Digitaalinen talousohjaus -erikoistumiskoulutus

Digitaalinen talousohjaus

Digitaalisen talousohjauksen koulutus vastaa tulevaan suureen työtehtävien murrokseen. Koulutuksessa syvennytään talousohjaukseen, prosessien ja työroolien muutokseen.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Laurea-ammattikorkeakoulu toteuttavat koulutuksen yhteistyössä.

Koulutus järjestetään 19.9.2019 – 15.5.2020 ja se sisältää 30 op laajuisen kokonaisuuden, johon sisältyy 11 lähityöskentelypäivää ja etäopiskelua.

Hakuaika  on 2.4. - 11.8.2019. Koulutuksessa on vielä muutama paikka vapaana. Ilmoittautumisaika päättyy 11.8. ja hyväksymisestä koulutukseen ilmoitetaan viimeistään 15.8. Opiskelupaikka on otettava vastaan 20.8. mennessä.

Kenelle

Koulutus on suunnattu tradenomeille tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille, joilla on työkokemusta taloushallinnon tai rahoituksen tehtävistä ja halua uudistaa ja syventää osaamistaan.

Hyöty opiskelijalle

Opit teorian ja käytännön avulla digitaalisesta taloushallinnosta laaja-alaisesti parhaiden ammattilaisten ohjauksessa. Koulutusmoduulit sisältävät asiakokonaisuuksia digitaalisesta liiketoiminnasta, talousjohtamisesta, raportoinnista ja sen kehittämisestä, liiketoiminnan mittaamisesta sekä raporttien visualisoinnista. Lisäksi tutustut koulutusohjelman aikana erilaisiin työkaluihin, joista osasta on mahdollista myöhemmin suorittaa myös sertifikaatti.

Koulutus on 30 opintopisteen laajuinen ja koostuu moduuleista, joita voi anoa hyväksi luettavaksi ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.

Hyöty yritykselle

Koulutus on suunniteltu yhdessä yritysten kanssa ja vastaa niihin käytännön haasteisiin, joita digitaalisuus tuo organisaatioille. Koulutuksen aikana työntekijänne syventää digitaalista osaamistaan, uudistaa talousraportointia ja -ohjausta osana uutta talousjohtamista. Tavoitteena on tukea oppimista ja osaamista ja tarjota työkaluja, joita tarvitaan taloushallinnon ja rahoituksen tehtävissä uudistuvassa liiketoimintaympäristössä. Koulutuksen tehtävät voidaan linkittää organisaation omiin ajankohtaisiin kehittämisprojekteihin.

Moduulit ja aikataulut

Koulutus järjestetään 19.9. 2019– 15.5.2020  ja sisältää 30 opintopisteen laajuisen kokonaisuuden, johon sisältyy 11 lähityöskentelypäivää sekä etätyönä tehtäviä harjoituksia.

Lähipäivät järjestetään torstaisin ja perjantaisin alustavasti seuraavasti:

 • 19. – 20.9.2019 Pääkaupunkiseutu
 • 24. – 25.10.2019 Pääkaupunkiseutu
 • 21. – 22.11.2019 Pääkaupunkiseutu
 • 23 – 24.1.2020 Tampere
 • 19 – 20.3.2020 Pääkaupunkiseutu tai Tampere
 • 15.5.2020 Pääkaupunkiseutu

Pääkaupunkiseutu: Pasila (Haaga-Helia) / Tikkurila (Laurea)  / Myyrmäki (Metropolia)

Digitaalinen talousohjaus -erikoistumiskoulutuksen moduulit, infografiikka. 1.	moduuli 5 opintopistettä: Ansaintalogiikat ja liiketoiminnan digitalisoituminen. 2.	moduuli 5 opintopistettä: Taloushallinnon uudet roolit ja työkalut. 3.	moduuli 5 opintopistettä: Digitaalisen raportoinnin kehittäminen. 4.	moduuli 5 opintopistettä: Mittaamisen ja ennustamisen uudet ulottuvuudet. 5.	moduuli 5 opintopistettä: Talousjohtaminen digitaalisessa muutoksessa. 6.	moduuli 5 opintopistettä: Visualisointi ja analytiikka.

 

Kouluttajat

 • Susanna Honka, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Merja Lindholm, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Kaija Koivusalo, Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Pasi Kuusijärvi, Tampereen ammattikorkeakoulu

Hinnat ja ilmoittautuminen

Koulutukseen mahtuu mukaan yhteensä 60 opiskelijaa (max. 15 opiskelijaa/amk). Koulutuksen hinta on 950 € (alv 0 %).

Koulutukseen voivat hakea ne, joilla on soveltuva alempi tai ylempi korkeakoulututkinto sekä taloushallinnon tai rahoituksen työkokemusta. Koulutus toteutetaan suomeksi, mutta osa materiaalista on englanninkielistä.

Koulutuksessa on vielä muutama paikka vapaana. Ilmoittautumisaika päättyy 11.8. ja hyväksymisestä koulutukseen ilmoitetaan viimeistään 15.8. Hakukelpoiset hakijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opiskelupaikka on otettava vastaan 20.8. mennessä. Valinta tehdään hakuajan päättymisen jälkeen,

2.6. mennessä ilmoittautuneet saavat tiedon hyväksymisestä koulutukseen 7.6. mennessä ja opiskelupaikka on otettava vastaan 14.6. mennessä. Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostilla.

Haku on voimassa kaikkiin neljään ammattikorkeakouluun, mutta haun yhteydessä voi esittää toiveen, mihin ammattikorkeakouluun haluaa tulla valituksi.

Koulutus on saman sisältöinen riippumatta siitä, mihin ammattikorkeakouluun opiskelija valitaan.

Haku: 2.4. – 11.8.2019

Hae erikoistumiskoulutukseen tästä.

Vahvistetut perumisehdot: Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen ennen koulutuksen alkua tehdyistä perumisista peritään 50 % koulutusmaksusta valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitetaan koko koulutusmaksu. 

Lisätietoa koulutuksesta

Laura Mattila, laura.mattila metropolia fi

 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.
 • Laurea-ammattikorkeakoulu.
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu.
 • Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK.

Haaga-Helia, Metropolia, Laurea ja Tampereen ammattikorkeakoulut järjestävät yhdessä yrityksille ja yritysten työntekijöille suunnatun Digitaalinen talousohjaus -koulutuksen.

Erikoistumiskoulutus järjestetään 19.9.2019 – 15.5.2020. Koulutus sisältää 30 opintopisteen laajuisen kokonaisuuden, johon sisältyy 11 lähityöskentelypäivää sekä etäopiskelua.

Hae 11.8.2019 mennessä tällä lomakkeella!