Moniammatillinen kotikuntoutus -erikoistumiskoulutus 30 op

Moniammatillinen kotikuntoutus

Tule mukaan kehittämään yhdessä tulevaisuuden kuntoutusta!

Tavoitteet ja sisältö

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia suunnitella ja toteuttaa asiakkaiden omissa ympäristöissä ja verkostoissa toteutettavaa kotikuntoutusta. Tulet vahvistamaan erityisosaamistasi kotikuntoutuksen asiantuntijana ja kehittämään asiakasymmärrykseen perustuvaa kuntoutusta moniammatillisessa ryhmässä.

Koulutuksen rakenne

Moniammatillinen kotikuntoutuksen asiantuntijuus koostuu seuraavista moduuleista:

  • Asiakkuusosaaminen
  • Kuntoutuksen toimintamalli- ja palvelujärjestelmäosaaminen
  • Kotikuntoutuksen prosessi- ja työmenetelmäosaaminen
  • Moniammatillinen yhteistyö- ja asiakasymmärrysosaaminen
  • Etäkuntoutus- ja teknologiaosaaminen
  • Kuntoutuksen kehittämis- ja palvelumuotoiluosaaminen

Tarkemmat opintojaksokuvaukset löytyvät täältä.

Kenelle

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, työelämässä kuntoutusalalla toimineille/toimiville suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä opintoja. Koulutuksen kohderyhmänä ovat työelämässä toimivat sosiaali-, terveys-, kuntoutusalan ammattilaiset sekä liikunnanohjaajat.

Toteutus

Koulutus toteutetaan 23.10.2017 - 31.12.2018 välisenä aikana. Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä. Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina ja ne koostuvat moduuleista, jotka syventävät ja laajentavat erityisosaamista kotikuntoutuksen alueelta.

Koulutukseen on mahdollista osallistua työyhteisönä, jolloin voitte kehittää asiakastyöhönne uusia toimintatapoja- ja malleja. Tällä tavoin olette mukana rakentamassa soten uudistusta.

Koulutus on suunniteltu yhdessä viiden ammattikorkeakoulun kesken (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu)

Hakuaika

Hakuaika 18.4.–30.5.2017. Koulutukseen haetaan hakuaikana elomakkeella.

Valintakoetehtävä

Hakulomake sisältää valintakoetehtävän, joka koostuu neljästä kysymyksestä.

Täytä hakulomake hakuaikana. Hakulomake valintakoetehtävineen tulee täyttää kerralla.

Tutustu ja valmistaudu moniammatillisen kotikuntoutuksen valintakoetehtävään:

Valintakoetehtävä

Koulutusvalinnat suoritetaan kesäkuun alkuun mennessä, jonka jälkeen valinnan tuloksista ilmoitetaan hakijoille ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Hinta

Koulutus on Opetus- ja Kulttuuriministeriön tukemaa erikoistumiskoulutusta. Kustannukset opiskelijalle ovat näin ollen vain 900 € per osallistuja.

Yhteyshenkilöt

Sisällölliset kysymykset:
lehtori Sanna Garam
sanna.garam @ metropolia . fi
puh. 040 641 8226

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset:
Koulutussuunnittelija Auli Räsänen
auli.rasanen @ metropolia.fi
puh. 040 672 6577

erikoistumiskoulutus Metropolia

Erikoistumiskoulutukset

Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan koulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla.

Erikoistumiskoulutukset soveltuvat työelämässä toimiville, korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, jotka haluavat kehittää ammatillista osaamista.

Koulutukset ovat laajuudeltaan vähintään 30 opintopistettä ja ne on mahdollista suorittaa joustavasti työn ohessa.