituksesta toimitetaan polkuun valituille viimeistään viikolla 51.

Pääasiallinen opetuspaikka: Leiritie 1, Vantaa

Polun opinnot tulee suorittaa järjestyksessä. Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään polun opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin.

Opiskeluvalmiudet ja kielitaito

Polun opetuskieli on suomi. Opiskelijalla tulee olla riittävä kielitaito opinnoista selviämiseksi sekä ammattikorkeakoulutason opiskeluvalmiudet. Lue lisätietoja.

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset

Osallistujamäärä

Polkuun otetaan 3 avoimen opiskelijaa

Hinta

900 e

Summa veloitetaan laskulla kahdessa tasasuuruisessa erässä lukukausien alussa. Tutustu huolellisesti polun peruutusehtoihin.

Lisätietoja

Opintojen sisältöihin liittyvät kysymykset:
Jenni Pöllönen
jenni.pollonen@metropolia.fi
puhelinnumero

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on aina kunkin opintojakson opettaja.

Yleiset käytännön kysymykset (esim. ilmoittautuminen):
avoinamk@metropolia.fi
puhelinnumerot

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu e-lomakkeella, joka löytyy tekniikan tarjontasivun polkujen/moduulien tarjontataulukon yläpuolelta. Hyväksyminen polkuun tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä.